2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
1
2
0
4
0
0
1
HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA
1
1
2
0
4
0
0
2
ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I
1
1
2
0
4
0
0
3
PSICOLOGIA SOCIAL
1
1
2
0
4
0
0
4
FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA
1
1
2
0
4
0
0
5
PSICOLOGIA BIOLÒGICA I
1
1
2
0
4
0
0
6
DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
1
1
2
0
4
0
0
7
MOTIVACIÓ I EMOCIÓ
1
1
2
0
4
0
0
8
PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS
1
1
2
0
4
0
0
9
PSICOLOGIA DEL TREBALL
1
1
2
0
4
0
1
0
PSICOMETRIA
1
1
2
0
4
1
0
1
PERCEPCIÓ I ATENCIÓ
1
1
2
0
4
1
0
2
APRENENTATGE I CONDICIONAMENT
1
1
2
0
4
1
0
3
PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
1
1
2
0
4
1
0
4
PSICOLOGIA BIOLÒGICA II
1
1
2
0
4
1
0
6
PSICOPATOLOGIA I
1
1
2
0
4
1
0
8
DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU
1
1
2
0
4
1
0
9
DESENVOLUPAMENT COGNITIU
1
1
2
0
4
1
1
0
ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II
1
1
2
0
4
1
1
1
PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
1
1
2
0
4
1
1
2
PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA
1
1
2
0
4
1
1
3
AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I
1
1
2
0
4
1
0
5
NEUROPSICOLOGIA I
1
1
2
0
4
1
0
7
PSICOPATOLOGIA II
1
1
2
0
4
1
1
4
AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II
1
1
2
0
4
1
1
5
PSICOLOGIA DELS GRUPS
1
1
2
0
4
1
1
6
PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS
1
1
2
0
4
1
1
7
PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I
1
1
2
0
4
1
1
8
PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II
1
1
2
0
4
1
1
9
LLENGUATGE I COMUNICACIÓ
1
1
2
0
4
1
2
0
PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
1
1
2
0
4
1
2
1
INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA
1
1
2
0
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
1
1
2
0
4
4
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES
1
1
2
0
4
2
0
1
INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA PRIMERA INFÀNCIA
1
1
2
0
4
2
0
2
PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT CULTURAL
1
1
2
0
4
2
0
3
PSICOGERONTOLOGIA
1
1
2
0
4
2
0
4
DIFICULTATS D'APRENENTATGE
1
1
2
0
4
2
0
5
PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTS FAMILIARS
1
1
2
0
4
2
0
6
AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EDUCACIÓ
1
1
2
0
4
2
0
8
INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
1
1
2
0
4
2
1
0
INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LES EMOCIONS
1
1
2
0
4
2
1
1
INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU
1
1
2
0
4
2
1
5
PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES
1
1
2
0
4
2
1
9
CONSTRUCCIÓ D'ESCALES I TESTS INFORMATITZATS
1
1
2
0
4
2
2
1
DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA
1
1
2
0
4
2
2
2
PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT
1
1
2
0
4
2
2
3
PSICOLOGIA JURÍDICA
1
1
2
0
4
2
2
4
PSICOLOGIA COMUNITÀRIA
1
1
2
0
4
2
2
5
TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL
1
1
2
0
4
2
2
6
PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM
1
1
2
0
4
2
2
7
PSICOLOGIA AMBIENTAL
1
1
2
0
4
2
2
8
PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
1
1
2
0
4
2
2
9
DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
1
1
2
0
4
2
3
0
SELECCIÓ DE PERSONAL
1
1
2
0
4
2
3
1
FORMACIÓ DE PERSONAL
1
1
2
0
4
2
3
3
SALUT LABORAL
1
1
2
0
4
2
3
4
PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ
1
1
2
0
4
2
3
5
CULTURA I CANVI ORGANITZATIU
1
1
2
0
4
2
3
6
PSICOLOGIA POLÍTICA
1
1
2
0
4
2
3
9
NEUROPSICOLOGIA II
1
1
2
0
4
2
4
0
PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDÈNCIES
1
1
2
0
4
2
4
3
PSICOBIOLOGIA DE L'ESTRÈS
1
1
2
0
4
2
4
4
PSICOBIOLOGIA DE L'AGRESSIVITAT
1
1
2
0
4
2
4
5
PSICOBIOLOGIA DE LA CONDUCTA SEXUAL
1
1
2
0
4
2
4
6
PSICOBIOLOGIA DEL CICLE VITAL
1
1
2
0
4
2
4
8
EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS
1
1
2
0
4
2
5
3
PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS EN LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA
1
1
2
0
4
2
5
5
INTEL·LIGÈNCIA I CREATIVITAT
1
1
2
0
4
2
5
7
BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES
1
1
2
0
4
2
5
8
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS
1
1
2
0
4
2
5
9
TÈCNICA PSICOANALÍTICA
1
1
2
0
4
2
6
0
TÈCNIQUES COGNITIVO-CONDUCTUALS
1
1
2
0
4
2
6
1
PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT
1
1
2
0
4
2
6
2
PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I
1
1
2
0
4
2
6
5
PSICOLOGIA DE LA SALUT
1
1
2
0
4
2
6
7
TERÀPIA GRUPAL
1
1
2
0
4
2
6
9
TERÀPIA FAMILIAR
1
1
2
0
4
2
7
0
AVALUACIÓ CONDUCTUAL
1
1
2
0
4
2
7
1
AVALUACIÓ CLÍNICA
1
1
2
0
4
2
7
5
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A1Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i
històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al
comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
RA1Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204001/HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204002/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204003/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204004/FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204005/PSICOLOGIA BIOLÒGICA I
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204006/DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204007/MOTIVACIÓ I EMOCIÓ
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204008/PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204009/PSICOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204010/PSICOMETRIA
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204101/PERCEPCIÓ I ATENCIÓ
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204102/APRENENTATGE I CONDICIONAMENT
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204103/PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204104/PSICOLOGIA BIOLÒGICA II
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204106/PSICOPATOLOGIA I
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204108/DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204109/DESENVOLUPAMENT COGNITIU
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204110/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204111/PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204112/PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204113/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204105/NEUROPSICOLOGIA I
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204107/PSICOPATOLOGIA II
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204114/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204115/PSICOLOGIA DELS GRUPS
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204116/PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204117/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204118/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204119/LLENGUATGE I COMUNICACIÓ
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204120/PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204121/INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204201/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204202/PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT CULTURAL
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204203/PSICOGERONTOLOGIA
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204204/DIFICULTATS D'APRENENTATGE
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204205/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTS FAMILIARS
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204206/AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EDUCACIÓ
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204208/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204210/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LES EMOCIONS
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204211/INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204215/PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204219/CONSTRUCCIÓ D'ESCALES I TESTS INFORMATITZATS
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204221/DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204222/PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204223/PSICOLOGIA JURÍDICA
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204224/PSICOLOGIA COMUNITÀRIA
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204225/TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204226/PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204227/PSICOLOGIA AMBIENTAL
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204228/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204229/DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204230/SELECCIÓ DE PERSONAL
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204231/FORMACIÓ DE PERSONAL
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204233/SALUT LABORAL
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204234/PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204235/CULTURA I CANVI ORGANITZATIU
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204236/PSICOLOGIA POLÍTICA
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204239/NEUROPSICOLOGIA II
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204240/PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDÈNCIES
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204243/PSICOBIOLOGIA DE L'ESTRÈS
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204244/PSICOBIOLOGIA DE L'AGRESSIVITAT
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204245/PSICOBIOLOGIA DE LA CONDUCTA SEXUAL
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204246/PSICOBIOLOGIA DEL CICLE VITAL
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204248/EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204253/PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS EN LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204255/INTEL·LIGÈNCIA I CREATIVITAT
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204257/BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204258/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204259/TÈCNICA PSICOANALÍTICA
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204260/TÈCNIQUES COGNITIVO-CONDUCTUALS
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204261/PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204262/PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204265/PSICOLOGIA DE LA SALUT
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204267/TERÀPIA GRUPAL
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204269/TERÀPIA FAMILIAR
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204270/AVALUACIÓ CONDUCTUAL
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204271/AVALUACIÓ CLÍNICA
    RA1 - Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com
ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu
desenvolupament.

11204275/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204001/HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204002/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204003/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204004/FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204005/PSICOLOGIA BIOLÒGICA I
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204006/DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204007/MOTIVACIÓ I EMOCIÓ
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204008/PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204009/PSICOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204010/PSICOMETRIA
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204101/PERCEPCIÓ I ATENCIÓ
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204102/APRENENTATGE I CONDICIONAMENT
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204103/PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204104/PSICOLOGIA BIOLÒGICA II
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204106/PSICOPATOLOGIA I
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204108/DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204109/DESENVOLUPAMENT COGNITIU
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204110/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204111/PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204112/PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204113/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204105/NEUROPSICOLOGIA I
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204107/PSICOPATOLOGIA II
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204114/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204115/PSICOLOGIA DELS GRUPS
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204116/PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204117/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204118/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204119/LLENGUATGE I COMUNICACIÓ
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204120/PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204121/INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204201/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204202/PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT CULTURAL
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204203/PSICOGERONTOLOGIA
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204204/DIFICULTATS D'APRENENTATGE
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204205/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTS FAMILIARS
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204206/AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EDUCACIÓ
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204208/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204210/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LES EMOCIONS
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204211/INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204215/PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204219/CONSTRUCCIÓ D'ESCALES I TESTS INFORMATITZATS
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204221/DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204222/PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204223/PSICOLOGIA JURÍDICA
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204224/PSICOLOGIA COMUNITÀRIA
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204225/TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204226/PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204227/PSICOLOGIA AMBIENTAL
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204228/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204229/DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204230/SELECCIÓ DE PERSONAL
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204231/FORMACIÓ DE PERSONAL
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204233/SALUT LABORAL
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204234/PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204235/CULTURA I CANVI ORGANITZATIU
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204236/PSICOLOGIA POLÍTICA
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204239/NEUROPSICOLOGIA II
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204240/PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDÈNCIES
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204243/PSICOBIOLOGIA DE L'ESTRÈS
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204244/PSICOBIOLOGIA DE L'AGRESSIVITAT
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204245/PSICOBIOLOGIA DE LA CONDUCTA SEXUAL
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204246/PSICOBIOLOGIA DEL CICLE VITAL
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204248/EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204253/PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS EN LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204255/INTEL·LIGÈNCIA I CREATIVITAT
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204257/BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204258/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204259/TÈCNICA PSICOANALÍTICA
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204260/TÈCNIQUES COGNITIVO-CONDUCTUALS
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204261/PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204262/PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204265/PSICOLOGIA DE LA SALUT
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204267/TERÀPIA GRUPAL
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204269/TERÀPIA FAMILIAR
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204270/AVALUACIÓ CONDUCTUAL
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204271/AVALUACIÓ CLÍNICA
    RA2 - Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i
consolidació de la psicologia com disciplina científica.

11204275/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204001/HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204002/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204003/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204004/FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204005/PSICOLOGIA BIOLÒGICA I
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204006/DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204007/MOTIVACIÓ I EMOCIÓ
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204008/PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204009/PSICOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204010/PSICOMETRIA
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204101/PERCEPCIÓ I ATENCIÓ
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204102/APRENENTATGE I CONDICIONAMENT
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204103/PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204104/PSICOLOGIA BIOLÒGICA II
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204106/PSICOPATOLOGIA I
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204108/DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204109/DESENVOLUPAMENT COGNITIU
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204110/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204111/PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204112/PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204113/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204105/NEUROPSICOLOGIA I
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204107/PSICOPATOLOGIA II
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204114/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204115/PSICOLOGIA DELS GRUPS
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204116/PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204117/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204118/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204119/LLENGUATGE I COMUNICACIÓ
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204120/PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204121/INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204201/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204202/PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT CULTURAL
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204203/PSICOGERONTOLOGIA
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204204/DIFICULTATS D'APRENENTATGE
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204205/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTS FAMILIARS
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204206/AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EDUCACIÓ
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204208/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204210/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LES EMOCIONS
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204211/INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204215/PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204219/CONSTRUCCIÓ D'ESCALES I TESTS INFORMATITZATS
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204221/DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204222/PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204223/PSICOLOGIA JURÍDICA
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204224/PSICOLOGIA COMUNITÀRIA
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204225/TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204226/PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204227/PSICOLOGIA AMBIENTAL
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204228/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204229/DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204230/SELECCIÓ DE PERSONAL
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204231/FORMACIÓ DE PERSONAL
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204233/SALUT LABORAL
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204234/PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204235/CULTURA I CANVI ORGANITZATIU
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204236/PSICOLOGIA POLÍTICA
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204239/NEUROPSICOLOGIA II
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204240/PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDÈNCIES
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204243/PSICOBIOLOGIA DE L'ESTRÈS
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204244/PSICOBIOLOGIA DE L'AGRESSIVITAT
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204245/PSICOBIOLOGIA DE LA CONDUCTA SEXUAL
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204246/PSICOBIOLOGIA DEL CICLE VITAL
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204248/EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204253/PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS EN LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204255/INTEL·LIGÈNCIA I CREATIVITAT
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204257/BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204258/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204259/TÈCNICA PSICOANALÍTICA
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204260/TÈCNIQUES COGNITIVO-CONDUCTUALS
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204261/PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204262/PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204265/PSICOLOGIA DE LA SALUT
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204267/TERÀPIA GRUPAL
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204269/TERÀPIA FAMILIAR
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204270/AVALUACIÓ CONDUCTUAL
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204271/AVALUACIÓ CLÍNICA
    RA3 - Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir
la història de la disciplina.

11204275/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204001/HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204002/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204003/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204004/FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204005/PSICOLOGIA BIOLÒGICA I
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204006/DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204007/MOTIVACIÓ I EMOCIÓ
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204008/PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204009/PSICOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204010/PSICOMETRIA
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204101/PERCEPCIÓ I ATENCIÓ
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204102/APRENENTATGE I CONDICIONAMENT
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204103/PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204104/PSICOLOGIA BIOLÒGICA II
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204106/PSICOPATOLOGIA I
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204108/DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204109/DESENVOLUPAMENT COGNITIU
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204110/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204111/PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204112/PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204113/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204105/NEUROPSICOLOGIA I
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204107/PSICOPATOLOGIA II
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204114/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204115/PSICOLOGIA DELS GRUPS
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204116/PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204117/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204118/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204119/LLENGUATGE I COMUNICACIÓ
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204120/PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204121/INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204201/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204202/PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT CULTURAL
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204203/PSICOGERONTOLOGIA
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204204/DIFICULTATS D'APRENENTATGE
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204205/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTS FAMILIARS
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204206/AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EDUCACIÓ
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204208/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204210/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LES EMOCIONS
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204211/INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204215/PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204219/CONSTRUCCIÓ D'ESCALES I TESTS INFORMATITZATS
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204221/DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204222/PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204223/PSICOLOGIA JURÍDICA
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204224/PSICOLOGIA COMUNITÀRIA
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204225/TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204226/PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204227/PSICOLOGIA AMBIENTAL
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204228/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204229/DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204230/SELECCIÓ DE PERSONAL
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204231/FORMACIÓ DE PERSONAL
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204233/SALUT LABORAL
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204234/PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204235/CULTURA I CANVI ORGANITZATIU
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204236/PSICOLOGIA POLÍTICA
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204239/NEUROPSICOLOGIA II
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204240/PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDÈNCIES
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204243/PSICOBIOLOGIA DE L'ESTRÈS
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204244/PSICOBIOLOGIA DE L'AGRESSIVITAT
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204245/PSICOBIOLOGIA DE LA CONDUCTA SEXUAL
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204246/PSICOBIOLOGIA DEL CICLE VITAL
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204248/EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204253/PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS EN LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204255/INTEL·LIGÈNCIA I CREATIVITAT
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204257/BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204258/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204259/TÈCNICA PSICOANALÍTICA
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204260/TÈCNIQUES COGNITIVO-CONDUCTUALS
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204261/PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204262/PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204265/PSICOLOGIA DE LA SALUT
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204267/TERÀPIA GRUPAL
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204269/TERÀPIA FAMILIAR
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204270/AVALUACIÓ CONDUCTUAL
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204271/AVALUACIÓ CLÍNICA
    RA4 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204275/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204001/HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204002/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204003/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204004/FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204005/PSICOLOGIA BIOLÒGICA I
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204006/DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204007/MOTIVACIÓ I EMOCIÓ
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204008/PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204009/PSICOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204010/PSICOMETRIA
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204101/PERCEPCIÓ I ATENCIÓ
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204102/APRENENTATGE I CONDICIONAMENT
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204103/PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204104/PSICOLOGIA BIOLÒGICA II
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204106/PSICOPATOLOGIA I
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204108/DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204109/DESENVOLUPAMENT COGNITIU
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204110/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204111/PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204112/PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204113/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204105/NEUROPSICOLOGIA I
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204107/PSICOPATOLOGIA II
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204114/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204115/PSICOLOGIA DELS GRUPS
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204116/PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204117/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204118/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204119/LLENGUATGE I COMUNICACIÓ
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204120/PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204121/INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204201/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204202/PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT CULTURAL
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204203/PSICOGERONTOLOGIA
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204204/DIFICULTATS D'APRENENTATGE
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204205/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTS FAMILIARS
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204206/AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EDUCACIÓ
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204208/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204210/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LES EMOCIONS
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204211/INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204215/PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204219/CONSTRUCCIÓ D'ESCALES I TESTS INFORMATITZATS
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204221/DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204222/PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204223/PSICOLOGIA JURÍDICA
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204224/PSICOLOGIA COMUNITÀRIA
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204225/TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204226/PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204227/PSICOLOGIA AMBIENTAL
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204228/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204229/DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204230/SELECCIÓ DE PERSONAL
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204231/FORMACIÓ DE PERSONAL
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204233/SALUT LABORAL
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204234/PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204235/CULTURA I CANVI ORGANITZATIU
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204236/PSICOLOGIA POLÍTICA
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204239/NEUROPSICOLOGIA II
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204240/PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDÈNCIES
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204243/PSICOBIOLOGIA DE L'ESTRÈS
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204244/PSICOBIOLOGIA DE L'AGRESSIVITAT
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204245/PSICOBIOLOGIA DE LA CONDUCTA SEXUAL
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204246/PSICOBIOLOGIA DEL CICLE VITAL
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204248/EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204253/PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS EN LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204255/INTEL·LIGÈNCIA I CREATIVITAT
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204257/BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204258/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204259/TÈCNICA PSICOANALÍTICA
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204260/TÈCNIQUES COGNITIVO-CONDUCTUALS
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204261/PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204262/PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204265/PSICOLOGIA DE LA SALUT
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204267/TERÀPIA GRUPAL
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204269/TERÀPIA FAMILIAR
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204270/AVALUACIÓ CONDUCTUAL
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204271/AVALUACIÓ CLÍNICA
    RA5 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204275/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA6Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204001/HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204002/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204003/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204004/FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204005/PSICOLOGIA BIOLÒGICA I
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204006/DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204007/MOTIVACIÓ I EMOCIÓ
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204008/PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204009/PSICOLOGIA DEL TREBALL
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204010/PSICOMETRIA
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204101/PERCEPCIÓ I ATENCIÓ
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204102/APRENENTATGE I CONDICIONAMENT
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204103/PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204104/PSICOLOGIA BIOLÒGICA II
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204106/PSICOPATOLOGIA I
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204108/DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204109/DESENVOLUPAMENT COGNITIU
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204110/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204111/PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204112/PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204113/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204105/NEUROPSICOLOGIA I
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204107/PSICOPATOLOGIA II
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204114/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204115/PSICOLOGIA DELS GRUPS
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204116/PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204117/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204118/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204119/LLENGUATGE I COMUNICACIÓ
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204120/PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204121/INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204201/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204202/PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT CULTURAL
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204203/PSICOGERONTOLOGIA
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204204/DIFICULTATS D'APRENENTATGE
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204205/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTS FAMILIARS
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204206/AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EDUCACIÓ
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204208/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204210/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LES EMOCIONS
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204211/INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204215/PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204219/CONSTRUCCIÓ D'ESCALES I TESTS INFORMATITZATS
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204221/DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204222/PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204223/PSICOLOGIA JURÍDICA
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204224/PSICOLOGIA COMUNITÀRIA
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204225/TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204226/PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204227/PSICOLOGIA AMBIENTAL
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204228/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204229/DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204230/SELECCIÓ DE PERSONAL
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204231/FORMACIÓ DE PERSONAL
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204233/SALUT LABORAL
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204234/PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204235/CULTURA I CANVI ORGANITZATIU
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204236/PSICOLOGIA POLÍTICA
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204239/NEUROPSICOLOGIA II
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204240/PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDÈNCIES
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204243/PSICOBIOLOGIA DE L'ESTRÈS
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204244/PSICOBIOLOGIA DE L'AGRESSIVITAT
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204245/PSICOBIOLOGIA DE LA CONDUCTA SEXUAL
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204246/PSICOBIOLOGIA DEL CICLE VITAL
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204248/EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204253/PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS EN LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204255/INTEL·LIGÈNCIA I CREATIVITAT
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204257/BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204258/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204259/TÈCNICA PSICOANALÍTICA
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204260/TÈCNIQUES COGNITIVO-CONDUCTUALS
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204261/PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204262/PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204265/PSICOLOGIA DE LA SALUT
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204267/TERÀPIA GRUPAL
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204269/TERÀPIA FAMILIAR
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204270/AVALUACIÓ CONDUCTUAL
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204271/AVALUACIÓ CLÍNICA
    RA6 - Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i
emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis
plantejades.

11204275/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA7Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204001/HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204002/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204003/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204004/FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204005/PSICOLOGIA BIOLÒGICA I
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204006/DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204007/MOTIVACIÓ I EMOCIÓ
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204008/PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204009/PSICOLOGIA DEL TREBALL
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204010/PSICOMETRIA
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204101/PERCEPCIÓ I ATENCIÓ
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204102/APRENENTATGE I CONDICIONAMENT
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204103/PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204104/PSICOLOGIA BIOLÒGICA II
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204106/PSICOPATOLOGIA I
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204108/DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204109/DESENVOLUPAMENT COGNITIU
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204110/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204111/PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204112/PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204113/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204105/NEUROPSICOLOGIA I
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204107/PSICOPATOLOGIA II
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204114/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204115/PSICOLOGIA DELS GRUPS
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204116/PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204117/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204118/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204119/LLENGUATGE I COMUNICACIÓ
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204120/PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204121/INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204201/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204202/PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT CULTURAL
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204203/PSICOGERONTOLOGIA
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204204/DIFICULTATS D'APRENENTATGE
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204205/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTS FAMILIARS
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204206/AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EDUCACIÓ
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204208/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204210/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LES EMOCIONS
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204211/INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204215/PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204219/CONSTRUCCIÓ D'ESCALES I TESTS INFORMATITZATS
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204221/DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204222/PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204223/PSICOLOGIA JURÍDICA
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204224/PSICOLOGIA COMUNITÀRIA
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204225/TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204226/PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204227/PSICOLOGIA AMBIENTAL
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204228/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204229/DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204230/SELECCIÓ DE PERSONAL
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204231/FORMACIÓ DE PERSONAL
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204233/SALUT LABORAL
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204234/PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204235/CULTURA I CANVI ORGANITZATIU
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204236/PSICOLOGIA POLÍTICA
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204239/NEUROPSICOLOGIA II
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204240/PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDÈNCIES
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204243/PSICOBIOLOGIA DE L'ESTRÈS
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204244/PSICOBIOLOGIA DE L'AGRESSIVITAT
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204245/PSICOBIOLOGIA DE LA CONDUCTA SEXUAL
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204246/PSICOBIOLOGIA DEL CICLE VITAL
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204248/EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204253/PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS EN LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204255/INTEL·LIGÈNCIA I CREATIVITAT
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204257/BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204258/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204259/TÈCNICA PSICOANALÍTICA
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204260/TÈCNIQUES COGNITIVO-CONDUCTUALS
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204261/PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204262/PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204265/PSICOLOGIA DE LA SALUT
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204267/TERÀPIA GRUPAL
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204269/TERÀPIA FAMILIAR
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204270/AVALUACIÓ CONDUCTUAL
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204271/AVALUACIÓ CLÍNICA
    RA7 - Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.

11204275/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA8Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204001/HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204002/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204003/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204004/FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204005/PSICOLOGIA BIOLÒGICA I
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204006/DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204007/MOTIVACIÓ I EMOCIÓ
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204008/PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204009/PSICOLOGIA DEL TREBALL
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204010/PSICOMETRIA
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204101/PERCEPCIÓ I ATENCIÓ
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204102/APRENENTATGE I CONDICIONAMENT
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204103/PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204104/PSICOLOGIA BIOLÒGICA II
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204106/PSICOPATOLOGIA I
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204108/DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204109/DESENVOLUPAMENT COGNITIU
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204110/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204111/PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204112/PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204113/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204105/NEUROPSICOLOGIA I
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204107/PSICOPATOLOGIA II
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204114/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204115/PSICOLOGIA DELS GRUPS
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204116/PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204117/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204118/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204119/LLENGUATGE I COMUNICACIÓ
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204120/PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204121/INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204201/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204202/PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT CULTURAL
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204203/PSICOGERONTOLOGIA
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204204/DIFICULTATS D'APRENENTATGE
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204205/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTS FAMILIARS
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204206/AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EDUCACIÓ
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204208/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204210/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LES EMOCIONS
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204211/INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204215/PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204219/CONSTRUCCIÓ D'ESCALES I TESTS INFORMATITZATS
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204221/DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204222/PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204223/PSICOLOGIA JURÍDICA
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204224/PSICOLOGIA COMUNITÀRIA
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204225/TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204226/PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204227/PSICOLOGIA AMBIENTAL
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204228/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204229/DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204230/SELECCIÓ DE PERSONAL
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204231/FORMACIÓ DE PERSONAL
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204233/SALUT LABORAL
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204234/PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204235/CULTURA I CANVI ORGANITZATIU
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204236/PSICOLOGIA POLÍTICA
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204239/NEUROPSICOLOGIA II
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204240/PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDÈNCIES
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204243/PSICOBIOLOGIA DE L'ESTRÈS
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204244/PSICOBIOLOGIA DE L'AGRESSIVITAT
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204245/PSICOBIOLOGIA DE LA CONDUCTA SEXUAL
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204246/PSICOBIOLOGIA DEL CICLE VITAL
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204248/EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204253/PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS EN LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204255/INTEL·LIGÈNCIA I CREATIVITAT
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204257/BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204258/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204259/TÈCNICA PSICOANALÍTICA
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204260/TÈCNIQUES COGNITIVO-CONDUCTUALS
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204261/PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204262/PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204265/PSICOLOGIA DE LA SALUT
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204267/TERÀPIA GRUPAL
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204269/TERÀPIA FAMILIAR
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204270/AVALUACIÓ CONDUCTUAL
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204271/AVALUACIÓ CLÍNICA
    RA8 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia
industrial i del treball.

11204275/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA9Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204001/HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204002/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204003/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204004/FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204005/PSICOLOGIA BIOLÒGICA I
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204006/DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204007/MOTIVACIÓ I EMOCIÓ
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204008/PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204009/PSICOLOGIA DEL TREBALL
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204010/PSICOMETRIA
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204101/PERCEPCIÓ I ATENCIÓ
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204102/APRENENTATGE I CONDICIONAMENT
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204103/PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204104/PSICOLOGIA BIOLÒGICA II
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204106/PSICOPATOLOGIA I
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204108/DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204109/DESENVOLUPAMENT COGNITIU
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204110/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204111/PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204112/PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204113/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204105/NEUROPSICOLOGIA I
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204107/PSICOPATOLOGIA II
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204114/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204115/PSICOLOGIA DELS GRUPS
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204116/PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204117/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204118/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204119/LLENGUATGE I COMUNICACIÓ
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204120/PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204121/INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204201/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204202/PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT CULTURAL
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204203/PSICOGERONTOLOGIA
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204204/DIFICULTATS D'APRENENTATGE
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204205/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTS FAMILIARS
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204206/AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EDUCACIÓ
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204208/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204210/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LES EMOCIONS
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204211/INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204215/PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204219/CONSTRUCCIÓ D'ESCALES I TESTS INFORMATITZATS
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204221/DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204222/PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204223/PSICOLOGIA JURÍDICA
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204224/PSICOLOGIA COMUNITÀRIA
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204225/TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204226/PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204227/PSICOLOGIA AMBIENTAL
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204228/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204229/DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204230/SELECCIÓ DE PERSONAL
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204231/FORMACIÓ DE PERSONAL
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204233/SALUT LABORAL
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204234/PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204235/CULTURA I CANVI ORGANITZATIU
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204236/PSICOLOGIA POLÍTICA
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204239/NEUROPSICOLOGIA II
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204240/PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDÈNCIES
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204243/PSICOBIOLOGIA DE L'ESTRÈS
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204244/PSICOBIOLOGIA DE L'AGRESSIVITAT
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204245/PSICOBIOLOGIA DE LA CONDUCTA SEXUAL
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204246/PSICOBIOLOGIA DEL CICLE VITAL
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204248/EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204253/PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS EN LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204255/INTEL·LIGÈNCIA I CREATIVITAT
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204257/BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204258/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204259/TÈCNICA PSICOANALÍTICA
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204260/TÈCNIQUES COGNITIVO-CONDUCTUALS
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204261/PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204262/PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204265/PSICOLOGIA DE LA SALUT
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204267/TERÀPIA GRUPAL
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204269/TERÀPIA FAMILIAR
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204270/AVALUACIÓ CONDUCTUAL
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204271/AVALUACIÓ CLÍNICA
    RA9 - Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.

11204275/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA10Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204001/HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204002/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204003/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204004/FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204005/PSICOLOGIA BIOLÒGICA I
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204006/DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204007/MOTIVACIÓ I EMOCIÓ
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204008/PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204009/PSICOLOGIA DEL TREBALL
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204010/PSICOMETRIA
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204101/PERCEPCIÓ I ATENCIÓ
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204102/APRENENTATGE I CONDICIONAMENT
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204103/PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204104/PSICOLOGIA BIOLÒGICA II
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204106/PSICOPATOLOGIA I
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204108/DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204109/DESENVOLUPAMENT COGNITIU
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204110/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204111/PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204112/PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204113/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204105/NEUROPSICOLOGIA I
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204107/PSICOPATOLOGIA II
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204114/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204115/PSICOLOGIA DELS GRUPS
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204116/PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204117/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204118/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204119/LLENGUATGE I COMUNICACIÓ
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204120/PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204121/INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204201/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204202/PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT CULTURAL
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204203/PSICOGERONTOLOGIA
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204204/DIFICULTATS D'APRENENTATGE
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204205/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTS FAMILIARS
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204206/AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EDUCACIÓ
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204208/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204210/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LES EMOCIONS
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204211/INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204215/PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204219/CONSTRUCCIÓ D'ESCALES I TESTS INFORMATITZATS
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204221/DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204222/PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204223/PSICOLOGIA JURÍDICA
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204224/PSICOLOGIA COMUNITÀRIA
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204225/TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204226/PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204227/PSICOLOGIA AMBIENTAL
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204228/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204229/DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204230/SELECCIÓ DE PERSONAL
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204231/FORMACIÓ DE PERSONAL
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204233/SALUT LABORAL
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204234/PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204235/CULTURA I CANVI ORGANITZATIU
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204236/PSICOLOGIA POLÍTICA
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204239/NEUROPSICOLOGIA II
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204240/PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDÈNCIES
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204243/PSICOBIOLOGIA DE L'ESTRÈS
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204244/PSICOBIOLOGIA DE L'AGRESSIVITAT
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204245/PSICOBIOLOGIA DE LA CONDUCTA SEXUAL
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204246/PSICOBIOLOGIA DEL CICLE VITAL
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204248/EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204253/PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS EN LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204255/INTEL·LIGÈNCIA I CREATIVITAT
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204257/BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204258/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204259/TÈCNICA PSICOANALÍTICA
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204260/TÈCNIQUES COGNITIVO-CONDUCTUALS
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204261/PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204262/PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204265/PSICOLOGIA DE LA SALUT
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204267/TERÀPIA GRUPAL
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204269/TERÀPIA FAMILIAR
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204270/AVALUACIÓ CONDUCTUAL
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204271/AVALUACIÓ CLÍNICA
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204275/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA11Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204001/HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204002/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204003/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204004/FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204005/PSICOLOGIA BIOLÒGICA I
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204006/DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204007/MOTIVACIÓ I EMOCIÓ
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204008/PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204009/PSICOLOGIA DEL TREBALL
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204010/PSICOMETRIA
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204101/PERCEPCIÓ I ATENCIÓ
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204102/APRENENTATGE I CONDICIONAMENT
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204103/PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204104/PSICOLOGIA BIOLÒGICA II
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204106/PSICOPATOLOGIA I
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204108/DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204109/DESENVOLUPAMENT COGNITIU
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204110/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204111/PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204112/PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204113/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204105/NEUROPSICOLOGIA I
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204107/PSICOPATOLOGIA II
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204114/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204115/PSICOLOGIA DELS GRUPS
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204116/PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204117/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204118/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204119/LLENGUATGE I COMUNICACIÓ
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204120/PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204121/INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204201/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204202/PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT CULTURAL
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204203/PSICOGERONTOLOGIA
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204204/DIFICULTATS D'APRENENTATGE
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204205/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTS FAMILIARS
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204206/AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EDUCACIÓ
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204208/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204210/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LES EMOCIONS
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204211/INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204215/PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204219/CONSTRUCCIÓ D'ESCALES I TESTS INFORMATITZATS
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204221/DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204222/PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204223/PSICOLOGIA JURÍDICA
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204224/PSICOLOGIA COMUNITÀRIA
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204225/TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204226/PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204227/PSICOLOGIA AMBIENTAL
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204228/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204229/DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204230/SELECCIÓ DE PERSONAL
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204231/FORMACIÓ DE PERSONAL
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204233/SALUT LABORAL
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204234/PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204235/CULTURA I CANVI ORGANITZATIU
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204236/PSICOLOGIA POLÍTICA
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204239/NEUROPSICOLOGIA II
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204240/PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDÈNCIES
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204243/PSICOBIOLOGIA DE L'ESTRÈS
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204244/PSICOBIOLOGIA DE L'AGRESSIVITAT
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204245/PSICOBIOLOGIA DE LA CONDUCTA SEXUAL
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204246/PSICOBIOLOGIA DEL CICLE VITAL
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204248/EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204253/PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS EN LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204255/INTEL·LIGÈNCIA I CREATIVITAT
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204257/BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204258/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204259/TÈCNICA PSICOANALÍTICA
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204260/TÈCNIQUES COGNITIVO-CONDUCTUALS
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204261/PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204262/PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204265/PSICOLOGIA DE LA SALUT
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204267/TERÀPIA GRUPAL
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204269/TERÀPIA FAMILIAR
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204270/AVALUACIÓ CONDUCTUAL
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204271/AVALUACIÓ CLÍNICA
    RA11 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204275/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA12Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204001/HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204002/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204003/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204004/FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204005/PSICOLOGIA BIOLÒGICA I
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204006/DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204007/MOTIVACIÓ I EMOCIÓ
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204008/PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204009/PSICOLOGIA DEL TREBALL
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204010/PSICOMETRIA
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204101/PERCEPCIÓ I ATENCIÓ
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204102/APRENENTATGE I CONDICIONAMENT
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204103/PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204104/PSICOLOGIA BIOLÒGICA II
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204106/PSICOPATOLOGIA I
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204108/DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204109/DESENVOLUPAMENT COGNITIU
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204110/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204111/PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204112/PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204113/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204105/NEUROPSICOLOGIA I
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204107/PSICOPATOLOGIA II
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204114/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204115/PSICOLOGIA DELS GRUPS
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204116/PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204117/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204118/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204119/LLENGUATGE I COMUNICACIÓ
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204120/PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204121/INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204201/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204202/PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT CULTURAL
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204203/PSICOGERONTOLOGIA
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204204/DIFICULTATS D'APRENENTATGE
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204205/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTS FAMILIARS
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204206/AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EDUCACIÓ
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204208/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204210/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LES EMOCIONS
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204211/INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204215/PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204219/CONSTRUCCIÓ D'ESCALES I TESTS INFORMATITZATS
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204221/DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204222/PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204223/PSICOLOGIA JURÍDICA
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204224/PSICOLOGIA COMUNITÀRIA
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204225/TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204226/PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204227/PSICOLOGIA AMBIENTAL
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204228/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204229/DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204230/SELECCIÓ DE PERSONAL
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204231/FORMACIÓ DE PERSONAL
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204233/SALUT LABORAL
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204234/PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204235/CULTURA I CANVI ORGANITZATIU
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204236/PSICOLOGIA POLÍTICA
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204239/NEUROPSICOLOGIA II
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204240/PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDÈNCIES
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204243/PSICOBIOLOGIA DE L'ESTRÈS
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204244/PSICOBIOLOGIA DE L'AGRESSIVITAT
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204245/PSICOBIOLOGIA DE LA CONDUCTA SEXUAL
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204246/PSICOBIOLOGIA DEL CICLE VITAL
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204248/EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204253/PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS EN LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204255/INTEL·LIGÈNCIA I CREATIVITAT
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204257/BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204258/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204259/TÈCNICA PSICOANALÍTICA
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204260/TÈCNIQUES COGNITIVO-CONDUCTUALS
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204261/PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204262/PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204265/PSICOLOGIA DE LA SALUT
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204267/TERÀPIA GRUPAL
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204269/TERÀPIA FAMILIAR
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204270/AVALUACIÓ CONDUCTUAL
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204271/AVALUACIÓ CLÍNICA
    RA12 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament psicomotor i
cognitiu, amb capacitat per analitzar críticament les seves aprotacions i limitacions.

11204275/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA13Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204001/HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204002/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204003/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204004/FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204005/PSICOLOGIA BIOLÒGICA I
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204006/DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204007/MOTIVACIÓ I EMOCIÓ
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204008/PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204009/PSICOLOGIA DEL TREBALL
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204010/PSICOMETRIA
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204101/PERCEPCIÓ I ATENCIÓ
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204102/APRENENTATGE I CONDICIONAMENT
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204103/PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204104/PSICOLOGIA BIOLÒGICA II
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204106/PSICOPATOLOGIA I
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204108/DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204109/DESENVOLUPAMENT COGNITIU
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204110/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204111/PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204112/PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204113/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204105/NEUROPSICOLOGIA I
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204107/PSICOPATOLOGIA II
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204114/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204115/PSICOLOGIA DELS GRUPS
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204116/PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204117/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204118/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204119/LLENGUATGE I COMUNICACIÓ
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204120/PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204121/INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204201/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204202/PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT CULTURAL
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204203/PSICOGERONTOLOGIA
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204204/DIFICULTATS D'APRENENTATGE
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204205/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTS FAMILIARS
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204206/AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EDUCACIÓ
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204208/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204210/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LES EMOCIONS
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204211/INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204215/PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204219/CONSTRUCCIÓ D'ESCALES I TESTS INFORMATITZATS
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204221/DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204222/PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204223/PSICOLOGIA JURÍDICA
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204224/PSICOLOGIA COMUNITÀRIA
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204225/TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204226/PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204227/PSICOLOGIA AMBIENTAL
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204228/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204229/DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204230/SELECCIÓ DE PERSONAL
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204231/FORMACIÓ DE PERSONAL
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204233/SALUT LABORAL
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204234/PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204235/CULTURA I CANVI ORGANITZATIU
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204236/PSICOLOGIA POLÍTICA
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204239/NEUROPSICOLOGIA II
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204240/PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDÈNCIES
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204243/PSICOBIOLOGIA DE L'ESTRÈS
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204244/PSICOBIOLOGIA DE L'AGRESSIVITAT
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204245/PSICOBIOLOGIA DE LA CONDUCTA SEXUAL
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204246/PSICOBIOLOGIA DEL CICLE VITAL
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204248/EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204253/PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS EN LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204255/INTEL·LIGÈNCIA I CREATIVITAT
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204257/BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204258/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204259/TÈCNICA PSICOANALÍTICA
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204260/TÈCNIQUES COGNITIVO-CONDUCTUALS
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204261/PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204262/PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204265/PSICOLOGIA DE LA SALUT
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204267/TERÀPIA GRUPAL
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204269/TERÀPIA FAMILIAR
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204270/AVALUACIÓ CONDUCTUAL
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204271/AVALUACIÓ CLÍNICA
    RA13 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204275/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA14Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204001/HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204002/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204003/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204004/FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204005/PSICOLOGIA BIOLÒGICA I
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204006/DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204007/MOTIVACIÓ I EMOCIÓ
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204008/PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204009/PSICOLOGIA DEL TREBALL
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204010/PSICOMETRIA
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204101/PERCEPCIÓ I ATENCIÓ
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204102/APRENENTATGE I CONDICIONAMENT
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204103/PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204104/PSICOLOGIA BIOLÒGICA II
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204106/PSICOPATOLOGIA I
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204108/DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204109/DESENVOLUPAMENT COGNITIU
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204110/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204111/PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204112/PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204113/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204105/NEUROPSICOLOGIA I
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204107/PSICOPATOLOGIA II
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204114/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204115/PSICOLOGIA DELS GRUPS
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204116/PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204117/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204118/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204119/LLENGUATGE I COMUNICACIÓ
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204120/PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204121/INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204201/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204202/PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT CULTURAL
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204203/PSICOGERONTOLOGIA
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204204/DIFICULTATS D'APRENENTATGE
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204205/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTS FAMILIARS
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204206/AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EDUCACIÓ
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204208/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204210/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LES EMOCIONS
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204211/INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204215/PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204219/CONSTRUCCIÓ D'ESCALES I TESTS INFORMATITZATS
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204221/DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204222/PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204223/PSICOLOGIA JURÍDICA
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204224/PSICOLOGIA COMUNITÀRIA
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204225/TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204226/PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204227/PSICOLOGIA AMBIENTAL
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204228/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204229/DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204230/SELECCIÓ DE PERSONAL
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204231/FORMACIÓ DE PERSONAL
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204233/SALUT LABORAL
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204234/PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204235/CULTURA I CANVI ORGANITZATIU
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204236/PSICOLOGIA POLÍTICA
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204239/NEUROPSICOLOGIA II
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204240/PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDÈNCIES
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204243/PSICOBIOLOGIA DE L'ESTRÈS
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204244/PSICOBIOLOGIA DE L'AGRESSIVITAT
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204245/PSICOBIOLOGIA DE LA CONDUCTA SEXUAL
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204246/PSICOBIOLOGIA DEL CICLE VITAL
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204248/EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204253/PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS EN LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204255/INTEL·LIGÈNCIA I CREATIVITAT
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204257/BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204258/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204259/TÈCNICA PSICOANALÍTICA
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204260/TÈCNIQUES COGNITIVO-CONDUCTUALS
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204261/PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204262/PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204265/PSICOLOGIA DE LA SALUT
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204267/TERÀPIA GRUPAL
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204269/TERÀPIA FAMILIAR
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204270/AVALUACIÓ CONDUCTUAL
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204271/AVALUACIÓ CLÍNICA
    RA14 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204275/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA15Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204001/HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204002/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204003/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204004/FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204005/PSICOLOGIA BIOLÒGICA I
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204006/DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204007/MOTIVACIÓ I EMOCIÓ
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204008/PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204009/PSICOLOGIA DEL TREBALL
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204010/PSICOMETRIA
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204101/PERCEPCIÓ I ATENCIÓ
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204102/APRENENTATGE I CONDICIONAMENT
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204103/PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204104/PSICOLOGIA BIOLÒGICA II
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204106/PSICOPATOLOGIA I
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204108/DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204109/DESENVOLUPAMENT COGNITIU
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204110/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204111/PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204112/PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204113/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204105/NEUROPSICOLOGIA I
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204107/PSICOPATOLOGIA II
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204114/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204115/PSICOLOGIA DELS GRUPS
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204116/PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204117/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204118/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204119/LLENGUATGE I COMUNICACIÓ
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204120/PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204121/INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204201/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204202/PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT CULTURAL
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204203/PSICOGERONTOLOGIA
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204204/DIFICULTATS D'APRENENTATGE
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204205/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTS FAMILIARS
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204206/AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EDUCACIÓ
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204208/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204210/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LES EMOCIONS
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204211/INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204215/PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204219/CONSTRUCCIÓ D'ESCALES I TESTS INFORMATITZATS
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204221/DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204222/PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204223/PSICOLOGIA JURÍDICA
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204224/PSICOLOGIA COMUNITÀRIA
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204225/TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204226/PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204227/PSICOLOGIA AMBIENTAL
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204228/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204229/DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204230/SELECCIÓ DE PERSONAL
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204231/FORMACIÓ DE PERSONAL
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204233/SALUT LABORAL
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204234/PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204235/CULTURA I CANVI ORGANITZATIU
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204236/PSICOLOGIA POLÍTICA
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204239/NEUROPSICOLOGIA II
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204240/PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDÈNCIES
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204243/PSICOBIOLOGIA DE L'ESTRÈS
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204244/PSICOBIOLOGIA DE L'AGRESSIVITAT
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204245/PSICOBIOLOGIA DE LA CONDUCTA SEXUAL
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204246/PSICOBIOLOGIA DEL CICLE VITAL
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204248/EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204253/PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS EN LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204255/INTEL·LIGÈNCIA I CREATIVITAT
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204257/BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204258/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204259/TÈCNICA PSICOANALÍTICA
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204260/TÈCNIQUES COGNITIVO-CONDUCTUALS
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204261/PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204262/PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204265/PSICOLOGIA DE LA SALUT
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204267/TERÀPIA GRUPAL
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204269/TERÀPIA FAMILIAR
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204270/AVALUACIÓ CONDUCTUAL
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204271/AVALUACIÓ CLÍNICA
    RA15 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204275/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA16Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204001/HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204002/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204003/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204004/FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204005/PSICOLOGIA BIOLÒGICA I
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204006/DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204007/MOTIVACIÓ I EMOCIÓ
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204008/PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204009/PSICOLOGIA DEL TREBALL
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204010/PSICOMETRIA
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204101/PERCEPCIÓ I ATENCIÓ
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204102/APRENENTATGE I CONDICIONAMENT
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204103/PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204104/PSICOLOGIA BIOLÒGICA II
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204106/PSICOPATOLOGIA I
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204108/DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204109/DESENVOLUPAMENT COGNITIU
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204110/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204111/PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204112/PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204113/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204105/NEUROPSICOLOGIA I
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204107/PSICOPATOLOGIA II
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204114/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204115/PSICOLOGIA DELS GRUPS
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204116/PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204117/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204118/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204119/LLENGUATGE I COMUNICACIÓ
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204120/PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204121/INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204201/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204202/PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT CULTURAL
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204203/PSICOGERONTOLOGIA
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204204/DIFICULTATS D'APRENENTATGE
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204205/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTS FAMILIARS
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204206/AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EDUCACIÓ
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204208/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204210/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LES EMOCIONS
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204211/INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204215/PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204219/CONSTRUCCIÓ D'ESCALES I TESTS INFORMATITZATS
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204221/DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204222/PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204223/PSICOLOGIA JURÍDICA
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204224/PSICOLOGIA COMUNITÀRIA
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204225/TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204226/PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204227/PSICOLOGIA AMBIENTAL
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204228/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204229/DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204230/SELECCIÓ DE PERSONAL
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204231/FORMACIÓ DE PERSONAL
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204233/SALUT LABORAL
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204234/PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204235/CULTURA I CANVI ORGANITZATIU
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204236/PSICOLOGIA POLÍTICA
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204239/NEUROPSICOLOGIA II
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204240/PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDÈNCIES
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204243/PSICOBIOLOGIA DE L'ESTRÈS
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204244/PSICOBIOLOGIA DE L'AGRESSIVITAT
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204245/PSICOBIOLOGIA DE LA CONDUCTA SEXUAL
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204246/PSICOBIOLOGIA DEL CICLE VITAL
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204248/EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204253/PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS EN LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204255/INTEL·LIGÈNCIA I CREATIVITAT
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204257/BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204258/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204259/TÈCNICA PSICOANALÍTICA
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204260/TÈCNIQUES COGNITIVO-CONDUCTUALS
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204261/PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204262/PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204265/PSICOLOGIA DE LA SALUT
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204267/TERÀPIA GRUPAL
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204269/TERÀPIA FAMILIAR
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204270/AVALUACIÓ CONDUCTUAL
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204271/AVALUACIÓ CLÍNICA
    RA16 - Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els
diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives
terapèutiques.

11204275/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA17Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204001/HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204002/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204003/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204004/FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204005/PSICOLOGIA BIOLÒGICA I
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204006/DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204007/MOTIVACIÓ I EMOCIÓ
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204008/PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204009/PSICOLOGIA DEL TREBALL
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204010/PSICOMETRIA
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204101/PERCEPCIÓ I ATENCIÓ
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204102/APRENENTATGE I CONDICIONAMENT
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204103/PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204104/PSICOLOGIA BIOLÒGICA II
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204106/PSICOPATOLOGIA I
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204108/DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204109/DESENVOLUPAMENT COGNITIU
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204110/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204111/PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204112/PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204113/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204105/NEUROPSICOLOGIA I
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204107/PSICOPATOLOGIA II
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204114/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204115/PSICOLOGIA DELS GRUPS
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204116/PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204117/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204118/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204119/LLENGUATGE I COMUNICACIÓ
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204120/PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204121/INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204201/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204202/PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT CULTURAL
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204203/PSICOGERONTOLOGIA
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204204/DIFICULTATS D'APRENENTATGE
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204205/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTS FAMILIARS
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204206/AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EDUCACIÓ
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204208/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204210/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LES EMOCIONS
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204211/INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204215/PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204219/CONSTRUCCIÓ D'ESCALES I TESTS INFORMATITZATS
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204221/DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204222/PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204223/PSICOLOGIA JURÍDICA
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204224/PSICOLOGIA COMUNITÀRIA
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204225/TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204226/PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204227/PSICOLOGIA AMBIENTAL
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204228/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204229/DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204230/SELECCIÓ DE PERSONAL
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204231/FORMACIÓ DE PERSONAL
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204233/SALUT LABORAL
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204234/PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204235/CULTURA I CANVI ORGANITZATIU
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204236/PSICOLOGIA POLÍTICA
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204239/NEUROPSICOLOGIA II
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204240/PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDÈNCIES
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204243/PSICOBIOLOGIA DE L'ESTRÈS
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204244/PSICOBIOLOGIA DE L'AGRESSIVITAT
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204245/PSICOBIOLOGIA DE LA CONDUCTA SEXUAL
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204246/PSICOBIOLOGIA DEL CICLE VITAL
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204248/EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204253/PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS EN LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204255/INTEL·LIGÈNCIA I CREATIVITAT
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204257/BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204258/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204259/TÈCNICA PSICOANALÍTICA
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204260/TÈCNIQUES COGNITIVO-CONDUCTUALS
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204261/PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204262/PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204265/PSICOLOGIA DE LA SALUT
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204267/TERÀPIA GRUPAL
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204269/TERÀPIA FAMILIAR
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204270/AVALUACIÓ CONDUCTUAL
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204271/AVALUACIÓ CLÍNICA
    RA17 - Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos
aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.

11204275/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA18Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204001/HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204002/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204003/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204004/FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204005/PSICOLOGIA BIOLÒGICA I
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204006/DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204007/MOTIVACIÓ I EMOCIÓ
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204008/PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204009/PSICOLOGIA DEL TREBALL
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204010/PSICOMETRIA
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204101/PERCEPCIÓ I ATENCIÓ
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204102/APRENENTATGE I CONDICIONAMENT
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204103/PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204104/PSICOLOGIA BIOLÒGICA II
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204106/PSICOPATOLOGIA I
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204108/DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204109/DESENVOLUPAMENT COGNITIU
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204110/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204111/PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204112/PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204113/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204105/NEUROPSICOLOGIA I
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204107/PSICOPATOLOGIA II
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204114/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204115/PSICOLOGIA DELS GRUPS
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204116/PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204117/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204118/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204119/LLENGUATGE I COMUNICACIÓ
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204120/PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204121/INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204201/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204202/PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT CULTURAL
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204203/PSICOGERONTOLOGIA
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204204/DIFICULTATS D'APRENENTATGE
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204205/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTS FAMILIARS
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204206/AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EDUCACIÓ
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204208/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204210/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LES EMOCIONS
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204211/INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204215/PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204219/CONSTRUCCIÓ D'ESCALES I TESTS INFORMATITZATS
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204221/DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204222/PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204223/PSICOLOGIA JURÍDICA
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204224/PSICOLOGIA COMUNITÀRIA
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204225/TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204226/PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204227/PSICOLOGIA AMBIENTAL
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204228/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204229/DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204230/SELECCIÓ DE PERSONAL
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204231/FORMACIÓ DE PERSONAL
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204233/SALUT LABORAL
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204234/PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204235/CULTURA I CANVI ORGANITZATIU
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204236/PSICOLOGIA POLÍTICA
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204239/NEUROPSICOLOGIA II
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204240/PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDÈNCIES
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204243/PSICOBIOLOGIA DE L'ESTRÈS
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204244/PSICOBIOLOGIA DE L'AGRESSIVITAT
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204245/PSICOBIOLOGIA DE LA CONDUCTA SEXUAL
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204246/PSICOBIOLOGIA DEL CICLE VITAL
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204248/EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204253/PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS EN LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204255/INTEL·LIGÈNCIA I CREATIVITAT
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204257/BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204258/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204259/TÈCNICA PSICOANALÍTICA
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204260/TÈCNIQUES COGNITIVO-CONDUCTUALS
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204261/PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204262/PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204265/PSICOLOGIA DE LA SALUT
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204267/TERÀPIA GRUPAL
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204269/TERÀPIA FAMILIAR
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204270/AVALUACIÓ CONDUCTUAL
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204271/AVALUACIÓ CLÍNICA
    RA18 - Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.

11204275/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA19Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204001/HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204002/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204003/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204004/FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204005/PSICOLOGIA BIOLÒGICA I
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204006/DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204007/MOTIVACIÓ I EMOCIÓ
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204008/PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204009/PSICOLOGIA DEL TREBALL
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204010/PSICOMETRIA
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204101/PERCEPCIÓ I ATENCIÓ
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204102/APRENENTATGE I CONDICIONAMENT
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204103/PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204104/PSICOLOGIA BIOLÒGICA II
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204106/PSICOPATOLOGIA I
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204108/DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204109/DESENVOLUPAMENT COGNITIU
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204110/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204111/PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204112/PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204113/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204105/NEUROPSICOLOGIA I
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204107/PSICOPATOLOGIA II
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204114/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204115/PSICOLOGIA DELS GRUPS
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204116/PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204117/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204118/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204119/LLENGUATGE I COMUNICACIÓ
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204120/PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204121/INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204201/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204202/PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT CULTURAL
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204203/PSICOGERONTOLOGIA
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204204/DIFICULTATS D'APRENENTATGE
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204205/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTS FAMILIARS
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204206/AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EDUCACIÓ
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204208/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204210/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LES EMOCIONS
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204211/INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204215/PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204219/CONSTRUCCIÓ D'ESCALES I TESTS INFORMATITZATS
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204221/DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204222/PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204223/PSICOLOGIA JURÍDICA
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204224/PSICOLOGIA COMUNITÀRIA
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204225/TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204226/PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204227/PSICOLOGIA AMBIENTAL
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204228/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204229/DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204230/SELECCIÓ DE PERSONAL
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204231/FORMACIÓ DE PERSONAL
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204233/SALUT LABORAL
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204234/PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204235/CULTURA I CANVI ORGANITZATIU
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204236/PSICOLOGIA POLÍTICA
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204239/NEUROPSICOLOGIA II
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204240/PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDÈNCIES
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204243/PSICOBIOLOGIA DE L'ESTRÈS
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204244/PSICOBIOLOGIA DE L'AGRESSIVITAT
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204245/PSICOBIOLOGIA DE LA CONDUCTA SEXUAL
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204246/PSICOBIOLOGIA DEL CICLE VITAL
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204248/EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204253/PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS EN LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204255/INTEL·LIGÈNCIA I CREATIVITAT
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204257/BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204258/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204259/TÈCNICA PSICOANALÍTICA
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204260/TÈCNIQUES COGNITIVO-CONDUCTUALS
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204261/PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204262/PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204265/PSICOLOGIA DE LA SALUT
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204267/TERÀPIA GRUPAL
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204269/TERÀPIA FAMILIAR
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204270/AVALUACIÓ CONDUCTUAL
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204271/AVALUACIÓ CLÍNICA
    RA19 - Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.

11204275/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA20Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204001/HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204002/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204003/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204004/FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204005/PSICOLOGIA BIOLÒGICA I
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204006/DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204007/MOTIVACIÓ I EMOCIÓ
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204008/PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204009/PSICOLOGIA DEL TREBALL
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204010/PSICOMETRIA
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204101/PERCEPCIÓ I ATENCIÓ
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204102/APRENENTATGE I CONDICIONAMENT
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204103/PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204104/PSICOLOGIA BIOLÒGICA II
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204106/PSICOPATOLOGIA I
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204108/DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204109/DESENVOLUPAMENT COGNITIU
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204110/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204111/PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204112/PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204113/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204105/NEUROPSICOLOGIA I
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204107/PSICOPATOLOGIA II
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204114/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204115/PSICOLOGIA DELS GRUPS
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204116/PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204117/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204118/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204119/LLENGUATGE I COMUNICACIÓ
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204120/PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204121/INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204201/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204202/PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT CULTURAL
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204203/PSICOGERONTOLOGIA
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204204/DIFICULTATS D'APRENENTATGE
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204205/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTS FAMILIARS
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204206/AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EDUCACIÓ
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204208/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204210/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LES EMOCIONS
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204211/INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204215/PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204219/CONSTRUCCIÓ D'ESCALES I TESTS INFORMATITZATS
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204221/DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204222/PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204223/PSICOLOGIA JURÍDICA
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204224/PSICOLOGIA COMUNITÀRIA
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204225/TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204226/PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204227/PSICOLOGIA AMBIENTAL
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204228/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204229/DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204230/SELECCIÓ DE PERSONAL
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204231/FORMACIÓ DE PERSONAL
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204233/SALUT LABORAL
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204234/PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204235/CULTURA I CANVI ORGANITZATIU
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204236/PSICOLOGIA POLÍTICA
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204239/NEUROPSICOLOGIA II
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204240/PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDÈNCIES
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204243/PSICOBIOLOGIA DE L'ESTRÈS
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204244/PSICOBIOLOGIA DE L'AGRESSIVITAT
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204245/PSICOBIOLOGIA DE LA CONDUCTA SEXUAL
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204246/PSICOBIOLOGIA DEL CICLE VITAL
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204248/EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204253/PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS EN LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204255/INTEL·LIGÈNCIA I CREATIVITAT
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204257/BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204258/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204259/TÈCNICA PSICOANALÍTICA
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204260/TÈCNIQUES COGNITIVO-CONDUCTUALS
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204261/PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204262/PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204265/PSICOLOGIA DE LA SALUT
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204267/TERÀPIA GRUPAL
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204269/TERÀPIA FAMILIAR
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204270/AVALUACIÓ CONDUCTUAL
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204271/AVALUACIÓ CLÍNICA
    RA20 - Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de
l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.

11204275/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA21Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204001/HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204002/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204003/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204004/FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204005/PSICOLOGIA BIOLÒGICA I
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204006/DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204007/MOTIVACIÓ I EMOCIÓ
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204008/PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204009/PSICOLOGIA DEL TREBALL
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204010/PSICOMETRIA
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204101/PERCEPCIÓ I ATENCIÓ
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204102/APRENENTATGE I CONDICIONAMENT
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204103/PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204104/PSICOLOGIA BIOLÒGICA II
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204106/PSICOPATOLOGIA I
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204108/DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204109/DESENVOLUPAMENT COGNITIU
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204110/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204111/PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204112/PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204113/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204105/NEUROPSICOLOGIA I
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204107/PSICOPATOLOGIA II
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204114/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204115/PSICOLOGIA DELS GRUPS
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204116/PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204117/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204118/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204119/LLENGUATGE I COMUNICACIÓ
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204120/PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204121/INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204201/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204202/PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT CULTURAL
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204203/PSICOGERONTOLOGIA
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204204/DIFICULTATS D'APRENENTATGE
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204205/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTS FAMILIARS
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204206/AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EDUCACIÓ
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204208/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204210/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LES EMOCIONS
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204211/INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204215/PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204219/CONSTRUCCIÓ D'ESCALES I TESTS INFORMATITZATS
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204221/DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204222/PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204223/PSICOLOGIA JURÍDICA
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204224/PSICOLOGIA COMUNITÀRIA
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204225/TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204226/PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204227/PSICOLOGIA AMBIENTAL
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204228/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204229/DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204230/SELECCIÓ DE PERSONAL
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204231/FORMACIÓ DE PERSONAL
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204233/SALUT LABORAL
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204234/PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204235/CULTURA I CANVI ORGANITZATIU
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204236/PSICOLOGIA POLÍTICA
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204239/NEUROPSICOLOGIA II
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204240/PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDÈNCIES
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204243/PSICOBIOLOGIA DE L'ESTRÈS
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204244/PSICOBIOLOGIA DE L'AGRESSIVITAT
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204245/PSICOBIOLOGIA DE LA CONDUCTA SEXUAL
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204246/PSICOBIOLOGIA DEL CICLE VITAL
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204248/EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204253/PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS EN LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204255/INTEL·LIGÈNCIA I CREATIVITAT
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204257/BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204258/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204259/TÈCNICA PSICOANALÍTICA
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204260/TÈCNIQUES COGNITIVO-CONDUCTUALS
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204261/PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204262/PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204265/PSICOLOGIA DE LA SALUT
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204267/TERÀPIA GRUPAL
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204269/TERÀPIA FAMILIAR
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204270/AVALUACIÓ CONDUCTUAL
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204271/AVALUACIÓ CLÍNICA
    RA21 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11204275/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A2Conèixer i comprendre les lleis i principis dels processos psicològics.
RA1Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204001/HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204002/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204003/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204004/FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204005/PSICOLOGIA BIOLÒGICA I
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204006/DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204007/MOTIVACIÓ I EMOCIÓ
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204008/PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204009/PSICOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204010/PSICOMETRIA
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204101/PERCEPCIÓ I ATENCIÓ
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204102/APRENENTATGE I CONDICIONAMENT
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204103/PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204104/PSICOLOGIA BIOLÒGICA II
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204106/PSICOPATOLOGIA I
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204108/DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204109/DESENVOLUPAMENT COGNITIU
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204110/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204111/PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204112/PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204113/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204105/NEUROPSICOLOGIA I
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204107/PSICOPATOLOGIA II
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204114/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204115/PSICOLOGIA DELS GRUPS
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204116/PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204117/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204118/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204119/LLENGUATGE I COMUNICACIÓ
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204120/PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204121/INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204201/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204202/PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT CULTURAL
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204203/PSICOGERONTOLOGIA
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204204/DIFICULTATS D'APRENENTATGE
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204205/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTS FAMILIARS
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204206/AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EDUCACIÓ
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204208/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204210/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LES EMOCIONS
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204211/INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204215/PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204219/CONSTRUCCIÓ D'ESCALES I TESTS INFORMATITZATS
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204221/DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204222/PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204223/PSICOLOGIA JURÍDICA
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204224/PSICOLOGIA COMUNITÀRIA
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204225/TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204226/PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204227/PSICOLOGIA AMBIENTAL
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204228/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204229/DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204230/SELECCIÓ DE PERSONAL
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204231/FORMACIÓ DE PERSONAL
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204233/SALUT LABORAL
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204234/PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204235/CULTURA I CANVI ORGANITZATIU
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204236/PSICOLOGIA POLÍTICA
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204239/NEUROPSICOLOGIA II
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204240/PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDÈNCIES
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204243/PSICOBIOLOGIA DE L'ESTRÈS
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204244/PSICOBIOLOGIA DE L'AGRESSIVITAT
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204245/PSICOBIOLOGIA DE LA CONDUCTA SEXUAL
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204246/PSICOBIOLOGIA DEL CICLE VITAL
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204248/EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204253/PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS EN LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204255/INTEL·LIGÈNCIA I CREATIVITAT
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204257/BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204258/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204259/TÈCNICA PSICOANALÍTICA
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204260/TÈCNIQUES COGNITIVO-CONDUCTUALS
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204261/PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204262/PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204265/PSICOLOGIA DE LA SALUT
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204267/TERÀPIA GRUPAL
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204269/TERÀPIA FAMILIAR
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204270/AVALUACIÓ CONDUCTUAL
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204271/AVALUACIÓ CLÍNICA
    RA1 - Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents
enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la
disciplina i els autors més representatius.

11204275/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204001/HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204002/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204003/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204004/FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204005/PSICOLOGIA BIOLÒGICA I
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204006/DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204007/MOTIVACIÓ I EMOCIÓ
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204008/PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204009/PSICOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204010/PSICOMETRIA
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204101/PERCEPCIÓ I ATENCIÓ
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204102/APRENENTATGE I CONDICIONAMENT
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204103/PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204104/PSICOLOGIA BIOLÒGICA II
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204106/PSICOPATOLOGIA I
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204108/DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204109/DESENVOLUPAMENT COGNITIU
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204110/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204111/PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204112/PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204113/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204105/NEUROPSICOLOGIA I
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204107/PSICOPATOLOGIA II
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204114/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204115/PSICOLOGIA DELS GRUPS
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204116/PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204117/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204118/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204119/LLENGUATGE I COMUNICACIÓ
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204120/PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204121/INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204201/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204202/PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT CULTURAL
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204203/PSICOGERONTOLOGIA
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204204/DIFICULTATS D'APRENENTATGE
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204205/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTS FAMILIARS
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204206/AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EDUCACIÓ
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204208/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204210/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LES EMOCIONS
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204211/INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204215/PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204219/CONSTRUCCIÓ D'ESCALES I TESTS INFORMATITZATS
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204221/DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204222/PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204223/PSICOLOGIA JURÍDICA
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204224/PSICOLOGIA COMUNITÀRIA
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204225/TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204226/PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204227/PSICOLOGIA AMBIENTAL
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204228/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204229/DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204230/SELECCIÓ DE PERSONAL
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204231/FORMACIÓ DE PERSONAL
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204233/SALUT LABORAL
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204234/PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204235/CULTURA I CANVI ORGANITZATIU
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204236/PSICOLOGIA POLÍTICA
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204239/NEUROPSICOLOGIA II
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204240/PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDÈNCIES
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204243/PSICOBIOLOGIA DE L'ESTRÈS
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204244/PSICOBIOLOGIA DE L'AGRESSIVITAT
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204245/PSICOBIOLOGIA DE LA CONDUCTA SEXUAL
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204246/PSICOBIOLOGIA DEL CICLE VITAL
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204248/EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204253/PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS EN LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204255/INTEL·LIGÈNCIA I CREATIVITAT
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204257/BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204258/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204259/TÈCNICA PSICOANALÍTICA
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204260/TÈCNIQUES COGNITIVO-CONDUCTUALS
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204261/PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204262/PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204265/PSICOLOGIA DE LA SALUT
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204267/TERÀPIA GRUPAL
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204269/TERÀPIA FAMILIAR
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204270/AVALUACIÓ CONDUCTUAL
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204271/AVALUACIÓ CLÍNICA
    RA2 - Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.

11204275/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204001/HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204002/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204003/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204004/FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204005/PSICOLOGIA BIOLÒGICA I
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204006/DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204007/MOTIVACIÓ I EMOCIÓ
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204008/PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204009/PSICOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204010/PSICOMETRIA
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204101/PERCEPCIÓ I ATENCIÓ
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204102/APRENENTATGE I CONDICIONAMENT
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204103/PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204104/PSICOLOGIA BIOLÒGICA II
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204106/PSICOPATOLOGIA I
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204108/DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204109/DESENVOLUPAMENT COGNITIU
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204110/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204111/PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204112/PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204113/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204105/NEUROPSICOLOGIA I
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204107/PSICOPATOLOGIA II
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204114/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204115/PSICOLOGIA DELS GRUPS
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204116/PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204117/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204118/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204119/LLENGUATGE I COMUNICACIÓ
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204120/PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204121/INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204201/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204202/PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT CULTURAL
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204203/PSICOGERONTOLOGIA
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204204/DIFICULTATS D'APRENENTATGE
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204205/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTS FAMILIARS
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204206/AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EDUCACIÓ
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204208/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204210/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LES EMOCIONS
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204211/INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204215/PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204219/CONSTRUCCIÓ D'ESCALES I TESTS INFORMATITZATS
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204221/DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204222/PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204223/PSICOLOGIA JURÍDICA
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204224/PSICOLOGIA COMUNITÀRIA
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204225/TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204226/PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204227/PSICOLOGIA AMBIENTAL
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204228/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204229/DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204230/SELECCIÓ DE PERSONAL
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204231/FORMACIÓ DE PERSONAL
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204233/SALUT LABORAL
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204234/PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204235/CULTURA I CANVI ORGANITZATIU
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204236/PSICOLOGIA POLÍTICA
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204239/NEUROPSICOLOGIA II
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204240/PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDÈNCIES
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204243/PSICOBIOLOGIA DE L'ESTRÈS
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204244/PSICOBIOLOGIA DE L'AGRESSIVITAT
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204245/PSICOBIOLOGIA DE LA CONDUCTA SEXUAL
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204246/PSICOBIOLOGIA DEL CICLE VITAL
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204248/EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204253/PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS EN LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204255/INTEL·LIGÈNCIA I CREATIVITAT
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204257/BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204258/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204259/TÈCNICA PSICOANALÍTICA
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204260/TÈCNIQUES COGNITIVO-CONDUCTUALS
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204261/PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204262/PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204265/PSICOLOGIA DE LA SALUT
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204267/TERÀPIA GRUPAL
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204269/TERÀPIA FAMILIAR
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204270/AVALUACIÓ CONDUCTUAL
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204271/AVALUACIÓ CLÍNICA
    RA3 - Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.

11204275/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204001/HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204002/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204003/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204004/FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204005/PSICOLOGIA BIOLÒGICA I
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204006/DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204007/MOTIVACIÓ I EMOCIÓ
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204008/PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204009/PSICOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204010/PSICOMETRIA
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204101/PERCEPCIÓ I ATENCIÓ
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204102/APRENENTATGE I CONDICIONAMENT
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204103/PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204104/PSICOLOGIA BIOLÒGICA II
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204106/PSICOPATOLOGIA I
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204108/DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204109/DESENVOLUPAMENT COGNITIU
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204110/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204111/PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204112/PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204113/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204105/NEUROPSICOLOGIA I
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204107/PSICOPATOLOGIA II
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204114/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204115/PSICOLOGIA DELS GRUPS
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204116/PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204117/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204118/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204119/LLENGUATGE I COMUNICACIÓ
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204120/PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204121/INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204201/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204202/PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT CULTURAL
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204203/PSICOGERONTOLOGIA
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204204/DIFICULTATS D'APRENENTATGE
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204205/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTS FAMILIARS
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204206/AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EDUCACIÓ
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204208/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204210/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LES EMOCIONS
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204211/INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204215/PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204219/CONSTRUCCIÓ D'ESCALES I TESTS INFORMATITZATS
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204221/DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204222/PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204223/PSICOLOGIA JURÍDICA
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204224/PSICOLOGIA COMUNITÀRIA
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204225/TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204226/PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204227/PSICOLOGIA AMBIENTAL
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204228/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204229/DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204230/SELECCIÓ DE PERSONAL
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204231/FORMACIÓ DE PERSONAL
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204233/SALUT LABORAL
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204234/PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204235/CULTURA I CANVI ORGANITZATIU
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204236/PSICOLOGIA POLÍTICA
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204239/NEUROPSICOLOGIA II
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204240/PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDÈNCIES
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204243/PSICOBIOLOGIA DE L'ESTRÈS
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204244/PSICOBIOLOGIA DE L'AGRESSIVITAT
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204245/PSICOBIOLOGIA DE LA CONDUCTA SEXUAL
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204246/PSICOBIOLOGIA DEL CICLE VITAL
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204248/EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204253/PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS EN LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204255/INTEL·LIGÈNCIA I CREATIVITAT
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204257/BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204258/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204259/TÈCNICA PSICOANALÍTICA
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204260/TÈCNIQUES COGNITIVO-CONDUCTUALS
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204261/PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204262/PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204265/PSICOLOGIA DE LA SALUT
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204267/TERÀPIA GRUPAL
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204269/TERÀPIA FAMILIAR
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204270/AVALUACIÓ CONDUCTUAL
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204271/AVALUACIÓ CLÍNICA
    RA4 - Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la
motivació i l'emoció així com les solucions proposades.

11204275/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204001/HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204002/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204003/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204004/FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204005/PSICOLOGIA BIOLÒGICA I
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204006/DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204007/MOTIVACIÓ I EMOCIÓ
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204008/PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204009/PSICOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204010/PSICOMETRIA
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204101/PERCEPCIÓ I ATENCIÓ
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204102/APRENENTATGE I CONDICIONAMENT
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204103/PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204104/PSICOLOGIA BIOLÒGICA II
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204106/PSICOPATOLOGIA I
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204108/DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204109/DESENVOLUPAMENT COGNITIU
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204110/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204111/PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204112/PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204113/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204105/NEUROPSICOLOGIA I
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204107/PSICOPATOLOGIA II
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204114/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204115/PSICOLOGIA DELS GRUPS
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204116/PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204117/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204118/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204119/LLENGUATGE I COMUNICACIÓ
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204120/PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204121/INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204201/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204202/PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT CULTURAL
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204203/PSICOGERONTOLOGIA
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204204/DIFICULTATS D'APRENENTATGE
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204205/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTS FAMILIARS
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204206/AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EDUCACIÓ
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204208/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204210/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LES EMOCIONS
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204211/INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204215/PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204219/CONSTRUCCIÓ D'ESCALES I TESTS INFORMATITZATS
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204221/DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204222/PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204223/PSICOLOGIA JURÍDICA
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204224/PSICOLOGIA COMUNITÀRIA
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204225/TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204226/PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204227/PSICOLOGIA AMBIENTAL
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204228/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204229/DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204230/SELECCIÓ DE PERSONAL
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204231/FORMACIÓ DE PERSONAL
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204233/SALUT LABORAL
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204234/PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204235/CULTURA I CANVI ORGANITZATIU
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204236/PSICOLOGIA POLÍTICA
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204239/NEUROPSICOLOGIA II
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204240/PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDÈNCIES
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204243/PSICOBIOLOGIA DE L'ESTRÈS
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204244/PSICOBIOLOGIA DE L'AGRESSIVITAT
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204245/PSICOBIOLOGIA DE LA CONDUCTA SEXUAL
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204246/PSICOBIOLOGIA DEL CICLE VITAL
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204248/EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204253/PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS EN LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204255/INTEL·LIGÈNCIA I CREATIVITAT
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204257/BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204258/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204259/TÈCNICA PSICOANALÍTICA
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204260/TÈCNIQUES COGNITIVO-CONDUCTUALS
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204261/PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204262/PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204265/PSICOLOGIA DE LA SALUT
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204267/TERÀPIA GRUPAL
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204269/TERÀPIA FAMILIAR
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204270/AVALUACIÓ CONDUCTUAL
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204271/AVALUACIÓ CLÍNICA
    RA5 - Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament
socioafectiu i de la personalitat.

11204275/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA6Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204001/HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204002/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204003/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204004/FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204005/PSICOLOGIA BIOLÒGICA I
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204006/DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204007/MOTIVACIÓ I EMOCIÓ
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204008/PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204009/PSICOLOGIA DEL TREBALL
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204010/PSICOMETRIA
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204101/PERCEPCIÓ I ATENCIÓ
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204102/APRENENTATGE I CONDICIONAMENT
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204103/PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204104/PSICOLOGIA BIOLÒGICA II
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204106/PSICOPATOLOGIA I
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204108/DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204109/DESENVOLUPAMENT COGNITIU
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204110/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204111/PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204112/PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204113/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204105/NEUROPSICOLOGIA I
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204107/PSICOPATOLOGIA II
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204114/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204115/PSICOLOGIA DELS GRUPS
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204116/PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204117/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204118/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204119/LLENGUATGE I COMUNICACIÓ
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204120/PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204121/INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204201/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204202/PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT CULTURAL
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204203/PSICOGERONTOLOGIA
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204204/DIFICULTATS D'APRENENTATGE
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204205/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTS FAMILIARS
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204206/AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EDUCACIÓ
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204208/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204210/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LES EMOCIONS
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204211/INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204215/PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204219/CONSTRUCCIÓ D'ESCALES I TESTS INFORMATITZATS
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204221/DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204222/PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204223/PSICOLOGIA JURÍDICA
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204224/PSICOLOGIA COMUNITÀRIA
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204225/TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204226/PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204227/PSICOLOGIA AMBIENTAL
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204228/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204229/DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204230/SELECCIÓ DE PERSONAL
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204231/FORMACIÓ DE PERSONAL
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204233/SALUT LABORAL
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204234/PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204235/CULTURA I CANVI ORGANITZATIU
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204236/PSICOLOGIA POLÍTICA
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204239/NEUROPSICOLOGIA II
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204240/PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDÈNCIES
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204243/PSICOBIOLOGIA DE L'ESTRÈS
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204244/PSICOBIOLOGIA DE L'AGRESSIVITAT
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204245/PSICOBIOLOGIA DE LA CONDUCTA SEXUAL
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204246/PSICOBIOLOGIA DEL CICLE VITAL
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204248/EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204253/PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS EN LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204255/INTEL·LIGÈNCIA I CREATIVITAT
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204257/BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204258/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204259/TÈCNICA PSICOANALÍTICA
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204260/TÈCNIQUES COGNITIVO-CONDUCTUALS
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204261/PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204262/PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204265/PSICOLOGIA DE LA SALUT
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204267/TERÀPIA GRUPAL
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204269/TERÀPIA FAMILIAR
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204270/AVALUACIÓ CONDUCTUAL
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204271/AVALUACIÓ CLÍNICA
    RA6 - Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les
diferències individuals.

11204275/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA7Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204001/HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204002/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204003/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204004/FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204005/PSICOLOGIA BIOLÒGICA I
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204006/DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204007/MOTIVACIÓ I EMOCIÓ
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204008/PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204009/PSICOLOGIA DEL TREBALL
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204010/PSICOMETRIA
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204101/PERCEPCIÓ I ATENCIÓ
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204102/APRENENTATGE I CONDICIONAMENT
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204103/PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204104/PSICOLOGIA BIOLÒGICA II
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204106/PSICOPATOLOGIA I
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204108/DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204109/DESENVOLUPAMENT COGNITIU
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204110/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204111/PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204112/PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204113/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204105/NEUROPSICOLOGIA I
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204107/PSICOPATOLOGIA II
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204114/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204115/PSICOLOGIA DELS GRUPS
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204116/PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204117/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204118/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204119/LLENGUATGE I COMUNICACIÓ
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204120/PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204121/INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204201/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204202/PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT CULTURAL
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204203/PSICOGERONTOLOGIA
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204204/DIFICULTATS D'APRENENTATGE
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204205/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTS FAMILIARS
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204206/AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EDUCACIÓ
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204208/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204210/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LES EMOCIONS
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204211/INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204215/PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204219/CONSTRUCCIÓ D'ESCALES I TESTS INFORMATITZATS
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204221/DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204222/PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204223/PSICOLOGIA JURÍDICA
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204224/PSICOLOGIA COMUNITÀRIA
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204225/TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204226/PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204227/PSICOLOGIA AMBIENTAL
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204228/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204229/DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204230/SELECCIÓ DE PERSONAL
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204231/FORMACIÓ DE PERSONAL
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204233/SALUT LABORAL
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204234/PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204235/CULTURA I CANVI ORGANITZATIU
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204236/PSICOLOGIA POLÍTICA
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204239/NEUROPSICOLOGIA II
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204240/PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDÈNCIES
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204243/PSICOBIOLOGIA DE L'ESTRÈS
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204244/PSICOBIOLOGIA DE L'AGRESSIVITAT
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204245/PSICOBIOLOGIA DE LA CONDUCTA SEXUAL
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204246/PSICOBIOLOGIA DEL CICLE VITAL
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204248/EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204253/PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS EN LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204255/INTEL·LIGÈNCIA I CREATIVITAT
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204257/BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204258/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204259/TÈCNICA PSICOANALÍTICA
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204260/TÈCNIQUES COGNITIVO-CONDUCTUALS
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204261/PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204262/PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204265/PSICOLOGIA DE LA SALUT
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204267/TERÀPIA GRUPAL
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204269/TERÀPIA FAMILIAR
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204270/AVALUACIÓ CONDUCTUAL
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204271/AVALUACIÓ CLÍNICA
    RA7 - Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.

11204275/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA8Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204001/HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204002/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204003/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204004/FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204005/PSICOLOGIA BIOLÒGICA I
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204006/DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204007/MOTIVACIÓ I EMOCIÓ
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204008/PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204009/PSICOLOGIA DEL TREBALL
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204010/PSICOMETRIA
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204101/PERCEPCIÓ I ATENCIÓ
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204102/APRENENTATGE I CONDICIONAMENT
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204103/PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204104/PSICOLOGIA BIOLÒGICA II
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204106/PSICOPATOLOGIA I
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204108/DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204109/DESENVOLUPAMENT COGNITIU
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204110/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204111/PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204112/PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204113/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204105/NEUROPSICOLOGIA I
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204107/PSICOPATOLOGIA II
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204114/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204115/PSICOLOGIA DELS GRUPS
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204116/PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204117/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204118/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204119/LLENGUATGE I COMUNICACIÓ
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204120/PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204121/INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204201/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204202/PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT CULTURAL
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204203/PSICOGERONTOLOGIA
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204204/DIFICULTATS D'APRENENTATGE
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204205/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTS FAMILIARS
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204206/AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EDUCACIÓ
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204208/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204210/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LES EMOCIONS
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204211/INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204215/PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204219/CONSTRUCCIÓ D'ESCALES I TESTS INFORMATITZATS
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204221/DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204222/PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204223/PSICOLOGIA JURÍDICA
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204224/PSICOLOGIA COMUNITÀRIA
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204225/TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204226/PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204227/PSICOLOGIA AMBIENTAL
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204228/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204229/DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204230/SELECCIÓ DE PERSONAL
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204231/FORMACIÓ DE PERSONAL
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204233/SALUT LABORAL
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204234/PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204235/CULTURA I CANVI ORGANITZATIU
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204236/PSICOLOGIA POLÍTICA
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204239/NEUROPSICOLOGIA II
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204240/PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDÈNCIES
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204243/PSICOBIOLOGIA DE L'ESTRÈS
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204244/PSICOBIOLOGIA DE L'AGRESSIVITAT
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204245/PSICOBIOLOGIA DE LA CONDUCTA SEXUAL
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204246/PSICOBIOLOGIA DEL CICLE VITAL
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204248/EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204253/PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS EN LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204255/INTEL·LIGÈNCIA I CREATIVITAT
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204257/BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204258/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204259/TÈCNICA PSICOANALÍTICA
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204260/TÈCNIQUES COGNITIVO-CONDUCTUALS
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204261/PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204262/PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204265/PSICOLOGIA DE LA SALUT
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204267/TERÀPIA GRUPAL
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204269/TERÀPIA FAMILIAR
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204270/AVALUACIÓ CONDUCTUAL
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204271/AVALUACIÓ CLÍNICA
    RA8 - Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la
intervenció en diversos contextos educatius.

11204275/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA9Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204001/HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204002/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204003/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204004/FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204005/PSICOLOGIA BIOLÒGICA I
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204006/DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204007/MOTIVACIÓ I EMOCIÓ
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204008/PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204009/PSICOLOGIA DEL TREBALL
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204010/PSICOMETRIA
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204101/PERCEPCIÓ I ATENCIÓ
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204102/APRENENTATGE I CONDICIONAMENT
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204103/PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204104/PSICOLOGIA BIOLÒGICA II
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204106/PSICOPATOLOGIA I
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204108/DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204109/DESENVOLUPAMENT COGNITIU
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204110/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204111/PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204112/PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204113/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204105/NEUROPSICOLOGIA I
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204107/PSICOPATOLOGIA II
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204114/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204115/PSICOLOGIA DELS GRUPS
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204116/PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204117/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204118/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204119/LLENGUATGE I COMUNICACIÓ
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204120/PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204121/INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204201/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204202/PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT CULTURAL
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204203/PSICOGERONTOLOGIA
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204204/DIFICULTATS D'APRENENTATGE
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204205/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTS FAMILIARS
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204206/AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EDUCACIÓ
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204208/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204210/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LES EMOCIONS
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204211/INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204215/PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204219/CONSTRUCCIÓ D'ESCALES I TESTS INFORMATITZATS
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204221/DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204222/PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204223/PSICOLOGIA JURÍDICA
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204224/PSICOLOGIA COMUNITÀRIA
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204225/TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204226/PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204227/PSICOLOGIA AMBIENTAL
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204228/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204229/DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204230/SELECCIÓ DE PERSONAL
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204231/FORMACIÓ DE PERSONAL
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204233/SALUT LABORAL
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204234/PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204235/CULTURA I CANVI ORGANITZATIU
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204236/PSICOLOGIA POLÍTICA
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204239/NEUROPSICOLOGIA II
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204240/PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDÈNCIES
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204243/PSICOBIOLOGIA DE L'ESTRÈS
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204244/PSICOBIOLOGIA DE L'AGRESSIVITAT
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204245/PSICOBIOLOGIA DE LA CONDUCTA SEXUAL
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204246/PSICOBIOLOGIA DEL CICLE VITAL
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204248/EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204253/PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS EN LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204255/INTEL·LIGÈNCIA I CREATIVITAT
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204257/BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204258/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204259/TÈCNICA PSICOANALÍTICA
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204260/TÈCNIQUES COGNITIVO-CONDUCTUALS
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204261/PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204262/PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204265/PSICOLOGIA DE LA SALUT
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204267/TERÀPIA GRUPAL
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204269/TERÀPIA FAMILIAR
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204270/AVALUACIÓ CONDUCTUAL
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204271/AVALUACIÓ CLÍNICA
    RA9 - Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament
les dificultats trobades.

11204275/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA10Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204001/HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204002/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204003/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204004/FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204005/PSICOLOGIA BIOLÒGICA I
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204006/DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204007/MOTIVACIÓ I EMOCIÓ
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204008/PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204009/PSICOLOGIA DEL TREBALL
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204010/PSICOMETRIA
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204101/PERCEPCIÓ I ATENCIÓ
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204102/APRENENTATGE I CONDICIONAMENT
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204103/PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204104/PSICOLOGIA BIOLÒGICA II
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204106/PSICOPATOLOGIA I
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204108/DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204109/DESENVOLUPAMENT COGNITIU
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204110/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204111/PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204112/PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204113/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204105/NEUROPSICOLOGIA I
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204107/PSICOPATOLOGIA II
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204114/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204115/PSICOLOGIA DELS GRUPS
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204116/PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204117/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204118/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204119/LLENGUATGE I COMUNICACIÓ
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204120/PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204121/INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204201/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204202/PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT CULTURAL
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204203/PSICOGERONTOLOGIA
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204204/DIFICULTATS D'APRENENTATGE
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204205/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTS FAMILIARS
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204206/AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EDUCACIÓ
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204208/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204210/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LES EMOCIONS
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204211/INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204215/PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204219/CONSTRUCCIÓ D'ESCALES I TESTS INFORMATITZATS
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204221/DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204222/PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204223/PSICOLOGIA JURÍDICA
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204224/PSICOLOGIA COMUNITÀRIA
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204225/TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204226/PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204227/PSICOLOGIA AMBIENTAL
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204228/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204229/DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204230/SELECCIÓ DE PERSONAL
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204231/FORMACIÓ DE PERSONAL
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204233/SALUT LABORAL
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204234/PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204235/CULTURA I CANVI ORGANITZATIU
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204236/PSICOLOGIA POLÍTICA
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204239/NEUROPSICOLOGIA II
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204240/PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDÈNCIES
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204243/PSICOBIOLOGIA DE L'ESTRÈS
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204244/PSICOBIOLOGIA DE L'AGRESSIVITAT
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204245/PSICOBIOLOGIA DE LA CONDUCTA SEXUAL
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204246/PSICOBIOLOGIA DEL CICLE VITAL
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204248/EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204253/PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS EN LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204255/INTEL·LIGÈNCIA I CREATIVITAT
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204257/BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204258/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204259/TÈCNICA PSICOANALÍTICA
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204260/TÈCNIQUES COGNITIVO-CONDUCTUALS
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204261/PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204262/PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204265/PSICOLOGIA DE LA SALUT
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204267/TERÀPIA GRUPAL
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204269/TERÀPIA FAMILIAR
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204270/AVALUACIÓ CONDUCTUAL
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204271/AVALUACIÓ CLÍNICA
    RA10 - Conèixer i analitzar les diverses etapes que han configurat les disciplines de psicologia social i
els seus diversos camps d'aplicació i intervenció.

11204275/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA11Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204001/HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204002/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204003/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204004/FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204005/PSICOLOGIA BIOLÒGICA I
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204006/DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204007/MOTIVACIÓ I EMOCIÓ
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204008/PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204009/PSICOLOGIA DEL TREBALL
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204010/PSICOMETRIA
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204101/PERCEPCIÓ I ATENCIÓ
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204102/APRENENTATGE I CONDICIONAMENT
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204103/PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204104/PSICOLOGIA BIOLÒGICA II
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204106/PSICOPATOLOGIA I
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204108/DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204109/DESENVOLUPAMENT COGNITIU
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204110/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204111/PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204112/PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204113/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204105/NEUROPSICOLOGIA I
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204107/PSICOPATOLOGIA II
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204114/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204115/PSICOLOGIA DELS GRUPS
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204116/PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204117/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204118/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204119/LLENGUATGE I COMUNICACIÓ
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204120/PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204121/INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204201/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204202/PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT CULTURAL
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204203/PSICOGERONTOLOGIA
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204204/DIFICULTATS D'APRENENTATGE
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204205/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTS FAMILIARS
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204206/AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EDUCACIÓ
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204208/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204210/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LES EMOCIONS
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204211/INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204215/PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204219/CONSTRUCCIÓ D'ESCALES I TESTS INFORMATITZATS
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204221/DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204222/PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204223/PSICOLOGIA JURÍDICA
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204224/PSICOLOGIA COMUNITÀRIA
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204225/TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204226/PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204227/PSICOLOGIA AMBIENTAL
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204228/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204229/DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204230/SELECCIÓ DE PERSONAL
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204231/FORMACIÓ DE PERSONAL
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204233/SALUT LABORAL
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204234/PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204235/CULTURA I CANVI ORGANITZATIU
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204236/PSICOLOGIA POLÍTICA
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204239/NEUROPSICOLOGIA II
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204240/PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDÈNCIES
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204243/PSICOBIOLOGIA DE L'ESTRÈS
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204244/PSICOBIOLOGIA DE L'AGRESSIVITAT
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204245/PSICOBIOLOGIA DE LA CONDUCTA SEXUAL
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204246/PSICOBIOLOGIA DEL CICLE VITAL
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204248/EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204253/PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS EN LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204255/INTEL·LIGÈNCIA I CREATIVITAT
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204257/BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204258/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204259/TÈCNICA PSICOANALÍTICA
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204260/TÈCNIQUES COGNITIVO-CONDUCTUALS
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204261/PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204262/PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204265/PSICOLOGIA DE LA SALUT
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204267/TERÀPIA GRUPAL
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204269/TERÀPIA FAMILIAR
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204270/AVALUACIÓ CONDUCTUAL
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204271/AVALUACIÓ CLÍNICA
    RA11 - Utilitzar informació i especialment de caràcter bibliogràfic.

11204275/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA12Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204001/HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204002/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204003/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204004/FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204005/PSICOLOGIA BIOLÒGICA I
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204006/DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204007/MOTIVACIÓ I EMOCIÓ
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204008/PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204009/PSICOLOGIA DEL TREBALL
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204010/PSICOMETRIA
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204101/PERCEPCIÓ I ATENCIÓ
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204102/APRENENTATGE I CONDICIONAMENT
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204103/PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204104/PSICOLOGIA BIOLÒGICA II
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204106/PSICOPATOLOGIA I
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204108/DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204109/DESENVOLUPAMENT COGNITIU
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204110/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204111/PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204112/PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204113/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204105/NEUROPSICOLOGIA I
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204107/PSICOPATOLOGIA II
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204114/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204115/PSICOLOGIA DELS GRUPS
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204116/PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204117/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204118/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204119/LLENGUATGE I COMUNICACIÓ
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204120/PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204121/INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204201/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204202/PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT CULTURAL
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204203/PSICOGERONTOLOGIA
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204204/DIFICULTATS D'APRENENTATGE
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204205/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTS FAMILIARS
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204206/AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EDUCACIÓ
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204208/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204210/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LES EMOCIONS
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204211/INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204215/PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204219/CONSTRUCCIÓ D'ESCALES I TESTS INFORMATITZATS
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204221/DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204222/PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204223/PSICOLOGIA JURÍDICA
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204224/PSICOLOGIA COMUNITÀRIA
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204225/TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204226/PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204227/PSICOLOGIA AMBIENTAL
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204228/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204229/DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204230/SELECCIÓ DE PERSONAL
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204231/FORMACIÓ DE PERSONAL
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204233/SALUT LABORAL
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204234/PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204235/CULTURA I CANVI ORGANITZATIU
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204236/PSICOLOGIA POLÍTICA
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204239/NEUROPSICOLOGIA II
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204240/PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDÈNCIES
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204243/PSICOBIOLOGIA DE L'ESTRÈS
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204244/PSICOBIOLOGIA DE L'AGRESSIVITAT
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204245/PSICOBIOLOGIA DE LA CONDUCTA SEXUAL
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204246/PSICOBIOLOGIA DEL CICLE VITAL
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204248/EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204253/PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS EN LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204255/INTEL·LIGÈNCIA I CREATIVITAT
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204257/BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204258/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204259/TÈCNICA PSICOANALÍTICA
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204260/TÈCNIQUES COGNITIVO-CONDUCTUALS
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204261/PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204262/PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204265/PSICOLOGIA DE LA SALUT
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204267/TERÀPIA GRUPAL
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204269/TERÀPIA FAMILIAR
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204270/AVALUACIÓ CONDUCTUAL
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204271/AVALUACIÓ CLÍNICA
    RA12 - Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i
l'atenció.

11204275/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA13Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204001/HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204002/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204003/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204004/FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204005/PSICOLOGIA BIOLÒGICA I
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204006/DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204007/MOTIVACIÓ I EMOCIÓ
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204008/PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204009/PSICOLOGIA DEL TREBALL
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204010/PSICOMETRIA
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204101/PERCEPCIÓ I ATENCIÓ
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204102/APRENENTATGE I CONDICIONAMENT
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204103/PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204104/PSICOLOGIA BIOLÒGICA II
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204106/PSICOPATOLOGIA I
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204108/DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204109/DESENVOLUPAMENT COGNITIU
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204110/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204111/PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204112/PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204113/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204105/NEUROPSICOLOGIA I
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204107/PSICOPATOLOGIA II
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204114/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204115/PSICOLOGIA DELS GRUPS
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204116/PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204117/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204118/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204119/LLENGUATGE I COMUNICACIÓ
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204120/PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204121/INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204201/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204202/PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT CULTURAL
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204203/PSICOGERONTOLOGIA
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204204/DIFICULTATS D'APRENENTATGE
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204205/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTS FAMILIARS
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204206/AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EDUCACIÓ
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204208/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204210/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LES EMOCIONS
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204211/INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204215/PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204219/CONSTRUCCIÓ D'ESCALES I TESTS INFORMATITZATS
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204221/DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204222/PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204223/PSICOLOGIA JURÍDICA
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204224/PSICOLOGIA COMUNITÀRIA
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204225/TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204226/PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204227/PSICOLOGIA AMBIENTAL
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204228/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204229/DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204230/SELECCIÓ DE PERSONAL
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204231/FORMACIÓ DE PERSONAL
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204233/SALUT LABORAL
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204234/PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204235/CULTURA I CANVI ORGANITZATIU
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204236/PSICOLOGIA POLÍTICA
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204239/NEUROPSICOLOGIA II
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204240/PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDÈNCIES
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204243/PSICOBIOLOGIA DE L'ESTRÈS
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204244/PSICOBIOLOGIA DE L'AGRESSIVITAT
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204245/PSICOBIOLOGIA DE LA CONDUCTA SEXUAL
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204246/PSICOBIOLOGIA DEL CICLE VITAL
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204248/EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204253/PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS EN LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204255/INTEL·LIGÈNCIA I CREATIVITAT
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204257/BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204258/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204259/TÈCNICA PSICOANALÍTICA
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204260/TÈCNIQUES COGNITIVO-CONDUCTUALS
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204261/PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204262/PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204265/PSICOLOGIA DE LA SALUT
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204267/TERÀPIA GRUPAL
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204269/TERÀPIA FAMILIAR
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204270/AVALUACIÓ CONDUCTUAL
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204271/AVALUACIÓ CLÍNICA
    RA13 - Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de
l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.

11204275/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA14Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204001/HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204002/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204003/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204004/FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204005/PSICOLOGIA BIOLÒGICA I
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204006/DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204007/MOTIVACIÓ I EMOCIÓ
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204008/PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204009/PSICOLOGIA DEL TREBALL
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204010/PSICOMETRIA
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204101/PERCEPCIÓ I ATENCIÓ
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204102/APRENENTATGE I CONDICIONAMENT
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204103/PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204104/PSICOLOGIA BIOLÒGICA II
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204106/PSICOPATOLOGIA I
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204108/DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204109/DESENVOLUPAMENT COGNITIU
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204110/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204111/PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204112/PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204113/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204105/NEUROPSICOLOGIA I
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204107/PSICOPATOLOGIA II
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204114/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204115/PSICOLOGIA DELS GRUPS
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204116/PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204117/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204118/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204119/LLENGUATGE I COMUNICACIÓ
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204120/PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204121/INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204201/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204202/PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT CULTURAL
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204203/PSICOGERONTOLOGIA
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204204/DIFICULTATS D'APRENENTATGE
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204205/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTS FAMILIARS
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204206/AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EDUCACIÓ
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204208/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204210/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LES EMOCIONS
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204211/INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204215/PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204219/CONSTRUCCIÓ D'ESCALES I TESTS INFORMATITZATS
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204221/DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204222/PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204223/PSICOLOGIA JURÍDICA
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204224/PSICOLOGIA COMUNITÀRIA
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204225/TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204226/PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204227/PSICOLOGIA AMBIENTAL
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204228/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204229/DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204230/SELECCIÓ DE PERSONAL
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204231/FORMACIÓ DE PERSONAL
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204233/SALUT LABORAL
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204234/PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204235/CULTURA I CANVI ORGANITZATIU
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204236/PSICOLOGIA POLÍTICA
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204239/NEUROPSICOLOGIA II
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204240/PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDÈNCIES
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204243/PSICOBIOLOGIA DE L'ESTRÈS
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204244/PSICOBIOLOGIA DE L'AGRESSIVITAT
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204245/PSICOBIOLOGIA DE LA CONDUCTA SEXUAL
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204246/PSICOBIOLOGIA DEL CICLE VITAL
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204248/EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204253/PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS EN LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204255/INTEL·LIGÈNCIA I CREATIVITAT
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204257/BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204258/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204259/TÈCNICA PSICOANALÍTICA
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204260/TÈCNIQUES COGNITIVO-CONDUCTUALS
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204261/PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204262/PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204265/PSICOLOGIA DE LA SALUT
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204267/TERÀPIA GRUPAL
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204269/TERÀPIA FAMILIAR
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204270/AVALUACIÓ CONDUCTUAL
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204271/AVALUACIÓ CLÍNICA
    RA14 - Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i
funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.

11204275/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA15Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204001/HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204002/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204003/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204004/FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204005/PSICOLOGIA BIOLÒGICA I
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204006/DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204007/MOTIVACIÓ I EMOCIÓ
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204008/PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204009/PSICOLOGIA DEL TREBALL
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204010/PSICOMETRIA
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204101/PERCEPCIÓ I ATENCIÓ
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204102/APRENENTATGE I CONDICIONAMENT
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204103/PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204104/PSICOLOGIA BIOLÒGICA II
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204106/PSICOPATOLOGIA I
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204108/DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204109/DESENVOLUPAMENT COGNITIU
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204110/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204111/PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204112/PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204113/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204105/NEUROPSICOLOGIA I
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204107/PSICOPATOLOGIA II
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204114/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204115/PSICOLOGIA DELS GRUPS
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204116/PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204117/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204118/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204119/LLENGUATGE I COMUNICACIÓ
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204120/PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204121/INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204201/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204202/PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT CULTURAL
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204203/PSICOGERONTOLOGIA
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204204/DIFICULTATS D'APRENENTATGE
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204205/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTS FAMILIARS
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204206/AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EDUCACIÓ
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204208/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204210/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LES EMOCIONS
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204211/INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204215/PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204219/CONSTRUCCIÓ D'ESCALES I TESTS INFORMATITZATS
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204221/DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204222/PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204223/PSICOLOGIA JURÍDICA
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204224/PSICOLOGIA COMUNITÀRIA
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204225/TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204226/PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204227/PSICOLOGIA AMBIENTAL
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204228/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204229/DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204230/SELECCIÓ DE PERSONAL
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204231/FORMACIÓ DE PERSONAL
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204233/SALUT LABORAL
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204234/PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204235/CULTURA I CANVI ORGANITZATIU
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204236/PSICOLOGIA POLÍTICA
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204239/NEUROPSICOLOGIA II
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204240/PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDÈNCIES
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204243/PSICOBIOLOGIA DE L'ESTRÈS
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204244/PSICOBIOLOGIA DE L'AGRESSIVITAT
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204245/PSICOBIOLOGIA DE LA CONDUCTA SEXUAL
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204246/PSICOBIOLOGIA DEL CICLE VITAL
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204248/EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204253/PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS EN LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204255/INTEL·LIGÈNCIA I CREATIVITAT
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204257/BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204258/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204259/TÈCNICA PSICOANALÍTICA
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204260/TÈCNIQUES COGNITIVO-CONDUCTUALS
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204261/PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204262/PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204265/PSICOLOGIA DE LA SALUT
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204267/TERÀPIA GRUPAL
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204269/TERÀPIA FAMILIAR
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204270/AVALUACIÓ CONDUCTUAL
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204271/AVALUACIÓ CLÍNICA
    RA15 - Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre
aquests i altres processos psicològics bàsics.

11204275/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA16Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204001/HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204002/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204003/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204004/FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204005/PSICOLOGIA BIOLÒGICA I
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204006/DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204007/MOTIVACIÓ I EMOCIÓ
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204008/PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204009/PSICOLOGIA DEL TREBALL
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204010/PSICOMETRIA
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204101/PERCEPCIÓ I ATENCIÓ
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204102/APRENENTATGE I CONDICIONAMENT
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204103/PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204104/PSICOLOGIA BIOLÒGICA II
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204106/PSICOPATOLOGIA I
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204108/DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204109/DESENVOLUPAMENT COGNITIU
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204110/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204111/PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204112/PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204113/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204105/NEUROPSICOLOGIA I
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204107/PSICOPATOLOGIA II
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204114/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204115/PSICOLOGIA DELS GRUPS
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204116/PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204117/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204118/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204119/LLENGUATGE I COMUNICACIÓ
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204120/PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204121/INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204201/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204202/PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT CULTURAL
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204203/PSICOGERONTOLOGIA
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204204/DIFICULTATS D'APRENENTATGE
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204205/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTS FAMILIARS
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204206/AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EDUCACIÓ
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204208/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204210/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LES EMOCIONS
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204211/INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204215/PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204219/CONSTRUCCIÓ D'ESCALES I TESTS INFORMATITZATS
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204221/DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204222/PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204223/PSICOLOGIA JURÍDICA
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204224/PSICOLOGIA COMUNITÀRIA
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204225/TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204226/PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204227/PSICOLOGIA AMBIENTAL
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204228/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204229/DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204230/SELECCIÓ DE PERSONAL
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204231/FORMACIÓ DE PERSONAL
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204233/SALUT LABORAL
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204234/PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204235/CULTURA I CANVI ORGANITZATIU
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204236/PSICOLOGIA POLÍTICA
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204239/NEUROPSICOLOGIA II
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204240/PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDÈNCIES
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204243/PSICOBIOLOGIA DE L'ESTRÈS
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204244/PSICOBIOLOGIA DE L'AGRESSIVITAT
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204245/PSICOBIOLOGIA DE LA CONDUCTA SEXUAL
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204246/PSICOBIOLOGIA DEL CICLE VITAL
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204248/EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204253/PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS EN LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204255/INTEL·LIGÈNCIA I CREATIVITAT
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204257/BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204258/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204259/TÈCNICA PSICOANALÍTICA
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204260/TÈCNIQUES COGNITIVO-CONDUCTUALS
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204261/PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204262/PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204265/PSICOLOGIA DE LA SALUT
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204267/TERÀPIA GRUPAL
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204269/TERÀPIA FAMILIAR
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204270/AVALUACIÓ CONDUCTUAL
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204271/AVALUACIÓ CLÍNICA
    RA16 - Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la
percepció i l'atenció.

11204275/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA17Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204001/HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204002/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204003/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204004/FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204005/PSICOLOGIA BIOLÒGICA I
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204006/DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204007/MOTIVACIÓ I EMOCIÓ
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204008/PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204009/PSICOLOGIA DEL TREBALL
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204010/PSICOMETRIA
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204101/PERCEPCIÓ I ATENCIÓ
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204102/APRENENTATGE I CONDICIONAMENT
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204103/PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204104/PSICOLOGIA BIOLÒGICA II
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204106/PSICOPATOLOGIA I
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204108/DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204109/DESENVOLUPAMENT COGNITIU
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204110/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204111/PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204112/PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204113/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204105/NEUROPSICOLOGIA I
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204107/PSICOPATOLOGIA II
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204114/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204115/PSICOLOGIA DELS GRUPS
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204116/PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204117/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204118/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204119/LLENGUATGE I COMUNICACIÓ
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204120/PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204121/INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204201/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204202/PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT CULTURAL
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204203/PSICOGERONTOLOGIA
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204204/DIFICULTATS D'APRENENTATGE
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204205/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTS FAMILIARS
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204206/AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EDUCACIÓ
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204208/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204210/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LES EMOCIONS
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204211/INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204215/PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204219/CONSTRUCCIÓ D'ESCALES I TESTS INFORMATITZATS
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204221/DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204222/PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204223/PSICOLOGIA JURÍDICA
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204224/PSICOLOGIA COMUNITÀRIA
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204225/TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204226/PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204227/PSICOLOGIA AMBIENTAL
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204228/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204229/DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204230/SELECCIÓ DE PERSONAL
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204231/FORMACIÓ DE PERSONAL
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204233/SALUT LABORAL
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204234/PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204235/CULTURA I CANVI ORGANITZATIU
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204236/PSICOLOGIA POLÍTICA
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204239/NEUROPSICOLOGIA II
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204240/PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDÈNCIES
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204243/PSICOBIOLOGIA DE L'ESTRÈS
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204244/PSICOBIOLOGIA DE L'AGRESSIVITAT
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204245/PSICOBIOLOGIA DE LA CONDUCTA SEXUAL
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204246/PSICOBIOLOGIA DEL CICLE VITAL
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204248/EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204253/PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS EN LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204255/INTEL·LIGÈNCIA I CREATIVITAT
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204257/BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204258/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204259/TÈCNICA PSICOANALÍTICA
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204260/TÈCNIQUES COGNITIVO-CONDUCTUALS
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204261/PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204262/PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204265/PSICOLOGIA DE LA SALUT
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204267/TERÀPIA GRUPAL
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204269/TERÀPIA FAMILIAR
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204270/AVALUACIÓ CONDUCTUAL
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204271/AVALUACIÓ CLÍNICA
    RA17 - Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i
auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.

11204275/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA18Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204001/HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204002/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204003/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204004/FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204005/PSICOLOGIA BIOLÒGICA I
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204006/DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204007/MOTIVACIÓ I EMOCIÓ
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204008/PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204009/PSICOLOGIA DEL TREBALL
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204010/PSICOMETRIA
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204101/PERCEPCIÓ I ATENCIÓ
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204102/APRENENTATGE I CONDICIONAMENT
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204103/PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204104/PSICOLOGIA BIOLÒGICA II
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204106/PSICOPATOLOGIA I
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204108/DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204109/DESENVOLUPAMENT COGNITIU
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204110/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204111/PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204112/PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204113/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204105/NEUROPSICOLOGIA I
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204107/PSICOPATOLOGIA II
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204114/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204115/PSICOLOGIA DELS GRUPS
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204116/PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204117/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204118/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204119/LLENGUATGE I COMUNICACIÓ
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204120/PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204121/INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204201/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204202/PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT CULTURAL
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204203/PSICOGERONTOLOGIA
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204204/DIFICULTATS D'APRENENTATGE
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204205/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTS FAMILIARS
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204206/AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EDUCACIÓ
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204208/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204210/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LES EMOCIONS
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204211/INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204215/PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204219/CONSTRUCCIÓ D'ESCALES I TESTS INFORMATITZATS
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204221/DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204222/PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204223/PSICOLOGIA JURÍDICA
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204224/PSICOLOGIA COMUNITÀRIA
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204225/TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204226/PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204227/PSICOLOGIA AMBIENTAL
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204228/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204229/DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204230/SELECCIÓ DE PERSONAL
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204231/FORMACIÓ DE PERSONAL
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204233/SALUT LABORAL
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204234/PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204235/CULTURA I CANVI ORGANITZATIU
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204236/PSICOLOGIA POLÍTICA
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204239/NEUROPSICOLOGIA II
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204240/PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDÈNCIES
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204243/PSICOBIOLOGIA DE L'ESTRÈS
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204244/PSICOBIOLOGIA DE L'AGRESSIVITAT
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204245/PSICOBIOLOGIA DE LA CONDUCTA SEXUAL
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204246/PSICOBIOLOGIA DEL CICLE VITAL
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204248/EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204253/PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS EN LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204255/INTEL·LIGÈNCIA I CREATIVITAT
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204257/BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204258/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204259/TÈCNICA PSICOANALÍTICA
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204260/TÈCNIQUES COGNITIVO-CONDUCTUALS
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204261/PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204262/PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204265/PSICOLOGIA DE LA SALUT
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204267/TERÀPIA GRUPAL
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204269/TERÀPIA FAMILIAR
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204270/AVALUACIÓ CONDUCTUAL
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204271/AVALUACIÓ CLÍNICA
    RA18 - Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la
memòria, la percepció i l'atenció.

11204275/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA19Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204001/HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204002/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204003/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204004/FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204005/PSICOLOGIA BIOLÒGICA I
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204006/DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204007/MOTIVACIÓ I EMOCIÓ
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204008/PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204009/PSICOLOGIA DEL TREBALL
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204010/PSICOMETRIA
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204101/PERCEPCIÓ I ATENCIÓ
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204102/APRENENTATGE I CONDICIONAMENT
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204103/PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204104/PSICOLOGIA BIOLÒGICA II
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204106/PSICOPATOLOGIA I
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204108/DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204109/DESENVOLUPAMENT COGNITIU
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204110/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204111/PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204112/PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204113/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204105/NEUROPSICOLOGIA I
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204107/PSICOPATOLOGIA II
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204114/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204115/PSICOLOGIA DELS GRUPS
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204116/PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204117/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204118/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204119/LLENGUATGE I COMUNICACIÓ
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204120/PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204121/INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204201/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204202/PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT CULTURAL
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204203/PSICOGERONTOLOGIA
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204204/DIFICULTATS D'APRENENTATGE
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204205/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTS FAMILIARS
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204206/AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EDUCACIÓ
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204208/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204210/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LES EMOCIONS
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204211/INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204215/PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204219/CONSTRUCCIÓ D'ESCALES I TESTS INFORMATITZATS
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204221/DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204222/PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204223/PSICOLOGIA JURÍDICA
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204224/PSICOLOGIA COMUNITÀRIA
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204225/TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204226/PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204227/PSICOLOGIA AMBIENTAL
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204228/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204229/DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204230/SELECCIÓ DE PERSONAL
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204231/FORMACIÓ DE PERSONAL
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204233/SALUT LABORAL
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204234/PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204235/CULTURA I CANVI ORGANITZATIU
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204236/PSICOLOGIA POLÍTICA
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204239/NEUROPSICOLOGIA II
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204240/PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDÈNCIES
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204243/PSICOBIOLOGIA DE L'ESTRÈS
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204244/PSICOBIOLOGIA DE L'AGRESSIVITAT
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204245/PSICOBIOLOGIA DE LA CONDUCTA SEXUAL
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204246/PSICOBIOLOGIA DEL CICLE VITAL
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204248/EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204253/PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS EN LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204255/INTEL·LIGÈNCIA I CREATIVITAT
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204257/BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204258/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204259/TÈCNICA PSICOANALÍTICA
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204260/TÈCNIQUES COGNITIVO-CONDUCTUALS
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204261/PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204262/PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204265/PSICOLOGIA DE LA SALUT
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204267/TERÀPIA GRUPAL
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204269/TERÀPIA FAMILIAR
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204270/AVALUACIÓ CONDUCTUAL
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204271/AVALUACIÓ CLÍNICA
    RA19 - Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge,
memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements,
relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.

11204275/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA20Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204001/HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204002/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204003/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204004/FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204005/PSICOLOGIA BIOLÒGICA I
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204006/DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204007/MOTIVACIÓ I EMOCIÓ
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204008/PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204009/PSICOLOGIA DEL TREBALL
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204010/PSICOMETRIA
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204101/PERCEPCIÓ I ATENCIÓ
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204102/APRENENTATGE I CONDICIONAMENT
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204103/PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204104/PSICOLOGIA BIOLÒGICA II
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204106/PSICOPATOLOGIA I
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204108/DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204109/DESENVOLUPAMENT COGNITIU
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204110/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204111/PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204112/PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204113/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204105/NEUROPSICOLOGIA I
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204107/PSICOPATOLOGIA II
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204114/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204115/PSICOLOGIA DELS GRUPS
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204116/PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204117/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204118/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204119/LLENGUATGE I COMUNICACIÓ
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204120/PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204121/INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204201/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204202/PSICOLOGIA DE LA DIVERSITAT CULTURAL
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204203/PSICOGERONTOLOGIA
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204204/DIFICULTATS D'APRENENTATGE
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204205/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTS FAMILIARS
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204206/AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EDUCACIÓ
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204208/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204210/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LES EMOCIONS
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204211/INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204215/PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204219/CONSTRUCCIÓ D'ESCALES I TESTS INFORMATITZATS
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204221/DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204222/PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204223/PSICOLOGIA JURÍDICA
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204224/PSICOLOGIA COMUNITÀRIA
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204225/TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204226/PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204227/PSICOLOGIA AMBIENTAL
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204228/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204229/DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204230/SELECCIÓ DE PERSONAL
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204231/FORMACIÓ DE PERSONAL
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204233/SALUT LABORAL
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204234/PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204235/CULTURA I CANVI ORGANITZATIU
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204236/PSICOLOGIA POLÍTICA
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204239/NEUROPSICOLOGIA II
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204240/PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDÈNCIES
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204243/PSICOBIOLOGIA DE L'ESTRÈS
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204244/PSICOBIOLOGIA DE L'AGRESSIVITAT
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204245/PSICOBIOLOGIA DE LA CONDUCTA SEXUAL
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204246/PSICOBIOLOGIA DEL CICLE VITAL
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204248/EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204253/PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS EN LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204255/INTEL·LIGÈNCIA I CREATIVITAT
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204257/BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204258/INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204259/TÈCNICA PSICOANALÍTICA
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204260/TÈCNIQUES COGNITIVO-CONDUCTUALS
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204261/PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204262/PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204265/PSICOLOGIA DE LA SALUT
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204267/TERÀPIA GRUPAL
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204269/TERÀPIA FAMILIAR
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204270/AVALUACIÓ CONDUCTUAL
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204271/AVALUACIÓ CLÍNICA
    RA20 - Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir
una visió integrada dels mateixos.

11204275/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA21Establir les relacions entre pensament i llenguatge.
    RA21 - Establir les relacions entre pensament i llenguatge.

11204001/HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA
    RA21 - Establir les relacions entre pensament i llenguatge.

11204002/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I
    RA21 - Establir les relacions entre pensament i llenguatge.

11204003/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA21 - Establir les relacions entre pensament i llenguatge.

11204004/FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA
    RA21 - Establir les relacions entre pensament i llenguatge.

11204005/PSICOLOGIA BIOLÒGICA I
    RA21 - Establir les relacions entre pensament i llenguatge.

11204006/DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
    RA21 - Establir les relacions entre pensament i llenguatge.

11204007/MOTIVACIÓ I EMOCIÓ
    RA21 - Establir les relacions entre pensament i llenguatge.

11204008/PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS
    RA21 - Establir les relacions entre pensament i llenguatge.

11204009/PSICOLOGIA DEL TREBALL
    RA21 - Establir les relacions entre pensament i llenguatge.

11204010/PSICOMETRIA
    RA21 - Establir les relacions entre pensament i llenguatge.

11204101/PERCEPCIÓ I ATENCIÓ
    RA21 - Establir les relacions entre pensament i llenguatge.

11204102/APRENENTATGE I CONDICIONAMENT
    RA21 - Establir les relacions entre pensament i llenguatge.

11204103/PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
    RA21 - Establir les relacions entre pensament i llenguatge.

11204104/PSICOLOGIA BIOLÒGICA II
    RA21 - Establir les relacions entre pensament i llenguatge.

11204106/PSICOPATOLOGIA I
    RA21 - Establir les relacions entre pensament i llenguatge.

11204108/DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU
    RA21 - Establir les relacions entre pensament i llenguatge.

11204109/DESENVOLUPAMENT COGNITIU
    RA21 - Establir les relacions entre pensament i llenguatge.

11204110/ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II
    RA21 - Establir les relacions entre pensament i llenguatge.

11204111/PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
    RA21 - Establir les relacions entre pensament i llenguatge.

11204112/PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA
    RA21 - Establir les relacions entre pensament i llenguatge.

11204113/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I
    RA21 - Establir les relacions entre pensament i llenguatge.

11204105/NEUROPSICOLOGIA I
    RA21 - Establir les relacions entre pensament i llenguatge.

11204107/PSICOPATOLOGIA II
    RA21 - Establir les relacions entre pensament i llenguatge.

11204114/AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II
    RA21 - Establir les relacions entre pensament i llenguatge.

11204115/PSICOLOGIA DELS GRUPS
    RA21 - Establir les relacions entre pensament i llenguatge.

11204116/PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS
    RA21 - Establir les relacions entre pensament i llenguatge.

11204117/PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I
    RA21 - Establir les relacions entre pensament i llenguatge.

11204118/PSICOLOGIA DE L'EDUCACI