2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 
Tecnologia Educativa: e-learning i Gestió del Coneixement (2012)
 Assignatures
  METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ EN TECNOLOGIA EDUCATIVA
   Continguts
Tema Subtema
1. La investigació educativa 1.1. Metodologia de la investigació
1.1.1. Quantitativa
1.1.2. Qualitativa
1.1.3. Mixta
1.2. La Investigació en Tecnologia Educativa
1.2.1. Investigació Educativa en I+R
2. Disseny d'un projecte d'investigació 2.1. Anàlisi del context i de les necessitats: tria del tema
2.2. Definició dels objectius de la recerca
2.3. Selecció de la metodologia
2.4. Disseny del procés de recerca: la selecció de la realitat o dels col·lectius objecte d'estudi; els instruments de recollida de dades; el procés de tractament de les dades; el cronograma
3. El desenvolupament de la investigació 3.1. Contacte amb els informants
3.2. Aplicació dels instruments de recollida de dades
3.3. Selecció de les eines per al processament de les dades
3.4. Disseny de l'informe final
4. Presentació de l'informe de la investigació
5. Publicació dels resultats