2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l`Educació i Psicologia
A A 
català 
 
 
Mestre Especialitat en Educació Física (1997)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11101001 DIDÀCTICA GENERAL I Primer
Troncal 4.5
11101005 EXPRESSIÓ MUSICAL I LA SEVA DIDÀCTICA Primer
Troncal 4.5
11101009 HABILITATS PERCEPTIVO-MOTRIUS BÀSIQUES Primer
Troncal 4.5
11101101 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES Primer
Obligatòria 4.5
11101008 MATEMÀTIQUES I LA SEVA DIDÀCTICA I Primer
Troncal 4.5
11101002 PSICOLOGIA EVOLUTIVA Primer
Troncal 4.5
11101004 TEORIES I INSTITUCIONS CONTEMPORÀNIES D´EDUCACIÓ Primer
Troncal 4.5
11101010 BASES BIOLÒGIQUES I FISIOLÒGIQUES DEL MOVIMENT Segon
Troncal 6
11101006 BASES PSICOLÒGIQUES DE L´EDUCACIÓ ESPECIAL Segon
Troncal 4.5
11101022 DIDÀCTICA DE L´EDUCACIÓ FÍSICA I Segon
Troncal 4.5
11101007 DIDÀCTICA GENERAL II Segon
Troncal 4.5
11101024 EXPRESSIÓ PLÀSTICA I LA SEVA DIDÀCTICA Segon
Troncal 4.5
11101003 SOCIOLOGIA DE L´EDUCACIÓ Segon
Troncal 4.5
11101023 LLENGUA I LITERATURA CATALANA Anual
Troncal 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11101011 BASES PEDAGÒGIQUES DE L´EDUCACIÓ ESPECIAL Primer
Troncal 4.5
11101102 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I Primer
Obligatòria 6
11101025 EL MEDI SOCIAL I LA SEVA DIDÀCTICA Primer
Troncal 4.5
11101021 TEORIA I PRÀCTICA DE L´ACONDICIONAMENT FÍSIC Primer
Troncal 6
11101026 EL MEDI NATURAL I LA SEVA DIDÀCTICA Segon
Troncal 4.5
11101027 IDIOMA ESTRANGER I LA SEVA DIDÀCTICA I (ANGLÈS) Segon
Troncal 4.5
11101028 IDIOMA ESTRANGER I LA SEVA DIDÀCTICA I (FRANCÈS) Segon
Troncal 4.5
11101015 PRACTICUM I Segon
Troncal 4.5
11101013 PSICOLOGIA DE L´EDUCACIÓ Segon
Troncal 4.5
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11101016 PRACTICUM II Primer
Troncal 28.5
11101018 APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT MOTOR Segon
Troncal 6
11101020 DIDÀCTICA DE L´EDUCACIÓ FÍSICA II Segon
Troncal 4.5
11101019 HABILITATS FÍSICOESPORTIVES Segon
Troncal 4.5
11101014 NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L´EDUCACIÓ Segon
Troncal 4.5
11101012 ORGANITZACIÓ DEL CENTRE ESCOLAR Segon
Troncal 4.5
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11101208 APRENENTATGE DE PROCEDIMENTS Primer
Optativa 4.5
11101223 CIÈNCIA DE LA VIDA Primer
Optativa 4.5
11101222 EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL Primer
Optativa 4.5
11101211 INTERVENCIÓ A L´AULA DAVANT ELS PROBLEMES DE CONDUCTA Primer
Optativa 4.5
11101205 INVESTIGACIÓ DIDÀCTICA A L´AULA Primer
Optativa 4.5
11101213 METODOLOGIA ELEMENTAL DE LA MÚSICA Primer
Optativa 4.5
11101214 RELIGIÓ I CULTURA Primer
Optativa 4.5
11101218 TEXTOS INFANTILS I JUVENILS Primer
Optativa 4.5
11101221 UTILITZACIÓ DE LES FONTS HISTÒRIQUES EN LA DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS Primer
Optativa 4.5
11101201 ACTIVITATS FÍSIQUES ORGANITZADES EN EL MEDI NATURAL Segon
Optativa 4.5
11101212 ANÀLISI MUSICAL Segon
Optativa 4.5
11101217 COMENTARI I ANÀLISIS DE TEXTOS DE LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA Segon
Optativa 4.5
11101209 DESENVOLUPAMENT MORAL Segon
Optativa 4.5
11101220 DIDÀCTICA DE LA GEOMETRIA Segon
Optativa 4.5
11101207 ELS PROCESSOS D´ACULTURACIÓ EN L´EDUCACIÓ Segon
Optativa 4.5
11101202 EXPRESSIÓ CORPORAL Segon
Optativa 4.5
11101206 INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN NENS SUPERDOTATS Segon
Optativa 4.5
11101215 PEDAGOGIA DE LA RELIGIÓ Segon
Optativa 6
11101219 TÈCNIQUES D´EXPRESSIÓ ORAL PER A LLENGÜES ESTRANGERES (ANGLÈS) Segon
Optativa 4.5
11101203 TÈCNIQUES PLÀSTIQUES EN EL MARC ESCOLAR Segon
Optativa 4.5
11101204 TUTORIA I AVALUACIÓ A L´AULA Segon
Optativa 4.5