2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 
 
Grau d'Educació Infantil (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
11264003 APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT AN
Formació bàsica 18
11264004 HABILITATS COMUNICATIVES AN
Formació bàsica 12
11264002 PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS AN
Formació bàsica 18
11264001 SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ AN
Formació bàsica 12
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
11264009 DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT AN
Formació bàsica 6
11264101 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I AN
Obligatòria 6
11264107 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I AN
Obligatòria 6
11264104 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I AN
Obligatòria 6
11264005 ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA AN
Formació bàsica 6
11264007 INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ AN
Formació bàsica 12
11264008 L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL AN
Formació bàsica 6
11264006 ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS AN
Formació bàsica 12
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
11264102 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II AN
Obligatòria 12
11264108 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II AN
Obligatòria 6
11264105 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II AN
Obligatòria 6
11264401 PRÀCTICUM I AN conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 21
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
11264103 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III AN
Obligatòria 3
11264109 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III AN
Obligatòria 6
11264106 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III AN
Obligatòria 9
11264402 PRÀCTIQUES EXTERNES II AN conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 21
11264301 TREBALL DE FI DE GRAU AN conv. única
Treball fi de grau 9
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
11264233 ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL 1Q
Optativa 6
11264211 AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA 1Q
Optativa 3
11264222 COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR AN
Optativa 12
11264209 DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT AN
Optativa 3
11264206 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I AN
Optativa 6
11264220 DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL AN
Optativa 3
11264227 EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA AN
Optativa 3
11264228 FORMACIÓ PSICO-CORPORAL AN
Optativa 3
11264205 FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA AN
Optativa 3
11264223 INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL AN
Optativa 6
11264224 INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE AN
Optativa 6
11264221 L'INFANT I LA DANSA AN
Optativa 3
11264226 L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT AN
Optativa 3
11264232 PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA AN
Optativa 6
11264225 PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA AN
Optativa 3
11264204 PROJECTE ARTÍSTIC AN
Optativa 3
11264229 RELIGIÓ, CULTURA I VALORS AN
Optativa 6
11264219 VEU I SALUT AN
Optativa 3