2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
1
2
2
4
0
0
1
SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
1
1
2
2
4
0
0
2
PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
1
1
2
2
4
0
0
3
APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
1
1
2
2
4
0
0
4
HABILITATS COMUNICATIVES
1
1
2
2
4
1
0
1
PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
1
1
2
2
4
1
0
2
PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
1
1
2
2
4
1
0
3
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
1
1
2
2
4
1
0
4
POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
1
1
2
2
4
1
0
5
INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
1
1
2
2
4
1
0
6
PROJECCIÓ PROFESSIONAL
1
1
2
2
4
1
0
7
COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
1
1
2
2
4
1
0
8
MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
1
1
2
2
4
1
0
9
ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
1
1
2
2
4
1
1
0
PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
1
1
2
2
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
1
1
2
2
4
4
0
1
PRÀCTICUM
1
1
2
2
4
2
0
2
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
1
1
2
2
4
2
0
4
CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
1
1
2
2
4
2
0
6
CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
1
1
2
2
4
2
0
8
L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
1
1
2
2
4
2
0
9
ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
1
1
2
2
4
2
1
0
INFÀNCIA I SALUT
1
1
2
2
4
2
2
2
CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
1
1
2
2
4
2
2
4
SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
A1Conèixer l'evolució històrica de l'Educació Social.
RA1Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11224401/PRÀCTICUM
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA2Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.
    RA2 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA2 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA2 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA2 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA2 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA2 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA2 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11224401/PRÀCTICUM
    RA2 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA2 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA2 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA2 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA2 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA2 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA2 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa
relacionada amb la política.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA3Coneix el marc legislatiu.
    RA3 - Coneix el marc legislatiu.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Coneix el marc legislatiu.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Coneix el marc legislatiu.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Coneix el marc legislatiu.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Coneix el marc legislatiu.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA3 - Coneix el marc legislatiu.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Coneix el marc legislatiu.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA3 - Coneix el marc legislatiu.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Coneix el marc legislatiu.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA3 - Coneix el marc legislatiu.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Coneix el marc legislatiu.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA3 - Coneix el marc legislatiu.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA3 - Coneix el marc legislatiu.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA3 - Coneix el marc legislatiu.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA3 - Coneix el marc legislatiu.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix el marc legislatiu.

11224401/PRÀCTICUM
    RA3 - Coneix el marc legislatiu.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Coneix el marc legislatiu.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA3 - Coneix el marc legislatiu.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA3 - Coneix el marc legislatiu.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA3 - Coneix el marc legislatiu.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA3 - Coneix el marc legislatiu.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA3 - Coneix el marc legislatiu.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA3 - Coneix el marc legislatiu.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA4Analitza la identitat professional pròpia pel que fa a la deontologia professional de l'educador
social.
    RA4 - Analitza la identitat professional pròpia pel que fa a la deontologia professional de l'educador
social.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Analitza la identitat professional pròpia pel que fa a la deontologia professional de l'educador
social.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Analitza la identitat professional pròpia pel que fa a la deontologia professional de l'educador
social.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Analitza la identitat professional pròpia pel que fa a la deontologia professional de l'educador
social.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Analitza la identitat professional pròpia pel que fa a la deontologia professional de l'educador
social.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA4 - Analitza la identitat professional pròpia pel que fa a la deontologia professional de l'educador
social.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Analitza la identitat professional pròpia pel que fa a la deontologia professional de l'educador
social.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA4 - Analitza la identitat professional pròpia pel que fa a la deontologia professional de l'educador
social.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Analitza la identitat professional pròpia pel que fa a la deontologia professional de l'educador
social.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA4 - Analitza la identitat professional pròpia pel que fa a la deontologia professional de l'educador
social.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA4 - Analitza la identitat professional pròpia pel que fa a la deontologia professional de l'educador
social.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA4 - Analitza la identitat professional pròpia pel que fa a la deontologia professional de l'educador
social.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA4 - Analitza la identitat professional pròpia pel que fa a la deontologia professional de l'educador
social.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA4 - Analitza la identitat professional pròpia pel que fa a la deontologia professional de l'educador
social.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA4 - Analitza la identitat professional pròpia pel que fa a la deontologia professional de l'educador
social.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Analitza la identitat professional pròpia pel que fa a la deontologia professional de l'educador
social.

11224401/PRÀCTICUM
    RA4 - Analitza la identitat professional pròpia pel que fa a la deontologia professional de l'educador
social.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Analitza la identitat professional pròpia pel que fa a la deontologia professional de l'educador
social.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA4 - Analitza la identitat professional pròpia pel que fa a la deontologia professional de l'educador
social.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA4 - Analitza la identitat professional pròpia pel que fa a la deontologia professional de l'educador
social.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA4 - Analitza la identitat professional pròpia pel que fa a la deontologia professional de l'educador
social.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA4 - Analitza la identitat professional pròpia pel que fa a la deontologia professional de l'educador
social.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA4 - Analitza la identitat professional pròpia pel que fa a la deontologia professional de l'educador
social.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA4 - Analitza la identitat professional pròpia pel que fa a la deontologia professional de l'educador
social.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
A2Conèixer els fonaments teòrics de la intervenció socioeducativa i els seus àmbits d'actuació.
RA1Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224401/PRÀCTICUM
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA1 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA2Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224401/PRÀCTICUM
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA3Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224401/PRÀCTICUM
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA4Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.
    RA4 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA4 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA4 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA4 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA4 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA4 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA4 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA4 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA4 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224401/PRÀCTICUM
    RA4 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA4 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA4 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA4 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA4 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA4 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA4 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA5Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.
    RA5 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA5 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA5 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA5 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA5 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA5 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA5 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA5 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA5 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA5 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA5 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11224401/PRÀCTICUM
    RA5 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA5 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA5 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA5 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA5 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA5 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA5 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA6Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .
    RA6 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA6 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA6 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA6 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA6 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA6 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA6 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA6 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA6 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA6 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA6 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11224401/PRÀCTICUM
    RA6 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA6 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA6 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA6 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA6 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA6 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA6 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA7Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.
    RA7 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA7 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA7 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA7 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA7 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA7 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA7 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA7 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA7 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA7 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA7 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224401/PRÀCTICUM
    RA7 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA7 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA7 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA7 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA7 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA7 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA7 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA8Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.
    RA8 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA8 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA8 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA8 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA8 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA8 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA8 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA8 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA8 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA8 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA8 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224401/PRÀCTICUM
    RA8 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA8 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA8 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA8 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA8 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA8 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA8 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA9Coneix els models educatius i les seves metodologies.
    RA9 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA9 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA9 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA9 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA9 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA9 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA9 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA9 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA9 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA9 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA9 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11224401/PRÀCTICUM
    RA9 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA9 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA9 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA9 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA9 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA9 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA9 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA10Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.
    RA10 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA10 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA10 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA10 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA10 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA10 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA10 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA10 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA10 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA10 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA10 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11224401/PRÀCTICUM
    RA10 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA10 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA10 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA10 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA10 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA10 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA10 - Coneix els models educatius i la seva evolució històrica a través dels contextos polítics.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA11Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.
    RA11 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA11 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA11 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA11 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA11 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA11 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA11 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA11 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA11 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA11 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA11 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11224401/PRÀCTICUM
    RA11 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA11 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA11 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA11 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA11 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA11 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA11 - Demostra els coneixements dels models teòrics proposats en l'estudi del desenvolupament en
l'adolescència, maduresa i vellesa.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA12Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224401/PRÀCTICUM
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA12 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA13Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de la
professió.
    RA13 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de la
professió.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de la
professió.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de la
professió.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de la
professió.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA13 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de la
professió.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA13 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de la
professió.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA13 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de la
professió.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA13 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de la
professió.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA13 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de la
professió.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA13 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de la
professió.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA13 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de la
professió.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA13 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de la
professió.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA13 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de la
professió.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA13 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de la
professió.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA13 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de la
professió.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de la
professió.

11224401/PRÀCTICUM
    RA13 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de la
professió.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de la
professió.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA13 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de la
professió.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA13 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de la
professió.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA13 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de la
professió.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA13 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de la
professió.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA13 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de la
professió.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA13 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de la
professió.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA14Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224401/PRÀCTICUM
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA15Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.
    RA15 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA15 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA15 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA15 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA15 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA15 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA15 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA15 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA15 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA15 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA15 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA15 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224401/PRÀCTICUM
    RA15 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA15 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA15 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA15 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA15 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA15 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA15 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA15 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA16Analitza els conceptes de professió, desenvolupament professional del educador social i ètica
professional.
    RA16 - Analitza els conceptes de professió, desenvolupament professional del educador social i ètica
professional.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA16 - Analitza els conceptes de professió, desenvolupament professional del educador social i ètica
professional.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA16 - Analitza els conceptes de professió, desenvolupament professional del educador social i ètica
professional.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA16 - Analitza els conceptes de professió, desenvolupament professional del educador social i ètica
professional.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA16 - Analitza els conceptes de professió, desenvolupament professional del educador social i ètica
professional.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA16 - Analitza els conceptes de professió, desenvolupament professional del educador social i ètica
professional.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA16 - Analitza els conceptes de professió, desenvolupament professional del educador social i ètica
professional.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA16 - Analitza els conceptes de professió, desenvolupament professional del educador social i ètica
professional.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA16 - Analitza els conceptes de professió, desenvolupament professional del educador social i ètica
professional.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA16 - Analitza els conceptes de professió, desenvolupament professional del educador social i ètica
professional.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA16 - Analitza els conceptes de professió, desenvolupament professional del educador social i ètica
professional.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA16 - Analitza els conceptes de professió, desenvolupament professional del educador social i ètica
professional.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA16 - Analitza els conceptes de professió, desenvolupament professional del educador social i ètica
professional.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA16 - Analitza els conceptes de professió, desenvolupament professional del educador social i ètica
professional.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA16 - Analitza els conceptes de professió, desenvolupament professional del educador social i ètica
professional.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Analitza els conceptes de professió, desenvolupament professional del educador social i ètica
professional.

11224401/PRÀCTICUM
    RA16 - Analitza els conceptes de professió, desenvolupament professional del educador social i ètica
professional.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA16 - Analitza els conceptes de professió, desenvolupament professional del educador social i ètica
professional.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA16 - Analitza els conceptes de professió, desenvolupament professional del educador social i ètica
professional.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA16 - Analitza els conceptes de professió, desenvolupament professional del educador social i ètica
professional.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA16 - Analitza els conceptes de professió, desenvolupament professional del educador social i ètica
professional.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA16 - Analitza els conceptes de professió, desenvolupament professional del educador social i ètica
professional.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA16 - Analitza els conceptes de professió, desenvolupament professional del educador social i ètica
professional.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA16 - Analitza els conceptes de professió, desenvolupament professional del educador social i ètica
professional.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA17Coneix els fonaments teòrics de la ètica professional i el codi deontològic.
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la ètica professional i el codi deontològic.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la ètica professional i el codi deontològic.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la ètica professional i el codi deontològic.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la ètica professional i el codi deontològic.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la ètica professional i el codi deontològic.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la ètica professional i el codi deontològic.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la ètica professional i el codi deontològic.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la ètica professional i el codi deontològic.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la ètica professional i el codi deontològic.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la ètica professional i el codi deontològic.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la ètica professional i el codi deontològic.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la ètica professional i el codi deontològic.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la ètica professional i el codi deontològic.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la ètica professional i el codi deontològic.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la ètica professional i el codi deontològic.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la ètica professional i el codi deontològic.

11224401/PRÀCTICUM
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la ètica professional i el codi deontològic.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la ètica professional i el codi deontològic.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la ètica professional i el codi deontològic.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la ètica professional i el codi deontològic.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la ètica professional i el codi deontològic.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la ètica professional i el codi deontològic.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la ètica professional i el codi deontològic.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA17 - Coneix els fonaments teòrics de la ètica professional i el codi deontològic.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA18Coneix els sistemes d'actualització i formació permament en l'Educació social.
    RA18 - Coneix els sistemes d'actualització i formació permament en l'Educació social.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA18 - Coneix els sistemes d'actualització i formació permament en l'Educació social.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA18 - Coneix els sistemes d'actualització i formació permament en l'Educació social.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA18 - Coneix els sistemes d'actualització i formació permament en l'Educació social.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA18 - Coneix els sistemes d'actualització i formació permament en l'Educació social.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA18 - Coneix els sistemes d'actualització i formació permament en l'Educació social.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA18 - Coneix els sistemes d'actualització i formació permament en l'Educació social.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA18 - Coneix els sistemes d'actualització i formació permament en l'Educació social.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA18 - Coneix els sistemes d'actualització i formació permament en l'Educació social.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA18 - Coneix els sistemes d'actualització i formació permament en l'Educació social.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA18 - Coneix els sistemes d'actualització i formació permament en l'Educació social.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA18 - Coneix els sistemes d'actualització i formació permament en l'Educació social.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA18 - Coneix els sistemes d'actualització i formació permament en l'Educació social.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA18 - Coneix els sistemes d'actualització i formació permament en l'Educació social.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA18 - Coneix els sistemes d'actualització i formació permament en l'Educació social.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Coneix els sistemes d'actualització i formació permament en l'Educació social.

11224401/PRÀCTICUM
    RA18 - Coneix els sistemes d'actualització i formació permament en l'Educació social.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA18 - Coneix els sistemes d'actualització i formació permament en l'Educació social.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA18 - Coneix els sistemes d'actualització i formació permament en l'Educació social.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA18 - Coneix els sistemes d'actualització i formació permament en l'Educació social.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA18 - Coneix els sistemes d'actualització i formació permament en l'Educació social.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA18 - Coneix els sistemes d'actualització i formació permament en l'Educació social.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA18 - Coneix els sistemes d'actualització i formació permament en l'Educació social.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA18 - Coneix els sistemes d'actualització i formació permament en l'Educació social.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA19Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.
    RA19 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA19 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA19 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA19 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA19 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA19 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA19 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA19 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA19 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA19 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA19 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA19 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA19 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA19 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA19 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11224401/PRÀCTICUM
    RA19 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA19 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA19 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA19 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA19 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA19 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA19 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA19 - Reconstrueix el procés d'aprenentatge de la matèria.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA20Coneix els diferents àmbits professionals de l'Educador social.
    RA20 - Coneix els diferents àmbits professionals de l'Educador social.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA20 - Coneix els diferents àmbits professionals de l'Educador social.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA20 - Coneix els diferents àmbits professionals de l'Educador social.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA20 - Coneix els diferents àmbits professionals de l'Educador social.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA20 - Coneix els diferents àmbits professionals de l'Educador social.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA20 - Coneix els diferents àmbits professionals de l'Educador social.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA20 - Coneix els diferents àmbits professionals de l'Educador social.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA20 - Coneix els diferents àmbits professionals de l'Educador social.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA20 - Coneix els diferents àmbits professionals de l'Educador social.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA20 - Coneix els diferents àmbits professionals de l'Educador social.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA20 - Coneix els diferents àmbits professionals de l'Educador social.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA20 - Coneix els diferents àmbits professionals de l'Educador social.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA20 - Coneix els diferents àmbits professionals de l'Educador social.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA20 - Coneix els diferents àmbits professionals de l'Educador social.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA20 - Coneix els diferents àmbits professionals de l'Educador social.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Coneix els diferents àmbits professionals de l'Educador social.

11224401/PRÀCTICUM
    RA20 - Coneix els diferents àmbits professionals de l'Educador social.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA20 - Coneix els diferents àmbits professionals de l'Educador social.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA20 - Coneix els diferents àmbits professionals de l'Educador social.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA20 - Coneix els diferents àmbits professionals de l'Educador social.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA20 - Coneix els diferents àmbits professionals de l'Educador social.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA20 - Coneix els diferents àmbits professionals de l'Educador social.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA20 - Coneix els diferents àmbits professionals de l'Educador social.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA20 - Coneix els diferents àmbits professionals de l'Educador social.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA21Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa que requereix el context de
pràctiques.
    RA21 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa que requereix el context de
pràctiques.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA21 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa que requereix el context de
pràctiques.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA21 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa que requereix el context de
pràctiques.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA21 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa que requereix el context de
pràctiques.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA21 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa que requereix el context de
pràctiques.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA21 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa que requereix el context de
pràctiques.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA21 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa que requereix el context de
pràctiques.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA21 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa que requereix el context de
pràctiques.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA21 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa que requereix el context de
pràctiques.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA21 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa que requereix el context de
pràctiques.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA21 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa que requereix el context de
pràctiques.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA21 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa que requereix el context de
pràctiques.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA21 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa que requereix el context de
pràctiques.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA21 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa que requereix el context de
pràctiques.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA21 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa que requereix el context de
pràctiques.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa que requereix el context de
pràctiques.

11224401/PRÀCTICUM
    RA21 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa que requereix el context de
pràctiques.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA21 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa que requereix el context de
pràctiques.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA21 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa que requereix el context de
pràctiques.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA21 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa que requereix el context de
pràctiques.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA21 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa que requereix el context de
pràctiques.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA21 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa que requereix el context de
pràctiques.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA21 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa que requereix el context de
pràctiques.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA21 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa que requereix el context de
pràctiques.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA22Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional de la
"Intervenció socioeducativa en desadaptació social".
    RA22 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional de la
"Intervenció socioeducativa en desadaptació social".

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA22 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional de la
"Intervenció socioeducativa en desadaptació social".

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA22 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional de la
"Intervenció socioeducativa en desadaptació social".

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA22 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional de la
"Intervenció socioeducativa en desadaptació social".

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA22 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional de la
"Intervenció socioeducativa en desadaptació social".

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA22 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional de la
"Intervenció socioeducativa en desadaptació social".

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA22 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional de la
"Intervenció socioeducativa en desadaptació social".

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA22 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional de la
"Intervenció socioeducativa en desadaptació social".

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA22 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional de la
"Intervenció socioeducativa en desadaptació social".

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA22 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional de la
"Intervenció socioeducativa en desadaptació social".

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA22 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional de la
"Intervenció socioeducativa en desadaptació social".

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA22 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional de la
"Intervenció socioeducativa en desadaptació social".

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA22 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional de la
"Intervenció socioeducativa en desadaptació social".

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA22 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional de la
"Intervenció socioeducativa en desadaptació social".

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA22 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional de la
"Intervenció socioeducativa en desadaptació social".

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional de la
"Intervenció socioeducativa en desadaptació social".

11224401/PRÀCTICUM
    RA22 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional de la
"Intervenció socioeducativa en desadaptació social".

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA22 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional de la
"Intervenció socioeducativa en desadaptació social".

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA22 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional de la
"Intervenció socioeducativa en desadaptació social".

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA22 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional de la
"Intervenció socioeducativa en desadaptació social".

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA22 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional de la
"Intervenció socioeducativa en desadaptació social".

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA22 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional de la
"Intervenció socioeducativa en desadaptació social".

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA22 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional de la
"Intervenció socioeducativa en desadaptació social".

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA22 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional de la
"Intervenció socioeducativa en desadaptació social".

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA23Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.
    RA23 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA23 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA23 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA23 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA23 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA23 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA23 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA23 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA23 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA23 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA23 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA23 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA23 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA23 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA23 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224401/PRÀCTICUM
    RA23 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA23 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA23 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA23 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA23 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA23 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA23 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA23 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
A3Conèixer les característiques fonamentals dels entorns socials i laborals de la intervenció
socioeducativa.
RA1Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224401/PRÀCTICUM
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA2És capaç d'analitzar críticament les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.
    RA2 - És capaç d'analitzar críticament les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - És capaç d'analitzar críticament les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - És capaç d'analitzar críticament les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - És capaç d'analitzar críticament les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - És capaç d'analitzar críticament les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA2 - És capaç d'analitzar críticament les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA2 - És capaç d'analitzar críticament les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA2 - És capaç d'analitzar críticament les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA2 - És capaç d'analitzar críticament les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA2 - És capaç d'analitzar críticament les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - És capaç d'analitzar críticament les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA2 - És capaç d'analitzar críticament les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA2 - És capaç d'analitzar críticament les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA2 - És capaç d'analitzar críticament les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA2 - És capaç d'analitzar críticament les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - És capaç d'analitzar críticament les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224401/PRÀCTICUM
    RA2 - És capaç d'analitzar críticament les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - És capaç d'analitzar críticament les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA2 - És capaç d'analitzar críticament les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA2 - És capaç d'analitzar críticament les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA2 - És capaç d'analitzar críticament les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA2 - És capaç d'analitzar críticament les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA2 - És capaç d'analitzar críticament les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA2 - És capaç d'analitzar críticament les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA3Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224401/PRÀCTICUM
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA4Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.
    RA4 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA4 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA4 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA4 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA4 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA4 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA4 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA4 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA4 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224401/PRÀCTICUM
    RA4 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA4 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA4 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA4 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA4 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA4 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA4 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA5Coneix i reflexiona sobre la relació de la comunitat i l'entorn social.
    RA5 - Coneix i reflexiona sobre la relació de la comunitat i l'entorn social.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Coneix i reflexiona sobre la relació de la comunitat i l'entorn social.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Coneix i reflexiona sobre la relació de la comunitat i l'entorn social.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Coneix i reflexiona sobre la relació de la comunitat i l'entorn social.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Coneix i reflexiona sobre la relació de la comunitat i l'entorn social.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA5 - Coneix i reflexiona sobre la relació de la comunitat i l'entorn social.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA5 - Coneix i reflexiona sobre la relació de la comunitat i l'entorn social.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA5 - Coneix i reflexiona sobre la relació de la comunitat i l'entorn social.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA5 - Coneix i reflexiona sobre la relació de la comunitat i l'entorn social.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA5 - Coneix i reflexiona sobre la relació de la comunitat i l'entorn social.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA5 - Coneix i reflexiona sobre la relació de la comunitat i l'entorn social.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA5 - Coneix i reflexiona sobre la relació de la comunitat i l'entorn social.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA5 - Coneix i reflexiona sobre la relació de la comunitat i l'entorn social.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA5 - Coneix i reflexiona sobre la relació de la comunitat i l'entorn social.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA5 - Coneix i reflexiona sobre la relació de la comunitat i l'entorn social.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneix i reflexiona sobre la relació de la comunitat i l'entorn social.

11224401/PRÀCTICUM
    RA5 - Coneix i reflexiona sobre la relació de la comunitat i l'entorn social.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Coneix i reflexiona sobre la relació de la comunitat i l'entorn social.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA5 - Coneix i reflexiona sobre la relació de la comunitat i l'entorn social.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA5 - Coneix i reflexiona sobre la relació de la comunitat i l'entorn social.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA5 - Coneix i reflexiona sobre la relació de la comunitat i l'entorn social.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA5 - Coneix i reflexiona sobre la relació de la comunitat i l'entorn social.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA5 - Coneix i reflexiona sobre la relació de la comunitat i l'entorn social.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA5 - Coneix i reflexiona sobre la relació de la comunitat i l'entorn social.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA6Coneix i adapta a la realitat contextual social les interpretacions teòriques dels entorns i les
xarxes socials.
    RA6 - Coneix i adapta a la realitat contextual social les interpretacions teòriques dels entorns i les
xarxes socials.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Coneix i adapta a la realitat contextual social les interpretacions teòriques dels entorns i les
xarxes socials.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Coneix i adapta a la realitat contextual social les interpretacions teòriques dels entorns i les
xarxes socials.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Coneix i adapta a la realitat contextual social les interpretacions teòriques dels entorns i les
xarxes socials.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Coneix i adapta a la realitat contextual social les interpretacions teòriques dels entorns i les
xarxes socials.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA6 - Coneix i adapta a la realitat contextual social les interpretacions teòriques dels entorns i les
xarxes socials.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA6 - Coneix i adapta a la realitat contextual social les interpretacions teòriques dels entorns i les
xarxes socials.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA6 - Coneix i adapta a la realitat contextual social les interpretacions teòriques dels entorns i les
xarxes socials.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA6 - Coneix i adapta a la realitat contextual social les interpretacions teòriques dels entorns i les
xarxes socials.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA6 - Coneix i adapta a la realitat contextual social les interpretacions teòriques dels entorns i les
xarxes socials.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA6 - Coneix i adapta a la realitat contextual social les interpretacions teòriques dels entorns i les
xarxes socials.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA6 - Coneix i adapta a la realitat contextual social les interpretacions teòriques dels entorns i les
xarxes socials.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA6 - Coneix i adapta a la realitat contextual social les interpretacions teòriques dels entorns i les
xarxes socials.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA6 - Coneix i adapta a la realitat contextual social les interpretacions teòriques dels entorns i les
xarxes socials.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA6 - Coneix i adapta a la realitat contextual social les interpretacions teòriques dels entorns i les
xarxes socials.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Coneix i adapta a la realitat contextual social les interpretacions teòriques dels entorns i les
xarxes socials.

11224401/PRÀCTICUM
    RA6 - Coneix i adapta a la realitat contextual social les interpretacions teòriques dels entorns i les
xarxes socials.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Coneix i adapta a la realitat contextual social les interpretacions teòriques dels entorns i les
xarxes socials.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA6 - Coneix i adapta a la realitat contextual social les interpretacions teòriques dels entorns i les
xarxes socials.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA6 - Coneix i adapta a la realitat contextual social les interpretacions teòriques dels entorns i les
xarxes socials.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA6 - Coneix i adapta a la realitat contextual social les interpretacions teòriques dels entorns i les
xarxes socials.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA6 - Coneix i adapta a la realitat contextual social les interpretacions teòriques dels entorns i les
xarxes socials.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA6 - Coneix i adapta a la realitat contextual social les interpretacions teòriques dels entorns i les
xarxes socials.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA6 - Coneix i adapta a la realitat contextual social les interpretacions teòriques dels entorns i les
xarxes socials.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA7Coneix els diferents models de mediació, en les seves diferents accepcions.
    RA7 - Coneix els diferents models de mediació, en les seves diferents accepcions.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Coneix els diferents models de mediació, en les seves diferents accepcions.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Coneix els diferents models de mediació, en les seves diferents accepcions.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Coneix els diferents models de mediació, en les seves diferents accepcions.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Coneix els diferents models de mediació, en les seves diferents accepcions.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA7 - Coneix els diferents models de mediació, en les seves diferents accepcions.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA7 - Coneix els diferents models de mediació, en les seves diferents accepcions.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA7 - Coneix els diferents models de mediació, en les seves diferents accepcions.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA7 - Coneix els diferents models de mediació, en les seves diferents accepcions.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA7 - Coneix els diferents models de mediació, en les seves diferents accepcions.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA7 - Coneix els diferents models de mediació, en les seves diferents accepcions.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA7 - Coneix els diferents models de mediació, en les seves diferents accepcions.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA7 - Coneix els diferents models de mediació, en les seves diferents accepcions.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA7 - Coneix els diferents models de mediació, en les seves diferents accepcions.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA7 - Coneix els diferents models de mediació, en les seves diferents accepcions.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Coneix els diferents models de mediació, en les seves diferents accepcions.

11224401/PRÀCTICUM
    RA7 - Coneix els diferents models de mediació, en les seves diferents accepcions.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Coneix els diferents models de mediació, en les seves diferents accepcions.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA7 - Coneix els diferents models de mediació, en les seves diferents accepcions.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA7 - Coneix els diferents models de mediació, en les seves diferents accepcions.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA7 - Coneix els diferents models de mediació, en les seves diferents accepcions.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA7 - Coneix els diferents models de mediació, en les seves diferents accepcions.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA7 - Coneix els diferents models de mediació, en les seves diferents accepcions.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA7 - Coneix els diferents models de mediació, en les seves diferents accepcions.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA8Coneix les xarxes per a la intervenció socioeducativa.
    RA8 - Coneix les xarxes per a la intervenció socioeducativa.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Coneix les xarxes per a la intervenció socioeducativa.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Coneix les xarxes per a la intervenció socioeducativa.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Coneix les xarxes per a la intervenció socioeducativa.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Coneix les xarxes per a la intervenció socioeducativa.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA8 - Coneix les xarxes per a la intervenció socioeducativa.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA8 - Coneix les xarxes per a la intervenció socioeducativa.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA8 - Coneix les xarxes per a la intervenció socioeducativa.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA8 - Coneix les xarxes per a la intervenció socioeducativa.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA8 - Coneix les xarxes per a la intervenció socioeducativa.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA8 - Coneix les xarxes per a la intervenció socioeducativa.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA8 - Coneix les xarxes per a la intervenció socioeducativa.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA8 - Coneix les xarxes per a la intervenció socioeducativa.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA8 - Coneix les xarxes per a la intervenció socioeducativa.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA8 - Coneix les xarxes per a la intervenció socioeducativa.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Coneix les xarxes per a la intervenció socioeducativa.

11224401/PRÀCTICUM
    RA8 - Coneix les xarxes per a la intervenció socioeducativa.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Coneix les xarxes per a la intervenció socioeducativa.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA8 - Coneix les xarxes per a la intervenció socioeducativa.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA8 - Coneix les xarxes per a la intervenció socioeducativa.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA8 - Coneix les xarxes per a la intervenció socioeducativa.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA8 - Coneix les xarxes per a la intervenció socioeducativa.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA8 - Coneix les xarxes per a la intervenció socioeducativa.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA8 - Coneix les xarxes per a la intervenció socioeducativa.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA9Coneix els serveis, centres i institucions vinculats al àmbit professional de la “Intervenció
socioeducativa en la desadaptació social”.
    RA9 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats al àmbit professional de la “Intervenció
socioeducativa en la desadaptació social”.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats al àmbit professional de la “Intervenció
socioeducativa en la desadaptació social”.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats al àmbit professional de la “Intervenció
socioeducativa en la desadaptació social”.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats al àmbit professional de la “Intervenció
socioeducativa en la desadaptació social”.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats al àmbit professional de la “Intervenció
socioeducativa en la desadaptació social”.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA9 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats al àmbit professional de la “Intervenció
socioeducativa en la desadaptació social”.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA9 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats al àmbit professional de la “Intervenció
socioeducativa en la desadaptació social”.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA9 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats al àmbit professional de la “Intervenció
socioeducativa en la desadaptació social”.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA9 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats al àmbit professional de la “Intervenció
socioeducativa en la desadaptació social”.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA9 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats al àmbit professional de la “Intervenció
socioeducativa en la desadaptació social”.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA9 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats al àmbit professional de la “Intervenció
socioeducativa en la desadaptació social”.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA9 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats al àmbit professional de la “Intervenció
socioeducativa en la desadaptació social”.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA9 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats al àmbit professional de la “Intervenció
socioeducativa en la desadaptació social”.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA9 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats al àmbit professional de la “Intervenció
socioeducativa en la desadaptació social”.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA9 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats al àmbit professional de la “Intervenció
socioeducativa en la desadaptació social”.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats al àmbit professional de la “Intervenció
socioeducativa en la desadaptació social”.

11224401/PRÀCTICUM
    RA9 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats al àmbit professional de la “Intervenció
socioeducativa en la desadaptació social”.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats al àmbit professional de la “Intervenció
socioeducativa en la desadaptació social”.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA9 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats al àmbit professional de la “Intervenció
socioeducativa en la desadaptació social”.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA9 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats al àmbit professional de la “Intervenció
socioeducativa en la desadaptació social”.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA9 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats al àmbit professional de la “Intervenció
socioeducativa en la desadaptació social”.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA9 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats al àmbit professional de la “Intervenció
socioeducativa en la desadaptació social”.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA9 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats al àmbit professional de la “Intervenció
socioeducativa en la desadaptació social”.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA9 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats al àmbit professional de la “Intervenció
socioeducativa en la desadaptació social”.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA10Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224401/PRÀCTICUM
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals s'incidirà.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA11Dissenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva en els contextos de treball i intervenció
socioeducativa.
    RA11 - Dissenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva en els contextos de treball i intervenció
socioeducativa.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Dissenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva en els contextos de treball i intervenció
socioeducativa.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Dissenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva en els contextos de treball i intervenció
socioeducativa.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Dissenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva en els contextos de treball i intervenció
socioeducativa.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Dissenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva en els contextos de treball i intervenció
socioeducativa.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA11 - Dissenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva en els contextos de treball i intervenció
socioeducativa.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA11 - Dissenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva en els contextos de treball i intervenció
socioeducativa.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA11 - Dissenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva en els contextos de treball i intervenció
socioeducativa.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA11 - Dissenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva en els contextos de treball i intervenció
socioeducativa.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA11 - Dissenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva en els contextos de treball i intervenció
socioeducativa.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA11 - Dissenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva en els contextos de treball i intervenció
socioeducativa.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA11 - Dissenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva en els contextos de treball i intervenció
socioeducativa.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA11 - Dissenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva en els contextos de treball i intervenció
socioeducativa.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA11 - Dissenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva en els contextos de treball i intervenció
socioeducativa.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA11 - Dissenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva en els contextos de treball i intervenció
socioeducativa.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Dissenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva en els contextos de treball i intervenció
socioeducativa.

11224401/PRÀCTICUM
    RA11 - Dissenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva en els contextos de treball i intervenció
socioeducativa.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Dissenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva en els contextos de treball i intervenció
socioeducativa.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA11 - Dissenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva en els contextos de treball i intervenció
socioeducativa.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA11 - Dissenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva en els contextos de treball i intervenció
socioeducativa.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA11 - Dissenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva en els contextos de treball i intervenció
socioeducativa.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA11 - Dissenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva en els contextos de treball i intervenció
socioeducativa.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA11 - Dissenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva en els contextos de treball i intervenció
socioeducativa.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA11 - Dissenya i desenvolupa processos de pràctica reflexiva en els contextos de treball i intervenció
socioeducativa.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA12Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.
    RA12 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA12 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA12 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA12 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA12 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA12 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA12 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA12 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA12 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA12 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA12 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224401/PRÀCTICUM
    RA12 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA12 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA12 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA12 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA12 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA12 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA12 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
A4Conèixer la metodologia de la intervenció socioeducativa així com la metodologia per a la seva
avaluació.
RA1Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.
    RA1 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA1 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA1 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA1 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA1 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA1 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA1 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224401/PRÀCTICUM
    RA1 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA1 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA1 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA1 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA1 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA1 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA1 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA2Dissenya i regula espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la
igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformen en valors de la
formació ciutadana.
    RA2 - Dissenya i regula espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la
igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformen en valors de la
formació ciutadana.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Dissenya i regula espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la
igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformen en valors de la
formació ciutadana.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Dissenya i regula espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la
igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformen en valors de la
formació ciutadana.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Dissenya i regula espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la
igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformen en valors de la
formació ciutadana.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Dissenya i regula espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la
igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformen en valors de la
formació ciutadana.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA2 - Dissenya i regula espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la
igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformen en valors de la
formació ciutadana.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Dissenya i regula espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la
igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformen en valors de la
formació ciutadana.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA2 - Dissenya i regula espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la
igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformen en valors de la
formació ciutadana.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Dissenya i regula espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la
igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformen en valors de la
formació ciutadana.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA2 - Dissenya i regula espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la
igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformen en valors de la
formació ciutadana.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Dissenya i regula espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la
igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformen en valors de la
formació ciutadana.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA2 - Dissenya i regula espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la
igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformen en valors de la
formació ciutadana.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA2 - Dissenya i regula espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la
igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformen en valors de la
formació ciutadana.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA2 - Dissenya i regula espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la
igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformen en valors de la
formació ciutadana.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA2 - Dissenya i regula espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la
igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformen en valors de la
formació ciutadana.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Dissenya i regula espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la
igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformen en valors de la
formació ciutadana.

11224401/PRÀCTICUM
    RA2 - Dissenya i regula espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la
igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformen en valors de la
formació ciutadana.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Dissenya i regula espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la
igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformen en valors de la
formació ciutadana.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA2 - Dissenya i regula espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la
igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformen en valors de la
formació ciutadana.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA2 - Dissenya i regula espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la
igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformen en valors de la
formació ciutadana.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA2 - Dissenya i regula espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la
igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformen en valors de la
formació ciutadana.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA2 - Dissenya i regula espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la
igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformen en valors de la
formació ciutadana.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA2 - Dissenya i regula espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la
igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformen en valors de la
formació ciutadana.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA2 - Dissenya i regula espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la
igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformen en valors de la
formació ciutadana.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA3Valora els programes d'intervenció.
    RA3 - Valora els programes d'intervenció.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Valora els programes d'intervenció.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Valora els programes d'intervenció.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Valora els programes d'intervenció.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Valora els programes d'intervenció.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA3 - Valora els programes d'intervenció.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Valora els programes d'intervenció.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA3 - Valora els programes d'intervenció.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Valora els programes d'intervenció.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA3 - Valora els programes d'intervenció.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Valora els programes d'intervenció.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA3 - Valora els programes d'intervenció.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA3 - Valora els programes d'intervenció.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA3 - Valora els programes d'intervenció.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA3 - Valora els programes d'intervenció.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Valora els programes d'intervenció.

11224401/PRÀCTICUM
    RA3 - Valora els programes d'intervenció.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Valora els programes d'intervenció.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA3 - Valora els programes d'intervenció.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA3 - Valora els programes d'intervenció.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA3 - Valora els programes d'intervenció.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA3 - Valora els programes d'intervenció.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA3 - Valora els programes d'intervenció.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA3 - Valora els programes d'intervenció.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA4Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.
    RA4 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA4 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA4 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA4 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA4 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA4 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA4 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA4 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA4 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224401/PRÀCTICUM
    RA4 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA4 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA4 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA4 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA4 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA4 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA4 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA5
    RA5 -

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 -

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 -

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 -

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 -

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA5 -

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA5 -

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA5 -

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA5 -

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA5 -

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA5 -

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA5 -

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA5 -

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA5 -

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA5 -

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 -

11224401/PRÀCTICUM
    RA5 -

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 -

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA5 -

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA5 -

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA5 -

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA5 -

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA5 -

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA5 -

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA6Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.
    RA6 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA6 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA6 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA6 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA6 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA6 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA6 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA6 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA6 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA6 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA6 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224401/PRÀCTICUM
    RA6 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA6 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA6 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA6 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA6 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA6 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA6 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts documentals i la bibliografia.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
A5Identificar i diagnosticar els factors que incideixen en les situacions personals, familiars i
socials.
RA1Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224401/PRÀCTICUM
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA2Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224401/PRÀCTICUM
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA3Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11224401/PRÀCTICUM
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA4Reflexiona sobre les seves pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb
discapacitat.
    RA4 - Reflexiona sobre les seves pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb
discapacitat.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Reflexiona sobre les seves pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb
discapacitat.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Reflexiona sobre les seves pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb
discapacitat.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Reflexiona sobre les seves pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb
discapacitat.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Reflexiona sobre les seves pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb
discapacitat.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA4 - Reflexiona sobre les seves pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb
discapacitat.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Reflexiona sobre les seves pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb
discapacitat.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA4 - Reflexiona sobre les seves pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb
discapacitat.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Reflexiona sobre les seves pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb
discapacitat.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA4 - Reflexiona sobre les seves pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb
discapacitat.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA4 - Reflexiona sobre les seves pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb
discapacitat.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA4 - Reflexiona sobre les seves pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb
discapacitat.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA4 - Reflexiona sobre les seves pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb
discapacitat.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA4 - Reflexiona sobre les seves pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb
discapacitat.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA4 - Reflexiona sobre les seves pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb
discapacitat.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Reflexiona sobre les seves pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb
discapacitat.

11224401/PRÀCTICUM
    RA4 - Reflexiona sobre les seves pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb
discapacitat.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Reflexiona sobre les seves pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb
discapacitat.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA4 - Reflexiona sobre les seves pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb
discapacitat.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA4 - Reflexiona sobre les seves pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb
discapacitat.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA4 - Reflexiona sobre les seves pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb
discapacitat.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA4 - Reflexiona sobre les seves pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb
discapacitat.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA4 - Reflexiona sobre les seves pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb
discapacitat.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA4 - Reflexiona sobre les seves pròpies actituds i les actituds socials vers les persones amb
discapacitat.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA5Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.
    RA5 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA5 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA5 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA5 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA5 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA5 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA5 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA5 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA5 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA5 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA5 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11224401/PRÀCTICUM
    RA5 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA5 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA5 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA5 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA5 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA5 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA5 - Coneix i diferencia els conceptes i dimensions de l'avaluació, el diagnòstic i la investigació en
educació.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA6Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.
    RA6 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA6 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA6 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA6 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA6 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA6 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA6 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA6 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA6 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA6 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA6 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224401/PRÀCTICUM
    RA6 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA6 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA6 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA6 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA6 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA6 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA6 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA7És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224401/PRÀCTICUM
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA7 - És capaç d'analitzar críticamentt les seves aportacions i limitacions així com el seu impacte en
la intervenció socioeducativa i els diferents àmbits de l'educació.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA8Identifica les diferents situacions d'exclusió social.
    RA8 - Identifica les diferents situacions d'exclusió social.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Identifica les diferents situacions d'exclusió social.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Identifica les diferents situacions d'exclusió social.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Identifica les diferents situacions d'exclusió social.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Identifica les diferents situacions d'exclusió social.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA8 - Identifica les diferents situacions d'exclusió social.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA8 - Identifica les diferents situacions d'exclusió social.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA8 - Identifica les diferents situacions d'exclusió social.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA8 - Identifica les diferents situacions d'exclusió social.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA8 - Identifica les diferents situacions d'exclusió social.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA8 - Identifica les diferents situacions d'exclusió social.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA8 - Identifica les diferents situacions d'exclusió social.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA8 - Identifica les diferents situacions d'exclusió social.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA8 - Identifica les diferents situacions d'exclusió social.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA8 - Identifica les diferents situacions d'exclusió social.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Identifica les diferents situacions d'exclusió social.

11224401/PRÀCTICUM
    RA8 - Identifica les diferents situacions d'exclusió social.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Identifica les diferents situacions d'exclusió social.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA8 - Identifica les diferents situacions d'exclusió social.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA8 - Identifica les diferents situacions d'exclusió social.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA8 - Identifica les diferents situacions d'exclusió social.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA8 - Identifica les diferents situacions d'exclusió social.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA8 - Identifica les diferents situacions d'exclusió social.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA8 - Identifica les diferents situacions d'exclusió social.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA9Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions que s'han de posar en relació en un
procés de mediació.
    RA9 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions que s'han de posar en relació en un
procés de mediació.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions que s'han de posar en relació en un
procés de mediació.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions que s'han de posar en relació en un
procés de mediació.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions que s'han de posar en relació en un
procés de mediació.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions que s'han de posar en relació en un
procés de mediació.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA9 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions que s'han de posar en relació en un
procés de mediació.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA9 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions que s'han de posar en relació en un
procés de mediació.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA9 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions que s'han de posar en relació en un
procés de mediació.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA9 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions que s'han de posar en relació en un
procés de mediació.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA9 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions que s'han de posar en relació en un
procés de mediació.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA9 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions que s'han de posar en relació en un
procés de mediació.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA9 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions que s'han de posar en relació en un
procés de mediació.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA9 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions que s'han de posar en relació en un
procés de mediació.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA9 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions que s'han de posar en relació en un
procés de mediació.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA9 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions que s'han de posar en relació en un
procés de mediació.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions que s'han de posar en relació en un
procés de mediació.

11224401/PRÀCTICUM
    RA9 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions que s'han de posar en relació en un
procés de mediació.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions que s'han de posar en relació en un
procés de mediació.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA9 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions que s'han de posar en relació en un
procés de mediació.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA9 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions que s'han de posar en relació en un
procés de mediació.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA9 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions que s'han de posar en relació en un
procés de mediació.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA9 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions que s'han de posar en relació en un
procés de mediació.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA9 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions que s'han de posar en relació en un
procés de mediació.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA9 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions que s'han de posar en relació en un
procés de mediació.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA10Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals ha d'incidir.
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals ha d'incidir.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals ha d'incidir.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals ha d'incidir.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals ha d'incidir.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals ha d'incidir.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals ha d'incidir.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals ha d'incidir.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals ha d'incidir.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals ha d'incidir.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals ha d'incidir.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals ha d'incidir.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals ha d'incidir.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals ha d'incidir.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals ha d'incidir.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals ha d'incidir.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals ha d'incidir.

11224401/PRÀCTICUM
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals ha d'incidir.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals ha d'incidir.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals ha d'incidir.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals ha d'incidir.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals ha d'incidir.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals ha d'incidir.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals ha d'incidir.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA10 - Identifica les característiques dels individus i/o grups sobre els quals ha d'incidir.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
A6Dissenyar programes d'intervenció educativa (individuals, grupals i comunitaris).
RA1Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224401/PRÀCTICUM
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA1 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA2Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.
    RA2 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA2 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA2 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA2 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA2 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA2 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA2 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA2 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11224401/PRÀCTICUM
    RA2 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA2 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA2 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA2 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA2 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA2 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA2 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA3Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224401/PRÀCTICUM
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA3 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA4Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.
    RA4 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA4 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA4 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA4 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA4 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA4 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA4 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA4 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA4 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224401/PRÀCTICUM
    RA4 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA4 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA4 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA4 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA4 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA4 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA4 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA5Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224401/PRÀCTICUM
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA5 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA6Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.
    RA6 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA6 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA6 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA6 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA6 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA6 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA6 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA6 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA6 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA6 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA6 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224401/PRÀCTICUM
    RA6 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA6 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA6 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA6 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA6 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA6 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA6 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA7Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.
    RA7 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA7 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA7 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA7 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA7 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA7 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA7 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA7 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA7 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA7 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA7 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11224401/PRÀCTICUM
    RA7 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA7 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA7 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA7 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA7 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA7 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA7 - Dissenya, planifica, executa i avalua un programa d'orientació professional.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA8Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.
    RA8 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA8 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA8 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA8 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA8 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA8 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA8 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA8 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA8 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA8 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA8 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224401/PRÀCTICUM
    RA8 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA8 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA8 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA8 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA8 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA8 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA8 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA9Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.
    RA9 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA9 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA9 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA9 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA9 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA9 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA9 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA9 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA9 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA9 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA9 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224401/PRÀCTICUM
    RA9 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA9 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA9 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA9 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA9 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA9 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA9 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA10Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.
    RA10 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA10 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA10 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA10 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA10 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA10 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA10 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA10 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA10 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA10 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA10 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224401/PRÀCTICUM
    RA10 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA10 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA10 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA10 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA10 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA10 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA10 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA11Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.
    RA11 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA11 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA11 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA11 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA11 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA11 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA11 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA11 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA11 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA11 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA11 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11224401/PRÀCTICUM
    RA11 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA11 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA11 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA11 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA11 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA11 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA11 - Descobreix els diferents nivells de planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge tant en
l'àmbit formal com no formal.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA12Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.
    RA12 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA12 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA12 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA12 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA12 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA12 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA12 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA12 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA12 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA12 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA12 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224401/PRÀCTICUM
    RA12 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA12 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA12 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA12 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA12 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA12 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA12 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA13Dissenya i desenvolupa programes d'acció socioeducativa.
    RA13 - Dissenya i desenvolupa programes d'acció socioeducativa.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Dissenya i desenvolupa programes d'acció socioeducativa.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Dissenya i desenvolupa programes d'acció socioeducativa.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Dissenya i desenvolupa programes d'acció socioeducativa.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA13 - Dissenya i desenvolupa programes d'acció socioeducativa.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA13 - Dissenya i desenvolupa programes d'acció socioeducativa.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA13 - Dissenya i desenvolupa programes d'acció socioeducativa.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA13 - Dissenya i desenvolupa programes d'acció socioeducativa.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA13 - Dissenya i desenvolupa programes d'acció socioeducativa.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA13 - Dissenya i desenvolupa programes d'acció socioeducativa.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA13 - Dissenya i desenvolupa programes d'acció socioeducativa.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA13 - Dissenya i desenvolupa programes d'acció socioeducativa.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA13 - Dissenya i desenvolupa programes d'acció socioeducativa.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA13 - Dissenya i desenvolupa programes d'acció socioeducativa.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA13 - Dissenya i desenvolupa programes d'acció socioeducativa.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Dissenya i desenvolupa programes d'acció socioeducativa.

11224401/PRÀCTICUM
    RA13 - Dissenya i desenvolupa programes d'acció socioeducativa.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Dissenya i desenvolupa programes d'acció socioeducativa.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA13 - Dissenya i desenvolupa programes d'acció socioeducativa.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA13 - Dissenya i desenvolupa programes d'acció socioeducativa.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA13 - Dissenya i desenvolupa programes d'acció socioeducativa.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA13 - Dissenya i desenvolupa programes d'acció socioeducativa.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA13 - Dissenya i desenvolupa programes d'acció socioeducativa.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA13 - Dissenya i desenvolupa programes d'acció socioeducativa.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA14Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.
    RA14 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA14 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA14 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA14 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA14 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA14 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA14 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA14 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA14 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA14 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA14 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA14 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224401/PRÀCTICUM
    RA14 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA14 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA14 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA14 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA14 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA14 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA14 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA15Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.
    RA15 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA15 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA15 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA15 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA15 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA15 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA15 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA15 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA15 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA15 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA15 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA15 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224401/PRÀCTICUM
    RA15 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA15 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA15 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA15 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA15 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA15 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA15 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA15 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA16Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.
    RA16 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA16 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA16 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA16 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA16 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA16 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA16 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA16 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA16 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA16 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA16 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA16 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA16 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA16 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA16 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224401/PRÀCTICUM
    RA16 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA16 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA16 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA16 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA16 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA16 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA16 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA16 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit pofessional de la “Intervenció
socioeducativa en infància i famílies”.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA17Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.
    RA17 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA17 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA17 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA17 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA17 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA17 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA17 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA17 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA17 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA17 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA17 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA17 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA17 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA17 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA17 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224401/PRÀCTICUM
    RA17 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA17 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA17 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA17 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA17 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA17 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA17 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA17 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA18Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa
    RA18 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA18 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA18 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA18 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA18 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA18 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA18 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA18 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA18 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA18 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA18 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA18 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA18 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA18 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA18 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224401/PRÀCTICUM
    RA18 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA18 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA18 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA18 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA18 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA18 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA18 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA18 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
A7Dissenyar i organitzar recursos, projectes i serveis socioeducatius.
RA1Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224401/PRÀCTICUM
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA1 - Coneix el món de les persones amb discapacitat i les intervencions socioeducatives que es realitzen
per aconseguir el seu òptim desenvolupament en l'àmbit personal, social i laboral.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA2Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.
    RA2 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA2 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA2 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA2 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA2 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA2 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA2 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA2 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224401/PRÀCTICUM
    RA2 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA2 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA2 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA2 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA2 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA2 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA2 - Dissenya i avalua activitats formatives en funció de les necessitats detectades.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA3Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224401/PRÀCTICUM
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA3 - Adquireix els coneixements bàsics del programa plantejat.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA4Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.
    RA4 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA4 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA4 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA4 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA4 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA4 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA4 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA4 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA4 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11224401/PRÀCTICUM
    RA4 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA4 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA4 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA4 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA4 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA4 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA4 - Coneix els fonaments de l'orientació laboral i sociolaboral.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA5Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.
    RA5 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA5 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA5 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA5 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA5 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA5 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA5 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA5 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA5 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA5 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA5 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224401/PRÀCTICUM
    RA5 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA5 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA5 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA5 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA5 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA5 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA5 - Dissenya i construeix el seu projecte personal d'inserció professional.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA6Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.
    RA6 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA6 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA6 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA6 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA6 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA6 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA6 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA6 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA6 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA6 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA6 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11224401/PRÀCTICUM
    RA6 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA6 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA6 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA6 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA6 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA6 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA6 - Crea un espai col·laboratiu per a la reflexió i l'anàlisi de l'ocupació i l'autoocupació que
faciliten definir el projecte inserció professional.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA7Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.
    RA7 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA7 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA7 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA7 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA7 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA7 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA7 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA7 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA7 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA7 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA7 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224401/PRÀCTICUM
    RA7 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA7 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA7 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA7 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA7 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA7 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA7 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA8Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.
    RA8 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA8 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA8 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA8 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA8 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA8 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA8 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA8 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA8 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA8 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA8 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224401/PRÀCTICUM
    RA8 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA8 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA8 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA8 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA8 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA8 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA8 - Entén conceptualment el que suposa la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA9Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.
    RA9 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA9 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA9 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA9 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA9 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA9 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA9 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA9 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA9 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA9 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA9 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224401/PRÀCTICUM
    RA9 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA9 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA9 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA9 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA9 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA9 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA9 - Entén la necessitat i importància del disseny de la programació de l'aprenentatge, diferenciant
els diversos elements que la configuren.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA10Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.
    RA10 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA10 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA10 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA10 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA10 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA10 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA10 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA10 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA10 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA10 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA10 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224401/PRÀCTICUM
    RA10 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA10 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA10 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA10 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA10 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA10 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA10 - Planifica, dissenya i desenvolupa projectes socials.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA11Organitza i realitza programes d'intervenció.
    RA11 - Organitza i realitza programes d'intervenció.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Organitza i realitza programes d'intervenció.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Organitza i realitza programes d'intervenció.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Organitza i realitza programes d'intervenció.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Organitza i realitza programes d'intervenció.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA11 - Organitza i realitza programes d'intervenció.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA11 - Organitza i realitza programes d'intervenció.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA11 - Organitza i realitza programes d'intervenció.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA11 - Organitza i realitza programes d'intervenció.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA11 - Organitza i realitza programes d'intervenció.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA11 - Organitza i realitza programes d'intervenció.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA11 - Organitza i realitza programes d'intervenció.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA11 - Organitza i realitza programes d'intervenció.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA11 - Organitza i realitza programes d'intervenció.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA11 - Organitza i realitza programes d'intervenció.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Organitza i realitza programes d'intervenció.

11224401/PRÀCTICUM
    RA11 - Organitza i realitza programes d'intervenció.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Organitza i realitza programes d'intervenció.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA11 - Organitza i realitza programes d'intervenció.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA11 - Organitza i realitza programes d'intervenció.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA11 - Organitza i realitza programes d'intervenció.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA11 - Organitza i realitza programes d'intervenció.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA11 - Organitza i realitza programes d'intervenció.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA11 - Organitza i realitza programes d'intervenció.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA12Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.
    RA12 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA12 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA12 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA12 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA12 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA12 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA12 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA12 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA12 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA12 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA12 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11224401/PRÀCTICUM
    RA12 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA12 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA12 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA12 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA12 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA12 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA12 - Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o
institució escollida.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
A8Utilitzar els procediments i les tècniques adequades per a l'anàlisi de la realitat social.
RA1Observa i analitza els contextos educatius.
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11224401/PRÀCTICUM
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA2Entén els fonaments científics i epistempològics de la investigació educativa.
    RA2 - Entén els fonaments científics i epistempològics de la investigació educativa.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Entén els fonaments científics i epistempològics de la investigació educativa.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Entén els fonaments científics i epistempològics de la investigació educativa.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Entén els fonaments científics i epistempològics de la investigació educativa.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Entén els fonaments científics i epistempològics de la investigació educativa.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA2 - Entén els fonaments científics i epistempològics de la investigació educativa.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Entén els fonaments científics i epistempològics de la investigació educativa.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA2 - Entén els fonaments científics i epistempològics de la investigació educativa.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Entén els fonaments científics i epistempològics de la investigació educativa.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA2 - Entén els fonaments científics i epistempològics de la investigació educativa.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Entén els fonaments científics i epistempològics de la investigació educativa.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA2 - Entén els fonaments científics i epistempològics de la investigació educativa.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA2 - Entén els fonaments científics i epistempològics de la investigació educativa.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA2 - Entén els fonaments científics i epistempològics de la investigació educativa.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA2 - Entén els fonaments científics i epistempològics de la investigació educativa.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Entén els fonaments científics i epistempològics de la investigació educativa.

11224401/PRÀCTICUM
    RA2 - Entén els fonaments científics i epistempològics de la investigació educativa.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Entén els fonaments científics i epistempològics de la investigació educativa.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA2 - Entén els fonaments científics i epistempològics de la investigació educativa.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA2 - Entén els fonaments científics i epistempològics de la investigació educativa.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA2 - Entén els fonaments científics i epistempològics de la investigació educativa.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA2 - Entén els fonaments científics i epistempològics de la investigació educativa.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA2 - Entén els fonaments científics i epistempològics de la investigació educativa.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA2 - Entén els fonaments científics i epistempològics de la investigació educativa.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA3Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.
    RA3 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA3 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA3 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA3 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA3 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA3 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA3 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA3 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11224401/PRÀCTICUM
    RA3 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA3 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA3 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA3 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA3 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA3 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA3 - Dissenya, planifica i projecta investigacions qualitatives i quantitatives.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA4Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.
    RA4 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA4 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA4 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA4 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA4 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA4 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA4 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA4 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA4 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224401/PRÀCTICUM
    RA4 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA4 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA4 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA4 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA4 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA4 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA4 - Coneix i diferencia els principals mètodes, dissenys i instruments de l'avaluació i la
investigació.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA5Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.
    RA5 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA5 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA5 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA5 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA5 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA5 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA5 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA5 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA5 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA5 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA5 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224401/PRÀCTICUM
    RA5 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA5 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA5 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA5 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA5 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA5 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA5 - Adquireix les destreses per a la recollida i anàlisi de dades.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA6Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.
    RA6 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA6 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA6 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA6 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA6 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA6 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA6 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA6 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA6 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA6 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA6 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11224401/PRÀCTICUM
    RA6 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA6 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA6 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA6 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA6 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA6 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA6 - Localitza i utilitza fonts bibliogràfiques i documentals d'informació actualitzades.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA7Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.
    RA7 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA7 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA7 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA7 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA7 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA7 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA7 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA7 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA7 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA7 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA7 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11224401/PRÀCTICUM
    RA7 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA7 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA7 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA7 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA7 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA7 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA7 - Utilitza els recursos tecnològics adequats en els diferents processos d'investigació educativa.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA8Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.
    RA8 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA8 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA8 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA8 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA8 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA8 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA8 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA8 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA8 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA8 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA8 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224401/PRÀCTICUM
    RA8 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA8 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA8 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA8 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA8 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA8 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA8 - Identifica els elements que configuren l'organització i la gestió d'una institució educativa i
com aquests poden incidir en les processos d'intervenció.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA9Analitza les implicacions de les funcions i competències professionals.
    RA9 - Analitza les implicacions de les funcions i competències professionals.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Analitza les implicacions de les funcions i competències professionals.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Analitza les implicacions de les funcions i competències professionals.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Analitza les implicacions de les funcions i competències professionals.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Analitza les implicacions de les funcions i competències professionals.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA9 - Analitza les implicacions de les funcions i competències professionals.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA9 - Analitza les implicacions de les funcions i competències professionals.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA9 - Analitza les implicacions de les funcions i competències professionals.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA9 - Analitza les implicacions de les funcions i competències professionals.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA9 - Analitza les implicacions de les funcions i competències professionals.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA9 - Analitza les implicacions de les funcions i competències professionals.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA9 - Analitza les implicacions de les funcions i competències professionals.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA9 - Analitza les implicacions de les funcions i competències professionals.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA9 - Analitza les implicacions de les funcions i competències professionals.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA9 - Analitza les implicacions de les funcions i competències professionals.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Analitza les implicacions de les funcions i competències professionals.

11224401/PRÀCTICUM
    RA9 - Analitza les implicacions de les funcions i competències professionals.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Analitza les implicacions de les funcions i competències professionals.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA9 - Analitza les implicacions de les funcions i competències professionals.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA9 - Analitza les implicacions de les funcions i competències professionals.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA9 - Analitza les implicacions de les funcions i competències professionals.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA9 - Analitza les implicacions de les funcions i competències professionals.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA9 - Analitza les implicacions de les funcions i competències professionals.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA9 - Analitza les implicacions de les funcions i competències professionals.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA10Gestiona informació sobre els propi desenvolupament professional.
    RA10 - Gestiona informació sobre els propi desenvolupament professional.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Gestiona informació sobre els propi desenvolupament professional.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Gestiona informació sobre els propi desenvolupament professional.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Gestiona informació sobre els propi desenvolupament professional.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Gestiona informació sobre els propi desenvolupament professional.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA10 - Gestiona informació sobre els propi desenvolupament professional.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA10 - Gestiona informació sobre els propi desenvolupament professional.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA10 - Gestiona informació sobre els propi desenvolupament professional.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA10 - Gestiona informació sobre els propi desenvolupament professional.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA10 - Gestiona informació sobre els propi desenvolupament professional.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA10 - Gestiona informació sobre els propi desenvolupament professional.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA10 - Gestiona informació sobre els propi desenvolupament professional.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA10 - Gestiona informació sobre els propi desenvolupament professional.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA10 - Gestiona informació sobre els propi desenvolupament professional.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA10 - Gestiona informació sobre els propi desenvolupament professional.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Gestiona informació sobre els propi desenvolupament professional.

11224401/PRÀCTICUM
    RA10 - Gestiona informació sobre els propi desenvolupament professional.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Gestiona informació sobre els propi desenvolupament professional.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA10 - Gestiona informació sobre els propi desenvolupament professional.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA10 - Gestiona informació sobre els propi desenvolupament professional.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA10 - Gestiona informació sobre els propi desenvolupament professional.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA10 - Gestiona informació sobre els propi desenvolupament professional.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA10 - Gestiona informació sobre els propi desenvolupament professional.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA10 - Gestiona informació sobre els propi desenvolupament professional.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA11Coneix, analitza i utilitza críticament les font documentals i la bibliografia.
    RA11 - Coneix, analitza i utilitza críticament les font documentals i la bibliografia.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Coneix, analitza i utilitza críticament les font documentals i la bibliografia.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Coneix, analitza i utilitza críticament les font documentals i la bibliografia.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Coneix, analitza i utilitza críticament les font documentals i la bibliografia.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Coneix, analitza i utilitza críticament les font documentals i la bibliografia.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA11 - Coneix, analitza i utilitza críticament les font documentals i la bibliografia.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA11 - Coneix, analitza i utilitza críticament les font documentals i la bibliografia.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA11 - Coneix, analitza i utilitza críticament les font documentals i la bibliografia.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA11 - Coneix, analitza i utilitza críticament les font documentals i la bibliografia.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA11 - Coneix, analitza i utilitza críticament les font documentals i la bibliografia.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA11 - Coneix, analitza i utilitza críticament les font documentals i la bibliografia.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA11 - Coneix, analitza i utilitza críticament les font documentals i la bibliografia.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA11 - Coneix, analitza i utilitza críticament les font documentals i la bibliografia.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA11 - Coneix, analitza i utilitza críticament les font documentals i la bibliografia.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA11 - Coneix, analitza i utilitza críticament les font documentals i la bibliografia.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Coneix, analitza i utilitza críticament les font documentals i la bibliografia.

11224401/PRÀCTICUM
    RA11 - Coneix, analitza i utilitza críticament les font documentals i la bibliografia.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Coneix, analitza i utilitza críticament les font documentals i la bibliografia.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA11 - Coneix, analitza i utilitza críticament les font documentals i la bibliografia.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA11 - Coneix, analitza i utilitza críticament les font documentals i la bibliografia.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA11 - Coneix, analitza i utilitza críticament les font documentals i la bibliografia.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA11 - Coneix, analitza i utilitza críticament les font documentals i la bibliografia.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA11 - Coneix, analitza i utilitza críticament les font documentals i la bibliografia.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA11 - Coneix, analitza i utilitza críticament les font documentals i la bibliografia.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA12Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.
    RA12 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA12 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA12 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA12 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA12 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA12 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA12 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA12 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA12 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA12 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA12 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224401/PRÀCTICUM
    RA12 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA12 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA12 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA12 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA12 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA12 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA12 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA13Demostra un pensament crític i creatiu amb capcitat per adoptar un enfocament ètic en els
diferents àmbits de la professió.
    RA13 - Demostra un pensament crític i creatiu amb capcitat per adoptar un enfocament ètic en els
diferents àmbits de la professió.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Demostra un pensament crític i creatiu amb capcitat per adoptar un enfocament ètic en els
diferents àmbits de la professió.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Demostra un pensament crític i creatiu amb capcitat per adoptar un enfocament ètic en els
diferents àmbits de la professió.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Demostra un pensament crític i creatiu amb capcitat per adoptar un enfocament ètic en els
diferents àmbits de la professió.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA13 - Demostra un pensament crític i creatiu amb capcitat per adoptar un enfocament ètic en els
diferents àmbits de la professió.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA13 - Demostra un pensament crític i creatiu amb capcitat per adoptar un enfocament ètic en els
diferents àmbits de la professió.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA13 - Demostra un pensament crític i creatiu amb capcitat per adoptar un enfocament ètic en els
diferents àmbits de la professió.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA13 - Demostra un pensament crític i creatiu amb capcitat per adoptar un enfocament ètic en els
diferents àmbits de la professió.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA13 - Demostra un pensament crític i creatiu amb capcitat per adoptar un enfocament ètic en els
diferents àmbits de la professió.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA13 - Demostra un pensament crític i creatiu amb capcitat per adoptar un enfocament ètic en els
diferents àmbits de la professió.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA13 - Demostra un pensament crític i creatiu amb capcitat per adoptar un enfocament ètic en els
diferents àmbits de la professió.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA13 - Demostra un pensament crític i creatiu amb capcitat per adoptar un enfocament ètic en els
diferents àmbits de la professió.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA13 - Demostra un pensament crític i creatiu amb capcitat per adoptar un enfocament ètic en els
diferents àmbits de la professió.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA13 - Demostra un pensament crític i creatiu amb capcitat per adoptar un enfocament ètic en els
diferents àmbits de la professió.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA13 - Demostra un pensament crític i creatiu amb capcitat per adoptar un enfocament ètic en els
diferents àmbits de la professió.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Demostra un pensament crític i creatiu amb capcitat per adoptar un enfocament ètic en els
diferents àmbits de la professió.

11224401/PRÀCTICUM
    RA13 - Demostra un pensament crític i creatiu amb capcitat per adoptar un enfocament ètic en els
diferents àmbits de la professió.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Demostra un pensament crític i creatiu amb capcitat per adoptar un enfocament ètic en els
diferents àmbits de la professió.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA13 - Demostra un pensament crític i creatiu amb capcitat per adoptar un enfocament ètic en els
diferents àmbits de la professió.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA13 - Demostra un pensament crític i creatiu amb capcitat per adoptar un enfocament ètic en els
diferents àmbits de la professió.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA13 - Demostra un pensament crític i creatiu amb capcitat per adoptar un enfocament ètic en els
diferents àmbits de la professió.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA13 - Demostra un pensament crític i creatiu amb capcitat per adoptar un enfocament ètic en els
diferents àmbits de la professió.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA13 - Demostra un pensament crític i creatiu amb capcitat per adoptar un enfocament ètic en els
diferents àmbits de la professió.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA13 - Demostra un pensament crític i creatiu amb capcitat per adoptar un enfocament ètic en els
diferents àmbits de la professió.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA14Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11224401/PRÀCTICUM
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA14 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional escollit per a
realitzar les pràctiques.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
A9Utilitzar les estratègies, els procediments i les tècniques adequades per a la mediació.
RA1Utilitza les tècniques i els recursos adequats en el procés de mediació.
    RA1 - Utilitza les tècniques i els recursos adequats en el procés de mediació.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Utilitza les tècniques i els recursos adequats en el procés de mediació.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Utilitza les tècniques i els recursos adequats en el procés de mediació.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Utilitza les tècniques i els recursos adequats en el procés de mediació.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Utilitza les tècniques i els recursos adequats en el procés de mediació.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA1 - Utilitza les tècniques i els recursos adequats en el procés de mediació.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Utilitza les tècniques i els recursos adequats en el procés de mediació.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA1 - Utilitza les tècniques i els recursos adequats en el procés de mediació.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Utilitza les tècniques i els recursos adequats en el procés de mediació.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA1 - Utilitza les tècniques i els recursos adequats en el procés de mediació.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Utilitza les tècniques i els recursos adequats en el procés de mediació.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA1 - Utilitza les tècniques i els recursos adequats en el procés de mediació.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA1 - Utilitza les tècniques i els recursos adequats en el procés de mediació.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA1 - Utilitza les tècniques i els recursos adequats en el procés de mediació.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA1 - Utilitza les tècniques i els recursos adequats en el procés de mediació.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Utilitza les tècniques i els recursos adequats en el procés de mediació.

11224401/PRÀCTICUM
    RA1 - Utilitza les tècniques i els recursos adequats en el procés de mediació.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Utilitza les tècniques i els recursos adequats en el procés de mediació.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA1 - Utilitza les tècniques i els recursos adequats en el procés de mediació.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA1 - Utilitza les tècniques i els recursos adequats en el procés de mediació.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA1 - Utilitza les tècniques i els recursos adequats en el procés de mediació.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA1 - Utilitza les tècniques i els recursos adequats en el procés de mediació.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA1 - Utilitza les tècniques i els recursos adequats en el procés de mediació.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA1 - Utilitza les tècniques i els recursos adequats en el procés de mediació.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
A10Utilitzar les estratègies, els procediments i les tècniques adequades per a la intervenció
educativa.
RA1Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224401/PRÀCTICUM
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA1 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA2Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224401/PRÀCTICUM
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA3Coneix, integra i adapta diverses metodologies i tècniques per a l'acció comunitària.
    RA3 - Coneix, integra i adapta diverses metodologies i tècniques per a l'acció comunitària.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Coneix, integra i adapta diverses metodologies i tècniques per a l'acció comunitària.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Coneix, integra i adapta diverses metodologies i tècniques per a l'acció comunitària.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Coneix, integra i adapta diverses metodologies i tècniques per a l'acció comunitària.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Coneix, integra i adapta diverses metodologies i tècniques per a l'acció comunitària.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA3 - Coneix, integra i adapta diverses metodologies i tècniques per a l'acció comunitària.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Coneix, integra i adapta diverses metodologies i tècniques per a l'acció comunitària.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA3 - Coneix, integra i adapta diverses metodologies i tècniques per a l'acció comunitària.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Coneix, integra i adapta diverses metodologies i tècniques per a l'acció comunitària.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA3 - Coneix, integra i adapta diverses metodologies i tècniques per a l'acció comunitària.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Coneix, integra i adapta diverses metodologies i tècniques per a l'acció comunitària.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA3 - Coneix, integra i adapta diverses metodologies i tècniques per a l'acció comunitària.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA3 - Coneix, integra i adapta diverses metodologies i tècniques per a l'acció comunitària.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA3 - Coneix, integra i adapta diverses metodologies i tècniques per a l'acció comunitària.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA3 - Coneix, integra i adapta diverses metodologies i tècniques per a l'acció comunitària.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix, integra i adapta diverses metodologies i tècniques per a l'acció comunitària.

11224401/PRÀCTICUM
    RA3 - Coneix, integra i adapta diverses metodologies i tècniques per a l'acció comunitària.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Coneix, integra i adapta diverses metodologies i tècniques per a l'acció comunitària.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA3 - Coneix, integra i adapta diverses metodologies i tècniques per a l'acció comunitària.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA3 - Coneix, integra i adapta diverses metodologies i tècniques per a l'acció comunitària.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA3 - Coneix, integra i adapta diverses metodologies i tècniques per a l'acció comunitària.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA3 - Coneix, integra i adapta diverses metodologies i tècniques per a l'acció comunitària.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA3 - Coneix, integra i adapta diverses metodologies i tècniques per a l'acció comunitària.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA3 - Coneix, integra i adapta diverses metodologies i tècniques per a l'acció comunitària.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA4Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa.
    RA4 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA4 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA4 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA4 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA4 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA4 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA4 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA4 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA4 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa.

11224401/PRÀCTICUM
    RA4 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA4 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA4 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA4 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA4 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA4 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA4 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA5Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en aquest àmbit de
la professió.
    RA5 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA5 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA5 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA5 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA5 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA5 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA5 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA5 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA5 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA5 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA5 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224401/PRÀCTICUM
    RA5 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA5 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA5 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA5 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA5 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA5 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA5 - Demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA6Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.
    RA6 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA6 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA6 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA6 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA6 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA6 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA6 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA6 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA6 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA6 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA6 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224401/PRÀCTICUM
    RA6 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA6 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA6 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA6 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA6 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA6 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA6 - Elabora un discurs sintètic, coherent i que comunica els resultats del treball realitzat.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA7Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.
    RA7 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA7 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA7 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA7 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA7 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA7 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA7 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA7 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA7 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA7 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA7 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11224401/PRÀCTICUM
    RA7 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA7 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA7 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA7 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA7 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA7 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA7 - Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur professional.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA8Respecta i fa respectar el codi dentològic i realitza de forma ètica les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.
    RA8 - Respecta i fa respectar el codi dentològic i realitza de forma ètica les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Respecta i fa respectar el codi dentològic i realitza de forma ètica les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Respecta i fa respectar el codi dentològic i realitza de forma ètica les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Respecta i fa respectar el codi dentològic i realitza de forma ètica les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Respecta i fa respectar el codi dentològic i realitza de forma ètica les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA8 - Respecta i fa respectar el codi dentològic i realitza de forma ètica les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA8 - Respecta i fa respectar el codi dentològic i realitza de forma ètica les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA8 - Respecta i fa respectar el codi dentològic i realitza de forma ètica les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA8 - Respecta i fa respectar el codi dentològic i realitza de forma ètica les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA8 - Respecta i fa respectar el codi dentològic i realitza de forma ètica les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA8 - Respecta i fa respectar el codi dentològic i realitza de forma ètica les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA8 - Respecta i fa respectar el codi dentològic i realitza de forma ètica les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA8 - Respecta i fa respectar el codi dentològic i realitza de forma ètica les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA8 - Respecta i fa respectar el codi dentològic i realitza de forma ètica les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA8 - Respecta i fa respectar el codi dentològic i realitza de forma ètica les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Respecta i fa respectar el codi dentològic i realitza de forma ètica les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11224401/PRÀCTICUM
    RA8 - Respecta i fa respectar el codi dentològic i realitza de forma ètica les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Respecta i fa respectar el codi dentològic i realitza de forma ètica les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA8 - Respecta i fa respectar el codi dentològic i realitza de forma ètica les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA8 - Respecta i fa respectar el codi dentològic i realitza de forma ètica les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA8 - Respecta i fa respectar el codi dentològic i realitza de forma ètica les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA8 - Respecta i fa respectar el codi dentològic i realitza de forma ètica les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA8 - Respecta i fa respectar el codi dentològic i realitza de forma ètica les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA8 - Respecta i fa respectar el codi dentològic i realitza de forma ètica les activitats relacionades
amb la seva actuació professional.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA9Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.
    RA9 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA9 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA9 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA9 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA9 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA9 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA9 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA9 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA9 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA9 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA9 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224401/PRÀCTICUM
    RA9 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA9 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA9 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA9 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA9 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA9 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA9 - Demostra pensament crític i creatiu amb capcitat per a adoptar un enfoc ètic en aquest àmbit de
la professió.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA10Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.
    RA10 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA10 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA10 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA10 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA10 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA10 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA10 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA10 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA10 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA10 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA10 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224401/PRÀCTICUM
    RA10 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA10 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA10 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA10 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA10 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA10 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA10 - Dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció educativa.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA11Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224401/PRÀCTICUM
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA11 - Aplica correctament les tècniques d'intervenció socioeducativa

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
B1Aprendre a aprendre.
RA1Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11224401/PRÀCTICUM
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA2Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11224401/PRÀCTICUM
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA3Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11224401/PRÀCTICUM
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA4Comprèn els elements que composen una disciplina
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11224401/PRÀCTICUM
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA5Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11224401/PRÀCTICUM
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA6Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11224401/PRÀCTICUM
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA7Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11224401/PRÀCTICUM
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA8Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11224401/PRÀCTICUM
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA9Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11224401/PRÀCTICUM
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA10Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11224401/PRÀCTICUM
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA11Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11224401/PRÀCTICUM
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA12Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11224401/PRÀCTICUM
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA13Fa aportacions significatives o certes innovacions
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11224401/PRÀCTICUM
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA14Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11224401/PRÀCTICUM
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA15Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11224401/PRÀCTICUM
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA16Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.
    RA16 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA16 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA16 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA16 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA16 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA16 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA16 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA16 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA16 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA16 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA16 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA16 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA16 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA16 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA16 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224401/PRÀCTICUM
    RA16 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA16 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA16 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA16 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA16 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA16 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA16 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA16 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA17Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.
    RA17 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA17 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA17 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA17 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA17 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA17 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA17 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA17 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA17 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA17 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA17 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA17 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA17 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA17 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA17 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224401/PRÀCTICUM
    RA17 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA17 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA17 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA17 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA17 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA17 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA17 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA17 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA18Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.
    RA18 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA18 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA18 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA18 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA18 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA18 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA18 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA18 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA18 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA18 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA18 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA18 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA18 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA18 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA18 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224401/PRÀCTICUM
    RA18 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA18 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA18 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA18 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA18 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA18 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA18 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA18 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA19Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.
    RA19 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA19 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA19 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA19 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA19 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA19 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA19 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA19 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA19 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA19 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA19 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA19 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA19 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA19 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA19 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11224401/PRÀCTICUM
    RA19 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA19 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA19 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA19 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA19 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA19 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA19 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA19 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA20Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels
objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.
    RA20 - Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels
objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA20 - Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels
objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA20 - Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels
objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA20 - Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels
objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA20 - Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels
objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA20 - Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels
objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA20 - Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels
objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA20 - Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels
objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA20 - Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels
objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA20 - Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels
objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA20 - Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels
objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA20 - Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels
objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA20 - Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels
objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA20 - Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels
objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA20 - Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels
objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels
objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.

11224401/PRÀCTICUM
    RA20 - Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels
objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA20 - Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels
objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA20 - Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels
objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA20 - Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels
objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA20 - Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels
objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA20 - Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels
objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA20 - Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels
objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA20 - Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels
objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp.
RA1Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11224401/PRÀCTICUM
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11224401/PRÀCTICUM
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA3Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11224401/PRÀCTICUM
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA4Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11224401/PRÀCTICUM
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA5Elabora una estratègia per a resoldre el problema
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11224401/PRÀCTICUM
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA6Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11224401/PRÀCTICUM
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA7Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11224401/PRÀCTICUM
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA8Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11224401/PRÀCTICUM
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA9Troba la solució adequada
    RA9 - Troba la solució adequada

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Troba la solució adequada

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Troba la solució adequada

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Troba la solució adequada

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Troba la solució adequada

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA9 - Troba la solució adequada

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA9 - Troba la solució adequada

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA9 - Troba la solució adequada

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA9 - Troba la solució adequada

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA9 - Troba la solució adequada

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA9 - Troba la solució adequada

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA9 - Troba la solució adequada

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA9 - Troba la solució adequada

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA9 - Troba la solució adequada

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA9 - Troba la solució adequada

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Troba la solució adequada

11224401/PRÀCTICUM
    RA9 - Troba la solució adequada

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Troba la solució adequada

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA9 - Troba la solució adequada

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA9 - Troba la solució adequada

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA9 - Troba la solució adequada

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA9 - Troba la solució adequada

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA9 - Troba la solució adequada

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA9 - Troba la solució adequada

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA10Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11224401/PRÀCTICUM
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA11Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11224401/PRÀCTICUM
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA12Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11224401/PRÀCTICUM
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA13Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11224401/PRÀCTICUM
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA14Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11224401/PRÀCTICUM
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA15Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11224401/PRÀCTICUM
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA16Utilitza pautes que fomenten una relació entre la universitat, les institucions socials i
inciatives socials diverses, ONGs, etc.
    RA16 - Utilitza pautes que fomenten una relació entre la universitat, les institucions socials i
inciatives socials diverses, ONGs, etc.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA16 - Utilitza pautes que fomenten una relació entre la universitat, les institucions socials i
inciatives socials diverses, ONGs, etc.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA16 - Utilitza pautes que fomenten una relació entre la universitat, les institucions socials i
inciatives socials diverses, ONGs, etc.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA16 - Utilitza pautes que fomenten una relació entre la universitat, les institucions socials i
inciatives socials diverses, ONGs, etc.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA16 - Utilitza pautes que fomenten una relació entre la universitat, les institucions socials i
inciatives socials diverses, ONGs, etc.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA16 - Utilitza pautes que fomenten una relació entre la universitat, les institucions socials i
inciatives socials diverses, ONGs, etc.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA16 - Utilitza pautes que fomenten una relació entre la universitat, les institucions socials i
inciatives socials diverses, ONGs, etc.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA16 - Utilitza pautes que fomenten una relació entre la universitat, les institucions socials i
inciatives socials diverses, ONGs, etc.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA16 - Utilitza pautes que fomenten una relació entre la universitat, les institucions socials i
inciatives socials diverses, ONGs, etc.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA16 - Utilitza pautes que fomenten una relació entre la universitat, les institucions socials i
inciatives socials diverses, ONGs, etc.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA16 - Utilitza pautes que fomenten una relació entre la universitat, les institucions socials i
inciatives socials diverses, ONGs, etc.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA16 - Utilitza pautes que fomenten una relació entre la universitat, les institucions socials i
inciatives socials diverses, ONGs, etc.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA16 - Utilitza pautes que fomenten una relació entre la universitat, les institucions socials i
inciatives socials diverses, ONGs, etc.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA16 - Utilitza pautes que fomenten una relació entre la universitat, les institucions socials i
inciatives socials diverses, ONGs, etc.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA16 - Utilitza pautes que fomenten una relació entre la universitat, les institucions socials i
inciatives socials diverses, ONGs, etc.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Utilitza pautes que fomenten una relació entre la universitat, les institucions socials i
inciatives socials diverses, ONGs, etc.

11224401/PRÀCTICUM
    RA16 - Utilitza pautes que fomenten una relació entre la universitat, les institucions socials i
inciatives socials diverses, ONGs, etc.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA16 - Utilitza pautes que fomenten una relació entre la universitat, les institucions socials i
inciatives socials diverses, ONGs, etc.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA16 - Utilitza pautes que fomenten una relació entre la universitat, les institucions socials i
inciatives socials diverses, ONGs, etc.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA16 - Utilitza pautes que fomenten una relació entre la universitat, les institucions socials i
inciatives socials diverses, ONGs, etc.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA16 - Utilitza pautes que fomenten una relació entre la universitat, les institucions socials i
inciatives socials diverses, ONGs, etc.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA16 - Utilitza pautes que fomenten una relació entre la universitat, les institucions socials i
inciatives socials diverses, ONGs, etc.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA16 - Utilitza pautes que fomenten una relació entre la universitat, les institucions socials i
inciatives socials diverses, ONGs, etc.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA16 - Utilitza pautes que fomenten una relació entre la universitat, les institucions socials i
inciatives socials diverses, ONGs, etc.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA17Identifica les situacions de les diferents agents implicats en un procés de mediació social.
    RA17 - Identifica les situacions de les diferents agents implicats en un procés de mediació social.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA17 - Identifica les situacions de les diferents agents implicats en un procés de mediació social.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA17 - Identifica les situacions de les diferents agents implicats en un procés de mediació social.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA17 - Identifica les situacions de les diferents agents implicats en un procés de mediació social.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA17 - Identifica les situacions de les diferents agents implicats en un procés de mediació social.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA17 - Identifica les situacions de les diferents agents implicats en un procés de mediació social.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA17 - Identifica les situacions de les diferents agents implicats en un procés de mediació social.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA17 - Identifica les situacions de les diferents agents implicats en un procés de mediació social.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA17 - Identifica les situacions de les diferents agents implicats en un procés de mediació social.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA17 - Identifica les situacions de les diferents agents implicats en un procés de mediació social.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA17 - Identifica les situacions de les diferents agents implicats en un procés de mediació social.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA17 - Identifica les situacions de les diferents agents implicats en un procés de mediació social.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA17 - Identifica les situacions de les diferents agents implicats en un procés de mediació social.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA17 - Identifica les situacions de les diferents agents implicats en un procés de mediació social.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA17 - Identifica les situacions de les diferents agents implicats en un procés de mediació social.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Identifica les situacions de les diferents agents implicats en un procés de mediació social.

11224401/PRÀCTICUM
    RA17 - Identifica les situacions de les diferents agents implicats en un procés de mediació social.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA17 - Identifica les situacions de les diferents agents implicats en un procés de mediació social.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA17 - Identifica les situacions de les diferents agents implicats en un procés de mediació social.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA17 - Identifica les situacions de les diferents agents implicats en un procés de mediació social.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA17 - Identifica les situacions de les diferents agents implicats en un procés de mediació social.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA17 - Identifica les situacions de les diferents agents implicats en un procés de mediació social.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA17 - Identifica les situacions de les diferents agents implicats en un procés de mediació social.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA17 - Identifica les situacions de les diferents agents implicats en un procés de mediació social.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA18Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions relacionades amb un procés de
mediació.
    RA18 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions relacionades amb un procés de
mediació.

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA18 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions relacionades amb un procés de
mediació.

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA18 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions relacionades amb un procés de
mediació.

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA18 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions relacionades amb un procés de
mediació.

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA18 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions relacionades amb un procés de
mediació.

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA18 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions relacionades amb un procés de
mediació.

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA18 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions relacionades amb un procés de
mediació.

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA18 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions relacionades amb un procés de
mediació.

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA18 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions relacionades amb un procés de
mediació.

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA18 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions relacionades amb un procés de
mediació.

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA18 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions relacionades amb un procés de
mediació.

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA18 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions relacionades amb un procés de
mediació.

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA18 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions relacionades amb un procés de
mediació.

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA18 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions relacionades amb un procés de
mediació.

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA18 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions relacionades amb un procés de
mediació.

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions relacionades amb un procés de
mediació.

11224401/PRÀCTICUM
    RA18 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions relacionades amb un procés de
mediació.

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA18 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions relacionades amb un procés de
mediació.

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA18 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions relacionades amb un procés de
mediació.

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA18 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions relacionades amb un procés de
mediació.

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA18 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions relacionades amb un procés de
mediació.

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA18 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions relacionades amb un procés de
mediació.

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA18 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions relacionades amb un procés de
mediació.

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA18 - Reconeix els continguts, individus, col·lectius i institucions relacionades amb un procés de
mediació.

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
RA1Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11224401/PRÀCTICUM
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11224222/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ III
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11224224/SUPORT A LES FAMÍLIES AMB NENS I NENES AMB NECESSITATS ESPECIALS
 RA2Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11224001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11224002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11224003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11224004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11224101/PSICOLOGIA DE L'ADOLESCÈNCIA, MADURESA I TERCERA EDAT
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11224102/PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11224103/ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11224104/POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11224105/INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11224106/PROJECCIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11224107/COMUNITAT, ENTORN SOCIAL I ACCIÓ COMUNITÀRIA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11224108/MEDIACIÓ SOCIAL I CULTURAL
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11224109/ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11224110/PROGRAMES, INSTITUCIONS, SERVEIS I RECURSOS PER L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11224401/PRÀCTICUM
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11224204/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ I
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11224206/CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ II
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11224208/L'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11224209/ACCIÓ EDUCATIVA EN FAMÍLIES
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11224210/INFÀNCIA I SALUT
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses