2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 
 
Grau d'Educació Infantil (2009)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
11254003 APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT AN
Formació bàsica 18
11254004 HABILITATS COMUNICATIVES AN
Formació bàsica 12
11254002 PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS AN
Formació bàsica 18
11254001 SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ AN
Formació bàsica 12
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
11254009 DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT 1Q
Formació bàsica 6
11254107 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I 1Q
Obligatòria 6
11254008 L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL 1Q
Formació bàsica 6
11254101 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I 2Q
Obligatòria 6
11254104 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I 2Q
Obligatòria 6
11254005 ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA 2Q
Formació bàsica 6
11254007 INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ AN
Formació bàsica 12
11254006 ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS AN
Formació bàsica 12
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
11254108 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II AN
Obligatòria 6
11254105 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II AN
Obligatòria 6
11254102 ENSENYAMENT I APRENETATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II AN
Obligatòria 12
11254401 PRÀCTICUM I 2Q conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 21
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
11254103 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III 2Q
Obligatòria 3
11254109 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III 2Q
Obligatòria 6
11254106 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III 2Q
Obligatòria 9
11254402 PRÀCTICUM II AN conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 21
11254301 TREBALL DE FI DE GRAU AN conv. única
Treball fi de grau 9
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
11254233 ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL 1Q
Optativa 6
11254211 AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA 1Q
Optativa 3
11254209 DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT 1Q
Optativa 3
11254205 FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA 1Q
Optativa 3
11254229 RELIGIÓ, CULTURA I VALORS 1Q
Optativa 6
11254222 COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR 2Q
Optativa 12
11254220 DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL 2Q
Optativa 3
11254227 EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA 2Q
Optativa 3
11254228 FORMACIÓ PSICO-CORPORAL 2Q
Optativa 3
11254223 INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL 2Q
Optativa 6
11254224 INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE 2Q
Optativa 6
11254221 L'INFANT I LA DANSA 2Q
Optativa 3
11254226 L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT 2Q
Optativa 3
11254232 PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA 2Q
Optativa 6
11254225 PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA 2Q
Optativa 3
11254204 PROJECTE ARTÍSTIC 2Q
Optativa 3
11254219 VEU I SALUT 2Q
Optativa 3
11254206 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I AN
Optativa 6
11254202 ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT AN
Optativa 3