2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 
Grau d'Educació Infantil (Seu Baix Penedès) (2009)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11274003 APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT Anual
Formació bàsica 18
11274004 HABILITATS COMUNICATIVES Anual
Formació bàsica 12
11274002 PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS Anual
Formació bàsica 18
11274001 SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ Anual
Formació bàsica 12
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11274009 DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT Anual
Formació bàsica 6
11274101 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I Anual
Obligatòria 6
11274107 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I Anual
Obligatòria 6
11274104 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I Anual
Obligatòria 6
11274005 ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA Anual
Formació bàsica 6
11274007 INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ Anual
Formació bàsica 12
11274008 L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL Anual
Formació bàsica 6
11274006 ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS Anual
Formació bàsica 12
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11274102 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II Anual
Obligatòria 12
11274108 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II Anual
Obligatòria 6
11274105 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II Anual
Obligatòria 6
11274401 PRACTICUM I Anual
Pràctiques Externes obligatòria 21
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11274217 ASPECTES EDUCATIUS I PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PER L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA Anual
Optativa 6
11274211 AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA Anual
Optativa 3
11274207 CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA Anual
Optativa 9
11274209 DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT Anual
Optativa 3
11274213 DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU I EDUCACIÓ PSICOMOTRIU Anual
Optativa 6
11274206 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I Anual
Optativa 6
11274208 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA Anual
Optativa 6
11274202 ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT Anual
Optativa 3
11274205 FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA Anual
Optativa 3
11274216 INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA DIVERSITAT SOCIAL, ÈTNICA I CULTURAL Anual
Optativa 6
11274215 INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS EMOCIONALS I DE RELACIÓ Anual
Optativa 3
11274212 LLENGUATGE MUSICAL Anual
Optativa 3
11274210 PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ Anual
Optativa 3
11274214 TREBALL CORPORAL Anual
Optativa 3