2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Education Sciences and Psychology
A A 
 
First YearSecond YearThird YearFourth YearOptional
Competence/
Learning outcomes
1
1
2
1
4
0
0
1
1
1
2
1
4
0
0
2
1
1
2
1
4
0
0
3
1
1
2
1
4
0
0
4
1
1
2
1
4
1
0
1
1
1
2
1
4
1
0
2
1
1
2
1
4
1
0
3
1
1
2
1
4
1
0
4
1
1
2
1
4
1
0
5
1
1
2
1
4
1
0
6
1
1
2
1
4
1
0
7
1
1
2
1
4
1
0
8
1
1
2
1
4
1
0
9
1
1
2
1
4
1
1
0
1
1
2
1
4
3
0
1
1
1
2
1
4
4
0
1
1
1
2
1
4
2
0
2
1
1
2
1
4
2
0
4
1
1
2
1
4
2
0
6
1
1
2
1
4
2
0
8
1
1
2
1
4
2
0
9
1
1
2
1
4
2
1
4
1
1
2
1
4
2
1
5
1
1
2
1
4
2
1
6
1
1
2
1
4
2
1
7
A1Conèixer les bases teòriques, evolutives i socioculturals del desenvolupament humà.
LO1Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.
    LO1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214401/PRACTICUM
    LO1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO2Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.
    LO2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214401/PRACTICUM
    LO2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO3Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.
    LO3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214401/PRACTICUM
    LO3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO4Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.
    LO4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214401/PRACTICUM
    LO4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO5Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .
    LO5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214401/PRACTICUM
    LO5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO6Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.
    LO6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214401/PRACTICUM
    LO6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO7Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.
    LO7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214401/PRACTICUM
    LO7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO8Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.
    LO8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214401/PRACTICUM
    LO8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO9Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i
    LO9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214401/PRACTICUM
    LO9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO10Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.
    LO10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214401/PRACTICUM
    LO10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO11Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.
    LO11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214401/PRACTICUM
    LO11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO12Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.
    LO12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214401/PRACTICUM
    LO12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
A2Conèixer els processos històrics de l'educació en els àmbits autonòmic, estatal i
internacional.
LO1Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.
    LO1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214401/PRACTICUM
    LO1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO2Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.
    LO2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214401/PRACTICUM
    LO2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO3Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214401/PRACTICUM
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO4Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.
    LO4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214401/PRACTICUM
    LO4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO5Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.
    LO5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214401/PRACTICUM
    LO5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
A3Conèixer les bases teòriques i epistemològiques dels processos educatius i formatius.
LO1Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214401/PRACTICUM
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO2Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214401/PRACTICUM
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO3Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214401/PRACTICUM
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO4Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.
    LO4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214401/PRACTICUM
    LO4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO5Coneix els models educatius i les seves metodologies.
    LO5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214401/PRACTICUM
    LO5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO6Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.
    LO6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214401/PRACTICUM
    LO6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO7És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.
    LO7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214401/PRACTICUM
    LO7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO8Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i
    LO8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214401/PRACTICUM
    LO8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO9Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.
    LO9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214401/PRACTICUM
    LO9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO10Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.
    LO10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214401/PRACTICUM
    LO10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO11Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.
    LO11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214401/PRACTICUM
    LO11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO12Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.
    LO12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214401/PRACTICUM
    LO12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
A4Conèixer els principis i fonaments de la teoria del currículum i els processos
d'ensenyament-aprenentatge.
LO1Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214401/PRACTICUM
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO2Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214401/PRACTICUM
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO3Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214401/PRACTICUM
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO4Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.
    LO4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214401/PRACTICUM
    LO4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO5Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.
    LO5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214401/PRACTICUM
    LO5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO6Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.
    LO6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214401/PRACTICUM
    LO6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO7Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.
    LO7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214401/PRACTICUM
    LO7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
A5Conèixer els principis i models d'orientació educativa, escolar i professional en contextos
educatius diversos.
LO1Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.
    LO1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214401/PRACTICUM
    LO1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO2Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.
    LO2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214401/PRACTICUM
    LO2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO3Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.
    LO3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214401/PRACTICUM
    LO3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO4Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.
    LO4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214401/PRACTICUM
    LO4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO5Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.
    LO5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214401/PRACTICUM
    LO5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO6Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.
    LO6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214401/PRACTICUM
    LO6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
A6Conèixer, dissenyar i desenvolupar mètodes d'avaluació.
LO1Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.
    LO1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214401/PRACTICUM
    LO1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO2Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.
    LO2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214401/PRACTICUM
    LO2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO3Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.
    LO3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214401/PRACTICUM
    LO3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO4Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.
    LO4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214401/PRACTICUM
    LO4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO5Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.
    LO5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214401/PRACTICUM
    LO5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
A7Dissenyar i avaluar programes d'intervenció i orientació pedagògica.
LO1Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214401/PRACTICUM
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO2Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.
    LO2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214401/PRACTICUM
    LO2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO3Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.
    LO3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214401/PRACTICUM
    LO3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO4Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214401/PRACTICUM
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO5Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214401/PRACTICUM
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO6Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.
    LO6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214401/PRACTICUM
    LO6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO7Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.
    LO7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214401/PRACTICUM
    LO7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO8Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.
    LO8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214401/PRACTICUM
    LO8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO9Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.
    LO9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214401/PRACTICUM
    LO9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO10Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.
    LO10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214401/PRACTICUM
    LO10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO11Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.
    LO11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214401/PRACTICUM
    LO11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO12Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214401/PRACTICUM
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO13Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214401/PRACTICUM
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO14Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.
    LO14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214401/PRACTICUM
    LO14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO15Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.
    LO15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214401/PRACTICUM
    LO15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
A8Detectar i diagnosticar necessitats educatives.
LO1Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.
    LO1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214401/PRACTICUM
    LO1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO2Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.
    LO2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214401/PRACTICUM
    LO2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO3Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214401/PRACTICUM
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO4Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214401/PRACTICUM
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO5Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214401/PRACTICUM
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO6Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.
    LO6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214401/PRACTICUM
    LO6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO7Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.
    LO7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214401/PRACTICUM
    LO7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO8Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.
    LO8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214401/PRACTICUM
    LO8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO9Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.
    LO9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214401/PRACTICUM
    LO9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO10Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.
    LO10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214401/PRACTICUM
    LO10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO11Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.
    LO11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214401/PRACTICUM
    LO11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO12
    LO12 -

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO12 -

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO12 -

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO12 -

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO12 -

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO12 -

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO12 -

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO12 -

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO12 -

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO12 -

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO12 -

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO12 -

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO12 -

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO12 -

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO12 -

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO12 -

11214401/PRACTICUM
    LO12 -

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO12 -

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO12 -

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO12 -

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO12 -

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO12 -

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO12 -

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO12 -

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO12 -

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
A9Dissenyar i desenvolupar processos d'investigació aplicats a diferents contextos i amb enfocaments
metodològics diversos.
LO1Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.
    LO1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214401/PRACTICUM
    LO1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO2Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.
    LO2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214401/PRACTICUM
    LO2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO3Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.
    LO3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214401/PRACTICUM
    LO3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO4Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.
    LO4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214401/PRACTICUM
    LO4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO5Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.
    LO5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214401/PRACTICUM
    LO5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO6Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.
    LO6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214401/PRACTICUM
    LO6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO7Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.
    LO7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214401/PRACTICUM
    LO7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO8Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.
    LO8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214401/PRACTICUM
    LO8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO9Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.
    LO9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214401/PRACTICUM
    LO9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO10Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.
    LO10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214401/PRACTICUM
    LO10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO11Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.
    LO11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214401/PRACTICUM
    LO11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO12Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.
    LO12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214401/PRACTICUM
    LO12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO13Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.
    LO13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214401/PRACTICUM
    LO13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO14Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.
    LO14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214401/PRACTICUM
    LO14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO15Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.
    LO15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214401/PRACTICUM
    LO15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO16Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.
    LO16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214401/PRACTICUM
    LO16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO17Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.
    LO17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214401/PRACTICUM
    LO17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO18Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.
    LO18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214401/PRACTICUM
    LO18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO19Analitza la identitat professional pròpia.
    LO19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214401/PRACTICUM
    LO19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO20Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.
    LO20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214401/PRACTICUM
    LO20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO21Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.
    LO21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214401/PRACTICUM
    LO21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO22Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador
    LO22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214401/PRACTICUM
    LO22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
A10Dissenyar i avaluar recursos didàctics, materials i programes de formació per a diferents
col•lectius, etapes i àrees curriculars.
LO1Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214401/PRACTICUM
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO2Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.
    LO2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214401/PRACTICUM
    LO2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO3Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.
    LO3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214401/PRACTICUM
    LO3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO4Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.
    LO4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214401/PRACTICUM
    LO4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO5Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.
    LO5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214401/PRACTICUM
    LO5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO6Analitza i elabora materials didàctics.
    LO6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214401/PRACTICUM
    LO6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO7Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.
    LO7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214401/PRACTICUM
    LO7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO8Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.
    LO8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214401/PRACTICUM
    LO8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO9Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.
    LO9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214401/PRACTICUM
    LO9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO10Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.
    LO10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214401/PRACTICUM
    LO10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO11Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.
    LO11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214401/PRACTICUM
    LO11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO12Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214401/PRACTICUM
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO13 Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214401/PRACTICUM
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO14Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.
    LO14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214401/PRACTICUM
    LO14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO15Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.
    LO15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214401/PRACTICUM
    LO15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO16Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.
    LO16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214401/PRACTICUM
    LO16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO17Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.
    LO17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214401/PRACTICUM
    LO17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO18Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.
    LO18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214401/PRACTICUM
    LO18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO19Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.
    LO19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214401/PRACTICUM
    LO19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO20Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.
    LO20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214401/PRACTICUM
    LO20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO21Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador
    LO21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214401/PRACTICUM
    LO21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO22Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives
    LO22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214401/PRACTICUM
    LO22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
A11Coordinar el disseny, aplicació i avaluació de programes d'educació i formació mitjançant les
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (e-learning).
LO1Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.
    LO1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214401/PRACTICUM
    LO1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO2Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.
    LO2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214401/PRACTICUM
    LO2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO3Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.
    LO3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214401/PRACTICUM
    LO3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO4Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214401/PRACTICUM
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO5Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.
    LO5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214401/PRACTICUM
    LO5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO6Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador
    LO6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214401/PRACTICUM
    LO6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
A12Assessorar en processos educatius.
LO1Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.
    LO1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214401/PRACTICUM
    LO1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO2Observa i analitza els contextos educatius.
    LO2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214401/PRACTICUM
    LO2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO3Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.
    LO3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214401/PRACTICUM
    LO3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO4Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.
    LO4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214401/PRACTICUM
    LO4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO5Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214401/PRACTICUM
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO6Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.
    LO6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214401/PRACTICUM
    LO6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO7Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.
    LO7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214401/PRACTICUM
    LO7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO8Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.
    LO8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214401/PRACTICUM
    LO8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO9Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).
    LO9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214401/PRACTICUM
    LO9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO10Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.
    LO10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214401/PRACTICUM
    LO10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO11Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.
    LO11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214401/PRACTICUM
    LO11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO12Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador
    LO12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214401/PRACTICUM
    LO12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
B1Learning to learn
LO1Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

11214401/PRACTICUM
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO2Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

11214401/PRACTICUM
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO3Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

11214401/PRACTICUM
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO4Be familiar with the features of their discipline.
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

11214002/PROCESSES AND EDUCATIONAL CONTEXTS
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

11214003/LEARNING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

11214004/COMMUNICATIVE ABILITIES
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

11214101/PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE, MATURITY AND THE THIRD AGE
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

11214102/PLANNING AND ORGANISATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

11214103/ATTENDING TO DIVERSITY
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

11214104/EDUCATIONAL POLICIES AND MANAGEMENT
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

11214105/RESEARCH AND ASSESSMENT IN EDUCATION
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

11214106/PROFESSIONAL ADVANCEMENT
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

11214107/EDUCATIONAL SYSTEM
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

11214108/DESIGN OF EDUCATIONAL RESOURCES AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS FOR TRAINING
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

11214109/TRAINING IN ORGANIZATIONS
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

11214110/CONSULTANCY AND COUNSELLING IN EDUCATION
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

11214301/BACHELOR'S THESIS
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

11214401/PRACTICUM
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

11214202/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

11214204/PROFESSIONAL ACTIONS IN SPECIFIC CONTEXTS
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

11214206/TRAINING PROCESSES AND ADULT LEARNING
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

11214208/ICT RESOURCES AND INCLUSIVE EDUCATION
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

11214209/DESIGN AND DEVELOPMENT OF PROJECTS USING ICT
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

11214214/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING COURSES FOR TRAINERS
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

11214215/PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ETHICS APPLIED TO TRAINING AND TECHNOLOGICAL ENVIRONMENTS
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

11214216/MANAGEMENT, SUPERVISION AND EDUCATIONAL ASSESSMENT
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

11214217/EDUCATION, CULTURE AND ITC
 LO5Understand the importance of mental schemas other than their own.
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

11214001/SOCIETY, FAMILY AND EDUCATION