2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 
 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
1
2
1
4
0
0
1
SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
1
1
2
1
4
0
0
2
PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
1
1
2
1
4
0
0
3
APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
1
1
2
1
4
0
0
4
HABILITATS COMUNICATIVES
1
1
2
1
4
1
0
1
PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
1
1
2
1
4
1
0
2
PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
1
1
2
1
4
1
0
3
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
1
1
2
1
4
1
0
4
POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
1
1
2
1
4
1
0
5
INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
1
1
2
1
4
1
0
6
PROJECCIÓ PROFESSIONAL
1
1
2
1
4
1
0
7
SISTEMA EDUCATIU
1
1
2
1
4
1
0
8
DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
1
1
2
1
4
1
0
9
FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
1
1
2
1
4
1
1
0
ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
1
1
2
1
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
1
1
2
1
4
4
0
1
PRÀCTICUM
1
1
2
1
4
2
0
2
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
1
1
2
1
4
2
0
4
CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
1
1
2
1
4
2
0
6
PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
1
1
2
1
4
2
0
8
RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
1
1
2
1
4
2
0
9
DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
1
1
2
1
4
2
1
4
DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
1
1
2
1
4
2
1
5
DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
1
1
2
1
4
2
1
6
DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
A1Conèixer les bases teòriques, evolutives i socioculturals del desenvolupament humà.
RA1Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214401/PRÀCTICUM
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA2Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.
    RA2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214401/PRÀCTICUM
    RA2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA2 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA3Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.
    RA3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214401/PRÀCTICUM
    RA3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA3 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA4Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.
    RA4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214401/PRÀCTICUM
    RA4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA4 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA5Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .
    RA5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214401/PRÀCTICUM
    RA5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA5 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA6Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.
    RA6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214401/PRÀCTICUM
    RA6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA6 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA7Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.
    RA7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214401/PRÀCTICUM
    RA7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA7 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA8Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.
    RA8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214401/PRÀCTICUM
    RA8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA8 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA9Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i
    RA9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214401/PRÀCTICUM
    RA9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA9 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA10Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.
    RA10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214401/PRÀCTICUM
    RA10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA10 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA11Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.
    RA11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214401/PRÀCTICUM
    RA11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA11 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA12Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.
    RA12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214401/PRÀCTICUM
    RA12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA12 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
A2Conèixer els processos històrics de l'educació en els àmbits autonòmic, estatal i
internacional.
RA1Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214401/PRÀCTICUM
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA2Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.
    RA2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214401/PRÀCTICUM
    RA2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA2 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA3Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214401/PRÀCTICUM
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA4Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.
    RA4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214401/PRÀCTICUM
    RA4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA4 - Analitza els conceptes de professió i desenvolupament professional.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA5Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.
    RA5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214401/PRÀCTICUM
    RA5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA5 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la -
formació de formadors.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
A3Conèixer les bases teòriques i epistemològiques dels processos educatius i formatius.
RA1Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214401/PRÀCTICUM
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA2Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214401/PRÀCTICUM
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA3Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214401/PRÀCTICUM
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA4Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.
    RA4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214401/PRÀCTICUM
    RA4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA4 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA5Coneix els models educatius i les seves metodologies.
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214401/PRÀCTICUM
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA6Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.
    RA6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214401/PRÀCTICUM
    RA6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA6 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA7És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214401/PRÀCTICUM
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA8Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i
    RA8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214401/PRÀCTICUM
    RA8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA8 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA9Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.
    RA9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214401/PRÀCTICUM
    RA9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA9 - Conceptualitza Orientació, Tutoria i Assessorament.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA10Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.
    RA10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214401/PRÀCTICUM
    RA10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA10 - Analitza el PAT (pla d’acció tutorial) com a instrument d’Orientació Educativa.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA11Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.
    RA11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214401/PRÀCTICUM
    RA11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA11 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA12Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.
    RA12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214401/PRÀCTICUM
    RA12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA12 - Coneix els diversos àmbits professional del pedagog/a.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
A4Conèixer els principis i fonaments de la teoria del currículum i els processos
d'ensenyament-aprenentatge.
RA1Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214401/PRÀCTICUM
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA2Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214401/PRÀCTICUM
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA2 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA3Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214401/PRÀCTICUM
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA4Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214401/PRÀCTICUM
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA5Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.
    RA5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214401/PRÀCTICUM
    RA5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA5 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA6Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.
    RA6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214401/PRÀCTICUM
    RA6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA6 - Analitza l’evolució del sistema educatiu en les seves funcions de socialització i
culturització.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA7Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.
    RA7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214401/PRÀCTICUM
    RA7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA7 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
A5Conèixer els principis i models d'orientació educativa, escolar i professional en contextos
educatius diversos.
RA1Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214401/PRÀCTICUM
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA1 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA2Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.
    RA2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214401/PRÀCTICUM
    RA2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA2 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA3Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.
    RA3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214401/PRÀCTICUM
    RA3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA3 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA4Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.
    RA4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214401/PRÀCTICUM
    RA4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA4 - Coneix les claus dels diferents àmbits de la orientació (personal, acadèmica i professional) i
del assessorament.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA5Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.
    RA5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214401/PRÀCTICUM
    RA5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA5 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA6Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.
    RA6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214401/PRÀCTICUM
    RA6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA6 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
A6Conèixer, dissenyar i desenvolupar mètodes d'avaluació.
RA1Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214401/PRÀCTICUM
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA2Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.
    RA2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214401/PRÀCTICUM
    RA2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA2 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA3Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.
    RA3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214401/PRÀCTICUM
    RA3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA3 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la
formació de formadors.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA4Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.
    RA4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214401/PRÀCTICUM
    RA4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA4 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA5Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.
    RA5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214401/PRÀCTICUM
    RA5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA5 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
A7Dissenyar i avaluar programes d'intervenció i orientació pedagògica.
RA1Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214401/PRÀCTICUM
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA2Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.
    RA2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214401/PRÀCTICUM
    RA2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA2 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA3Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.
    RA3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214401/PRÀCTICUM
    RA3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA3 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA4Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214401/PRÀCTICUM
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA5Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214401/PRÀCTICUM
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA6Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.
    RA6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214401/PRÀCTICUM
    RA6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA6 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA7Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.
    RA7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214401/PRÀCTICUM
    RA7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA7 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA8Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.
    RA8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214401/PRÀCTICUM
    RA8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA8 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA9Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.
    RA9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214401/PRÀCTICUM
    RA9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA9 - Identifica els agents i rols que intervenen en els processos d’orientació i assessorament.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA10Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.
    RA10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214401/PRÀCTICUM
    RA10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA10 - Estableix les fases i estratègies de la orientació escolar i l’assessorament en centres.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA11Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.
    RA11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214401/PRÀCTICUM
    RA11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA11 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA12Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214401/PRÀCTICUM
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA13Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214401/PRÀCTICUM
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA14Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.
    RA14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214401/PRÀCTICUM
    RA14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA14 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els que s'incidirà.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA15Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.
    RA15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214401/PRÀCTICUM
    RA15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA15 - Coneix els fonaments teòrics de la identitat professional.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
A8Detectar i diagnosticar necessitats educatives.
RA1Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.
    RA1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214401/PRÀCTICUM
    RA1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA1 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA2Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.
    RA2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214401/PRÀCTICUM
    RA2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA2 - Reflexiona sobre les pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb discapacitat.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA3Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214401/PRÀCTICUM
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA3 - Demostra els coneixements dels processos i etapes de desenvolupament en les etapes de
l'adolescència, maduresa i vellesa, integrant aquests estudis en una perspectiva educativa i

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA4Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214401/PRÀCTICUM
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA4 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA5Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214401/PRÀCTICUM
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA6Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.
    RA6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214401/PRÀCTICUM
    RA6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA6 - Dissenya, desenvolupa i avalua plans de formació a les organitzacions.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA7Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.
    RA7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214401/PRÀCTICUM
    RA7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA7 - Identifica els models que tradicionalment han explicat l'organització del treball i determina els
trets principals que defineixen la seva dinàmica actual.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA8Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.
    RA8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214401/PRÀCTICUM
    RA8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA8 - Reconeix les estructures organitzatives necessàries per poder gestionar els plans de formació a
les organitzacions.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA9Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.
    RA9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214401/PRÀCTICUM
    RA9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA9 - Analitza les diferents resistències i facilitadors en els processos de canvi amb la finalitat
d'aplicar diferents estratègies en els processos d'innovació en les organitzacions.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA10Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.
    RA10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214401/PRÀCTICUM
    RA10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA10 - Identifica els models més representatius de lideratge i diferents programes de desenvolupament,
estratègies i instruments del responsable de formació per a una gestió de qualitat dels recursos
humans.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA11Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214401/PRÀCTICUM
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció pedag+ògica que requereix el context de
pràctiques.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA12
    RA12 -

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 -

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 -

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 -

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 -

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA12 -

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA12 -

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA12 -

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA12 -

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA12 -

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA12 -

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA12 -

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA12 -

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA12 -

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA12 -

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 -

11214401/PRÀCTICUM
    RA12 -

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 -

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA12 -

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA12 -

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA12 -

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA12 -

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA12 -

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA12 -

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
A9Dissenyar i desenvolupar processos d'investigació aplicats a diferents contextos i amb enfocaments
metodològics diversos.
RA1Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.
    RA1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214401/PRÀCTICUM
    RA1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA1 - Entén els fonaments científics i epistemològics de la investigació educativa.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA2Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.
    RA2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214401/PRÀCTICUM
    RA2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA2 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA3Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.
    RA3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214401/PRÀCTICUM
    RA3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA3 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA4Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.
    RA4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214401/PRÀCTICUM
    RA4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA4 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA5Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.
    RA5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214401/PRÀCTICUM
    RA5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA5 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA6Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.
    RA6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214401/PRÀCTICUM
    RA6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA6 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA7Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.
    RA7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214401/PRÀCTICUM
    RA7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA7 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA8Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.
    RA8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214401/PRÀCTICUM
    RA8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA8 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA9Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.
    RA9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214401/PRÀCTICUM
    RA9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA9 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA10Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.
    RA10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214401/PRÀCTICUM
    RA10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA10 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA11Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.
    RA11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214401/PRÀCTICUM
    RA11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA11 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA12Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.
    RA12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214401/PRÀCTICUM
    RA12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA12 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA13Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.
    RA13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214401/PRÀCTICUM
    RA13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA13 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA14Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.
    RA14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214401/PRÀCTICUM
    RA14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA14 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA15Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.
    RA15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214401/PRÀCTICUM
    RA15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA16Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.
    RA16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214401/PRÀCTICUM
    RA16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA16 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents
àmbits de la professió.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA17Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.
    RA17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214401/PRÀCTICUM
    RA17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA17 - Gestiona informació sobre el propi desenvolupament professional.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA18Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.
    RA18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214401/PRÀCTICUM
    RA18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA18 - Disenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA19Analitza la identitat professional pròpia.
    RA19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214401/PRÀCTICUM
    RA19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA19 - Analitza la identitat professional pròpia.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA20Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.
    RA20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214401/PRÀCTICUM
    RA20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA20 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA21Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.
    RA21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214401/PRÀCTICUM
    RA21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA21 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA22Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador
    RA22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214401/PRÀCTICUM
    RA22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA22 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
A10Dissenyar i avaluar recursos didàctics, materials i programes de formació per a diferents
col•lectius, etapes i àrees curriculars.
RA1Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214401/PRÀCTICUM
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA2Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.
    RA2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214401/PRÀCTICUM
    RA2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA2 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA3Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.
    RA3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214401/PRÀCTICUM
    RA3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA3 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA4Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.
    RA4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214401/PRÀCTICUM
    RA4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA4 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA5Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214401/PRÀCTICUM
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA6Analitza i elabora materials didàctics.
    RA6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214401/PRÀCTICUM
    RA6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA6 - Analitza i elabora materials didàctics.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA7Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.
    RA7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214401/PRÀCTICUM
    RA7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA7 - Dissenya, desenvolupa i avalua programes educatius multimèdia.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA8Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.
    RA8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214401/PRÀCTICUM
    RA8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA8 - Coneix l’estructura organitzativa del Sistema Educatiu actual en general i dels centres educatius
en particular.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA9Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.
    RA9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214401/PRÀCTICUM
    RA9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA9 - Coneix els recursos de recolzament del Sistema Educatiu disponibles per el desenvolupament de
l’educació formal.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA10Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.
    RA10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214401/PRÀCTICUM
    RA10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA10 - Dissenya projectes didàctics a partir del marc legislatiu curricular.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA11Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.
    RA11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214401/PRÀCTICUM
    RA11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA11 - Incorpora estratègies innovadores en el disseny de projectes didàctics.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA12Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214401/PRÀCTICUM
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA12 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA13 Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214401/PRÀCTICUM
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA13 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA14Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.
    RA14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214401/PRÀCTICUM
    RA14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA14 - Coneix els sistemes de formació permanent i promoció professional.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA15Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.
    RA15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214401/PRÀCTICUM
    RA15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA15 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA16Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.
    RA16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214401/PRÀCTICUM
    RA16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA16 - Exposa correctament les idees relacionades amb els continguts.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA17Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.
    RA17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214401/PRÀCTICUM
    RA17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA17 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit relacionat amb la formació de
formadors.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA18Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.
    RA18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214401/PRÀCTICUM
    RA18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA18 - Identifica les característiques dels individua i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA19Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.
    RA19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214401/PRÀCTICUM
    RA19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA19 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat per adoptar una aproximació ètica als diversos
àmbits de la professió.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA20Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.
    RA20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214401/PRÀCTICUM
    RA20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA20 - Dissenya, desenvolupa i avalua projectes i programes educatius multimèdia.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA21Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador
    RA21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214401/PRÀCTICUM
    RA21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA21 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA22Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives
    RA22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214401/PRÀCTICUM
    RA22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA22 - Analitza una entitat u organització cultural per tal de diagnorticar les seves capacitats i
necessitats educatives

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
A11Coordinar el disseny, aplicació i avaluació de programes d'educació i formació mitjançant les
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (e-learning).
RA1Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.
    RA1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214401/PRÀCTICUM
    RA1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA1 - Coneix, difon i implementa estratègies de recolzament a la orientació, a la tutoria i al seguiment
dels alumnes.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA2Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.
    RA2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214401/PRÀCTICUM
    RA2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA2 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA3Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.
    RA3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214401/PRÀCTICUM
    RA3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA3 - Respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA4Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.
    RA4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214401/PRÀCTICUM
    RA4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA4 - Coneix, analitza i utilitza entorns virtuals d¡aprenentatge.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA5Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.
    RA5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214401/PRÀCTICUM
    RA5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA5 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA6Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador
    RA6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214401/PRÀCTICUM
    RA6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA6 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
A12Assessorar en processos educatius.
RA1Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214401/PRÀCTICUM
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA2Observa i analitza els contextos educatius.
    RA2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214401/PRÀCTICUM
    RA2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA2 - Observa i analitza els contextos educatius.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA3Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214401/PRÀCTICUM
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA4Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.
    RA4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214401/PRÀCTICUM
    RA4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA4 - Coneix els principis. fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA5Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214401/PRÀCTICUM
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA5 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA6Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.
    RA6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214401/PRÀCTICUM
    RA6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA6 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA7Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.
    RA7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214401/PRÀCTICUM
    RA7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA7 - Dissenya projectes d’orientació i d’assessorament en centres.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA8Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.
    RA8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214401/PRÀCTICUM
    RA8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA8 - Presenta els projectes d’orientació i d’assessorament dissenyats.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA9Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).
    RA9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214401/PRÀCTICUM
    RA9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA9 - Defineix les implicacions teorico-pràctiques de la innovació ( característiques, processos i
dimensions).

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA10Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.
    RA10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214401/PRÀCTICUM
    RA10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA10 - Comunica correctament en llegua pròpia o amb anglès un resum coherent dels treball realitzat.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA11Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.
    RA11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214401/PRÀCTICUM
    RA11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA11 - Accepta i integra crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA12Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador
    RA12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214401/PRÀCTICUM
    RA12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA12 - Dissenya i desenvolupa un projecte d’Educació Cultural adreçat a un organisme o institució
utilitzant les eines TIC com a eix vertebrador

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
B1Aprendre a aprendre.
RA1Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11214401/PRÀCTICUM
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA2Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11214401/PRÀCTICUM
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA3Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11214401/PRÀCTICUM
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA4Comprèn els elements que composen una disciplina
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11214401/PRÀCTICUM
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA5Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11214401/PRÀCTICUM
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA6Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11214401/PRÀCTICUM
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA7Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11214401/PRÀCTICUM
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA8Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11214401/PRÀCTICUM
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA9Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11214110/ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11214401/PRÀCTICUM
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11214204/CONTEXTOS D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11214206/PROCÉS FORMATIU I APRENENTATGE ADULT
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11214208/RECURSOS TIC I EDUCACIÓ INCLUSIVA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11214209/DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MITJANÇANT LES TIC
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11214214/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ DEL FORMADOR
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11214215/DESENVOLUPAMENT I ÈTICA PROFESSIONAL APLICADA A LA FORMACIÓ I ENTORNS TECNOLÒGICS
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11214216/DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ EDUCATIVA
 RA10Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11214001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11214002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11214003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11214004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11214101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11214102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11214103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11214104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11214105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11214106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11214107/SISTEMA EDUCATIU
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11214108/DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS I D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11214109/FORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
 &nbs