2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l`Educació i Psicologia
A A 
català 
 
 
Educació Social (1999)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
11081101 ANTROPOLOGIA DE L´EDUCACIÓ Primer
Obligatòria 4.5
11081004 EDUCACIÓ PERMANENT Primer
Troncal 6
11081006 PSICOLOGIA SOCIAL I DE LES ORGANITZACIONS Primer
Troncal 6
11081103 BASES METODOLÒGIQUES DE LA INVESTIGACIÓ EDUCATIVA Segon
Obligatòria 9
11081003 LA DESADAPTACIÓ SOCIAL Segon
Troncal 4.5
11081001 SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL Segon
Troncal 4.5
11081002 TEORIES I INSTITUCIONS CONTEMPORÀNIES D´EDUCACIÓ Segon
Troncal 4.5
11081005 PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT Anual
Troncal 9
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
11081106 DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ Primer
Obligatòria 6
11081105 EDUCACIÓ I TREBALL Primer
Obligatòria 4.5
11081008 NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L´EDUCACIÓ Primer
Troncal 4.5
11081104 DIDÀCTICA DIFERENCIAL Segon
Obligatòria 4.5
11081010 ESTRATÈGIES D´INTERVENCIÓ EDUCATIVA Segon
Troncal 4.5
11081011 PRÀCTICUM I Segon
Troncal 6
11081007 PROGRAMES D´ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL Segon
Troncal 6
11081009 DIDÀCTICA GENERAL Anual
Troncal 9
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
11081012 PRÀCTICUM II Primer
Troncal 9
11081013 PRÀCTICUM III Primer
Troncal 18
11081108 INTERVENCIÓ DIDÀCTICA EN EDUCACIÓ D´ADULTS Segon
Obligatòria 4.5
11081102 INTRODUCCIÓ AL DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL Segon
Obligatòria 4.5
11081107 PEDAGOGIA SOCIAL Segon
Obligatòria 6
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
11081216 L'ORIENTACIÓ LABORAL I SOCIOLABORAL I Primer
Optativa 4.5
11081201 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE CENTRES EDUCATIUS I Primer
Optativa 4.5
11081206 PREVENCIÓ I TRACTAMENT DE LES DROGODEPENDÈNCIES Primer
Optativa 4.5
11081203 SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES D´INTEGRACIÓ SOCIAL Primer
Optativa 4.5
11081210 TEORIA I HISTÒRIA DE L´EDUCACIÓ JUVENIL Primer
Optativa 4.5
11081209 EDUCACIÓ MULTICULTURAL Segon
Optativa 4.5
11081215 INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN EL MEDI FAMILIAR Segon
Optativa 4.5
11081219 LA INTEGRACIÓ EDUCATIVA Segon
Optativa 4.5
11081207 LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN ELS MALTRACTAMENTS INFANTILS Segon
Optativa 4.5
11081202 NOVES MANERES D´INTERVENCIÓ EN LA DELINQÜÈNCIA Segon
Optativa 4.5
11081204 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE CENTRES EDUCATIUS II Segon
Optativa 4.5
11081208 PROJECTES DIDÀCTICS A INSTITUCIONS EDUCATIVES NO FORMALS Segon
Optativa 4.5