2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 
Grau d'Educació Social (2009)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11224003 APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT AN
Formació bàsica 18
11224004 HABILITATS COMUNICATIVES AN
Formació bàsica 12
11224002 PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS AN
Formació bàsica 18
11224001 SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ AN
Formació bàsica 12
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11224103 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT AN
Obligatòria 6
11224105 INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ AN
Obligatòria 18
11224102 PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA AN
Obligatòria 12
11224104 POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA AN
Obligatòria 12
11224106 PROJECCIÓ PROFESSIONAL AN
Obligatòria 6
11224101 PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT AN
Obligatòria 6
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11224109 ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL AN
Obligatòria 18
11224107 COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA AN
Obligatòria 18
11224108 MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL AN
Obligatòria 12
11224110 PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA AN
Obligatòria 12
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11224301 TREBALL DE FI DE GRAU AN
Treball fi de grau 9
11224401 PRÀCTICUM AN conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 21
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11224209 ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES 1Q
Optativa 6
11224204 CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I 1Q
Optativa 6
11224206 CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II 1Q
Optativa 6
11224222 CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III 1Q
Optativa 6
11224202 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT 1Q
Optativa 3
11224210 INFÀNCIA I SALUT 1Q
Optativa 6
11224208 L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT 1Q
Optativa 6
11224224 SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS 1Q
Optativa 6