2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 
 
Formació del Professorat d'ESO, Batx., FP i Ensenyament d'Idiomes (2009)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11605101 APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT AN
Obligatòria 4
11605158 APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE L'ADMINISTRACIÓ AN
Obligatòria 10
11605130 APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE L'ECONOMIA I ECONOMIA DE L'EMPRESA AN
Obligatòria 10
11605117 APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE LA BIOLOGIA I LA GEOLOGIA AN
Obligatòria 10
11605111 APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE LA FÍSICA I QUÍMICA AN
Obligatòria 10
11605133 APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE LA GEOGRAFIA AN
Obligatòria 4
11605134 APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART AN
Obligatòria 6
11605120 APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE LA TECNOLOGIA AN
Obligatòria 10
11605142 APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE LES LLENGÜES I LITERATURA CATALANA I ESPANYOLA AN
Obligatòria 10
11605112 AVALUACIÓ I DIFICULTATS D'APRENENTATGE AN
Obligatòria 4
11605157 COMPLEMENTS DE FORMACIÓ DISCIPLINÀRIA EN ADMINISTRACIÓ AN
Obligatòria 6
11605115 COMPLEMENTS DE FORMACIÓ DISCIPLINÀRIA EN BIOLOGIA AN
Obligatòria 3
11605128 COMPLEMENTS DE FORMACIÓ DISCIPLINÀRIA EN ECONOMIA AN
Obligatòria 3
11605129 COMPLEMENTS DE FORMACIÓ DISCIPLINÀRIA EN ECONOMIA DE L'EMPRESA AN
Obligatòria 3
11605109 COMPLEMENTS DE FORMACIÓ DISCIPLINÀRIA EN FÍSICA AN
Obligatòria 3
11605116 COMPLEMENTS DE FORMACIÓ DISCIPLINÀRIA EN GEOLOGIA AN
Obligatòria 3
11605140 COMPLEMENTS DE FORMACIÓ DISCIPLINÀRIA EN LLENGUA I LITERATURA CATALANA AN
Obligatòria 6
11605141 COMPLEMENTS DE FORMACIÓ DISCIPLINÀRIA EN LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLA AN
Obligatòria 6
11605110 COMPLEMENTS DE FORMACIÓ DISCIPLINÀRIA EN QUÍMICA AN
Obligatòria 3
11605127 CURRÍCULUM PER LA SECUNDÀRIA D'ECONOMIA: VALOR CULTURAL I FORMATIU AN
Obligatòria 3
11605131 EL CURRÍCULUM EN CIÈNCIES SOCIALS A L'ESO I AL BATXILLERAT: COMPLEMENTS DE FORMACIÓ D'HISTÒRIA I HIS AN
Obligatòria 6
11605132 EL CURRÍCULUM EN CIÈNCIES SOCIALS A L'ESO I AL BATXILLERAT: COMPLEMENTS DE FORMACIÓ DE GEOGRAFIA AN
Obligatòria 6
11605113 INNOVACIÓ DOCENT I INICIACIÓ A LA RECERCA EDUCATIVA AN
Obligatòria 5
11605114 LA BIOLOGIA I LA GEOLOGIA A SECUNDÀRIA I EL SEU CONTEXT AN
Obligatòria 3
11605119 LA DOCÈNCIA DE TECNOLOGIA EN EL CONTEXT SOCIAL AN
Obligatòria 3
11605108 LA FÍSICA I LA QUÍMICA A SECUNDÀRIA I EL SEU CONTEXT AN
Obligatòria 3
11605118 LA TECNOLOGIA EN SECUNDÀRIA AN
Obligatòria 3
11605103 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA AN
Obligatòria 3
11605102 PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS AN
Obligatòria 4
11605104 SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ AN
Obligatòria 4
11605401 PRÀCTIQUES EXTERNES AN conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 14
11605106 PRÀCTIQUES EXTERNES II AN conv. única
Obligatòria 11
11605107 TREBALL DE FI DE MÀSTER AN conv. única
Obligatòria 6