2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 
Mestre Especialitat en Educació Física (1997)
 Assignatures
  PRÀCTICUM II
DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) PRÀCTICUM II Codi 11101016
Ensenyament
Mestre Especialitat en Educació Física (1997)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
28.5 0 28.5 Troncal Tercer Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Pedagogia
Coordinador/a
MARQUÉS MOLÍAS, LUIS
Adreça electrònica
Professors/es
Web
Descripció general -Conèixer el context real en el qual es desenvolupa l’activitat professional. -Aprendre i desenvolupar habilitats i estratègies pràctiques adequades a l’àmbit professional. -Tenir contacte amb professionals i conèixer situacions, experiències, treball, activitats, etc., relacionades amb la tasca professional. -Aplicar i practicar, de forma guiada i orientada, els coneixements i destreses apreses en l'aula. -Unir experiència i reflexió, aprenentatge teòric i pràctic, sabers acadèmic i aprenentatge per experiència. -Conèixer-se a si mateix en una situació real de pràctica professional, conèixer les dificultats i capacitats d’un mateix, així com els aspectes en els quals pot destacar i aquells que hauria de millorar. -Comprendre la complexitat de les situacions educatives i la necessitat d'un aprenentatge continu per a poder afrontar aquest futur professional. -Desenvolupar la capacitat de treball en equip i de coordinació amb altres professionals. -Aprendre a afrontar situacions de tensió i desenvolupar habilitats de resolució de conflictes de forma educativa. -Comprendre el que significa ser un bon professional de l'educació i la càrrega ètica d'autoexigència i responsabilitat que implica treballar en el món educatiu.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent