2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l`Educació i Psicologia
A A 
català 
 
 
Mestre Especialitat en Educació Primària (1997)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
11131001 DIDÀCTICA GENERAL I Primer
Troncal 4.5
11131005 EXPRESSIÓ MUSICAL I LA SEVA DIDÀCTICA Primer
Troncal 4.5
11131102 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES Primer
Obligatòria 4.5
11131008 MATEMÀTIQUES I LA SEVA DIDÀCTICA I Primer
Troncal 4.5
11131002 PSICOLOGIA EVOLUTIVA Primer
Troncal 4.5
11131004 TEORIES I INSTITUCIONS CONTEMPORÀNIES D´EDUCACIÓ Primer
Troncal 4.5
11131006 BASES PSICOLÒGIQUES DE L´EDUCACIÓ ESPECIAL Segon
Troncal 4.5
11131010 CIÈNCIES EXPERIMENTALS I LA SEVA DIDÀCTICA I Segon
Troncal 4.5
11131011 CIÈNCIES SOCIALS I LA SEVA DIDÀCTICA I Segon
Troncal 4.5
11131007 DIDÀCTICA GENERAL II Segon
Troncal 4.5
11131009 EDUCACIÓ FÍSICA I LA SEVA DIDÀCTICA I Segon
Troncal 4.5
11131023 EXPRESSIÓ PLÀSTICA I LA SEVA DIDÀCTICA Segon
Troncal 4.5
11131003 SOCIOLOGIA DE L´EDUCACIÓ Segon
Troncal 4.5
11131022 LLENGUA I LITERATURA CATALANA Anual
Troncal 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
11131012 BASES PEDAGÒGIQUES DE L´EDUCACIÓ ESPECIAL Primer
Troncal 4.5
11131019 CIÈNCIES EXPERIMENTALS I LA SEVA DIDÀCTICA II Primer
Troncal 4.5
11131024 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I Primer
Troncal 6
11131103 EL MEDI SOCIAL I LA SEVA DIDÀCTICA Primer
Obligatòria 4.5
11131021 MATEMÀTIQUES I LA SEVA DIDÀCTICA II Primer
Troncal 4.5
11131104 EL MEDI NATURAL I LA SEVA DIDÀCTICA Segon
Obligatòria 4.5
11131025 IDIOMA ESTRANGER I LA SEVA DIDÀCTICA (ANGLÈS) Segon
Troncal 4.5
11131026 IDIOMA ESTRANGER I LA SEVA DIDÀCTICA I (FRANCÈS) Segon
Troncal 4.5
11131016 PRACTICUM I Segon
Troncal 4.5
11131014 PSICOLOGIA DE L´EDUCACIÓ Segon
Troncal 4.5
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
11131017 PRACTICUM II Primer
Troncal 28.5
11131020 CIÈNCIES SOCIALS I LA SEVA DIDÀCTICA II Segon
Troncal 4.5
11131105 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA II Segon
Obligatòria 4.5
11131101 DIDÀCTICA DEL CÀLCUL Segon
Obligatòria 4.5
11131015 NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L´EDUCACIÓ Segon
Troncal 4.5
11131013 ORGANITZACIÓ DEL CENTRE ESCOLAR Segon
Troncal 4.5
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
11131208 APRENENTATGE DE PROCEDIMENTS Primer
Optativa 4.5
11131223 CIÈNCIA DE LA VIDA Primer
Optativa 4.5
11131222 EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL Primer
Optativa 4.5
11131211 INTERVENCIÓ A L´AULA DAVANT ELS PROBLEMES DE CONDUCTA Primer
Optativa 4.5
11131213 METODOLOGIA ELEMENTAL DE LA MÚSICA Primer
Optativa 4.5
11131214 RELIGIÓ I CULTURA Primer
Optativa 4.5
11131218 TEXTOS INFANTILS I JUVENILS Primer
Optativa 4.5
11131204 TUTORIA I AVALUACIÓ A L´AULA Primer
Optativa 4.5
11131221 UTILITZACIÓ DE LES FONTS HISTÒRIQUES EN LA DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS Primer
Optativa 4.5
11131201 ACTIVITATS FÍSIQUES ORGANITZADES EN EL MEDI NATURAL Segon
Optativa 4.5
11131212 ANÀLISI MUSICAL Segon
Optativa 4.5
11131217 COMENTARI I ANÀLISIS DE TEXTOS DE LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA Segon
Optativa 4.5
11131209 DESENVOLUPAMENT MORAL Segon
Optativa 4.5
11131220 DIDÀCTICA DE LA GEOMETRIA Segon
Optativa 4.5
11131207 ELS PROCESSOS D´ACULTURACIÓ EN L´EDUCACIÓ Segon
Optativa 4.5
11131202 EXPRESSIÓ CORPORAL Segon
Optativa 4.5
11131206 INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN NENS SUPERDOTATS Segon
Optativa 4.5
11131205 INVESTIGACIÓ DIDÀCTICA A L´AULA Segon
Optativa 4.5
11131215 PEDAGOGIA DE LA RELIGIÓ Segon
Optativa 6
11131219 TÈCNIQUES D´EXPRESSIÓ ORAL PER A LLENGÜES ESTRANGERES (ANGLÈS) Segon
Optativa 4.5
11131203 TÈCNIQUES PLÀSTIQUES EN EL MARC ESCOLAR Segon
Optativa 4.5