2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 
Grau de Psicologia (2009)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11204006 DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU 1Q
Formació bàsica 6
11204002 ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I 1Q
Formació bàsica 6
11204004 FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA 1Q
Formació bàsica 6
11204001 HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA 1Q
Formació bàsica 6
11204003 PSICOLOGIA SOCIAL 1Q
Formació bàsica 6
11204007 MOTIVACIÓ I EMOCIÓ 2Q
Formació bàsica 6
11204008 PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS 2Q
Formació bàsica 6
11204005 PSICOLOGIA BIOLÒGICA I 2Q
Formació bàsica 6
11204009 PSICOLOGIA DEL TREBALL 2Q
Formació bàsica 6
11204010 PSICOMETRIA 2Q
Formació bàsica 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11204102 APRENENTATGE I CONDICIONAMENT 1Q
Obligatòria 3
11204108 DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU 1Q
Obligatòria 6
11204110 ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II 1Q
Obligatòria 3
11204101 PERCEPCIÓ I ATENCIÓ 1Q
Obligatòria 6
11204104 PSICOLOGIA BIOLÒGICA II 1Q
Obligatòria 6
11204106 PSICOPATOLOGIA I 1Q
Obligatòria 6
11204113 AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I 2Q
Obligatòria 6
11204109 DESENVOLUPAMENT COGNITIU 2Q
Obligatòria 6
11204103 PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA 2Q
Obligatòria 6
11204111 PSICOLOGIA EXPERIMENTAL 2Q
Obligatòria 6
11204112 PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA 2Q
Obligatòria 6
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11204114 AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II 1Q
Obligatòria 3
11204119 LLENGUATGE I COMUNICACIÓ 1Q
Obligatòria 6
11204105 NEUROPSICOLOGIA I 1Q
Obligatòria 3
11204117 PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I 1Q
Obligatòria 3
11204115 PSICOLOGIA DELS GRUPS 1Q
Obligatòria 3
11204107 PSICOPATOLOGIA II 1Q
Obligatòria 6
11204121 INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA 2Q
Obligatòria 6
11204120 PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 2Q
Obligatòria 6
11204118 PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II 2Q
Obligatòria 6
11204116 PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS 2Q
Obligatòria 6
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11204401 PRÀCTIQUES EXTERNES 2Q conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 12
11204301 TREBALL DE FI DE GRAU 2Q conv. única
Treball fi de grau 6
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11204206 AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EDUCACIÓ 1Q
Optativa 6
11204219 CONSTRUCCIÓ D'ESCALES I TESTS INFORMATITZATS 1Q
Optativa 6
11204204 DIFICULTATS D'APRENENTATGE 1Q
Optativa 6
11204239 NEUROPSICOLOGIA II 1Q
Optativa 3
11204205 PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTS FAMILIARS 1Q
Optativa 6
11204243 PSICOBIOLOGIA DE L'ESTRÈS 1Q
Optativa 3
11204240 PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDÈNCIES 1Q
Optativa 6
11204203 PSICOGERONTOLOGIA 1Q
Optativa 6
11204234 PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ 1Q
Optativa 3
11204228 PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS 1Q
Optativa 3
11204223 PSICOLOGIA JURÍDICA 1Q
Optativa 3
11204222 PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT 1Q
Optativa 3
11204261 PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT 1Q
Optativa 6
11204230 SELECCIÓ DE PERSONAL 1Q
Optativa 3
11204259 TÈCNICA PSICOANALÍTICA 1Q
Optativa 6
11204271 AVALUACIÓ CLÍNICA 2Q
Optativa 3
11204257 BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES 2Q
Optativa 6
11204248 EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS 2Q
Optativa 6
11204211 INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU 2Q
Optativa 6
11204215 PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES 2Q
Optativa 6
11204253 PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS EN LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA 2Q
Optativa 6
11204226 PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM 2Q
Optativa 3
11204224 PSICOLOGIA COMUNITÀRIA 2Q
Optativa 3
11204265 PSICOLOGIA DE LA SALUT 2Q
Optativa 6
11204225 TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL 2Q
Optativa 3
11204270 AVALUACIÓ CONDUCTUAL AN
Optativa 6
11204235 CULTURA I CANVI ORGANITZATIU AN
Optativa 3
11204229 DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS AN
Optativa 3
11204221 DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA AN
Optativa 6
11204275 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT AN
Optativa 3
11204231 FORMACIÓ DE PERSONAL AN
Optativa 3
11204258 INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS AN
Optativa 6
11204255 INTEL·LIGÈNCIA I CREATIVITAT AN
Optativa 3
11204210 INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LES EMOCIONS AN
Optativa 3
11204201 INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA PRIMERA INFÀNCIA AN
Optativa 6
11204208 INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT AN
Optativa 6
11204244 PSICOBIOLOGIA DE L'AGRESSIVITAT AN
Optativa 3
11204245 PSICOBIOLOGIA DE LA CONDUCTA SEXUAL AN
Optativa 3
11204246 PSICOBIOLOGIA DEL CICLE VITAL AN
Optativa 6
11204227 PSICOLOGIA AMBIENTAL AN
Optativa 3
11204202 PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT CULTURAL AN
Optativa 3
11204236 PSICOLOGIA POLÍTICA AN
Optativa 3
11204262 PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I AN
Optativa 3
11204233 SALUT LABORAL AN
Optativa 3
11204260 TÈCNIQUES COGNITIVO-CONDUCTUALS AN
Optativa 6
11204269 TERÀPIA FAMILIAR AN
Optativa 6
11204267 TERÀPIA GRUPAL AN
Optativa 3