2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 
Grau d'Educació Infantil (2009)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11254003 APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT AN
Formació bàsica 18
11254004 HABILITATS COMUNICATIVES AN
Formació bàsica 12
11254002 PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS AN
Formació bàsica 18
11254001 SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ AN
Formació bàsica 12
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11254009 DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT 1Q
Formació bàsica 6
11254107 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I 1Q
Obligatòria 6
11254008 L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL 1Q
Formació bàsica 6
11254101 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I 2Q
Obligatòria 6
11254104 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I 2Q
Obligatòria 6
11254005 ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA 2Q
Formació bàsica 6
11254007 INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ AN
Formació bàsica 12
11254006 ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS AN
Formació bàsica 12
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11254108 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II AN
Obligatòria 6
11254105 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II AN
Obligatòria 6
11254102 ENSENYAMENT I APRENETATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II AN
Obligatòria 12
11254401 PRÀCTICUM I 2Q conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 21
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11254103 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III 2Q
Obligatòria 3
11254109 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III 2Q
Obligatòria 6
11254106 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III 2Q
Obligatòria 9
11254301 TREBALL DE FI DE GRAU AN
Treball fi de grau 9
11254402 PRÀCTICUM II 1Q conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 21
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11254217 ASPECTES EDUCATIUS I PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PER L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA 1Q
Optativa 6
11254211 AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA 1Q
Optativa 3
11254209 DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT 1Q
Optativa 3
11254213 DESENVOLUPAMENT I EDUCACIÓ PSICOMOTRIU 1Q
Optativa 6
11254206 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I 1Q
Optativa 6
11254208 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA 1Q
Optativa 6
11254205 FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA 1Q
Optativa 3
11254216 INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA DIVERSITAT SOCIAL, ÈTNICA I CULTURAL 1Q
Optativa 6
11254215 INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS EMOCIONALS I DE RELACIÓ 1Q
Optativa 3
11254212 LLENGUATGE MUSICAL 1Q
Optativa 3
11254210 PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ 1Q
Optativa 3
11254229 RELIGIÓ, CULTURA I VALORS 1Q
Optativa 6
11254214 TREBALL CORPORAL 1Q
Optativa 3
11254222 COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR 2Q
Optativa 12
11254220 DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL 2Q
Optativa 3
11254227 EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA 2Q
Optativa 3
11254228 FORMACIÓ PSICO-CORPORAL 2Q
Optativa 3
11254223 INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL 2Q
Optativa 6
11254224 INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE 2Q
Optativa 6
11254221 L'INFANT I LA DANSA 2Q
Optativa 3
11254226 L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT 2Q
Optativa 3
11254232 PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA 2Q
Optativa 6
11254225 PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA 2Q
Optativa 3
11254204 PROJECTE ARTÍSTIC 2Q
Optativa 3
11254219 VEU I SALUT 2Q
Optativa 3
11254207 CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA AN
Optativa 9
11254202 ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT AN
Optativa 3