2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 
 
Grau de Pedagogia (2009)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11214003 APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT AN
Formació bàsica 18
11214004 HABILITATS COMUNICATIVES AN
Formació bàsica 12
11214002 PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS AN
Formació bàsica 18
11214001 SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ AN
Formació bàsica 12
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11214103 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT AN
Obligatòria 6
11214105 INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ AN
Obligatòria 18
11214102 PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA AN
Obligatòria 12
11214104 POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA AN
Obligatòria 12
11214106 PROJECCIÓ PROFESSIONAL AN
Obligatòria 6
11214101 PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT AN
Obligatòria 6
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11214110 ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ AN
Obligatòria 12
11214108 DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ AN
Obligatòria 12
11214109 FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS AN
Obligatòria 18
11214107 SISTEMA EDUCATIU AN
Obligatòria 18
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11214401 PRÀCTICUM AN conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 21
11214301 TREBALL DE FI DE GRAU AN conv. única
Treball fi de grau 9
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11214204 CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL 1Q
Optativa 6
11214214 DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR 1Q
Optativa 6
11214215 DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS 1Q
Optativa 6
11214216 DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA 1Q
Optativa 6
11214209 DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC 1Q
Optativa 6
11214206 PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT 1Q
Optativa 6
11214208 RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA 1Q
Optativa 6
11214202 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT AN
Optativa 3