2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l`Educació i Psicologia
A A 
català 
 
 
Psicologia (2002)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
11161002 HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA Primer
Troncal 6
11161012 PSICOLOGIA DE LA PERSONALITAT Primer
Troncal 4.5
11161006 MOTIVACIÓ I EMOCIÓ Segon
Troncal 6
11161013 PSICOLOGIA DIFERENCIAL Segon
Troncal 4.5
11161008 FONAMENTS DE NEUROCIÈNCIA Anual
Troncal 9
11161003 PSICOESTADÍSTICA Anual
Troncal 12
11161010 PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT Anual
Troncal 9
11161014 PSICOLOGIA SOCIAL Anual
Troncal 9
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
11161104 ANÀLISI DEL COMPORTAMENT PSICOSOCIAL: ESTRATÈGIES I MÈTODES Primer
Obligatòria 4.5
11161102 DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU Primer
Obligatòria 4.5
11161004 PSICOMETRIA Primer
Troncal 6
11161101 APRENENTATGE I CONDICIONAMENT Segon
Obligatòria 4.5
11161103 DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU Segon
Obligatòria 4.5
11161005 PERCEPCIÓ I ATENCIÓ Anual
Troncal 9
11161009 PSICOLOGIA FISIOLÒGICA Anual
Troncal 9
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
11161011 DESENVOLUPAMENT DE L'ADULT I DE LA VELLESA Primer
Troncal 4.5
11161007 PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA Primer
Troncal 6
11161107 PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA Primer
Obligatòria 4.5
11161106 DESENVOLUPAMENT COGNITIU Segon
Obligatòria 4.5
11161108 TEORÍES I SISTEMES CONTEMPORANIS EN PSICOLOGIA Segon
Obligatòria 4.5
11161001 AVALUACIÓ PSICOLÒGICA Anual
Troncal 9
11161105 PSICOLOGIA EXPERIMENTAL Anual
Obligatòria 9
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
11162017 PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ Primer
Troncal 4.5
11162021 PSICOLOGIA DEL LLENGUATGE Primer
Troncal 6
11162020 PSICOLOGIA DEL PENSAMENT Segon
Troncal 4.5
11162110 INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA Anual
Obligatòria 9
11162019 PSICOLOGIA DELS GRUPS I DE LES ORGANITZACIONS Anual
Troncal 9
11162016 PSICOPATOLOGIA I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ I TRACTAMENT PSICOLÒGIC Anual
Troncal 9
Cinquè Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
11162109 NEUROPSICOBIOLOGIA CLÍNICA Primer
Obligatòria 6
11162111 PSICOLOGIA DE LA COMUNICACIÓ Primer
Obligatòria 4.5
11162018 PSICOLOGIA DE LA INSTRUCCIÓ Primer
Troncal 6
11162112 TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT Primer
Obligatòria 6
11162015 PRÀCTICUM Segon
Troncal 9
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
11161215 AVALUACIÓ CLÍNICA Primer
Optativa 4.5
11161204 COGNICIÓ I CONFLICTES INTERPERSONALS Primer
Optativa 6
11162256 DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ Primer
Optativa 6
11161248 DROGODEPENDÈNCIES Primer
Optativa 6
11162273 FORMACIÓ DE PERSONAL Primer
Optativa 4.5
11162282 INTEL.LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS Primer
Optativa 4.5
11162254 INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN EL CONTEXT FAMILIAR Primer
Optativa 6
11161205 INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA VELLESA Primer
Optativa 6
11162268 PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS Primer
Optativa 4.5
11161216 PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT Primer
Optativa 4.5
11162272 SELECCIÓ DE PERSONAL Primer
Optativa 4.5
11162257 TÈCNIQUES COGNITIU-CONDUCTUALS Primer
Optativa 4.5
11162261 DEONTOLOGIA PROFESSIONAL Segon
Optativa 4.5
11162252 DIFICULTATS D'APRENENTATGE I INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA Segon
Optativa 6
11161225 EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÉS Segon
Optativa 6
11161203 INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU Segon
Optativa 6
11161251 NEUROPSICOLOGIA Segon
Optativa 6
11161232 PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES Segon
Optativa 6
11161220 PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM Segon
Optativa 4.5
11162258 TÈCNICA PSICOANALÍTICA Segon
Optativa 6
11161214 TÈCNIQUES PROJECTIVES Segon
Optativa 6