2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 
Grau d'Educació Infantil (Seu Baix Penedès) (2009)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
11274003 APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT AN
Formació bàsica 18
11274004 HABILITATS COMUNICATIVES AN
Formació bàsica 12
11274002 PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS AN
Formació bàsica 18
11274001 SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ AN
Formació bàsica 12
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
11274009 DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT AN
Formació bàsica 6
11274101 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I AN
Obligatòria 6
11274107 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I AN
Obligatòria 6
11274104 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I AN
Obligatòria 6
11274005 ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA AN
Formació bàsica 6
11274007 INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ AN
Formació bàsica 12
11274008 L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL AN
Formació bàsica 6
11274006 ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS AN
Formació bàsica 12
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
11274102 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II AN
Obligatòria 12
11274108 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II AN
Obligatòria 6
11274105 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II AN
Obligatòria 6
11274401 PRÀCTICUM I AN conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 21
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
11274103 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III AN
Obligatòria 3
11274109 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES III AN
Obligatòria 6
11274106 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III AN
Obligatòria 9
11274402 PRÀCTIQUES EXTERNES II AN conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 21
11274301 TREBALL DE FI DE GRAU AN conv. única
Treball fi de grau 9
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
11274211 AUDICIÓ: LES HISTÒRIES DE LA MÚSICA 1Q
Optativa 3
11274209 DANSA: LA MÚSICA EN MOVIMENT 1Q
Optativa 3
11274208 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA 1Q
Optativa 6
11274205 FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA 1Q
Optativa 3
11274212 LLENGUATGE MUSICAL 1Q
Optativa 3
11274210 PRÀCTICA INSTRUMENTAL, CREATIVITAT I IMPROVISACIÓ 1Q
Optativa 3
11274229 RELIGIÓ, CULTURA I VALORS 1Q
Optativa 6
11274222 COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR 2Q
Optativa 12
11274220 DIDÀCTICA DE LA MÚSICA I LA DANSA A INFANTIL 2Q
Optativa 3
11274221 L'INFANT I LA DANSA 2Q
Optativa 3
11274232 PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA 2Q
Optativa 6
11274204 PROJECTE ARTÍSTIC 2Q
Optativa 3
11274219 VEU I SALUT 2Q
Optativa 3
11274217 ASPECTES EDUCATIUS I PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PER L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA AN
Optativa 6
11274207 CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA AN
Optativa 9
11274213 DESENVOLUPAMENT I EDUCACIÓ PSICOMOTRIU AN
Optativa 6
11274206 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I AN
Optativa 6
11274227 EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA AN
Optativa 3
11274202 ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT AN
Optativa 3
11274228 FORMACIÓ PSICO-CORPORAL AN
Optativa 3
11274223 INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL AN
Optativa 6
11274216 INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA DIVERSITAT SOCIAL, ÈTNICA I CULTURAL AN
Optativa 6
11274224 INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE AN
Optativa 6
11274215 INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS EMOCIONALS I DE RELACIÓ AN
Optativa 3
11274226 L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT AN
Optativa 3
11274225 PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA AN
Optativa 3
11274214 TREBALL CORPORAL AN
Optativa 3