2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 
 
Grau d'Educació Primària (2009)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11234003 APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT AN
Formació bàsica 18
11234004 HABILITATS COMUNICATIVES AN
Formació bàsica 12
11234002 PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS AN
Formació bàsica 18
11234001 SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ AN
Formació bàsica 12
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11234104 DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT 1Q
Obligatòria 6
11234101 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I 1Q
Obligatòria 6
11234112 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I 2Q
Obligatòria 6
11234105 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I 2Q
Obligatòria 6
11234108 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I AN
Obligatòria 9
11234114 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I AN
Obligatòria 12
11234110 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I AN
Obligatòria 12
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11234111 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II 1Q
Obligatòria 3
11234109 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II AN
Obligatòria 6
11234102 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II AN
Obligatòria 12
11234106 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II AN
Obligatòria 6
11234401 PRÀCTIQUES EXTERNES I 2Q conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 21
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11234115 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II 2Q
Obligatòria 3
11234113 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II 2Q
Obligatòria 9
11234103 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III 2Q
Obligatòria 6
11234107 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III 2Q
Obligatòria 6
11234402 PRÀCTIQUES EXTERNES II AN conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 21
11234301 TREBALL DE FI DE GRAU AN conv. única
Treball fi de grau 9
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11234214 ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR 1Q
Optativa 6
11234211 AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA 1Q
Optativa 3
11234207 CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I 1Q
Optativa 3
11234216 CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II 1Q
Optativa 6
11234209 DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT 1Q
Optativa 3
11234208 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA 1Q
Optativa 6
11234215 ESPORT EXTRAESCOLAR 1Q
Optativa 3
11234205 FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA 1Q
Optativa 3
11234204 GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA 1Q
Optativa 3
11234217 INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA 1Q
Optativa 6
11234218 INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA 1Q
Optativa 6
11234212 LLENGUATGE MUSICAL 1Q
Optativa 3
11234210 PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ 1Q
Optativa 3
11234206 RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA 1Q
Optativa 3
11234227 RELIGIÓ, CULTURA I VALORS 1Q
Optativa 6
11234221 AGRUPACIONS MUSICALS 2Q
Optativa 3
11234224 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA 2Q
Optativa 3
11234222 COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA 2Q
Optativa 6
11234220 DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA 2Q
Optativa 3
11234226 HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA 2Q
Optativa 3
11234223 INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA 2Q
Optativa 3
11234230 PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA 2Q
Optativa 6
11234225 SALUT I ACTIVITAT FÍSICA 2Q
Optativa 3
11234213 EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR AN
Optativa 3
11234202 ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT AN
Optativa 3