2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 
Educació Social (1999)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11081101 ANTROPOLOGIA DE L'EDUCACIÓ Primer
Obligatòria 4.5
11081004 EDUCACIÓ PERMANENT Primer
Troncal 6
11081006 PSICOLOGIA SOCIAL I DE LES ORGANITZACIONS Primer
Troncal 6
11081005 PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT Anual
Troncal 9
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11081106 DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ Primer
Obligatòria 6
11081105 EDUCACIÓ I TREBALL Primer
Obligatòria 4.5
11081008 NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'EDUCACIÓ Primer
Troncal 4.5
11081104 DIDÀCTICA DIFERENCIAL Segon
Obligatòria 4.5
11081010 ESTRATÈGIES D'INTERVENCIÓ EDUCATIVA Segon
Troncal 4.5
11081011 PRÀCTICUM I Segon
Troncal 6
11081007 PROGRAMES D'ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL Segon
Troncal 6
11081009 DIDÀCTICA GENERAL Anual
Troncal 9
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11081012 PRÀCTICUM II Primer
Troncal 9
11081013 PRÀCTICUM III Primer
Troncal 18
11081108 INTERVENCIÓ DIDÀCTICA EN EDUCACIÓ D'ADULTS Segon
Obligatòria 4.5
11081102 INTRODUCCIÓ AL DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL Segon
Obligatòria 4.5
11081107 PEDAGOGIA SOCIAL Segon
Obligatòria 6
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11081216 L'ORIENTACIÓ LABORAL I SOCIOLABORAL I Primer
Optativa 4.5
11081201 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE CENTRES EDUCATIUS I Primer
Optativa 4.5
11081217 L'ORIENTACIÓ LABORAL I SOCIOLABORAL II Segon
Optativa 4.5
11081204 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE CENTRES EDUCATIUS II Segon
Optativa 4.5
11081208 PROJECTES DIDÀCTICS EN INSTITUCIONS EDUCATIVES NO FORMALS Segon
Optativa 4.5