2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 
Tecnologia Educativa: e-learning i Gestió del Coneixement (2012)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
11665102 DIFUSIÓ I TRANSFERÈNCIA AN
Obligatòria 3
11665101 METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ EN TECNOLOGIA EDUCATIVA AN
Obligatòria 6
11665401 PRÀCTIQUES EXTERNES AN conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 6
11665301 TREBALL FI DE MÀSTER AN conv. única
Treball fi de màster 15
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
11665204 AVALUACIÓ DE MITJANS I MATERIALS D'ENSENYAMENTS AN
Optativa 3
11665210 COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL PER A LA FORMACIÓ: SISTEMES DE VIDEOCONFERÈNCIA AN
Optativa 3
11665216 COMUNICACIÓ, INTERACCIÓ I COL·LABORACIÓ AN
Optativa 3
11665206 DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DEL DOCENT EN RELACIÓ A LES TIC AN
Optativa 3
11665218 DISSENY D'INVESTIGACIÓ AN
Optativa 6
11665217 DISSENY DE PROJECTES CURRICULARS AMB L'ÚS DE LES TIC AN
Optativa 3
11665220 DISSENY I DESENVOLUPAMENT D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ AN
Optativa 6
11665221 DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE MATERIALS DE FORMACIÓ AN
Optativa 6
11665205 DISSENY I VIABILITAT DE PROJECTES TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ AN
Optativa 3
11665212 EINES I TÈCNIQUES PER A LA RECOLLIDA I L'ANÀLISI DE DADES AN
Optativa 6
11665219 EINES TELEMÀTIQUES PER A LA DOCÈNCIA AN
Optativa 6
11665203 ENTORNS FLEXIBLES DE FORMACIÓ AN
Optativa 3
11665211 ESPAIS I EINES PER AL TREBALL COL·LABORATIU AN
Optativa 3
11665207 ÈTICA PER A PROFESSIONALS I INVESTIGADORS EN RELACIÓ A LES TIC AN
Optativa 3
11665201 GESTIÓ DEL CONEIXEMENT: ORGANITZACIÓ I TRANSFERÈNCIA AN
Optativa 3
11665214 GESTIÓ DEL CONEIXEMENT: REPOSITORIS DE CONTINGUTS EDUCATIUS AN
Optativa 3
11665202 LES TIC EN L'ÀMBIT NO FORMAL AN
Optativa 3
11665213 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE L'ÚS DE LES TIC A L'ENSENYAMENT AN
Optativa 3
11665209 PRODUCCIÓ I INTEGRACIÓ DE LA IMATGE, L'AUDIO I EL VÍDEO DIGITAL AN
Optativa 3
11665208 SOCIETAT, CULTURA I FORMACIÓ EN L'ERA DE LA INFORMACIÓ AN
Optativa 3
11665215 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ A LA FORMACIÓ AN
Optativa 3