2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 
Mestre Especialitat en Educació Infantil (1997) (Campus Terres de l'Ebre)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11181007 DESENVOLUPAMENT DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL I LA SEVA DIDÀCTICA Primer
Troncal 6
11181001 DIDÀCTICA GENERAL I Primer
Troncal 4.5
11181105 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES Primer
Obligatòria 4.5
11181005 BASES PSICOLÒGIQUES DE L'EDUCACIÓ ESPECIAL Segon
Troncal 4.5
11181006 DIDÀCTICA GENERAL II Segon
Troncal 4.5
11181009 LITERATURA INFANTIL Segon
Troncal 4.5
11181106 LLENGUA I LITERATURA CATALANES Anual
Obligatòria 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11181010 BASES PEDAGÒGIQUES DE L'EDUCACIÓ ESPECIAL Primer
Troncal 4.5
11181018 DESENVOLUPAMENT DEL PENSAMENT MATEMÀTIC I LA SEVA DIDÀCTICA Primer
Troncal 6
11181021 EL MEDI NATURAL I LA SEVA DIDÀCTICA Primer
Troncal 4.5
11181020 EL MEDI SOCIAL I LA SEVA DIDÀCTICA Primer
Troncal 4.5
11181016 DESENVOLUPAMENT DE LES HABILITATS LINGÜÍSTIQUES Segon
Troncal 6
11181014 PRACTICUM I Segon
Troncal 4.5
11181012 PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ Segon
Troncal 4.5
11181019 DESENVOLUPAMENT PSICOMOTOR Anual
Troncal 6
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11181015 PRACTICUM II Primer
Troncal 28.5
11181017 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA EN L'ETAPA 0-6 Segon
Troncal 6
11181104 MÈTODES I TÈCNIQUES EN EDUCACIÓ INFANTIL Segon
Obligatòria 6
11181013 NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'EDUCACIÓ Segon
Troncal 4.5
11181011 ORGANITZACIÓ DEL CENTRE ESCOLAR Segon
Troncal 4.5
11181103 PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ INFANTIL Segon
Obligatòria 4.5
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11181202 EXPRESSIÓ CORPORAL Segon
Optativa 4.5
11181203 TÈCNIQUES PLÀSTIQUES EN EL MARC ESCOLAR Segon
Optativa 4.5