2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l`Educació i Psicologia
A A 
català 
 
 
Mestre Especialitat en Educació Musical (1997)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
11121001 DIDÀCTICA GENERAL I Primer
Troncal 4.5
11121101 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES Primer
Obligatòria 4.5
11121009 LLENGUATGE MUSICAL Primer
Troncal 4.5
11121007 MATEMÀTIQUES I LA SEVA DIDÀCTICA I Primer
Troncal 4.5
11121002 PSICOLOGIA EVOLUTIVA Primer
Troncal 4.5
11121004 TEORIES I INSTITUCIONS CONTEMPORÀNIES D´EDUCACIÓ Primer
Troncal 4.5
11121005 BASES PSICOLÒGIQUES DE L´EDUCACIÓ ESPECIAL Segon
Troncal 4.5
11121006 DIDÀCTICA GENERAL II Segon
Troncal 4.5
11121008 EDUCACIÓ FÍSICA I LA SEVA DIDÀCTICA I Segon
Troncal 4.5
11121010 FORMACIÓ INSTRUMENTAL I Segon
Troncal 4.5
11121011 FORMACIÓ RÍTMICA I DANSA Segon
Troncal 4.5
11121012 FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA Segon
Troncal 4.5
11121003 SOCIOLOGIA DE L´EDUCACIÓ Segon
Troncal 4.5
11121026 LLENGUA I LITERATURA CATALANA Anual
Troncal 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
11121023 AGRUPACIONS MUSICALS I Primer
Troncal 4.5
11121013 BASES PEDAGÒGIQUES DE L´EDUCACIÓ ESPECIAL Primer
Troncal 4.5
11121102 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I Primer
Obligatòria 6
11121027 EL MEDI SOCIAL I LA SEVA DIDÀCTICA Primer
Troncal 4.5
11121022 FORMACIÓ INSTRUMENTAL II Primer
Troncal 4.5
11121019 DIDÀCTICA DE L´EXPRESSIÓ MUSICAL I Segon
Troncal 4.5
11121028 EL MEDI NATURAL I LA SEVA DIDÀCTICA Segon
Troncal 4.5
11121029 IDIOMA ESTRANGER I LA SEVA DIDÀCTICA I (ANGLÈS) Segon
Troncal 4.5
11121030 IDIOMA ESTRANGER I LA SEVA DIDÀCTICA I (FRANCÈS) Segon
Troncal 4.5
11121017 PRACTICUM I Segon
Troncal 4.5
11121015 PSICOLOGIA DE L´EDUCACIÓ Segon
Troncal 4.5
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
11121018 PRACTICUM II Primer
Troncal 28.5
11121024 AGRUPACIONS MUSICALS II Segon
Troncal 4.5
11121020 DIDÀCTICA DE L´EXPRESSIÓ MUSICAL II Segon
Troncal 4.5
11121025 HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DEL FOLKLORE Segon
Troncal 4.5
11121016 NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L´EDUCACIÓ Segon
Troncal 4.5
11121014 ORGANITZACIÓ DEL CENTRE ESCOLAR Segon
Troncal 4.5
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
11121208 APRENENTATGE DE PROCEDIMENTS Primer
Optativa 4.5
11121223 CIÈNCIA DE LA VIDA Primer
Optativa 4.5
11121222 EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL Primer
Optativa 4.5
11121211 INTERVENCIÓ A L´AULA DAVANT ELS PROBLEMES DE CONDUCTA Primer
Optativa 4.5
11121213 METODOLOGIA ELEMENTAL DE LA MÚSICA Primer
Optativa 4.5
11121214 RELIGIÓ I CULTURA Primer
Optativa 4.5
11121218 TEXTOS INFANTILS I JUVENILS Primer
Optativa 4.5
11121204 TUTORIA I AVALUACIÓ A L´AULA Primer
Optativa 4.5
11121221 UTILITZACIÓ DE LES FONTS HISTÒRIQUES EN LA DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS Primer
Optativa 4.5
11121201 ACTIVITATS FÍSIQUES ORGANITZADES EN EL MEDI NATURAL Segon
Optativa 4.5
11121212 ANÀLISI MUSICAL Segon
Optativa 4.5
11121217 COMENTARI I ANÀLISIS DE TEXTOS DE LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA Segon
Optativa 4.5
11121209 DESENVOLUPAMENT MORAL Segon
Optativa 4.5
11121220 DIDÀCTICA DE LA GEOMETRIA Segon
Optativa 4.5
11121207 ELS PROCESSOS D´ACULTURACIÓ EN L´EDUCACIÓ Segon
Optativa 4.5
11121202 EXPRESSIÓ CORPORAL Segon
Optativa 4.5
11121206 INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN NENS SUPERDOTATS Segon
Optativa 4.5
11121205 INVESTIGACIÓ DIDÀCTICA A L´AULA Segon
Optativa 4.5
11121215 PEDAGOGIA DE LA RELIGIÓ Segon
Optativa 6
11121219 TÈCNIQUES D´EXPRESSIÓ ORAL PER A LLENGÜES ESTRANGERES (ANGLÈS) Segon
Optativa 4.5
11121203 TÈCNIQUES PLÀSTIQUES EN EL MARC ESCOLAR Segon
Optativa 4.5