2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l`Educació i Psicologia
A A 
català 
 
 
Mestre Especialitat en Educació Especial (1997)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11091018 DEFICIÈNCIA MENTAL I DESENVOLUPAMENT PSICOLÒGIC Primer
Troncal 4.5
11091001 DIDÀCTICA GENERAL I Primer
Troncal 4.5
11091005 EXPRESSIÓ MUSICAL I LA SEVA DIDÀCTICA Primer
Troncal 4.5
11091102 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES Primer
Obligatòria 4.5
11091002 PSICOLOGIA EVOLUTIVA Primer
Troncal 4.5
11091004 TEORIES I INSTITUCIONS CONTEMPORÀNIES D'EDUCACIÓ Primer
Troncal 4.5
11091021 ALTERACIONS EN L´APRENENTATGE DE LA LECTURA I DE L´ESCRIPTURA Segon
Troncal 4.5
11091006 BASES PSICOLÒGIQUES DE L´EDUCACIÓ ESPECIAL Segon
Troncal 4.5
11091007 DIDÀCTICA GENERAL II Segon
Troncal 4.5
11091008 EDUCACIÓ FÍSICA EN ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS Segon
Troncal 4.5
11091024 EXPRESSIÓ PLÀSTICA I LA SEVA DIDÀCTICA Segon
Troncal 4.5
11091003 SOCIOLOGIA DE L´EDUCACIÓ Segon
Troncal 4.5
11091103 LLENGUA I LITERATURA CATALANA Anual
Obligatòria 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11091016 ASPECTES DIDÀCTICS I ORGANITZATIUS DE L'EDUCACIÓ ESPECIAL Primer
Troncal 6
11091010 BASES PEDAGÒGIQUES DE L'EDUCACIÓ ESPECIAL Primer
Troncal 4.5
11091104 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I Primer
Obligatòria 6
11091101 EL MEDI SOCIAL I NATURAL I LA SEVA DIDÀCTICA Segon
Obligatòria 6
11091014 PRACTICUM I Segon
Troncal 4.5
11091012 PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ Segon
Troncal 4.5
11091009 ASPECTES EVOLUTIUS I EDUCATIUS DE LA DEFICIÈNCIA AUDITIVA Anual
Troncal 6
11091017 ASPECTES EVOLUTIUS I EDUCATIUS DE LA DEFICIÈNCIA MOTÒRICA Anual
Troncal 6
11091023 ASPECTES EVOLUTIUS I EDUCATIUS DE LA DEFICIÈNCIA VISUAL Anual
Troncal 6
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11091015 PRACTICUM II Primer
Troncal 28.5
11091019 INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN LA DEFICIÈNCIA MENTAL Segon
Troncal 4.5
11091022 INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L´APRENENTATGE DE LA LECTO-ESCRIPTURA Segon
Troncal 4.5
11091013 NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'EDUCACIÓ Segon
Troncal 4.5
11091011 ORGANITZACIÓ DEL CENTRE ESCOLAR Segon
Troncal 4.5
11091020 TRANSTORNS DE LA CONDUCTA I DE PERSONALITAT Segon
Troncal 6
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11091208 APRENENTATGE DE PROCEDIMENTS Primer
Optativa 4.5
11091223 CIÈNCIA DE LA VIDA Primer
Optativa 4.5
11091222 EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL Primer
Optativa 4.5
11091211 INTERVENCIÓ A L´AULA DAVANT ELS PROBLEMES DE CONDUCTA Primer
Optativa 4.5
11091205 INVESTIGACIÓ DIDÀCTICA A L'AULA Primer
Optativa 4.5
11091213 METODOLOGIA ELEMENTAL DE LA MÚSICA Primer
Optativa 4.5
11091214 RELIGIÓ I CULTURA Primer
Optativa 4.5
11091218 TEXTOS INFANTILS I JUVENILS Primer
Optativa 4.5
11091221 UTILITZACIÓ DE LES FONTS HISTÒRIQUES EN LA DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS Primer
Optativa 4.5
11091201 ACTIVITATS FÍSIQUES ORGANITZADES EN EL MEDI NATURAL Segon
Optativa 4.5
11091212 ANÀLISI MUSICAL Segon
Optativa 4.5
11091217 COMENTARI I ANÀLISIS DE TEXTOS DE LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA Segon
Optativa 4.5
11091209 DESENVOLUPAMENT MORAL Segon
Optativa 4.5
11091220 DIDÀCTICA DE LA GEOMETRIA Segon
Optativa 4.5
11091207 ELS PROCESSOS D´ACULTURACIÓ EN L´EDUCACIÓ Segon
Optativa 4.5
11091202 EXPRESSIÓ CORPORAL Segon
Optativa 4.5
11091206 INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN NENS SUPERDOTATS Segon
Optativa 4.5
11091215 PEDAGOGIA DE LA RELIGIÓ Segon
Optativa 6
11091219 TÈCNIQUES D´EXPRESSIÓ ORAL PER A LLENGÜES ESTRANGERES (ANGLÈS) Segon
Optativa 4.5
11091203 TÈCNIQUES PLÀSTIQUES EN EL MARC ESCOLAR Segon
Optativa 4.5
11091204 TUTORIA I AVALUACIÓ A L´AULA Segon
Optativa 4.5