2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 
 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
1
2
6
4
0
0
1
SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
1
1
2
6
4
0
0
2
PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
1
1
2
6
4
0
0
3
APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
1
1
2
6
4
0
0
4
HABILITATS COMUNICATIVES
1
1
2
6
4
0
0
5
ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
1
1
2
6
4
0
0
6
ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
1
1
2
6
4
0
0
7
INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
1
1
2
6
4
0
0
8
L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
1
1
2
6
4
0
0
9
DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
1
1
2
6
4
1
0
1
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
1
1
2
6
4
1
0
4
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
1
1
2
6
4
1
0
7
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
1
1
2
6
4
1
0
2
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
1
1
2
6
4
1
0
5
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
1
1
2
6
4
1
0
8
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
1
1
2
6
4
4
0
1
PRÀCTICUM I
1
1
2
6
4
1
0
3
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
1
1
2
6
4
1
0
6
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
1
1
2
6
4
1
0
9
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
1
1
2
6
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
1
1
2
6
4
4
0
2
PRÀCTIQUES EXTERNES II
1
1
2
6
4
2
0
4
PROJECTE ARTÍSTIC
1
1
2
6
4
2
0
5
FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
1
1
2
6
4
2
0
6
DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
1
1
2
6
4
2
0
9
DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
1
1
2
6
4
2
1
1
AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
1
1
2
6
4
2
1
9
VEU I SALUT
1
1
2
6
4
2
2
0
DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
1
1
2
6
4
2
2
1
L'INFANT I LA DANSA
1
1
2
6
4
2
2
2
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
1
1
2
6
4
2
2
3
INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
1
1
2
6
4
2
2
4
INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
1
1
2
6
4
2
2
5
PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
1
1
2
6
4
2
2
6
L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
1
1
2
6
4
2
2
7
EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
1
1
2
6
4
2
2
8
FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
1
1
2
6
4
2
2
9
RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
1
1
2
6
4
2
3
2
PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
1
1
2
6
4
2
3
3
ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
A1Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
RA1Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264219/VEU I SALUT
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA2Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264219/VEU I SALUT
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA2 - Coneix els fonaments de les ciències experimentals, ciències socials i matemàtiques del
currículum d'aquest etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels
aprenentatges corresponents.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA3Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264401/PRÀCTICUM I
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264219/VEU I SALUT
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA3 - Coneix els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'educació
infantil, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA4Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264219/VEU I SALUT
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA4 - Elabora propostes didàctiques encaminades al desenvolupament de la percepció i expressió musical.
les habilitats motrius, el dibuix, els mitjans plàstics i la creativitat.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA5Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris

11264401/PRÀCTICUM I
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris

11264219/VEU I SALUT
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA5 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil,
dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA6Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11264219/VEU I SALUT
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA6 - Aplica elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA7Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11264219/VEU I SALUT
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA7 - Elabora propostes de programació adequades a diferents situacions a l’aula.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA8Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11264219/VEU I SALUT
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA8 - Sap integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d’educació infantil.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA9Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11264219/VEU I SALUT
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA9 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l’educació musical en l’educació infantil.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA10Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11264219/VEU I SALUT
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA10 - Coneix els principis i bases per la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l’etapa i les estratègies didàctiques per el seu desenvolupament.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA11Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264219/VEU I SALUT
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA11 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA12Coneix i valora críticament el currículum.
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11264219/VEU I SALUT
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA12 - Coneix i valora críticament el currículum.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA13Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11264219/VEU I SALUT
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA13 - Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA14Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264219/VEU I SALUT
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA14 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA15Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264219/VEU I SALUT
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA15 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA16Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11264219/VEU I SALUT
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA16 - Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA17Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11264401/PRÀCTICUM I
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11264219/VEU I SALUT
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA17 - Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA18Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264219/VEU I SALUT
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA18 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA19Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11264401/PRÀCTICUM I
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11264219/VEU I SALUT
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA19 - Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA20Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11264219/VEU I SALUT
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA20 - Coneix i sap gestionar recursos adequats a cada nivell u a difernts capcitats dels alumnes.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA21Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11264219/VEU I SALUT
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA21 - Realitza propostes didàctiques i sap justificar-les.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
A2Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora
i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
RA1Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264219/VEU I SALUT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA2Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264401/PRÀCTICUM I
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264219/VEU I SALUT
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA3Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264219/VEU I SALUT
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA4Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264219/VEU I SALUT
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA5Coneix els models educatius i les seves metodologies.
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264219/VEU I SALUT
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA6Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264219/VEU I SALUT
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA6 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA7Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264219/VEU I SALUT
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA7 - Coneix les manifestacions i les causes dels transtorns del desenvolupament.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA8Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264219/VEU I SALUT
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA8 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA9Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264219/VEU I SALUT
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA9 - Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA10Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264219/VEU I SALUT
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA10 - Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA11Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264219/VEU I SALUT
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA11 - Coneix els principis i bases per a la didàctica de les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques en l'etapa i les estratègies didàctiques per al seu desenvolupament.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA12Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264219/VEU I SALUT
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA12 - Coneix i utilitza cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA13Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264219/VEU I SALUT
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA13 - Utilitza el joc com a recurs didàctic i dissenya activitats d'aprenentatge basades en principis
lúdics.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA14Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264219/VEU I SALUT
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA14 - Analitza els mitjans audiovisuals i les seves implicacions educatives.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA15Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264219/VEU I SALUT
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA15 - Promou la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA16Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264219/VEU I SALUT
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA16 - Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA17Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264219/VEU I SALUT
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA17 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA18 Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11264219/VEU I SALUT
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA18 - Determina el verdader sentit que ha de tenir l'educació musical en l'educació infantil.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA19Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11264219/VEU I SALUT
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA19 - Promou i facilita els aprenentatges en la primera infància des d’una perspectiva globalitzadora.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA20Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11264219/VEU I SALUT
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA20 - Comprendre significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al
concepte de globalitat de la persona.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA21Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264219/VEU I SALUT
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA21 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA22Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264219/VEU I SALUT
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA22 - Coneix els fonaments teòrics de la rítmica i la seva vessant pedagògica en l'educació infantil.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA23Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11264219/VEU I SALUT
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA23 - Saber integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a
generador de moviment en alumnes d'educació infantil.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA24Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11264219/VEU I SALUT
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA24 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA25Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264219/VEU I SALUT
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA25 - Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de
l'educació infantil.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA26 Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264219/VEU I SALUT
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA26 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA27Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264219/VEU I SALUT
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA27 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA28Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264219/VEU I SALUT
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA28 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA29Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11264401/PRÀCTICUM I
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11264219/VEU I SALUT
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA29 - Analitza els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA30 Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació
infantil i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació
infantil i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació
infantil i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació
infantil i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació
infantil i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació
infantil i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació
infantil i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació
infantil i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació
infantil i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació
infantil i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació
infantil i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació
infantil i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació
infantil i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació
infantil i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació
infantil i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació
infantil i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació
infantil i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació
infantil i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació
infantil i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació
infantil i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació
infantil i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació
infantil i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació
infantil i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació
infantil i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació
infantil i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació
infantil i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació
infantil i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació
infantil i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11264219/VEU I SALUT
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació
infantil i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació
infantil i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació
infantil i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació
infantil i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació
infantil i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació
infantil i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació
infantil i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació
infantil i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació
infantil i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació
infantil i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació
infantil i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA30 - Determina cada un dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa de l'educació
infantil i domina les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA31Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264219/VEU I SALUT
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA31 - Construeix una base sòlida de coneixements sobre les ciències experimentals, ciències socials i
les matemàtiques.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
A3Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat que atenguin a les singulars
necessitats educatives dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als
drets humans.
RA1Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264219/VEU I SALUT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA2Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264219/VEU I SALUT
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA3Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264219/VEU I SALUT
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA3 - Coneix els principis, fonaments, refernts ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i
l'escola inclusiva.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA4Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264219/VEU I SALUT
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA4 - Coneix altres professionals, equips i serveis d'educació i de salut amb els que ha de col·laborar
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA5Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264219/VEU I SALUT
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA5 - Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educatives
d'infantil i primària.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA6Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264219/VEU I SALUT
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA6 - Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats
educatives a l'aula infantil i primària.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA7Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264219/VEU I SALUT
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA7 - Participa en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de
projectes de centre, i amb els plans educatius de l'entorn.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA8Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264219/VEU I SALUT
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA8 - Comprèn les ciències experimentals, ciències socials i les matemàtiques com a coneixement
sociocultural.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA9Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264219/VEU I SALUT
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA9 - Analitza amb altres professionals del centre l'atenció a cada estudiant, la planificació de les
seqüències d'aprenentatge i l'organització de les situacions de treball a l'aula i l'espai de
joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i 0-6.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA10Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264219/VEU I SALUT
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA10 - Dona resposta a les necessitats dels estudiants i transmet seguretat, tranquilitat i afecte.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA11Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264219/VEU I SALUT
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA11 - Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la
diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA12Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264219/VEU I SALUT
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA12 - Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics,
curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA13Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11264219/VEU I SALUT
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA13 - Elabora i aplica propostes didàctiques en relació a la interacció entre ciència, tècnica,
estructura social i desenvolupament sostenible.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA14Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264219/VEU I SALUT
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA14 - Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA15Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11264219/VEU I SALUT
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA15 - Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA16 Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264219/VEU I SALUT
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA16 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA17Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264219/VEU I SALUT
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA17 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA18Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264219/VEU I SALUT
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA18 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA19Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264219/VEU I SALUT
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA19 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA20Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11264219/VEU I SALUT
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA20 - Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el
concepte de globalitat de la persona.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA21Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11264401/PRÀCTICUM I
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11264219/VEU I SALUT
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA21 - Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA22Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11264401/PRÀCTICUM I
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11264219/VEU I SALUT
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA22 - Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA23Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11264219/VEU I SALUT
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA23 - Elabora i aplica propostes diàctiques en relació a la interacció entre la ciència, la tècnica,
l'estructura social i les matemàtiques.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
A4Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella i abordar la resolució pacífica de conflictes.
Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar sobre
ells.
RA1Observa i analitza els contextos educatius.
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264219/VEU I SALUT
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA2Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264219/VEU I SALUT
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA3Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264219/VEU I SALUT
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA3 - Valora la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de
l'educació.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA4Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264219/VEU I SALUT
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA4 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA5 Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264219/VEU I SALUT
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA5 - Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA6Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264219/VEU I SALUT
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA6 - Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA7Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264219/VEU I SALUT
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA7 - Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu
a l'aula.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA8Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264219/VEU I SALUT
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA8 - Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
A5Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i
la singularitat de cada estudiant com factors d'educació de les emocions, els sentiments i els
valors en la primera infància.
RA1Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264219/VEU I SALUT
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA2Valora la importància del treball en equip
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264401/PRÀCTICUM I
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264206/DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264209/DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264211/AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264219/VEU I SALUT
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264220/DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264221/L'INFANT I LA DANSA
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264222/COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264223/INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264224/INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264225/PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264226/L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264227/EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264228/FORMACIÓ PSICO-CORPORAL
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264229/RELIGIÓ, CULTURA I VALORS
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264232/PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA
    RA2 - Valora la importància del treball en equip

11264233/ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL, MOTRIU I INTEL.LECTUAL
 RA3Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264006/ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264007/INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264009/DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264101/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264104/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264107/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264102/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264105/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264108/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264401/PRÀCTICUM I
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264103/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264106/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264109/ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264204/PROJECTE ARTÍSTIC
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.

11264205/FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA
    RA3 - Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.