2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 
 
Grau d'Educació Primària (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11244003 APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT AN
Formació bàsica 18
11244004 HABILITATS COMUNICATIVES AN
Formació bàsica 12
11244002 PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS AN
Formació bàsica 18
11244001 SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ AN
Formació bàsica 12
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11244104 DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT AN
Obligatòria 6
11244108 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I AN
Obligatòria 9
11244114 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I AN
Obligatòria 12
11244110 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I AN
Obligatòria 12
11244112 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS I AN
Obligatòria 6
11244101 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES I AN
Obligatòria 6
11244105 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES I AN
Obligatòria 6
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11244109 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II AN
Obligatòria 6
11244111 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II AN
Obligatòria 3
11244102 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II AN
Obligatòria 12
11244106 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II AN
Obligatòria 6
11244401 PRÀCTIQUES EXTERNES I AN conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 21
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11244115 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA II AN
Obligatòria 3
11244113 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II AN
Obligatòria 9
11244103 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III AN
Obligatòria 6
11244107 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III AN
Obligatòria 6
11244402 PRÀCTIQUES EXTERNES II AN conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 21
11244301 TREBALL DE FI DE GRAU AN conv. única
Treball fi de grau 9
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11244211 AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA 1Q
Optativa 3
11244212 LLENGUATGE MUSICAL 1Q
Optativa 3
11244214 ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA A L'EDAT ESCOLAR AN
Optativa 6
11244221 AGRUPACIONS MUSICALS AN
Optativa 3
11244224 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL A L'ESCOLA AN
Optativa 3
11244222 COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA AN
Optativa 6
11244207 CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA AN
Optativa 3
11244216 CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II AN
Optativa 6
11244209 DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT AN
Optativa 3
11244208 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA AN
Optativa 6
11244220 DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A PRIMÀRIA AN
Optativa 3
11244213 EL JOC I LA SEVA APLICACIÓ EN EL CONTEXT ESCOLAR AN
Optativa 3
11244215 ESPORT EXTRAESCOLAR AN
Optativa 3
11244205 FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA AN
Optativa 3
11244204 GESTIÓ DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA AN
Optativa 3
11244226 HÀBITS SALUDABLES I ESTIL DE VIDA AN
Optativa 3
11244217 INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA AN
Optativa 6
11244223 INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA AN
Optativa 3
11244218 INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA AN
Optativa 6
11244230 PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA AN
Optativa 6
11244210 PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ AN
Optativa 3
11244206 RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA AN
Optativa 3
11244227 RELIGIÓ, CULTURA I VALORS AN
Optativa 6
11244225 SALUT I ACTIVITAT FÍSICA AN
Optativa 3