2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 
 
<
Primer CursSegon CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
1
6
8
5
1
0
1
FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
1
1
6
8
5
1
0
2
BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
1
1
6
8
5
1
0
3
MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
1
1
6
8
5
1
0
4
HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
1
1
6
8
5
1
0
5
TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
1
1
6
8
5
1
0
6
TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
1
1
6
8
5
1
0
7
AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
1
1
6
8
5
1
0
8
INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
1
1
6
8
5
1
0
9
INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
1
1
6
8
5
1
1
0
TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
1
1
6
8
5
4
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES I
1
1
6
8
5
3
0
1
TREBALL DE FI DE MÀSTER
1
1
6
8
5
4
0
2
PRÀCTIQUES EXTERNES II
1
1
6
8
5
2
0
1
PSICOLOGIA DEL DOLOR
1
1
6
8
5
2
0
2
PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
1
1
6
8
5
2
0
3
TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
1
1
6
8
5
2
1
3
NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
1
1
6
8
5
2
1
4
TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
1
1
6
8
5
2
2
4
PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
A1Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, en el que tinguin cabuda
els components biopsicosocials de la mateixa, d'acord amb les directrius de la OMS.
RA1Situa el contingut d'aquesta matèria, en un marc integrador que tingui en compte la realitat
biopsicosocial de l'individu
    RA1 - Situa el contingut d'aquesta matèria, en un marc integrador que tingui en compte la realitat
biopsicosocial de l'individu

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Situa el contingut d'aquesta matèria, en un marc integrador que tingui en compte la realitat
biopsicosocial de l'individu

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA1 - Situa el contingut d'aquesta matèria, en un marc integrador que tingui en compte la realitat
biopsicosocial de l'individu

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Situa el contingut d'aquesta matèria, en un marc integrador que tingui en compte la realitat
biopsicosocial de l'individu

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Situa el contingut d'aquesta matèria, en un marc integrador que tingui en compte la realitat
biopsicosocial de l'individu

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Situa el contingut d'aquesta matèria, en un marc integrador que tingui en compte la realitat
biopsicosocial de l'individu

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Situa el contingut d'aquesta matèria, en un marc integrador que tingui en compte la realitat
biopsicosocial de l'individu

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA1 - Situa el contingut d'aquesta matèria, en un marc integrador que tingui en compte la realitat
biopsicosocial de l'individu

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA1 - Situa el contingut d'aquesta matèria, en un marc integrador que tingui en compte la realitat
biopsicosocial de l'individu

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA1 - Situa el contingut d'aquesta matèria, en un marc integrador que tingui en compte la realitat
biopsicosocial de l'individu

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA1 - Situa el contingut d'aquesta matèria, en un marc integrador que tingui en compte la realitat
biopsicosocial de l'individu

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Situa el contingut d'aquesta matèria, en un marc integrador que tingui en compte la realitat
biopsicosocial de l'individu

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Situa el contingut d'aquesta matèria, en un marc integrador que tingui en compte la realitat
biopsicosocial de l'individu

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Situa el contingut d'aquesta matèria, en un marc integrador que tingui en compte la realitat
biopsicosocial de l'individu

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA1 - Situa el contingut d'aquesta matèria, en un marc integrador que tingui en compte la realitat
biopsicosocial de l'individu

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA1 - Situa el contingut d'aquesta matèria, en un marc integrador que tingui en compte la realitat
biopsicosocial de l'individu

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA1 - Situa el contingut d'aquesta matèria, en un marc integrador que tingui en compte la realitat
biopsicosocial de l'individu

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA1 - Situa el contingut d'aquesta matèria, en un marc integrador que tingui en compte la realitat
biopsicosocial de l'individu

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA1 - Situa el contingut d'aquesta matèria, en un marc integrador que tingui en compte la realitat
biopsicosocial de l'individu

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA2 Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA3Entén a nivell teòric i pràctic el model integrat d'intervenció.
    RA3 - Entén a nivell teòric i pràctic el model integrat d'intervenció.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Entén a nivell teòric i pràctic el model integrat d'intervenció.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA3 - Entén a nivell teòric i pràctic el model integrat d'intervenció.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Entén a nivell teòric i pràctic el model integrat d'intervenció.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Entén a nivell teòric i pràctic el model integrat d'intervenció.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Entén a nivell teòric i pràctic el model integrat d'intervenció.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Entén a nivell teòric i pràctic el model integrat d'intervenció.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA3 - Entén a nivell teòric i pràctic el model integrat d'intervenció.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA3 - Entén a nivell teòric i pràctic el model integrat d'intervenció.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA3 - Entén a nivell teòric i pràctic el model integrat d'intervenció.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA3 - Entén a nivell teòric i pràctic el model integrat d'intervenció.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Entén a nivell teòric i pràctic el model integrat d'intervenció.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Entén a nivell teòric i pràctic el model integrat d'intervenció.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA3 - Entén a nivell teòric i pràctic el model integrat d'intervenció.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA3 - Entén a nivell teòric i pràctic el model integrat d'intervenció.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA3 - Entén a nivell teòric i pràctic el model integrat d'intervenció.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA3 - Entén a nivell teòric i pràctic el model integrat d'intervenció.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA3 - Entén a nivell teòric i pràctic el model integrat d'intervenció.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA3 - Entén a nivell teòric i pràctic el model integrat d'intervenció.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA4Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.
    RA4 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA4 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA4 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA4 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA4 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA4 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA4 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA4 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA4 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA4 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA4 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA4 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA5És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.
    RA5 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA5 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA5 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA5 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA5 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA5 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA5 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA5 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA5 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA5 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA5 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA5 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA5 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA5 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA5 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA5 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA5 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA6Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.
    RA6 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA6 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA6 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA6 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA6 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA6 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA6 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA6 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA6 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA6 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA6 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA6 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA6 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA6 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA6 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA7Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària
    RA7 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA7 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA7 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA7 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA7 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA7 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA7 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA7 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA7 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA7 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA7 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA7 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA7 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA7 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA7 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA7 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA8Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen
    RA8 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA8 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA8 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA8 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA8 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA8 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA8 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA8 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA8 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA8 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA8 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA8 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA8 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA8 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA8 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA8 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA8 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
A2Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació de la pràctica professional,
ajustant el seu exercici com a professional sanitari a les disposicions de la Llei 44/2003 del 21 de
novembre, d'ordenació de professions sanitàries.
RA1 Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.
    RA1 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA1 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA1 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA1 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA1 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA1 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA1 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA1 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA1 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA1 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA1 - Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA2Comprèn la intervenció psicològica com a estratègia per a la prevenció de la malaltia i la
promoció de la salut.
    RA2 - Comprèn la intervenció psicològica com a estratègia per a la prevenció de la malaltia i la
promoció de la salut.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Comprèn la intervenció psicològica com a estratègia per a la prevenció de la malaltia i la
promoció de la salut.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA2 - Comprèn la intervenció psicològica com a estratègia per a la prevenció de la malaltia i la
promoció de la salut.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Comprèn la intervenció psicològica com a estratègia per a la prevenció de la malaltia i la
promoció de la salut.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Comprèn la intervenció psicològica com a estratègia per a la prevenció de la malaltia i la
promoció de la salut.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Comprèn la intervenció psicològica com a estratègia per a la prevenció de la malaltia i la
promoció de la salut.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Comprèn la intervenció psicològica com a estratègia per a la prevenció de la malaltia i la
promoció de la salut.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA2 - Comprèn la intervenció psicològica com a estratègia per a la prevenció de la malaltia i la
promoció de la salut.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA2 - Comprèn la intervenció psicològica com a estratègia per a la prevenció de la malaltia i la
promoció de la salut.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA2 - Comprèn la intervenció psicològica com a estratègia per a la prevenció de la malaltia i la
promoció de la salut.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA2 - Comprèn la intervenció psicològica com a estratègia per a la prevenció de la malaltia i la
promoció de la salut.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Comprèn la intervenció psicològica com a estratègia per a la prevenció de la malaltia i la
promoció de la salut.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Comprèn la intervenció psicològica com a estratègia per a la prevenció de la malaltia i la
promoció de la salut.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Comprèn la intervenció psicològica com a estratègia per a la prevenció de la malaltia i la
promoció de la salut.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA2 - Comprèn la intervenció psicològica com a estratègia per a la prevenció de la malaltia i la
promoció de la salut.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA2 - Comprèn la intervenció psicològica com a estratègia per a la prevenció de la malaltia i la
promoció de la salut.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA2 - Comprèn la intervenció psicològica com a estratègia per a la prevenció de la malaltia i la
promoció de la salut.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA2 - Comprèn la intervenció psicològica com a estratègia per a la prevenció de la malaltia i la
promoció de la salut.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA2 - Comprèn la intervenció psicològica com a estratègia per a la prevenció de la malaltia i la
promoció de la salut.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA3Treballa coordinadament amb altres professionals de la salut
    RA3 - Treballa coordinadament amb altres professionals de la salut

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Treballa coordinadament amb altres professionals de la salut

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA3 - Treballa coordinadament amb altres professionals de la salut

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Treballa coordinadament amb altres professionals de la salut

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Treballa coordinadament amb altres professionals de la salut

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Treballa coordinadament amb altres professionals de la salut

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Treballa coordinadament amb altres professionals de la salut

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA3 - Treballa coordinadament amb altres professionals de la salut

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA3 - Treballa coordinadament amb altres professionals de la salut

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA3 - Treballa coordinadament amb altres professionals de la salut

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA3 - Treballa coordinadament amb altres professionals de la salut

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Treballa coordinadament amb altres professionals de la salut

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Treballa coordinadament amb altres professionals de la salut

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA3 - Treballa coordinadament amb altres professionals de la salut

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA3 - Treballa coordinadament amb altres professionals de la salut

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA3 - Treballa coordinadament amb altres professionals de la salut

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA3 - Treballa coordinadament amb altres professionals de la salut

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA3 - Treballa coordinadament amb altres professionals de la salut

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA3 - Treballa coordinadament amb altres professionals de la salut

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
A3Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de la gestió de les emocions adequades per a una
interacció efectiva amb els pacients, familiars i cuidadors en els processos d'identificació del
problema, avaluació, comunicació del diagnòstic i intervenció i seguiment psicològics.
RA1Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA1 - Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA2 Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA3Entendre les alternatives per promoure les característiques funcionals i modificar les
característiques potencialment disfuncionals.
    RA3 - Entendre les alternatives per promoure les característiques funcionals i modificar les
característiques potencialment disfuncionals.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Entendre les alternatives per promoure les característiques funcionals i modificar les
característiques potencialment disfuncionals.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA3 - Entendre les alternatives per promoure les característiques funcionals i modificar les
característiques potencialment disfuncionals.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Entendre les alternatives per promoure les característiques funcionals i modificar les
característiques potencialment disfuncionals.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Entendre les alternatives per promoure les característiques funcionals i modificar les
característiques potencialment disfuncionals.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Entendre les alternatives per promoure les característiques funcionals i modificar les
característiques potencialment disfuncionals.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Entendre les alternatives per promoure les característiques funcionals i modificar les
característiques potencialment disfuncionals.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA3 - Entendre les alternatives per promoure les característiques funcionals i modificar les
característiques potencialment disfuncionals.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA3 - Entendre les alternatives per promoure les característiques funcionals i modificar les
característiques potencialment disfuncionals.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA3 - Entendre les alternatives per promoure les característiques funcionals i modificar les
característiques potencialment disfuncionals.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA3 - Entendre les alternatives per promoure les característiques funcionals i modificar les
característiques potencialment disfuncionals.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Entendre les alternatives per promoure les característiques funcionals i modificar les
característiques potencialment disfuncionals.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Entendre les alternatives per promoure les característiques funcionals i modificar les
característiques potencialment disfuncionals.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA3 - Entendre les alternatives per promoure les característiques funcionals i modificar les
característiques potencialment disfuncionals.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA3 - Entendre les alternatives per promoure les característiques funcionals i modificar les
característiques potencialment disfuncionals.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA3 - Entendre les alternatives per promoure les característiques funcionals i modificar les
característiques potencialment disfuncionals.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA3 - Entendre les alternatives per promoure les característiques funcionals i modificar les
característiques potencialment disfuncionals.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA3 - Entendre les alternatives per promoure les característiques funcionals i modificar les
característiques potencialment disfuncionals.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA3 - Entendre les alternatives per promoure les característiques funcionals i modificar les
característiques potencialment disfuncionals.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA4Aprendre i utilitzar adequadament habilitats fonamentals per a l'exercici professional, tant les
generals com les de naturalesa més específica.
    RA4 - Aprendre i utilitzar adequadament habilitats fonamentals per a l'exercici professional, tant les
generals com les de naturalesa més específica.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Aprendre i utilitzar adequadament habilitats fonamentals per a l'exercici professional, tant les
generals com les de naturalesa més específica.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA4 - Aprendre i utilitzar adequadament habilitats fonamentals per a l'exercici professional, tant les
generals com les de naturalesa més específica.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Aprendre i utilitzar adequadament habilitats fonamentals per a l'exercici professional, tant les
generals com les de naturalesa més específica.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Aprendre i utilitzar adequadament habilitats fonamentals per a l'exercici professional, tant les
generals com les de naturalesa més específica.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Aprendre i utilitzar adequadament habilitats fonamentals per a l'exercici professional, tant les
generals com les de naturalesa més específica.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Aprendre i utilitzar adequadament habilitats fonamentals per a l'exercici professional, tant les
generals com les de naturalesa més específica.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA4 - Aprendre i utilitzar adequadament habilitats fonamentals per a l'exercici professional, tant les
generals com les de naturalesa més específica.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA4 - Aprendre i utilitzar adequadament habilitats fonamentals per a l'exercici professional, tant les
generals com les de naturalesa més específica.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA4 - Aprendre i utilitzar adequadament habilitats fonamentals per a l'exercici professional, tant les
generals com les de naturalesa més específica.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA4 - Aprendre i utilitzar adequadament habilitats fonamentals per a l'exercici professional, tant les
generals com les de naturalesa més específica.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Aprendre i utilitzar adequadament habilitats fonamentals per a l'exercici professional, tant les
generals com les de naturalesa més específica.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Aprendre i utilitzar adequadament habilitats fonamentals per a l'exercici professional, tant les
generals com les de naturalesa més específica.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA4 - Aprendre i utilitzar adequadament habilitats fonamentals per a l'exercici professional, tant les
generals com les de naturalesa més específica.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA4 - Aprendre i utilitzar adequadament habilitats fonamentals per a l'exercici professional, tant les
generals com les de naturalesa més específica.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA4 - Aprendre i utilitzar adequadament habilitats fonamentals per a l'exercici professional, tant les
generals com les de naturalesa més específica.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA4 - Aprendre i utilitzar adequadament habilitats fonamentals per a l'exercici professional, tant les
generals com les de naturalesa més específica.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA4 - Aprendre i utilitzar adequadament habilitats fonamentals per a l'exercici professional, tant les
generals com les de naturalesa més específica.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA4 - Aprendre i utilitzar adequadament habilitats fonamentals per a l'exercici professional, tant les
generals com les de naturalesa més específica.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA5Comprèn les característiques personals que permeten la bona praxi en psicologia de la salut.
    RA5 - Comprèn les característiques personals que permeten la bona praxi en psicologia de la salut.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA5 - Comprèn les característiques personals que permeten la bona praxi en psicologia de la salut.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA5 - Comprèn les característiques personals que permeten la bona praxi en psicologia de la salut.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA5 - Comprèn les característiques personals que permeten la bona praxi en psicologia de la salut.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA5 - Comprèn les característiques personals que permeten la bona praxi en psicologia de la salut.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Comprèn les característiques personals que permeten la bona praxi en psicologia de la salut.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Comprèn les característiques personals que permeten la bona praxi en psicologia de la salut.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA5 - Comprèn les característiques personals que permeten la bona praxi en psicologia de la salut.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA5 - Comprèn les característiques personals que permeten la bona praxi en psicologia de la salut.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA5 - Comprèn les característiques personals que permeten la bona praxi en psicologia de la salut.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA5 - Comprèn les característiques personals que permeten la bona praxi en psicologia de la salut.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Comprèn les característiques personals que permeten la bona praxi en psicologia de la salut.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Comprèn les característiques personals que permeten la bona praxi en psicologia de la salut.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA5 - Comprèn les característiques personals que permeten la bona praxi en psicologia de la salut.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA5 - Comprèn les característiques personals que permeten la bona praxi en psicologia de la salut.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA5 - Comprèn les característiques personals que permeten la bona praxi en psicologia de la salut.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA5 - Comprèn les característiques personals que permeten la bona praxi en psicologia de la salut.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA5 - Comprèn les característiques personals que permeten la bona praxi en psicologia de la salut.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA5 - Comprèn les característiques personals que permeten la bona praxi en psicologia de la salut.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
A4Analitzar críticament i utilitzar fonts d'informació clíniques.
RA1 Pot extreure la informació més rellevant d'un article científic en l'àmbit de les alteracions
del llenguatge i la memòria i comunicar adequadament tant de fora oral com escrita.
    RA1 - Pot extreure la informació més rellevant d'un article científic en l'àmbit de les alteracions
del llenguatge i la memòria i comunicar adequadament tant de fora oral com escrita.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Pot extreure la informació més rellevant d'un article científic en l'àmbit de les alteracions
del llenguatge i la memòria i comunicar adequadament tant de fora oral com escrita.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA1 - Pot extreure la informació més rellevant d'un article científic en l'àmbit de les alteracions
del llenguatge i la memòria i comunicar adequadament tant de fora oral com escrita.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Pot extreure la informació més rellevant d'un article científic en l'àmbit de les alteracions
del llenguatge i la memòria i comunicar adequadament tant de fora oral com escrita.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Pot extreure la informació més rellevant d'un article científic en l'àmbit de les alteracions
del llenguatge i la memòria i comunicar adequadament tant de fora oral com escrita.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Pot extreure la informació més rellevant d'un article científic en l'àmbit de les alteracions
del llenguatge i la memòria i comunicar adequadament tant de fora oral com escrita.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Pot extreure la informació més rellevant d'un article científic en l'àmbit de les alteracions
del llenguatge i la memòria i comunicar adequadament tant de fora oral com escrita.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA1 - Pot extreure la informació més rellevant d'un article científic en l'àmbit de les alteracions
del llenguatge i la memòria i comunicar adequadament tant de fora oral com escrita.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA1 - Pot extreure la informació més rellevant d'un article científic en l'àmbit de les alteracions
del llenguatge i la memòria i comunicar adequadament tant de fora oral com escrita.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA1 - Pot extreure la informació més rellevant d'un article científic en l'àmbit de les alteracions
del llenguatge i la memòria i comunicar adequadament tant de fora oral com escrita.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA1 - Pot extreure la informació més rellevant d'un article científic en l'àmbit de les alteracions
del llenguatge i la memòria i comunicar adequadament tant de fora oral com escrita.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Pot extreure la informació més rellevant d'un article científic en l'àmbit de les alteracions
del llenguatge i la memòria i comunicar adequadament tant de fora oral com escrita.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Pot extreure la informació més rellevant d'un article científic en l'àmbit de les alteracions
del llenguatge i la memòria i comunicar adequadament tant de fora oral com escrita.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Pot extreure la informació més rellevant d'un article científic en l'àmbit de les alteracions
del llenguatge i la memòria i comunicar adequadament tant de fora oral com escrita.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA1 - Pot extreure la informació més rellevant d'un article científic en l'àmbit de les alteracions
del llenguatge i la memòria i comunicar adequadament tant de fora oral com escrita.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA1 - Pot extreure la informació més rellevant d'un article científic en l'àmbit de les alteracions
del llenguatge i la memòria i comunicar adequadament tant de fora oral com escrita.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA1 - Pot extreure la informació més rellevant d'un article científic en l'àmbit de les alteracions
del llenguatge i la memòria i comunicar adequadament tant de fora oral com escrita.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA1 - Pot extreure la informació més rellevant d'un article científic en l'àmbit de les alteracions
del llenguatge i la memòria i comunicar adequadament tant de fora oral com escrita.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA1 - Pot extreure la informació més rellevant d'un article científic en l'àmbit de les alteracions
del llenguatge i la memòria i comunicar adequadament tant de fora oral com escrita.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA2Conèixer, analitzar i utilitzar críticament les fonts i la bibliografia.
    RA2 - Conèixer, analitzar i utilitzar críticament les fonts i la bibliografia.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Conèixer, analitzar i utilitzar críticament les fonts i la bibliografia.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA2 - Conèixer, analitzar i utilitzar críticament les fonts i la bibliografia.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Conèixer, analitzar i utilitzar críticament les fonts i la bibliografia.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Conèixer, analitzar i utilitzar críticament les fonts i la bibliografia.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Conèixer, analitzar i utilitzar críticament les fonts i la bibliografia.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Conèixer, analitzar i utilitzar críticament les fonts i la bibliografia.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA2 - Conèixer, analitzar i utilitzar críticament les fonts i la bibliografia.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA2 - Conèixer, analitzar i utilitzar críticament les fonts i la bibliografia.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA2 - Conèixer, analitzar i utilitzar críticament les fonts i la bibliografia.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA2 - Conèixer, analitzar i utilitzar críticament les fonts i la bibliografia.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Conèixer, analitzar i utilitzar críticament les fonts i la bibliografia.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Conèixer, analitzar i utilitzar críticament les fonts i la bibliografia.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Conèixer, analitzar i utilitzar críticament les fonts i la bibliografia.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA2 - Conèixer, analitzar i utilitzar críticament les fonts i la bibliografia.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA2 - Conèixer, analitzar i utilitzar críticament les fonts i la bibliografia.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA2 - Conèixer, analitzar i utilitzar críticament les fonts i la bibliografia.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA2 - Conèixer, analitzar i utilitzar críticament les fonts i la bibliografia.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA2 - Conèixer, analitzar i utilitzar críticament les fonts i la bibliografia.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA3Coneix els resultats de les investigacions més recents
    RA3 - Coneix els resultats de les investigacions més recents

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Coneix els resultats de les investigacions més recents

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA3 - Coneix els resultats de les investigacions més recents

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Coneix els resultats de les investigacions més recents

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Coneix els resultats de les investigacions més recents

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Coneix els resultats de les investigacions més recents

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Coneix els resultats de les investigacions més recents

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA3 - Coneix els resultats de les investigacions més recents

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA3 - Coneix els resultats de les investigacions més recents

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA3 - Coneix els resultats de les investigacions més recents

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA3 - Coneix els resultats de les investigacions més recents

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Coneix els resultats de les investigacions més recents

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Coneix els resultats de les investigacions més recents

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA3 - Coneix els resultats de les investigacions més recents

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA3 - Coneix els resultats de les investigacions més recents

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA3 - Coneix els resultats de les investigacions més recents

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA3 - Coneix els resultats de les investigacions més recents

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA3 - Coneix els resultats de les investigacions més recents

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA3 - Coneix els resultats de les investigacions més recents

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA4Sap planificar un intervenció neuropsicològica
    RA4 - Sap planificar un intervenció neuropsicològica

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Sap planificar un intervenció neuropsicològica

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA4 - Sap planificar un intervenció neuropsicològica

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Sap planificar un intervenció neuropsicològica

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Sap planificar un intervenció neuropsicològica

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Sap planificar un intervenció neuropsicològica

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Sap planificar un intervenció neuropsicològica

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA4 - Sap planificar un intervenció neuropsicològica

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA4 - Sap planificar un intervenció neuropsicològica

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA4 - Sap planificar un intervenció neuropsicològica

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA4 - Sap planificar un intervenció neuropsicològica

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Sap planificar un intervenció neuropsicològica

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Sap planificar un intervenció neuropsicològica

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA4 - Sap planificar un intervenció neuropsicològica

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA4 - Sap planificar un intervenció neuropsicològica

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA4 - Sap planificar un intervenció neuropsicològica

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA4 - Sap planificar un intervenció neuropsicològica

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA4 - Sap planificar un intervenció neuropsicològica

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA4 - Sap planificar un intervenció neuropsicològica

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA5Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.
    RA5 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA5 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA5 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA5 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA5 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA5 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA5 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA5 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA5 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA5 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA5 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA5 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA5 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA5 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA5 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA6Busca i processa informació de forma adequada per a poder gestionar aquestes situacions
psicopatològiques.
    RA6 - Busca i processa informació de forma adequada per a poder gestionar aquestes situacions
psicopatològiques.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA6 - Busca i processa informació de forma adequada per a poder gestionar aquestes situacions
psicopatològiques.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA6 - Busca i processa informació de forma adequada per a poder gestionar aquestes situacions
psicopatològiques.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA6 - Busca i processa informació de forma adequada per a poder gestionar aquestes situacions
psicopatològiques.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA6 - Busca i processa informació de forma adequada per a poder gestionar aquestes situacions
psicopatològiques.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Busca i processa informació de forma adequada per a poder gestionar aquestes situacions
psicopatològiques.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Busca i processa informació de forma adequada per a poder gestionar aquestes situacions
psicopatològiques.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA6 - Busca i processa informació de forma adequada per a poder gestionar aquestes situacions
psicopatològiques.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA6 - Busca i processa informació de forma adequada per a poder gestionar aquestes situacions
psicopatològiques.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA6 - Busca i processa informació de forma adequada per a poder gestionar aquestes situacions
psicopatològiques.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA6 - Busca i processa informació de forma adequada per a poder gestionar aquestes situacions
psicopatològiques.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - Busca i processa informació de forma adequada per a poder gestionar aquestes situacions
psicopatològiques.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Busca i processa informació de forma adequada per a poder gestionar aquestes situacions
psicopatològiques.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA6 - Busca i processa informació de forma adequada per a poder gestionar aquestes situacions
psicopatològiques.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA6 - Busca i processa informació de forma adequada per a poder gestionar aquestes situacions
psicopatològiques.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA6 - Busca i processa informació de forma adequada per a poder gestionar aquestes situacions
psicopatològiques.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA6 - Busca i processa informació de forma adequada per a poder gestionar aquestes situacions
psicopatològiques.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA6 - Busca i processa informació de forma adequada per a poder gestionar aquestes situacions
psicopatològiques.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA6 - Busca i processa informació de forma adequada per a poder gestionar aquestes situacions
psicopatològiques.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA7Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària
    RA7 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA7 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA7 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA7 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA7 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA7 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA7 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA7 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA7 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA7 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA7 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA7 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA7 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA7 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA7 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA7 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA8Coneix els diferents sistemes de classificació diagnòstica, així com pot realitzar un diagnosi
basada en un problema d'avaluació
    RA8 - Coneix els diferents sistemes de classificació diagnòstica, així com pot realitzar un diagnosi
basada en un problema d'avaluació

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA8 - Coneix els diferents sistemes de classificació diagnòstica, així com pot realitzar un diagnosi
basada en un problema d'avaluació

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA8 - Coneix els diferents sistemes de classificació diagnòstica, així com pot realitzar un diagnosi
basada en un problema d'avaluació

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA8 - Coneix els diferents sistemes de classificació diagnòstica, així com pot realitzar un diagnosi
basada en un problema d'avaluació

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA8 - Coneix els diferents sistemes de classificació diagnòstica, així com pot realitzar un diagnosi
basada en un problema d'avaluació

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Coneix els diferents sistemes de classificació diagnòstica, així com pot realitzar un diagnosi
basada en un problema d'avaluació

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA8 - Coneix els diferents sistemes de classificació diagnòstica, així com pot realitzar un diagnosi
basada en un problema d'avaluació

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA8 - Coneix els diferents sistemes de classificació diagnòstica, així com pot realitzar un diagnosi
basada en un problema d'avaluació

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA8 - Coneix els diferents sistemes de classificació diagnòstica, així com pot realitzar un diagnosi
basada en un problema d'avaluació

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA8 - Coneix els diferents sistemes de classificació diagnòstica, així com pot realitzar un diagnosi
basada en un problema d'avaluació

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA8 - Coneix els diferents sistemes de classificació diagnòstica, així com pot realitzar un diagnosi
basada en un problema d'avaluació

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA8 - Coneix els diferents sistemes de classificació diagnòstica, així com pot realitzar un diagnosi
basada en un problema d'avaluació

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Coneix els diferents sistemes de classificació diagnòstica, així com pot realitzar un diagnosi
basada en un problema d'avaluació

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA8 - Coneix els diferents sistemes de classificació diagnòstica, així com pot realitzar un diagnosi
basada en un problema d'avaluació

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA8 - Coneix els diferents sistemes de classificació diagnòstica, així com pot realitzar un diagnosi
basada en un problema d'avaluació

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA8 - Coneix els diferents sistemes de classificació diagnòstica, així com pot realitzar un diagnosi
basada en un problema d'avaluació

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA8 - Coneix els diferents sistemes de classificació diagnòstica, així com pot realitzar un diagnosi
basada en un problema d'avaluació

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA8 - Coneix els diferents sistemes de classificació diagnòstica, així com pot realitzar un diagnosi
basada en un problema d'avaluació

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA8 - Coneix els diferents sistemes de classificació diagnòstica, així com pot realitzar un diagnosi
basada en un problema d'avaluació

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA9Sap buscar i obtindre la informació actualitzada sobre aspectes relacionats amb la psicopatologia
durant la primera infantessa
    RA9 - Sap buscar i obtindre la informació actualitzada sobre aspectes relacionats amb la psicopatologia
durant la primera infantessa

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA9 - Sap buscar i obtindre la informació actualitzada sobre aspectes relacionats amb la psicopatologia
durant la primera infantessa

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA9 - Sap buscar i obtindre la informació actualitzada sobre aspectes relacionats amb la psicopatologia
durant la primera infantessa

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA9 - Sap buscar i obtindre la informació actualitzada sobre aspectes relacionats amb la psicopatologia
durant la primera infantessa

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA9 - Sap buscar i obtindre la informació actualitzada sobre aspectes relacionats amb la psicopatologia
durant la primera infantessa

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Sap buscar i obtindre la informació actualitzada sobre aspectes relacionats amb la psicopatologia
durant la primera infantessa

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA9 - Sap buscar i obtindre la informació actualitzada sobre aspectes relacionats amb la psicopatologia
durant la primera infantessa

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA9 - Sap buscar i obtindre la informació actualitzada sobre aspectes relacionats amb la psicopatologia
durant la primera infantessa

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA9 - Sap buscar i obtindre la informació actualitzada sobre aspectes relacionats amb la psicopatologia
durant la primera infantessa

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA9 - Sap buscar i obtindre la informació actualitzada sobre aspectes relacionats amb la psicopatologia
durant la primera infantessa

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA9 - Sap buscar i obtindre la informació actualitzada sobre aspectes relacionats amb la psicopatologia
durant la primera infantessa

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA9 - Sap buscar i obtindre la informació actualitzada sobre aspectes relacionats amb la psicopatologia
durant la primera infantessa

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Sap buscar i obtindre la informació actualitzada sobre aspectes relacionats amb la psicopatologia
durant la primera infantessa

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA9 - Sap buscar i obtindre la informació actualitzada sobre aspectes relacionats amb la psicopatologia
durant la primera infantessa

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA9 - Sap buscar i obtindre la informació actualitzada sobre aspectes relacionats amb la psicopatologia
durant la primera infantessa

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA9 - Sap buscar i obtindre la informació actualitzada sobre aspectes relacionats amb la psicopatologia
durant la primera infantessa

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA9 - Sap buscar i obtindre la informació actualitzada sobre aspectes relacionats amb la psicopatologia
durant la primera infantessa

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA9 - Sap buscar i obtindre la informació actualitzada sobre aspectes relacionats amb la psicopatologia
durant la primera infantessa

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA9 - Sap buscar i obtindre la informació actualitzada sobre aspectes relacionats amb la psicopatologia
durant la primera infantessa

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
A5Redactar informes psicològics de forma adequada en relació als destinataris.
RA1Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.
    RA1 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA1 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA1 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA1 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA1 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA1 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA1 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA1 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA1 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA1 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA1 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA2Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.
    RA2 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA2 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA2 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA2 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA2 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA2 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA2 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA2 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA2 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA2 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA2 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA3És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.
    RA3 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA3 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA3 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA3 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA3 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA3 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA3 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA3 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA3 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA3 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA3 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA3 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA3 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA3 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
A6Formular hipòtesis de treball en investigació i recollir i valorar de forma crítica la
informació per a la resolució de problemes aplicant el mètode científic.
RA1Identifica i formula problemes d'investigació i sap accedir a la literatura científica per a
demanar la informació existent en relació amb aquest problema
    RA1 - Identifica i formula problemes d'investigació i sap accedir a la literatura científica per a
demanar la informació existent en relació amb aquest problema

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Identifica i formula problemes d'investigació i sap accedir a la literatura científica per a
demanar la informació existent en relació amb aquest problema

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA1 - Identifica i formula problemes d'investigació i sap accedir a la literatura científica per a
demanar la informació existent en relació amb aquest problema

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Identifica i formula problemes d'investigació i sap accedir a la literatura científica per a
demanar la informació existent en relació amb aquest problema

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Identifica i formula problemes d'investigació i sap accedir a la literatura científica per a
demanar la informació existent en relació amb aquest problema

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Identifica i formula problemes d'investigació i sap accedir a la literatura científica per a
demanar la informació existent en relació amb aquest problema

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Identifica i formula problemes d'investigació i sap accedir a la literatura científica per a
demanar la informació existent en relació amb aquest problema

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA1 - Identifica i formula problemes d'investigació i sap accedir a la literatura científica per a
demanar la informació existent en relació amb aquest problema

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA1 - Identifica i formula problemes d'investigació i sap accedir a la literatura científica per a
demanar la informació existent en relació amb aquest problema

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA1 - Identifica i formula problemes d'investigació i sap accedir a la literatura científica per a
demanar la informació existent en relació amb aquest problema

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA1 - Identifica i formula problemes d'investigació i sap accedir a la literatura científica per a
demanar la informació existent en relació amb aquest problema

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Identifica i formula problemes d'investigació i sap accedir a la literatura científica per a
demanar la informació existent en relació amb aquest problema

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Identifica i formula problemes d'investigació i sap accedir a la literatura científica per a
demanar la informació existent en relació amb aquest problema

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Identifica i formula problemes d'investigació i sap accedir a la literatura científica per a
demanar la informació existent en relació amb aquest problema

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA1 - Identifica i formula problemes d'investigació i sap accedir a la literatura científica per a
demanar la informació existent en relació amb aquest problema

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA1 - Identifica i formula problemes d'investigació i sap accedir a la literatura científica per a
demanar la informació existent en relació amb aquest problema

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA1 - Identifica i formula problemes d'investigació i sap accedir a la literatura científica per a
demanar la informació existent en relació amb aquest problema

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA1 - Identifica i formula problemes d'investigació i sap accedir a la literatura científica per a
demanar la informació existent en relació amb aquest problema

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA1 - Identifica i formula problemes d'investigació i sap accedir a la literatura científica per a
demanar la informació existent en relació amb aquest problema

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA2 Dissenya i adapta mètodes i instruments segons les necessitats de cada cas i el context de
l'avaluació
    RA2 - Dissenya i adapta mètodes i instruments segons les necessitats de cada cas i el context de
l'avaluació

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Dissenya i adapta mètodes i instruments segons les necessitats de cada cas i el context de
l'avaluació

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA2 - Dissenya i adapta mètodes i instruments segons les necessitats de cada cas i el context de
l'avaluació

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Dissenya i adapta mètodes i instruments segons les necessitats de cada cas i el context de
l'avaluació

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Dissenya i adapta mètodes i instruments segons les necessitats de cada cas i el context de
l'avaluació

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Dissenya i adapta mètodes i instruments segons les necessitats de cada cas i el context de
l'avaluació

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Dissenya i adapta mètodes i instruments segons les necessitats de cada cas i el context de
l'avaluació

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA2 - Dissenya i adapta mètodes i instruments segons les necessitats de cada cas i el context de
l'avaluació

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA2 - Dissenya i adapta mètodes i instruments segons les necessitats de cada cas i el context de
l'avaluació

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA2 - Dissenya i adapta mètodes i instruments segons les necessitats de cada cas i el context de
l'avaluació

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA2 - Dissenya i adapta mètodes i instruments segons les necessitats de cada cas i el context de
l'avaluació

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Dissenya i adapta mètodes i instruments segons les necessitats de cada cas i el context de
l'avaluació

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Dissenya i adapta mètodes i instruments segons les necessitats de cada cas i el context de
l'avaluació

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Dissenya i adapta mètodes i instruments segons les necessitats de cada cas i el context de
l'avaluació

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA2 - Dissenya i adapta mètodes i instruments segons les necessitats de cada cas i el context de
l'avaluació

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA2 - Dissenya i adapta mètodes i instruments segons les necessitats de cada cas i el context de
l'avaluació

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA2 - Dissenya i adapta mètodes i instruments segons les necessitats de cada cas i el context de
l'avaluació

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA2 - Dissenya i adapta mètodes i instruments segons les necessitats de cada cas i el context de
l'avaluació

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA2 - Dissenya i adapta mètodes i instruments segons les necessitats de cada cas i el context de
l'avaluació

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA3Aplicar les tècniques pròpies la Psicologia sanitària en un projecte concret.
    RA3 - Aplicar les tècniques pròpies la Psicologia sanitària en un projecte concret.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Aplicar les tècniques pròpies la Psicologia sanitària en un projecte concret.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA3 - Aplicar les tècniques pròpies la Psicologia sanitària en un projecte concret.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Aplicar les tècniques pròpies la Psicologia sanitària en un projecte concret.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Aplicar les tècniques pròpies la Psicologia sanitària en un projecte concret.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Aplicar les tècniques pròpies la Psicologia sanitària en un projecte concret.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Aplicar les tècniques pròpies la Psicologia sanitària en un projecte concret.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA3 - Aplicar les tècniques pròpies la Psicologia sanitària en un projecte concret.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA3 - Aplicar les tècniques pròpies la Psicologia sanitària en un projecte concret.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA3 - Aplicar les tècniques pròpies la Psicologia sanitària en un projecte concret.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA3 - Aplicar les tècniques pròpies la Psicologia sanitària en un projecte concret.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Aplicar les tècniques pròpies la Psicologia sanitària en un projecte concret.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Aplicar les tècniques pròpies la Psicologia sanitària en un projecte concret.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA3 - Aplicar les tècniques pròpies la Psicologia sanitària en un projecte concret.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA3 - Aplicar les tècniques pròpies la Psicologia sanitària en un projecte concret.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA3 - Aplicar les tècniques pròpies la Psicologia sanitària en un projecte concret.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA3 - Aplicar les tècniques pròpies la Psicologia sanitària en un projecte concret.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA3 - Aplicar les tècniques pròpies la Psicologia sanitària en un projecte concret.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA3 - Aplicar les tècniques pròpies la Psicologia sanitària en un projecte concret.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA4Demostra capacitat d'innovació en clínica i investigació.
    RA4 - Demostra capacitat d'innovació en clínica i investigació.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Demostra capacitat d'innovació en clínica i investigació.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA4 - Demostra capacitat d'innovació en clínica i investigació.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Demostra capacitat d'innovació en clínica i investigació.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Demostra capacitat d'innovació en clínica i investigació.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Demostra capacitat d'innovació en clínica i investigació.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Demostra capacitat d'innovació en clínica i investigació.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA4 - Demostra capacitat d'innovació en clínica i investigació.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA4 - Demostra capacitat d'innovació en clínica i investigació.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA4 - Demostra capacitat d'innovació en clínica i investigació.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA4 - Demostra capacitat d'innovació en clínica i investigació.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Demostra capacitat d'innovació en clínica i investigació.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Demostra capacitat d'innovació en clínica i investigació.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA4 - Demostra capacitat d'innovació en clínica i investigació.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA4 - Demostra capacitat d'innovació en clínica i investigació.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA4 - Demostra capacitat d'innovació en clínica i investigació.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA4 - Demostra capacitat d'innovació en clínica i investigació.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA4 - Demostra capacitat d'innovació en clínica i investigació.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA4 - Demostra capacitat d'innovació en clínica i investigació.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA5Coneix les normatives d'interès per a la creació de empersas i d'ampliació en el seu àmbit
laboral (Psic general sanitària)
    RA5 - Coneix les normatives d'interès per a la creació de empersas i d'ampliació en el seu àmbit
laboral (Psic general sanitària)

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA5 - Coneix les normatives d'interès per a la creació de empersas i d'ampliació en el seu àmbit
laboral (Psic general sanitària)

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA5 - Coneix les normatives d'interès per a la creació de empersas i d'ampliació en el seu àmbit
laboral (Psic general sanitària)

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA5 - Coneix les normatives d'interès per a la creació de empersas i d'ampliació en el seu àmbit
laboral (Psic general sanitària)

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA5 - Coneix les normatives d'interès per a la creació de empersas i d'ampliació en el seu àmbit
laboral (Psic general sanitària)

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Coneix les normatives d'interès per a la creació de empersas i d'ampliació en el seu àmbit
laboral (Psic general sanitària)

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Coneix les normatives d'interès per a la creació de empersas i d'ampliació en el seu àmbit
laboral (Psic general sanitària)

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA5 - Coneix les normatives d'interès per a la creació de empersas i d'ampliació en el seu àmbit
laboral (Psic general sanitària)

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA5 - Coneix les normatives d'interès per a la creació de empersas i d'ampliació en el seu àmbit
laboral (Psic general sanitària)

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA5 - Coneix les normatives d'interès per a la creació de empersas i d'ampliació en el seu àmbit
laboral (Psic general sanitària)

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA5 - Coneix les normatives d'interès per a la creació de empersas i d'ampliació en el seu àmbit
laboral (Psic general sanitària)

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Coneix les normatives d'interès per a la creació de empersas i d'ampliació en el seu àmbit
laboral (Psic general sanitària)

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Coneix les normatives d'interès per a la creació de empersas i d'ampliació en el seu àmbit
laboral (Psic general sanitària)

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA5 - Coneix les normatives d'interès per a la creació de empersas i d'ampliació en el seu àmbit
laboral (Psic general sanitària)

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA5 - Coneix les normatives d'interès per a la creació de empersas i d'ampliació en el seu àmbit
laboral (Psic general sanitària)

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA5 - Coneix les normatives d'interès per a la creació de empersas i d'ampliació en el seu àmbit
laboral (Psic general sanitària)

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA5 - Coneix les normatives d'interès per a la creació de empersas i d'ampliació en el seu àmbit
laboral (Psic general sanitària)

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA5 - Coneix les normatives d'interès per a la creació de empersas i d'ampliació en el seu àmbit
laboral (Psic general sanitària)

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA5 - Coneix les normatives d'interès per a la creació de empersas i d'ampliació en el seu àmbit
laboral (Psic general sanitària)

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
A7Conèixer el marc d'actuació del Psicòleg General Sanitari i saber derivar al professional
especialista corresponent.
RA1Assumeix la necessitat d'una formació permanent i els elements a tenir en compte, per poder fer les
derivacions més ajustades en cada cas, al professional que li correspongui.
    RA1 - Assumeix la necessitat d'una formació permanent i els elements a tenir en compte, per poder fer les
derivacions més ajustades en cada cas, al professional que li correspongui.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Assumeix la necessitat d'una formació permanent i els elements a tenir en compte, per poder fer les
derivacions més ajustades en cada cas, al professional que li correspongui.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA1 - Assumeix la necessitat d'una formació permanent i els elements a tenir en compte, per poder fer les
derivacions més ajustades en cada cas, al professional que li correspongui.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Assumeix la necessitat d'una formació permanent i els elements a tenir en compte, per poder fer les
derivacions més ajustades en cada cas, al professional que li correspongui.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Assumeix la necessitat d'una formació permanent i els elements a tenir en compte, per poder fer les
derivacions més ajustades en cada cas, al professional que li correspongui.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Assumeix la necessitat d'una formació permanent i els elements a tenir en compte, per poder fer les
derivacions més ajustades en cada cas, al professional que li correspongui.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Assumeix la necessitat d'una formació permanent i els elements a tenir en compte, per poder fer les
derivacions més ajustades en cada cas, al professional que li correspongui.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA1 - Assumeix la necessitat d'una formació permanent i els elements a tenir en compte, per poder fer les
derivacions més ajustades en cada cas, al professional que li correspongui.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA1 - Assumeix la necessitat d'una formació permanent i els elements a tenir en compte, per poder fer les
derivacions més ajustades en cada cas, al professional que li correspongui.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA1 - Assumeix la necessitat d'una formació permanent i els elements a tenir en compte, per poder fer les
derivacions més ajustades en cada cas, al professional que li correspongui.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA1 - Assumeix la necessitat d'una formació permanent i els elements a tenir en compte, per poder fer les
derivacions més ajustades en cada cas, al professional que li correspongui.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Assumeix la necessitat d'una formació permanent i els elements a tenir en compte, per poder fer les
derivacions més ajustades en cada cas, al professional que li correspongui.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Assumeix la necessitat d'una formació permanent i els elements a tenir en compte, per poder fer les
derivacions més ajustades en cada cas, al professional que li correspongui.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Assumeix la necessitat d'una formació permanent i els elements a tenir en compte, per poder fer les
derivacions més ajustades en cada cas, al professional que li correspongui.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA1 - Assumeix la necessitat d'una formació permanent i els elements a tenir en compte, per poder fer les
derivacions més ajustades en cada cas, al professional que li correspongui.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA1 - Assumeix la necessitat d'una formació permanent i els elements a tenir en compte, per poder fer les
derivacions més ajustades en cada cas, al professional que li correspongui.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA1 - Assumeix la necessitat d'una formació permanent i els elements a tenir en compte, per poder fer les
derivacions més ajustades en cada cas, al professional que li correspongui.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA1 - Assumeix la necessitat d'una formació permanent i els elements a tenir en compte, per poder fer les
derivacions més ajustades en cada cas, al professional que li correspongui.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA1 - Assumeix la necessitat d'una formació permanent i els elements a tenir en compte, per poder fer les
derivacions més ajustades en cada cas, al professional que li correspongui.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA2Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.
    RA2 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA2 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA2 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA2 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA2 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA2 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA2 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA2 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA2 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA2 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA2 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat
professional.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
A8Conèixer les obligacions i responsabilitats del personal sanitari relatives a la confidencialitat
de la informació i la protecció de dades personals dels pacients.
RA1Conèixer, integrar i ajustar aquestes habilitats a les obligacions ètiques del professional.
    RA1 - Conèixer, integrar i ajustar aquestes habilitats a les obligacions ètiques del professional.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Conèixer, integrar i ajustar aquestes habilitats a les obligacions ètiques del professional.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA1 - Conèixer, integrar i ajustar aquestes habilitats a les obligacions ètiques del professional.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Conèixer, integrar i ajustar aquestes habilitats a les obligacions ètiques del professional.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Conèixer, integrar i ajustar aquestes habilitats a les obligacions ètiques del professional.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Conèixer, integrar i ajustar aquestes habilitats a les obligacions ètiques del professional.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Conèixer, integrar i ajustar aquestes habilitats a les obligacions ètiques del professional.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA1 - Conèixer, integrar i ajustar aquestes habilitats a les obligacions ètiques del professional.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA1 - Conèixer, integrar i ajustar aquestes habilitats a les obligacions ètiques del professional.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA1 - Conèixer, integrar i ajustar aquestes habilitats a les obligacions ètiques del professional.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA1 - Conèixer, integrar i ajustar aquestes habilitats a les obligacions ètiques del professional.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Conèixer, integrar i ajustar aquestes habilitats a les obligacions ètiques del professional.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Conèixer, integrar i ajustar aquestes habilitats a les obligacions ètiques del professional.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Conèixer, integrar i ajustar aquestes habilitats a les obligacions ètiques del professional.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA1 - Conèixer, integrar i ajustar aquestes habilitats a les obligacions ètiques del professional.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA1 - Conèixer, integrar i ajustar aquestes habilitats a les obligacions ètiques del professional.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA1 - Conèixer, integrar i ajustar aquestes habilitats a les obligacions ètiques del professional.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA1 - Conèixer, integrar i ajustar aquestes habilitats a les obligacions ètiques del professional.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA1 - Conèixer, integrar i ajustar aquestes habilitats a les obligacions ètiques del professional.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA2 Identificar els conflictes ètics en l'exercici professional i saber gestionar-los adequadament
    RA2 - Identificar els conflictes ètics en l'exercici professional i saber gestionar-los adequadament

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Identificar els conflictes ètics en l'exercici professional i saber gestionar-los adequadament

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA2 - Identificar els conflictes ètics en l'exercici professional i saber gestionar-los adequadament

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Identificar els conflictes ètics en l'exercici professional i saber gestionar-los adequadament

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Identificar els conflictes ètics en l'exercici professional i saber gestionar-los adequadament

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Identificar els conflictes ètics en l'exercici professional i saber gestionar-los adequadament

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Identificar els conflictes ètics en l'exercici professional i saber gestionar-los adequadament

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA2 - Identificar els conflictes ètics en l'exercici professional i saber gestionar-los adequadament

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA2 - Identificar els conflictes ètics en l'exercici professional i saber gestionar-los adequadament

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA2 - Identificar els conflictes ètics en l'exercici professional i saber gestionar-los adequadament

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA2 - Identificar els conflictes ètics en l'exercici professional i saber gestionar-los adequadament

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Identificar els conflictes ètics en l'exercici professional i saber gestionar-los adequadament

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Identificar els conflictes ètics en l'exercici professional i saber gestionar-los adequadament

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Identificar els conflictes ètics en l'exercici professional i saber gestionar-los adequadament

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA2 - Identificar els conflictes ètics en l'exercici professional i saber gestionar-los adequadament

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA2 - Identificar els conflictes ètics en l'exercici professional i saber gestionar-los adequadament

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA2 - Identificar els conflictes ètics en l'exercici professional i saber gestionar-los adequadament

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA2 - Identificar els conflictes ètics en l'exercici professional i saber gestionar-los adequadament

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA2 - Identificar els conflictes ètics en l'exercici professional i saber gestionar-los adequadament

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
A9Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica del comportament humà, així com els factors
socials i biològics que poden afectar-lo.
RA1Coneix les teories etiològiques dels trastorns psicològics i neupsicològics i dels factors
psicològics implicats en el procés de salut i malaltia
    RA1 - Coneix les teories etiològiques dels trastorns psicològics i neupsicològics i dels factors
psicològics implicats en el procés de salut i malaltia

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Coneix les teories etiològiques dels trastorns psicològics i neupsicològics i dels factors
psicològics implicats en el procés de salut i malaltia

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA1 - Coneix les teories etiològiques dels trastorns psicològics i neupsicològics i dels factors
psicològics implicats en el procés de salut i malaltia

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Coneix les teories etiològiques dels trastorns psicològics i neupsicològics i dels factors
psicològics implicats en el procés de salut i malaltia

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Coneix les teories etiològiques dels trastorns psicològics i neupsicològics i dels factors
psicològics implicats en el procés de salut i malaltia

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix les teories etiològiques dels trastorns psicològics i neupsicològics i dels factors
psicològics implicats en el procés de salut i malaltia

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Coneix les teories etiològiques dels trastorns psicològics i neupsicològics i dels factors
psicològics implicats en el procés de salut i malaltia

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA1 - Coneix les teories etiològiques dels trastorns psicològics i neupsicològics i dels factors
psicològics implicats en el procés de salut i malaltia

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA1 - Coneix les teories etiològiques dels trastorns psicològics i neupsicològics i dels factors
psicològics implicats en el procés de salut i malaltia

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA1 - Coneix les teories etiològiques dels trastorns psicològics i neupsicològics i dels factors
psicològics implicats en el procés de salut i malaltia

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA1 - Coneix les teories etiològiques dels trastorns psicològics i neupsicològics i dels factors
psicològics implicats en el procés de salut i malaltia

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Coneix les teories etiològiques dels trastorns psicològics i neupsicològics i dels factors
psicològics implicats en el procés de salut i malaltia

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix les teories etiològiques dels trastorns psicològics i neupsicològics i dels factors
psicològics implicats en el procés de salut i malaltia

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Coneix les teories etiològiques dels trastorns psicològics i neupsicològics i dels factors
psicològics implicats en el procés de salut i malaltia

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA1 - Coneix les teories etiològiques dels trastorns psicològics i neupsicològics i dels factors
psicològics implicats en el procés de salut i malaltia

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA1 - Coneix les teories etiològiques dels trastorns psicològics i neupsicològics i dels factors
psicològics implicats en el procés de salut i malaltia

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA1 - Coneix les teories etiològiques dels trastorns psicològics i neupsicològics i dels factors
psicològics implicats en el procés de salut i malaltia

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA1 - Coneix les teories etiològiques dels trastorns psicològics i neupsicològics i dels factors
psicològics implicats en el procés de salut i malaltia

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA1 - Coneix les teories etiològiques dels trastorns psicològics i neupsicològics i dels factors
psicològics implicats en el procés de salut i malaltia

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA2Sap identificar els factors personals i psicosocials i psicobiològics que poden posar en risc la
salut de les persones
    RA2 - Sap identificar els factors personals i psicosocials i psicobiològics que poden posar en risc la
salut de les persones

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Sap identificar els factors personals i psicosocials i psicobiològics que poden posar en risc la
salut de les persones

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA2 - Sap identificar els factors personals i psicosocials i psicobiològics que poden posar en risc la
salut de les persones

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Sap identificar els factors personals i psicosocials i psicobiològics que poden posar en risc la
salut de les persones

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Sap identificar els factors personals i psicosocials i psicobiològics que poden posar en risc la
salut de les persones

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Sap identificar els factors personals i psicosocials i psicobiològics que poden posar en risc la
salut de les persones

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Sap identificar els factors personals i psicosocials i psicobiològics que poden posar en risc la
salut de les persones

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA2 - Sap identificar els factors personals i psicosocials i psicobiològics que poden posar en risc la
salut de les persones

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA2 - Sap identificar els factors personals i psicosocials i psicobiològics que poden posar en risc la
salut de les persones

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA2 - Sap identificar els factors personals i psicosocials i psicobiològics que poden posar en risc la
salut de les persones

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA2 - Sap identificar els factors personals i psicosocials i psicobiològics que poden posar en risc la
salut de les persones

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Sap identificar els factors personals i psicosocials i psicobiològics que poden posar en risc la
salut de les persones

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Sap identificar els factors personals i psicosocials i psicobiològics que poden posar en risc la
salut de les persones

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Sap identificar els factors personals i psicosocials i psicobiològics que poden posar en risc la
salut de les persones

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA2 - Sap identificar els factors personals i psicosocials i psicobiològics que poden posar en risc la
salut de les persones

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA2 - Sap identificar els factors personals i psicosocials i psicobiològics que poden posar en risc la
salut de les persones

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA2 - Sap identificar els factors personals i psicosocials i psicobiològics que poden posar en risc la
salut de les persones

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA2 - Sap identificar els factors personals i psicosocials i psicobiològics que poden posar en risc la
salut de les persones

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA2 - Sap identificar els factors personals i psicosocials i psicobiològics que poden posar en risc la
salut de les persones

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA3Coneix, a un nivell avançat, els processos psicològics i del desenvolupament i las bases
psicobiològiques i psicosocials de la conducta normal i patològicam així com els components
psicològics associats als problemes de salut.
    RA3 - Coneix, a un nivell avançat, els processos psicològics i del desenvolupament i las bases
psicobiològiques i psicosocials de la conducta normal i patològicam així com els components
psicològics associats als problemes de salut.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Coneix, a un nivell avançat, els processos psicològics i del desenvolupament i las bases
psicobiològiques i psicosocials de la conducta normal i patològicam així com els components
psicològics associats als problemes de salut.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA3 - Coneix, a un nivell avançat, els processos psicològics i del desenvolupament i las bases
psicobiològiques i psicosocials de la conducta normal i patològicam així com els components
psicològics associats als problemes de salut.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Coneix, a un nivell avançat, els processos psicològics i del desenvolupament i las bases
psicobiològiques i psicosocials de la conducta normal i patològicam així com els components
psicològics associats als problemes de salut.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Coneix, a un nivell avançat, els processos psicològics i del desenvolupament i las bases
psicobiològiques i psicosocials de la conducta normal i patològicam així com els components
psicològics associats als problemes de salut.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Coneix, a un nivell avançat, els processos psicològics i del desenvolupament i las bases
psicobiològiques i psicosocials de la conducta normal i patològicam així com els components
psicològics associats als problemes de salut.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Coneix, a un nivell avançat, els processos psicològics i del desenvolupament i las bases
psicobiològiques i psicosocials de la conducta normal i patològicam així com els components
psicològics associats als problemes de salut.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA3 - Coneix, a un nivell avançat, els processos psicològics i del desenvolupament i las bases
psicobiològiques i psicosocials de la conducta normal i patològicam així com els components
psicològics associats als problemes de salut.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA3 - Coneix, a un nivell avançat, els processos psicològics i del desenvolupament i las bases
psicobiològiques i psicosocials de la conducta normal i patològicam així com els components
psicològics associats als problemes de salut.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA3 - Coneix, a un nivell avançat, els processos psicològics i del desenvolupament i las bases
psicobiològiques i psicosocials de la conducta normal i patològicam així com els components
psicològics associats als problemes de salut.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA3 - Coneix, a un nivell avançat, els processos psicològics i del desenvolupament i las bases
psicobiològiques i psicosocials de la conducta normal i patològicam així com els components
psicològics associats als problemes de salut.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Coneix, a un nivell avançat, els processos psicològics i del desenvolupament i las bases
psicobiològiques i psicosocials de la conducta normal i patològicam així com els components
psicològics associats als problemes de salut.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Coneix, a un nivell avançat, els processos psicològics i del desenvolupament i las bases
psicobiològiques i psicosocials de la conducta normal i patològicam així com els components
psicològics associats als problemes de salut.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA3 - Coneix, a un nivell avançat, els processos psicològics i del desenvolupament i las bases
psicobiològiques i psicosocials de la conducta normal i patològicam així com els components
psicològics associats als problemes de salut.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA3 - Coneix, a un nivell avançat, els processos psicològics i del desenvolupament i las bases
psicobiològiques i psicosocials de la conducta normal i patològicam així com els components
psicològics associats als problemes de salut.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA3 - Coneix, a un nivell avançat, els processos psicològics i del desenvolupament i las bases
psicobiològiques i psicosocials de la conducta normal i patològicam així com els components
psicològics associats als problemes de salut.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA3 - Coneix, a un nivell avançat, els processos psicològics i del desenvolupament i las bases
psicobiològiques i psicosocials de la conducta normal i patològicam així com els components
psicològics associats als problemes de salut.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA3 - Coneix, a un nivell avançat, els processos psicològics i del desenvolupament i las bases
psicobiològiques i psicosocials de la conducta normal i patològicam així com els components
psicològics associats als problemes de salut.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA3 - Coneix, a un nivell avançat, els processos psicològics i del desenvolupament i las bases
psicobiològiques i psicosocials de la conducta normal i patològicam així com els components
psicològics associats als problemes de salut.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA4Sap valorar i integrar la implicació dels diferents aspectes biopsicosocials en el desenvolupament
dels trastorns psicològics i dels problemes de salut.
    RA4 - Sap valorar i integrar la implicació dels diferents aspectes biopsicosocials en el desenvolupament
dels trastorns psicològics i dels problemes de salut.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Sap valorar i integrar la implicació dels diferents aspectes biopsicosocials en el desenvolupament
dels trastorns psicològics i dels problemes de salut.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA4 - Sap valorar i integrar la implicació dels diferents aspectes biopsicosocials en el desenvolupament
dels trastorns psicològics i dels problemes de salut.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Sap valorar i integrar la implicació dels diferents aspectes biopsicosocials en el desenvolupament
dels trastorns psicològics i dels problemes de salut.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Sap valorar i integrar la implicació dels diferents aspectes biopsicosocials en el desenvolupament
dels trastorns psicològics i dels problemes de salut.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Sap valorar i integrar la implicació dels diferents aspectes biopsicosocials en el desenvolupament
dels trastorns psicològics i dels problemes de salut.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Sap valorar i integrar la implicació dels diferents aspectes biopsicosocials en el desenvolupament
dels trastorns psicològics i dels problemes de salut.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA4 - Sap valorar i integrar la implicació dels diferents aspectes biopsicosocials en el desenvolupament
dels trastorns psicològics i dels problemes de salut.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA4 - Sap valorar i integrar la implicació dels diferents aspectes biopsicosocials en el desenvolupament
dels trastorns psicològics i dels problemes de salut.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA4 - Sap valorar i integrar la implicació dels diferents aspectes biopsicosocials en el desenvolupament
dels trastorns psicològics i dels problemes de salut.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA4 - Sap valorar i integrar la implicació dels diferents aspectes biopsicosocials en el desenvolupament
dels trastorns psicològics i dels problemes de salut.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Sap valorar i integrar la implicació dels diferents aspectes biopsicosocials en el desenvolupament
dels trastorns psicològics i dels problemes de salut.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Sap valorar i integrar la implicació dels diferents aspectes biopsicosocials en el desenvolupament
dels trastorns psicològics i dels problemes de salut.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA4 - Sap valorar i integrar la implicació dels diferents aspectes biopsicosocials en el desenvolupament
dels trastorns psicològics i dels problemes de salut.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA4 - Sap valorar i integrar la implicació dels diferents aspectes biopsicosocials en el desenvolupament
dels trastorns psicològics i dels problemes de salut.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA4 - Sap valorar i integrar la implicació dels diferents aspectes biopsicosocials en el desenvolupament
dels trastorns psicològics i dels problemes de salut.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA4 - Sap valorar i integrar la implicació dels diferents aspectes biopsicosocials en el desenvolupament
dels trastorns psicològics i dels problemes de salut.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA4 - Sap valorar i integrar la implicació dels diferents aspectes biopsicosocials en el desenvolupament
dels trastorns psicològics i dels problemes de salut.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA4 - Sap valorar i integrar la implicació dels diferents aspectes biopsicosocials en el desenvolupament
dels trastorns psicològics i dels problemes de salut.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA5Identifica els diferents contextos en les que es poden aplicar programes d'intervenció
comunitària.
    RA5 - Identifica els diferents contextos en les que es poden aplicar programes d'intervenció
comunitària.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA5 - Identifica els diferents contextos en les que es poden aplicar programes d'intervenció
comunitària.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA5 - Identifica els diferents contextos en les que es poden aplicar programes d'intervenció
comunitària.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA5 - Identifica els diferents contextos en les que es poden aplicar programes d'intervenció
comunitària.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA5 - Identifica els diferents contextos en les que es poden aplicar programes d'intervenció
comunitària.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Identifica els diferents contextos en les que es poden aplicar programes d'intervenció
comunitària.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Identifica els diferents contextos en les que es poden aplicar programes d'intervenció
comunitària.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA5 - Identifica els diferents contextos en les que es poden aplicar programes d'intervenció
comunitària.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA5 - Identifica els diferents contextos en les que es poden aplicar programes d'intervenció
comunitària.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA5 - Identifica els diferents contextos en les que es poden aplicar programes d'intervenció
comunitària.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA5 - Identifica els diferents contextos en les que es poden aplicar programes d'intervenció
comunitària.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Identifica els diferents contextos en les que es poden aplicar programes d'intervenció
comunitària.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Identifica els diferents contextos en les que es poden aplicar programes d'intervenció
comunitària.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA5 - Identifica els diferents contextos en les que es poden aplicar programes d'intervenció
comunitària.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA5 - Identifica els diferents contextos en les que es poden aplicar programes d'intervenció
comunitària.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA5 - Identifica els diferents contextos en les que es poden aplicar programes d'intervenció
comunitària.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA5 - Identifica els diferents contextos en les que es poden aplicar programes d'intervenció
comunitària.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA5 - Identifica els diferents contextos en les que es poden aplicar programes d'intervenció
comunitària.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA5 - Identifica els diferents contextos en les que es poden aplicar programes d'intervenció
comunitària.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA6Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen
    RA6 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA6 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA6 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA6 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA6 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA6 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA6 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA6 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA6 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA6 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA6 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA6 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA6 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA6 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA6 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
A10Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica dels trastorns del comportament humà.
RA1Demostra el coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar aquests
coneixements per resoldre problemes dins l'àmbit d'estudi.
    RA1 - Demostra el coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar aquests
coneixements per resoldre problemes dins l'àmbit d'estudi.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Demostra el coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar aquests
coneixements per resoldre problemes dins l'àmbit d'estudi.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA1 - Demostra el coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar aquests
coneixements per resoldre problemes dins l'àmbit d'estudi.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Demostra el coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar aquests
coneixements per resoldre problemes dins l'àmbit d'estudi.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Demostra el coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar aquests
coneixements per resoldre problemes dins l'àmbit d'estudi.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Demostra el coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar aquests
coneixements per resoldre problemes dins l'àmbit d'estudi.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Demostra el coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar aquests
coneixements per resoldre problemes dins l'àmbit d'estudi.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA1 - Demostra el coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar aquests
coneixements per resoldre problemes dins l'àmbit d'estudi.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA1 - Demostra el coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar aquests
coneixements per resoldre problemes dins l'àmbit d'estudi.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA1 - Demostra el coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar aquests
coneixements per resoldre problemes dins l'àmbit d'estudi.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA1 - Demostra el coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar aquests
coneixements per resoldre problemes dins l'àmbit d'estudi.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Demostra el coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar aquests
coneixements per resoldre problemes dins l'àmbit d'estudi.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Demostra el coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar aquests
coneixements per resoldre problemes dins l'àmbit d'estudi.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Demostra el coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar aquests
coneixements per resoldre problemes dins l'àmbit d'estudi.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA1 - Demostra el coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar aquests
coneixements per resoldre problemes dins l'àmbit d'estudi.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA1 - Demostra el coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar aquests
coneixements per resoldre problemes dins l'àmbit d'estudi.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA1 - Demostra el coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar aquests
coneixements per resoldre problemes dins l'àmbit d'estudi.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA1 - Demostra el coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar aquests
coneixements per resoldre problemes dins l'àmbit d'estudi.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA1 - Demostra el coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar aquests
coneixements per resoldre problemes dins l'àmbit d'estudi.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA2Coneix en profunditat els elements psicològics dels trastorns mentals i / o comportamentals, per
poder accedir a les possibilitats d'intervenció i tractament dels mateixos.
    RA2 - Coneix en profunditat els elements psicològics dels trastorns mentals i / o comportamentals, per
poder accedir a les possibilitats d'intervenció i tractament dels mateixos.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Coneix en profunditat els elements psicològics dels trastorns mentals i / o comportamentals, per
poder accedir a les possibilitats d'intervenció i tractament dels mateixos.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA2 - Coneix en profunditat els elements psicològics dels trastorns mentals i / o comportamentals, per
poder accedir a les possibilitats d'intervenció i tractament dels mateixos.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Coneix en profunditat els elements psicològics dels trastorns mentals i / o comportamentals, per
poder accedir a les possibilitats d'intervenció i tractament dels mateixos.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Coneix en profunditat els elements psicològics dels trastorns mentals i / o comportamentals, per
poder accedir a les possibilitats d'intervenció i tractament dels mateixos.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Coneix en profunditat els elements psicològics dels trastorns mentals i / o comportamentals, per
poder accedir a les possibilitats d'intervenció i tractament dels mateixos.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Coneix en profunditat els elements psicològics dels trastorns mentals i / o comportamentals, per
poder accedir a les possibilitats d'intervenció i tractament dels mateixos.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA2 - Coneix en profunditat els elements psicològics dels trastorns mentals i / o comportamentals, per
poder accedir a les possibilitats d'intervenció i tractament dels mateixos.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA2 - Coneix en profunditat els elements psicològics dels trastorns mentals i / o comportamentals, per
poder accedir a les possibilitats d'intervenció i tractament dels mateixos.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA2 - Coneix en profunditat els elements psicològics dels trastorns mentals i / o comportamentals, per
poder accedir a les possibilitats d'intervenció i tractament dels mateixos.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA2 - Coneix en profunditat els elements psicològics dels trastorns mentals i / o comportamentals, per
poder accedir a les possibilitats d'intervenció i tractament dels mateixos.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Coneix en profunditat els elements psicològics dels trastorns mentals i / o comportamentals, per
poder accedir a les possibilitats d'intervenció i tractament dels mateixos.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Coneix en profunditat els elements psicològics dels trastorns mentals i / o comportamentals, per
poder accedir a les possibilitats d'intervenció i tractament dels mateixos.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Coneix en profunditat els elements psicològics dels trastorns mentals i / o comportamentals, per
poder accedir a les possibilitats d'intervenció i tractament dels mateixos.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA2 - Coneix en profunditat els elements psicològics dels trastorns mentals i / o comportamentals, per
poder accedir a les possibilitats d'intervenció i tractament dels mateixos.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA2 - Coneix en profunditat els elements psicològics dels trastorns mentals i / o comportamentals, per
poder accedir a les possibilitats d'intervenció i tractament dels mateixos.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA2 - Coneix en profunditat els elements psicològics dels trastorns mentals i / o comportamentals, per
poder accedir a les possibilitats d'intervenció i tractament dels mateixos.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA2 - Coneix en profunditat els elements psicològics dels trastorns mentals i / o comportamentals, per
poder accedir a les possibilitats d'intervenció i tractament dels mateixos.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA2 - Coneix en profunditat els elements psicològics dels trastorns mentals i / o comportamentals, per
poder accedir a les possibilitats d'intervenció i tractament dels mateixos.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA3Posseeix coneixements avançats en clínica, etiologia, epidemiologia i avaluació dels trastorns
emocionals més freqüents que afecten la població en tots els nivells d'edat.
    RA3 - Posseeix coneixements avançats en clínica, etiologia, epidemiologia i avaluació dels trastorns
emocionals més freqüents que afecten la població en tots els nivells d'edat.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Posseeix coneixements avançats en clínica, etiologia, epidemiologia i avaluació dels trastorns
emocionals més freqüents que afecten la població en tots els nivells d'edat.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA3 - Posseeix coneixements avançats en clínica, etiologia, epidemiologia i avaluació dels trastorns
emocionals més freqüents que afecten la població en tots els nivells d'edat.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Posseeix coneixements avançats en clínica, etiologia, epidemiologia i avaluació dels trastorns
emocionals més freqüents que afecten la població en tots els nivells d'edat.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Posseeix coneixements avançats en clínica, etiologia, epidemiologia i avaluació dels trastorns
emocionals més freqüents que afecten la població en tots els nivells d'edat.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Posseeix coneixements avançats en clínica, etiologia, epidemiologia i avaluació dels trastorns
emocionals més freqüents que afecten la població en tots els nivells d'edat.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Posseeix coneixements avançats en clínica, etiologia, epidemiologia i avaluació dels trastorns
emocionals més freqüents que afecten la població en tots els nivells d'edat.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA3 - Posseeix coneixements avançats en clínica, etiologia, epidemiologia i avaluació dels trastorns
emocionals més freqüents que afecten la població en tots els nivells d'edat.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA3 - Posseeix coneixements avançats en clínica, etiologia, epidemiologia i avaluació dels trastorns
emocionals més freqüents que afecten la població en tots els nivells d'edat.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA3 - Posseeix coneixements avançats en clínica, etiologia, epidemiologia i avaluació dels trastorns
emocionals més freqüents que afecten la població en tots els nivells d'edat.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA3 - Posseeix coneixements avançats en clínica, etiologia, epidemiologia i avaluació dels trastorns
emocionals més freqüents que afecten la població en tots els nivells d'edat.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Posseeix coneixements avançats en clínica, etiologia, epidemiologia i avaluació dels trastorns
emocionals més freqüents que afecten la població en tots els nivells d'edat.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Posseeix coneixements avançats en clínica, etiologia, epidemiologia i avaluació dels trastorns
emocionals més freqüents que afecten la població en tots els nivells d'edat.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA3 - Posseeix coneixements avançats en clínica, etiologia, epidemiologia i avaluació dels trastorns
emocionals més freqüents que afecten la població en tots els nivells d'edat.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA3 - Posseeix coneixements avançats en clínica, etiologia, epidemiologia i avaluació dels trastorns
emocionals més freqüents que afecten la població en tots els nivells d'edat.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA3 - Posseeix coneixements avançats en clínica, etiologia, epidemiologia i avaluació dels trastorns
emocionals més freqüents que afecten la població en tots els nivells d'edat.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA3 - Posseeix coneixements avançats en clínica, etiologia, epidemiologia i avaluació dels trastorns
emocionals més freqüents que afecten la població en tots els nivells d'edat.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA3 - Posseeix coneixements avançats en clínica, etiologia, epidemiologia i avaluació dels trastorns
emocionals més freqüents que afecten la població en tots els nivells d'edat.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA3 - Posseeix coneixements avançats en clínica, etiologia, epidemiologia i avaluació dels trastorns
emocionals més freqüents que afecten la població en tots els nivells d'edat.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA4Coneix la naturalesa i els marcs teòrics explicatius dels trastorns psicopatològics.
    RA4 - Coneix la naturalesa i els marcs teòrics explicatius dels trastorns psicopatològics.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Coneix la naturalesa i els marcs teòrics explicatius dels trastorns psicopatològics.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA4 - Coneix la naturalesa i els marcs teòrics explicatius dels trastorns psicopatològics.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Coneix la naturalesa i els marcs teòrics explicatius dels trastorns psicopatològics.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Coneix la naturalesa i els marcs teòrics explicatius dels trastorns psicopatològics.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Coneix la naturalesa i els marcs teòrics explicatius dels trastorns psicopatològics.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Coneix la naturalesa i els marcs teòrics explicatius dels trastorns psicopatològics.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA4 - Coneix la naturalesa i els marcs teòrics explicatius dels trastorns psicopatològics.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA4 - Coneix la naturalesa i els marcs teòrics explicatius dels trastorns psicopatològics.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA4 - Coneix la naturalesa i els marcs teòrics explicatius dels trastorns psicopatològics.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA4 - Coneix la naturalesa i els marcs teòrics explicatius dels trastorns psicopatològics.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Coneix la naturalesa i els marcs teòrics explicatius dels trastorns psicopatològics.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Coneix la naturalesa i els marcs teòrics explicatius dels trastorns psicopatològics.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA4 - Coneix la naturalesa i els marcs teòrics explicatius dels trastorns psicopatològics.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA4 - Coneix la naturalesa i els marcs teòrics explicatius dels trastorns psicopatològics.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA4 - Coneix la naturalesa i els marcs teòrics explicatius dels trastorns psicopatològics.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA4 - Coneix la naturalesa i els marcs teòrics explicatius dels trastorns psicopatològics.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA4 - Coneix la naturalesa i els marcs teòrics explicatius dels trastorns psicopatològics.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA4 - Coneix la naturalesa i els marcs teòrics explicatius dels trastorns psicopatològics.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA5Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen
    RA5 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA5 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA5 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA5 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA5 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA5 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA5 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA5 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA5 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA5 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA5 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA5 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA5 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA5 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA5 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
A11Conèixer en profunditat els factors psicosocials associats als problemes de salut i malaltia.
RA1Troba i selecciona els recursos més apropiats per a desenvolupar la intervenció psicosocial.
    RA1 - Troba i selecciona els recursos més apropiats per a desenvolupar la intervenció psicosocial.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Troba i selecciona els recursos més apropiats per a desenvolupar la intervenció psicosocial.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA1 - Troba i selecciona els recursos més apropiats per a desenvolupar la intervenció psicosocial.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Troba i selecciona els recursos més apropiats per a desenvolupar la intervenció psicosocial.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Troba i selecciona els recursos més apropiats per a desenvolupar la intervenció psicosocial.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Troba i selecciona els recursos més apropiats per a desenvolupar la intervenció psicosocial.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Troba i selecciona els recursos més apropiats per a desenvolupar la intervenció psicosocial.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA1 - Troba i selecciona els recursos més apropiats per a desenvolupar la intervenció psicosocial.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA1 - Troba i selecciona els recursos més apropiats per a desenvolupar la intervenció psicosocial.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA1 - Troba i selecciona els recursos més apropiats per a desenvolupar la intervenció psicosocial.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA1 - Troba i selecciona els recursos més apropiats per a desenvolupar la intervenció psicosocial.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Troba i selecciona els recursos més apropiats per a desenvolupar la intervenció psicosocial.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Troba i selecciona els recursos més apropiats per a desenvolupar la intervenció psicosocial.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Troba i selecciona els recursos més apropiats per a desenvolupar la intervenció psicosocial.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA1 - Troba i selecciona els recursos més apropiats per a desenvolupar la intervenció psicosocial.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA1 - Troba i selecciona els recursos més apropiats per a desenvolupar la intervenció psicosocial.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA1 - Troba i selecciona els recursos més apropiats per a desenvolupar la intervenció psicosocial.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA1 - Troba i selecciona els recursos més apropiats per a desenvolupar la intervenció psicosocial.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA1 - Troba i selecciona els recursos més apropiats per a desenvolupar la intervenció psicosocial.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA2Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.
    RA2 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA2 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA2 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA2 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA2 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA2 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA2 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA2 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA2 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA2 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA2 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA3Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen
    RA3 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA3 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA3 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA3 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA3 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA3 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA3 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA3 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA3 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA3 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA3 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA3 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
A12Conèixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i
malaltia, especialment als relacionats amb la salut mental.
RA1Respon adequadament a les preguntes que se li formulen sobre els conceptes teòrics explicats a
l'assignatura
    RA1 - Respon adequadament a les preguntes que se li formulen sobre els conceptes teòrics explicats a
l'assignatura

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Respon adequadament a les preguntes que se li formulen sobre els conceptes teòrics explicats a
l'assignatura

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA1 - Respon adequadament a les preguntes que se li formulen sobre els conceptes teòrics explicats a
l'assignatura

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Respon adequadament a les preguntes que se li formulen sobre els conceptes teòrics explicats a
l'assignatura

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Respon adequadament a les preguntes que se li formulen sobre els conceptes teòrics explicats a
l'assignatura

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Respon adequadament a les preguntes que se li formulen sobre els conceptes teòrics explicats a
l'assignatura

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Respon adequadament a les preguntes que se li formulen sobre els conceptes teòrics explicats a
l'assignatura

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA1 - Respon adequadament a les preguntes que se li formulen sobre els conceptes teòrics explicats a
l'assignatura

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA1 - Respon adequadament a les preguntes que se li formulen sobre els conceptes teòrics explicats a
l'assignatura

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA1 - Respon adequadament a les preguntes que se li formulen sobre els conceptes teòrics explicats a
l'assignatura

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA1 - Respon adequadament a les preguntes que se li formulen sobre els conceptes teòrics explicats a
l'assignatura

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Respon adequadament a les preguntes que se li formulen sobre els conceptes teòrics explicats a
l'assignatura

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Respon adequadament a les preguntes que se li formulen sobre els conceptes teòrics explicats a
l'assignatura

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Respon adequadament a les preguntes que se li formulen sobre els conceptes teòrics explicats a
l'assignatura

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA1 - Respon adequadament a les preguntes que se li formulen sobre els conceptes teòrics explicats a
l'assignatura

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA1 - Respon adequadament a les preguntes que se li formulen sobre els conceptes teòrics explicats a
l'assignatura

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA1 - Respon adequadament a les preguntes que se li formulen sobre els conceptes teòrics explicats a
l'assignatura

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA1 - Respon adequadament a les preguntes que se li formulen sobre els conceptes teòrics explicats a
l'assignatura

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA1 - Respon adequadament a les preguntes que se li formulen sobre els conceptes teòrics explicats a
l'assignatura

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA2Detecta símptomes desitjats i no desitjats produïts per diferents tractaments psicofarmacològics
en els casos plantejats en l'assignatura
    RA2 - Detecta símptomes desitjats i no desitjats produïts per diferents tractaments psicofarmacològics
en els casos plantejats en l'assignatura

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Detecta símptomes desitjats i no desitjats produïts per diferents tractaments psicofarmacològics
en els casos plantejats en l'assignatura

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA2 - Detecta símptomes desitjats i no desitjats produïts per diferents tractaments psicofarmacològics
en els casos plantejats en l'assignatura

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Detecta símptomes desitjats i no desitjats produïts per diferents tractaments psicofarmacològics
en els casos plantejats en l'assignatura

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Detecta símptomes desitjats i no desitjats produïts per diferents tractaments psicofarmacològics
en els casos plantejats en l'assignatura

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Detecta símptomes desitjats i no desitjats produïts per diferents tractaments psicofarmacològics
en els casos plantejats en l'assignatura

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Detecta símptomes desitjats i no desitjats produïts per diferents tractaments psicofarmacològics
en els casos plantejats en l'assignatura

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA2 - Detecta símptomes desitjats i no desitjats produïts per diferents tractaments psicofarmacològics
en els casos plantejats en l'assignatura

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA2 - Detecta símptomes desitjats i no desitjats produïts per diferents tractaments psicofarmacològics
en els casos plantejats en l'assignatura

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA2 - Detecta símptomes desitjats i no desitjats produïts per diferents tractaments psicofarmacològics
en els casos plantejats en l'assignatura

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA2 - Detecta símptomes desitjats i no desitjats produïts per diferents tractaments psicofarmacològics
en els casos plantejats en l'assignatura

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Detecta símptomes desitjats i no desitjats produïts per diferents tractaments psicofarmacològics
en els casos plantejats en l'assignatura

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Detecta símptomes desitjats i no desitjats produïts per diferents tractaments psicofarmacològics
en els casos plantejats en l'assignatura

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Detecta símptomes desitjats i no desitjats produïts per diferents tractaments psicofarmacològics
en els casos plantejats en l'assignatura

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA2 - Detecta símptomes desitjats i no desitjats produïts per diferents tractaments psicofarmacològics
en els casos plantejats en l'assignatura

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA2 - Detecta símptomes desitjats i no desitjats produïts per diferents tractaments psicofarmacològics
en els casos plantejats en l'assignatura

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA2 - Detecta símptomes desitjats i no desitjats produïts per diferents tractaments psicofarmacològics
en els casos plantejats en l'assignatura

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA2 - Detecta símptomes desitjats i no desitjats produïts per diferents tractaments psicofarmacològics
en els casos plantejats en l'assignatura

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA2 - Detecta símptomes desitjats i no desitjats produïts per diferents tractaments psicofarmacològics
en els casos plantejats en l'assignatura

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA3Planteja l'abordatge, en teràpia, del tractament d'aquests símptomes
    RA3 - Planteja l'abordatge, en teràpia, del tractament d'aquests símptomes

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Planteja l'abordatge, en teràpia, del tractament d'aquests símptomes

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA3 - Planteja l'abordatge, en teràpia, del tractament d'aquests símptomes

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Planteja l'abordatge, en teràpia, del tractament d'aquests símptomes

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Planteja l'abordatge, en teràpia, del tractament d'aquests símptomes

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Planteja l'abordatge, en teràpia, del tractament d'aquests símptomes

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Planteja l'abordatge, en teràpia, del tractament d'aquests símptomes

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA3 - Planteja l'abordatge, en teràpia, del tractament d'aquests símptomes

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA3 - Planteja l'abordatge, en teràpia, del tractament d'aquests símptomes

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA3 - Planteja l'abordatge, en teràpia, del tractament d'aquests símptomes

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA3 - Planteja l'abordatge, en teràpia, del tractament d'aquests símptomes

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Planteja l'abordatge, en teràpia, del tractament d'aquests símptomes

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Planteja l'abordatge, en teràpia, del tractament d'aquests símptomes

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA3 - Planteja l'abordatge, en teràpia, del tractament d'aquests símptomes

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA3 - Planteja l'abordatge, en teràpia, del tractament d'aquests símptomes

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA3 - Planteja l'abordatge, en teràpia, del tractament d'aquests símptomes

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA3 - Planteja l'abordatge, en teràpia, del tractament d'aquests símptomes

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA3 - Planteja l'abordatge, en teràpia, del tractament d'aquests símptomes

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA3 - Planteja l'abordatge, en teràpia, del tractament d'aquests símptomes

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA4Realitza l'informe dels casos que es treballin en l'assignatura
    RA4 - Realitza l'informe dels casos que es treballin en l'assignatura

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Realitza l'informe dels casos que es treballin en l'assignatura

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA4 - Realitza l'informe dels casos que es treballin en l'assignatura

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Realitza l'informe dels casos que es treballin en l'assignatura

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Realitza l'informe dels casos que es treballin en l'assignatura

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Realitza l'informe dels casos que es treballin en l'assignatura

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Realitza l'informe dels casos que es treballin en l'assignatura

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA4 - Realitza l'informe dels casos que es treballin en l'assignatura

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA4 - Realitza l'informe dels casos que es treballin en l'assignatura

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA4 - Realitza l'informe dels casos que es treballin en l'assignatura

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA4 - Realitza l'informe dels casos que es treballin en l'assignatura

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Realitza l'informe dels casos que es treballin en l'assignatura

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Realitza l'informe dels casos que es treballin en l'assignatura

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA4 - Realitza l'informe dels casos que es treballin en l'assignatura

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA4 - Realitza l'informe dels casos que es treballin en l'assignatura

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA4 - Realitza l'informe dels casos que es treballin en l'assignatura

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA4 - Realitza l'informe dels casos que es treballin en l'assignatura

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA4 - Realitza l'informe dels casos que es treballin en l'assignatura

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA4 - Realitza l'informe dels casos que es treballin en l'assignatura

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA5Realitza "role playing" de diferents situacions terapèutiques amb què puguem trobar-nos
en la pràctica clínica
    RA5 - Realitza "role playing" de diferents situacions terapèutiques amb què puguem trobar-nos
en la pràctica clínica

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA5 - Realitza "role playing" de diferents situacions terapèutiques amb què puguem trobar-nos
en la pràctica clínica

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA5 - Realitza "role playing" de diferents situacions terapèutiques amb què puguem trobar-nos
en la pràctica clínica

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA5 - Realitza "role playing" de diferents situacions terapèutiques amb què puguem trobar-nos
en la pràctica clínica

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA5 - Realitza "role playing" de diferents situacions terapèutiques amb què puguem trobar-nos
en la pràctica clínica

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Realitza "role playing" de diferents situacions terapèutiques amb què puguem trobar-nos
en la pràctica clínica

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Realitza "role playing" de diferents situacions terapèutiques amb què puguem trobar-nos
en la pràctica clínica

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA5 - Realitza "role playing" de diferents situacions terapèutiques amb què puguem trobar-nos
en la pràctica clínica

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA5 - Realitza "role playing" de diferents situacions terapèutiques amb què puguem trobar-nos
en la pràctica clínica

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA5 - Realitza "role playing" de diferents situacions terapèutiques amb què puguem trobar-nos
en la pràctica clínica

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA5 - Realitza "role playing" de diferents situacions terapèutiques amb què puguem trobar-nos
en la pràctica clínica

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Realitza "role playing" de diferents situacions terapèutiques amb què puguem trobar-nos
en la pràctica clínica

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Realitza "role playing" de diferents situacions terapèutiques amb què puguem trobar-nos
en la pràctica clínica

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA5 - Realitza "role playing" de diferents situacions terapèutiques amb què puguem trobar-nos
en la pràctica clínica

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA5 - Realitza "role playing" de diferents situacions terapèutiques amb què puguem trobar-nos
en la pràctica clínica

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA5 - Realitza "role playing" de diferents situacions terapèutiques amb què puguem trobar-nos
en la pràctica clínica

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA5 - Realitza "role playing" de diferents situacions terapèutiques amb què puguem trobar-nos
en la pràctica clínica

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA5 - Realitza "role playing" de diferents situacions terapèutiques amb què puguem trobar-nos
en la pràctica clínica

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA5 - Realitza "role playing" de diferents situacions terapèutiques amb què puguem trobar-nos
en la pràctica clínica

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA6Coneix les manifestacions evolutives i el curs dels mateixes
    RA6 - Coneix les manifestacions evolutives i el curs dels mateixes

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA6 - Coneix les manifestacions evolutives i el curs dels mateixes

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA6 - Coneix les manifestacions evolutives i el curs dels mateixes

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA6 - Coneix les manifestacions evolutives i el curs dels mateixes

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA6 - Coneix les manifestacions evolutives i el curs dels mateixes

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Coneix les manifestacions evolutives i el curs dels mateixes

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Coneix les manifestacions evolutives i el curs dels mateixes

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA6 - Coneix les manifestacions evolutives i el curs dels mateixes

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA6 - Coneix les manifestacions evolutives i el curs dels mateixes

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA6 - Coneix les manifestacions evolutives i el curs dels mateixes

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA6 - Coneix les manifestacions evolutives i el curs dels mateixes

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - Coneix les manifestacions evolutives i el curs dels mateixes

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Coneix les manifestacions evolutives i el curs dels mateixes

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA6 - Coneix les manifestacions evolutives i el curs dels mateixes

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA6 - Coneix les manifestacions evolutives i el curs dels mateixes

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA6 - Coneix les manifestacions evolutives i el curs dels mateixes

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA6 - Coneix les manifestacions evolutives i el curs dels mateixes

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA6 - Coneix les manifestacions evolutives i el curs dels mateixes

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA6 - Coneix les manifestacions evolutives i el curs dels mateixes

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA7Coneix les principals alteracions del llenguatge i la memòria.
    RA7 - Coneix les principals alteracions del llenguatge i la memòria.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA7 - Coneix les principals alteracions del llenguatge i la memòria.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA7 - Coneix les principals alteracions del llenguatge i la memòria.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA7 - Coneix les principals alteracions del llenguatge i la memòria.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA7 - Coneix les principals alteracions del llenguatge i la memòria.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Coneix les principals alteracions del llenguatge i la memòria.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Coneix les principals alteracions del llenguatge i la memòria.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA7 - Coneix les principals alteracions del llenguatge i la memòria.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA7 - Coneix les principals alteracions del llenguatge i la memòria.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA7 - Coneix les principals alteracions del llenguatge i la memòria.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA7 - Coneix les principals alteracions del llenguatge i la memòria.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA7 - Coneix les principals alteracions del llenguatge i la memòria.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Coneix les principals alteracions del llenguatge i la memòria.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA7 - Coneix les principals alteracions del llenguatge i la memòria.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA7 - Coneix les principals alteracions del llenguatge i la memòria.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA7 - Coneix les principals alteracions del llenguatge i la memòria.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA7 - Coneix les principals alteracions del llenguatge i la memòria.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA7 - Coneix les principals alteracions del llenguatge i la memòria.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA7 - Coneix les principals alteracions del llenguatge i la memòria.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA8Coneix els components de l'experiència de dolor, base per al disseny de qualsevol programa de
tractament o de prevenció.
    RA8 - Coneix els components de l'experiència de dolor, base per al disseny de qualsevol programa de
tractament o de prevenció.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA8 - Coneix els components de l'experiència de dolor, base per al disseny de qualsevol programa de
tractament o de prevenció.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA8 - Coneix els components de l'experiència de dolor, base per al disseny de qualsevol programa de
tractament o de prevenció.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA8 - Coneix els components de l'experiència de dolor, base per al disseny de qualsevol programa de
tractament o de prevenció.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA8 - Coneix els components de l'experiència de dolor, base per al disseny de qualsevol programa de
tractament o de prevenció.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Coneix els components de l'experiència de dolor, base per al disseny de qualsevol programa de
tractament o de prevenció.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA8 - Coneix els components de l'experiència de dolor, base per al disseny de qualsevol programa de
tractament o de prevenció.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA8 - Coneix els components de l'experiència de dolor, base per al disseny de qualsevol programa de
tractament o de prevenció.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA8 - Coneix els components de l'experiència de dolor, base per al disseny de qualsevol programa de
tractament o de prevenció.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA8 - Coneix els components de l'experiència de dolor, base per al disseny de qualsevol programa de
tractament o de prevenció.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA8 - Coneix els components de l'experiència de dolor, base per al disseny de qualsevol programa de
tractament o de prevenció.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA8 - Coneix els components de l'experiència de dolor, base per al disseny de qualsevol programa de
tractament o de prevenció.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Coneix els components de l'experiència de dolor, base per al disseny de qualsevol programa de
tractament o de prevenció.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA8 - Coneix els components de l'experiència de dolor, base per al disseny de qualsevol programa de
tractament o de prevenció.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA8 - Coneix els components de l'experiència de dolor, base per al disseny de qualsevol programa de
tractament o de prevenció.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA8 - Coneix els components de l'experiència de dolor, base per al disseny de qualsevol programa de
tractament o de prevenció.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA8 - Coneix els components de l'experiència de dolor, base per al disseny de qualsevol programa de
tractament o de prevenció.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA8 - Coneix els components de l'experiència de dolor, base per al disseny de qualsevol programa de
tractament o de prevenció.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA8 - Coneix els components de l'experiència de dolor, base per al disseny de qualsevol programa de
tractament o de prevenció.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA9Coneix, a un nivell avançat, els processos psicològics i del desenvolupament i las bases
psicobiològiques i psicosocials de la conducta normal i patològicam així com els components
psicològics associats als problemes de salut.
    RA9 - Coneix, a un nivell avançat, els processos psicològics i del desenvolupament i las bases
psicobiològiques i psicosocials de la conducta normal i patològicam així com els components
psicològics associats als problemes de salut.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA9 - Coneix, a un nivell avançat, els processos psicològics i del desenvolupament i las bases
psicobiològiques i psicosocials de la conducta normal i patològicam així com els components
psicològics associats als problemes de salut.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA9 - Coneix, a un nivell avançat, els processos psicològics i del desenvolupament i las bases
psicobiològiques i psicosocials de la conducta normal i patològicam així com els components
psicològics associats als problemes de salut.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA9 - Coneix, a un nivell avançat, els processos psicològics i del desenvolupament i las bases
psicobiològiques i psicosocials de la conducta normal i patològicam així com els components
psicològics associats als problemes de salut.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA9 - Coneix, a un nivell avançat, els processos psicològics i del desenvolupament i las bases
psicobiològiques i psicosocials de la conducta normal i patològicam així com els components
psicològics associats als problemes de salut.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Coneix, a un nivell avançat, els processos psicològics i del desenvolupament i las bases
psicobiològiques i psicosocials de la conducta normal i patològicam així com els components
psicològics associats als problemes de salut.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA9 - Coneix, a un nivell avançat, els processos psicològics i del desenvolupament i las bases
psicobiològiques i psicosocials de la conducta normal i patològicam així com els components
psicològics associats als problemes de salut.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA9 - Coneix, a un nivell avançat, els processos psicològics i del desenvolupament i las bases
psicobiològiques i psicosocials de la conducta normal i patològicam així com els components
psicològics associats als problemes de salut.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA9 - Coneix, a un nivell avançat, els processos psicològics i del desenvolupament i las bases
psicobiològiques i psicosocials de la conducta normal i patològicam així com els components
psicològics associats als problemes de salut.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA9 - Coneix, a un nivell avançat, els processos psicològics i del desenvolupament i las bases
psicobiològiques i psicosocials de la conducta normal i patològicam així com els components
psicològics associats als problemes de salut.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA9 - Coneix, a un nivell avançat, els processos psicològics i del desenvolupament i las bases
psicobiològiques i psicosocials de la conducta normal i patològicam així com els components
psicològics associats als problemes de salut.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA9 - Coneix, a un nivell avançat, els processos psicològics i del desenvolupament i las bases
psicobiològiques i psicosocials de la conducta normal i patològicam així com els components
psicològics associats als problemes de salut.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Coneix, a un nivell avançat, els processos psicològics i del desenvolupament i las bases
psicobiològiques i psicosocials de la conducta normal i patològicam així com els components
psicològics associats als problemes de salut.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA9 - Coneix, a un nivell avançat, els processos psicològics i del desenvolupament i las bases
psicobiològiques i psicosocials de la conducta normal i patològicam així com els components
psicològics associats als problemes de salut.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA9 - Coneix, a un nivell avançat, els processos psicològics i del desenvolupament i las bases
psicobiològiques i psicosocials de la conducta normal i patològicam així com els components
psicològics associats als problemes de salut.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA9 - Coneix, a un nivell avançat, els processos psicològics i del desenvolupament i las bases
psicobiològiques i psicosocials de la conducta normal i patològicam així com els components
psicològics associats als problemes de salut.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA9 - Coneix, a un nivell avançat, els processos psicològics i del desenvolupament i las bases
psicobiològiques i psicosocials de la conducta normal i patològicam així com els components
psicològics associats als problemes de salut.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA9 - Coneix, a un nivell avançat, els processos psicològics i del desenvolupament i las bases
psicobiològiques i psicosocials de la conducta normal i patològicam així com els components
psicològics associats als problemes de salut.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA9 - Coneix, a un nivell avançat, els processos psicològics i del desenvolupament i las bases
psicobiològiques i psicosocials de la conducta normal i patològicam així com els components
psicològics associats als problemes de salut.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA10Sap valorar i integrar la implicació dels diferents aspectes biopsicosocials en el desenvolupament
dels trastorns psicològics i dels problemes de salut.
    RA10 - Sap valorar i integrar la implicació dels diferents aspectes biopsicosocials en el desenvolupament
dels trastorns psicològics i dels problemes de salut.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA10 - Sap valorar i integrar la implicació dels diferents aspectes biopsicosocials en el desenvolupament
dels trastorns psicològics i dels problemes de salut.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA10 - Sap valorar i integrar la implicació dels diferents aspectes biopsicosocials en el desenvolupament
dels trastorns psicològics i dels problemes de salut.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA10 - Sap valorar i integrar la implicació dels diferents aspectes biopsicosocials en el desenvolupament
dels trastorns psicològics i dels problemes de salut.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA10 - Sap valorar i integrar la implicació dels diferents aspectes biopsicosocials en el desenvolupament
dels trastorns psicològics i dels problemes de salut.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Sap valorar i integrar la implicació dels diferents aspectes biopsicosocials en el desenvolupament
dels trastorns psicològics i dels problemes de salut.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA10 - Sap valorar i integrar la implicació dels diferents aspectes biopsicosocials en el desenvolupament
dels trastorns psicològics i dels problemes de salut.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA10 - Sap valorar i integrar la implicació dels diferents aspectes biopsicosocials en el desenvolupament
dels trastorns psicològics i dels problemes de salut.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA10 - Sap valorar i integrar la implicació dels diferents aspectes biopsicosocials en el desenvolupament
dels trastorns psicològics i dels problemes de salut.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA10 - Sap valorar i integrar la implicació dels diferents aspectes biopsicosocials en el desenvolupament
dels trastorns psicològics i dels problemes de salut.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA10 - Sap valorar i integrar la implicació dels diferents aspectes biopsicosocials en el desenvolupament
dels trastorns psicològics i dels problemes de salut.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA10 - Sap valorar i integrar la implicació dels diferents aspectes biopsicosocials en el desenvolupament
dels trastorns psicològics i dels problemes de salut.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Sap valorar i integrar la implicació dels diferents aspectes biopsicosocials en el desenvolupament
dels trastorns psicològics i dels problemes de salut.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA10 - Sap valorar i integrar la implicació dels diferents aspectes biopsicosocials en el desenvolupament
dels trastorns psicològics i dels problemes de salut.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA10 - Sap valorar i integrar la implicació dels diferents aspectes biopsicosocials en el desenvolupament
dels trastorns psicològics i dels problemes de salut.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA10 - Sap valorar i integrar la implicació dels diferents aspectes biopsicosocials en el desenvolupament
dels trastorns psicològics i dels problemes de salut.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA10 - Sap valorar i integrar la implicació dels diferents aspectes biopsicosocials en el desenvolupament
dels trastorns psicològics i dels problemes de salut.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA10 - Sap valorar i integrar la implicació dels diferents aspectes biopsicosocials en el desenvolupament
dels trastorns psicològics i dels problemes de salut.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA10 - Sap valorar i integrar la implicació dels diferents aspectes biopsicosocials en el desenvolupament
dels trastorns psicològics i dels problemes de salut.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA11Troba i selecciona els recursos més apropiats per a desenvolupar la intervenció psicosocial.
    RA11 - Troba i selecciona els recursos més apropiats per a desenvolupar la intervenció psicosocial.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA11 - Troba i selecciona els recursos més apropiats per a desenvolupar la intervenció psicosocial.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA11 - Troba i selecciona els recursos més apropiats per a desenvolupar la intervenció psicosocial.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA11 - Troba i selecciona els recursos més apropiats per a desenvolupar la intervenció psicosocial.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA11 - Troba i selecciona els recursos més apropiats per a desenvolupar la intervenció psicosocial.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Troba i selecciona els recursos més apropiats per a desenvolupar la intervenció psicosocial.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA11 - Troba i selecciona els recursos més apropiats per a desenvolupar la intervenció psicosocial.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA11 - Troba i selecciona els recursos més apropiats per a desenvolupar la intervenció psicosocial.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA11 - Troba i selecciona els recursos més apropiats per a desenvolupar la intervenció psicosocial.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA11 - Troba i selecciona els recursos més apropiats per a desenvolupar la intervenció psicosocial.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA11 - Troba i selecciona els recursos més apropiats per a desenvolupar la intervenció psicosocial.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA11 - Troba i selecciona els recursos més apropiats per a desenvolupar la intervenció psicosocial.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Troba i selecciona els recursos més apropiats per a desenvolupar la intervenció psicosocial.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA11 - Troba i selecciona els recursos més apropiats per a desenvolupar la intervenció psicosocial.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA11 - Troba i selecciona els recursos més apropiats per a desenvolupar la intervenció psicosocial.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA11 - Troba i selecciona els recursos més apropiats per a desenvolupar la intervenció psicosocial.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA11 - Troba i selecciona els recursos més apropiats per a desenvolupar la intervenció psicosocial.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA11 - Troba i selecciona els recursos més apropiats per a desenvolupar la intervenció psicosocial.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA11 - Troba i selecciona els recursos més apropiats per a desenvolupar la intervenció psicosocial.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA12Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.
    RA12 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA12 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA12 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA12 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA12 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA12 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA12 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA12 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA12 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA12 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA12 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA12 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA12 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA12 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA12 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA12 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA12 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA13Reconeix, analitza i interpreta les relacions entre l'estrés i la malaltia, i entre aquests i els
processos d'afrontament.
    RA13 - Reconeix, analitza i interpreta les relacions entre l'estrés i la malaltia, i entre aquests i els
processos d'afrontament.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA13 - Reconeix, analitza i interpreta les relacions entre l'estrés i la malaltia, i entre aquests i els
processos d'afrontament.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA13 - Reconeix, analitza i interpreta les relacions entre l'estrés i la malaltia, i entre aquests i els
processos d'afrontament.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA13 - Reconeix, analitza i interpreta les relacions entre l'estrés i la malaltia, i entre aquests i els
processos d'afrontament.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA13 - Reconeix, analitza i interpreta les relacions entre l'estrés i la malaltia, i entre aquests i els
processos d'afrontament.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Reconeix, analitza i interpreta les relacions entre l'estrés i la malaltia, i entre aquests i els
processos d'afrontament.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA13 - Reconeix, analitza i interpreta les relacions entre l'estrés i la malaltia, i entre aquests i els
processos d'afrontament.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA13 - Reconeix, analitza i interpreta les relacions entre l'estrés i la malaltia, i entre aquests i els
processos d'afrontament.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA13 - Reconeix, analitza i interpreta les relacions entre l'estrés i la malaltia, i entre aquests i els
processos d'afrontament.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA13 - Reconeix, analitza i interpreta les relacions entre l'estrés i la malaltia, i entre aquests i els
processos d'afrontament.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA13 - Reconeix, analitza i interpreta les relacions entre l'estrés i la malaltia, i entre aquests i els
processos d'afrontament.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA13 - Reconeix, analitza i interpreta les relacions entre l'estrés i la malaltia, i entre aquests i els
processos d'afrontament.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Reconeix, analitza i interpreta les relacions entre l'estrés i la malaltia, i entre aquests i els
processos d'afrontament.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA13 - Reconeix, analitza i interpreta les relacions entre l'estrés i la malaltia, i entre aquests i els
processos d'afrontament.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA13 - Reconeix, analitza i interpreta les relacions entre l'estrés i la malaltia, i entre aquests i els
processos d'afrontament.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA13 - Reconeix, analitza i interpreta les relacions entre l'estrés i la malaltia, i entre aquests i els
processos d'afrontament.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA13 - Reconeix, analitza i interpreta les relacions entre l'estrés i la malaltia, i entre aquests i els
processos d'afrontament.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA13 - Reconeix, analitza i interpreta les relacions entre l'estrés i la malaltia, i entre aquests i els
processos d'afrontament.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA13 - Reconeix, analitza i interpreta les relacions entre l'estrés i la malaltia, i entre aquests i els
processos d'afrontament.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA14Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.
    RA14 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA14 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA14 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA14 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA14 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA14 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA14 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA14 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA14 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA14 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA14 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA14 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA14 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA14 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA14 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA14 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA14 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els
diferents contextos.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA15Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària
    RA15 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA15 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA15 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA15 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA15 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA15 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA15 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA15 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA15 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA15 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA15 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA15 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA15 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA15 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA15 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA15 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA15 - Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA16Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen
    RA16 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA16 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA16 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA16 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA16 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA16 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA16 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA16 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA16 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA16 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA16 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA16 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA16 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA16 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA16 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA16 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA16 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA16 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA16 - Detecta problemes o factors que poden afectar al desenvolupament normal del nen

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
A13Conèixer en profunditat els diferents models d'avaluació i intervenció en el camp de la
Psicologia General Sanitària, així com les tècniques i procediments que es deriven d'aquests
processos en l'aboratge dels trastorns del comportament i en els factors psicològics associats amb
problemes de salut.
RA1Coneix les tècniques de registre i anàlisi dels potencials evocats cerebrals.
    RA1 - Coneix les tècniques de registre i anàlisi dels potencials evocats cerebrals.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Coneix les tècniques de registre i anàlisi dels potencials evocats cerebrals.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA1 - Coneix les tècniques de registre i anàlisi dels potencials evocats cerebrals.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Coneix les tècniques de registre i anàlisi dels potencials evocats cerebrals.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Coneix les tècniques de registre i anàlisi dels potencials evocats cerebrals.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix les tècniques de registre i anàlisi dels potencials evocats cerebrals.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Coneix les tècniques de registre i anàlisi dels potencials evocats cerebrals.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA1 - Coneix les tècniques de registre i anàlisi dels potencials evocats cerebrals.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA1 - Coneix les tècniques de registre i anàlisi dels potencials evocats cerebrals.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA1 - Coneix les tècniques de registre i anàlisi dels potencials evocats cerebrals.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA1 - Coneix les tècniques de registre i anàlisi dels potencials evocats cerebrals.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Coneix les tècniques de registre i anàlisi dels potencials evocats cerebrals.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix les tècniques de registre i anàlisi dels potencials evocats cerebrals.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Coneix les tècniques de registre i anàlisi dels potencials evocats cerebrals.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA1 - Coneix les tècniques de registre i anàlisi dels potencials evocats cerebrals.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA1 - Coneix les tècniques de registre i anàlisi dels potencials evocats cerebrals.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA1 - Coneix les tècniques de registre i anàlisi dels potencials evocats cerebrals.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA1 - Coneix les tècniques de registre i anàlisi dels potencials evocats cerebrals.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA1 - Coneix les tècniques de registre i anàlisi dels potencials evocats cerebrals.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA2Coneix els principals components dels potencials evocats cerebrals.
    RA2 - Coneix els principals components dels potencials evocats cerebrals.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Coneix els principals components dels potencials evocats cerebrals.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA2 - Coneix els principals components dels potencials evocats cerebrals.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Coneix els principals components dels potencials evocats cerebrals.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Coneix els principals components dels potencials evocats cerebrals.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Coneix els principals components dels potencials evocats cerebrals.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Coneix els principals components dels potencials evocats cerebrals.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA2 - Coneix els principals components dels potencials evocats cerebrals.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA2 - Coneix els principals components dels potencials evocats cerebrals.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA2 - Coneix els principals components dels potencials evocats cerebrals.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA2 - Coneix els principals components dels potencials evocats cerebrals.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Coneix els principals components dels potencials evocats cerebrals.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Coneix els principals components dels potencials evocats cerebrals.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Coneix els principals components dels potencials evocats cerebrals.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA2 - Coneix els principals components dels potencials evocats cerebrals.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA2 - Coneix els principals components dels potencials evocats cerebrals.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA2 - Coneix els principals components dels potencials evocats cerebrals.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA2 - Coneix els principals components dels potencials evocats cerebrals.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA2 - Coneix els principals components dels potencials evocats cerebrals.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA3Coneix els usos clínics dels potencials evocats cerebrals.
    RA3 - Coneix els usos clínics dels potencials evocats cerebrals.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Coneix els usos clínics dels potencials evocats cerebrals.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA3 - Coneix els usos clínics dels potencials evocats cerebrals.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Coneix els usos clínics dels potencials evocats cerebrals.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Coneix els usos clínics dels potencials evocats cerebrals.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Coneix els usos clínics dels potencials evocats cerebrals.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Coneix els usos clínics dels potencials evocats cerebrals.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA3 - Coneix els usos clínics dels potencials evocats cerebrals.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA3 - Coneix els usos clínics dels potencials evocats cerebrals.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA3 - Coneix els usos clínics dels potencials evocats cerebrals.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA3 - Coneix els usos clínics dels potencials evocats cerebrals.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Coneix els usos clínics dels potencials evocats cerebrals.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Coneix els usos clínics dels potencials evocats cerebrals.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA3 - Coneix els usos clínics dels potencials evocats cerebrals.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA3 - Coneix els usos clínics dels potencials evocats cerebrals.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA3 - Coneix els usos clínics dels potencials evocats cerebrals.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA3 - Coneix els usos clínics dels potencials evocats cerebrals.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA3 - Coneix els usos clínics dels potencials evocats cerebrals.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA3 - Coneix els usos clínics dels potencials evocats cerebrals.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA4 Pot extreure la informació més rellevant d'un article científic en l'àmbit de la tècnica dels
potencials evocats i els seus usos clínics i comunicar
    RA4 - Pot extreure la informació més rellevant d'un article científic en l'àmbit de la tècnica dels
potencials evocats i els seus usos clínics i comunicar

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Pot extreure la informació més rellevant d'un article científic en l'àmbit de la tècnica dels
potencials evocats i els seus usos clínics i comunicar

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA4 - Pot extreure la informació més rellevant d'un article científic en l'àmbit de la tècnica dels
potencials evocats i els seus usos clínics i comunicar

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Pot extreure la informació més rellevant d'un article científic en l'àmbit de la tècnica dels
potencials evocats i els seus usos clínics i comunicar

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Pot extreure la informació més rellevant d'un article científic en l'àmbit de la tècnica dels
potencials evocats i els seus usos clínics i comunicar

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Pot extreure la informació més rellevant d'un article científic en l'àmbit de la tècnica dels
potencials evocats i els seus usos clínics i comunicar

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Pot extreure la informació més rellevant d'un article científic en l'àmbit de la tècnica dels
potencials evocats i els seus usos clínics i comunicar

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA4 - Pot extreure la informació més rellevant d'un article científic en l'àmbit de la tècnica dels
potencials evocats i els seus usos clínics i comunicar

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA4 - Pot extreure la informació més rellevant d'un article científic en l'àmbit de la tècnica dels
potencials evocats i els seus usos clínics i comunicar

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA4 - Pot extreure la informació més rellevant d'un article científic en l'àmbit de la tècnica dels
potencials evocats i els seus usos clínics i comunicar

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA4 - Pot extreure la informació més rellevant d'un article científic en l'àmbit de la tècnica dels
potencials evocats i els seus usos clínics i comunicar

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Pot extreure la informació més rellevant d'un article científic en l'àmbit de la tècnica dels
potencials evocats i els seus usos clínics i comunicar

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Pot extreure la informació més rellevant d'un article científic en l'àmbit de la tècnica dels
potencials evocats i els seus usos clínics i comunicar

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA4 - Pot extreure la informació més rellevant d'un article científic en l'àmbit de la tècnica dels
potencials evocats i els seus usos clínics i comunicar

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA4 - Pot extreure la informació més rellevant d'un article científic en l'àmbit de la tècnica dels
potencials evocats i els seus usos clínics i comunicar

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA4 - Pot extreure la informació més rellevant d'un article científic en l'àmbit de la tècnica dels
potencials evocats i els seus usos clínics i comunicar

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA4 - Pot extreure la informació més rellevant d'un article científic en l'àmbit de la tècnica dels
potencials evocats i els seus usos clínics i comunicar

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA4 - Pot extreure la informació més rellevant d'un article científic en l'àmbit de la tècnica dels
potencials evocats i els seus usos clínics i comunicar

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA4 - Pot extreure la informació més rellevant d'un article científic en l'àmbit de la tècnica dels
potencials evocats i els seus usos clínics i comunicar

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA5 Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i diagnòstic en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació dels diversos instruments en les etapes del cicle vital
    RA5 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i diagnòstic en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació dels diversos instruments en les etapes del cicle vital

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA5 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i diagnòstic en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació dels diversos instruments en les etapes del cicle vital

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA5 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i diagnòstic en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació dels diversos instruments en les etapes del cicle vital

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA5 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i diagnòstic en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació dels diversos instruments en les etapes del cicle vital

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA5 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i diagnòstic en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació dels diversos instruments en les etapes del cicle vital

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i diagnòstic en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació dels diversos instruments en les etapes del cicle vital

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i diagnòstic en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació dels diversos instruments en les etapes del cicle vital

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA5 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i diagnòstic en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació dels diversos instruments en les etapes del cicle vital

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA5 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i diagnòstic en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació dels diversos instruments en les etapes del cicle vital

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA5 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i diagnòstic en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació dels diversos instruments en les etapes del cicle vital

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA5 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i diagnòstic en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació dels diversos instruments en les etapes del cicle vital

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i diagnòstic en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació dels diversos instruments en les etapes del cicle vital

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i diagnòstic en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació dels diversos instruments en les etapes del cicle vital

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA5 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i diagnòstic en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació dels diversos instruments en les etapes del cicle vital

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA5 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i diagnòstic en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació dels diversos instruments en les etapes del cicle vital

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA5 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i diagnòstic en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació dels diversos instruments en les etapes del cicle vital

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA5 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i diagnòstic en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació dels diversos instruments en les etapes del cicle vital

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA5 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i diagnòstic en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació dels diversos instruments en les etapes del cicle vital

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA5 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i diagnòstic en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació dels diversos instruments en les etapes del cicle vital

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA6Posseeix coneixements avançats en clínica, etiologia, epidemiologia i avaluació dels trastorns
emocionals més freqüents que afecten la població en tots els nivells d'edat.
    RA6 - Posseeix coneixements avançats en clínica, etiologia, epidemiologia i avaluació dels trastorns
emocionals més freqüents que afecten la població en tots els nivells d'edat.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA6 - Posseeix coneixements avançats en clínica, etiologia, epidemiologia i avaluació dels trastorns
emocionals més freqüents que afecten la població en tots els nivells d'edat.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA6 - Posseeix coneixements avançats en clínica, etiologia, epidemiologia i avaluació dels trastorns
emocionals més freqüents que afecten la població en tots els nivells d'edat.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA6 - Posseeix coneixements avançats en clínica, etiologia, epidemiologia i avaluació dels trastorns
emocionals més freqüents que afecten la població en tots els nivells d'edat.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA6 - Posseeix coneixements avançats en clínica, etiologia, epidemiologia i avaluació dels trastorns
emocionals més freqüents que afecten la població en tots els nivells d'edat.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Posseeix coneixements avançats en clínica, etiologia, epidemiologia i avaluació dels trastorns
emocionals més freqüents que afecten la població en tots els nivells d'edat.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Posseeix coneixements avançats en clínica, etiologia, epidemiologia i avaluació dels trastorns
emocionals més freqüents que afecten la població en tots els nivells d'edat.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA6 - Posseeix coneixements avançats en clínica, etiologia, epidemiologia i avaluació dels trastorns
emocionals més freqüents que afecten la població en tots els nivells d'edat.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA6 - Posseeix coneixements avançats en clínica, etiologia, epidemiologia i avaluació dels trastorns
emocionals més freqüents que afecten la població en tots els nivells d'edat.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA6 - Posseeix coneixements avançats en clínica, etiologia, epidemiologia i avaluació dels trastorns
emocionals més freqüents que afecten la població en tots els nivells d'edat.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA6 - Posseeix coneixements avançats en clínica, etiologia, epidemiologia i avaluació dels trastorns
emocionals més freqüents que afecten la població en tots els nivells d'edat.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - Posseeix coneixements avançats en clínica, etiologia, epidemiologia i avaluació dels trastorns
emocionals més freqüents que afecten la població en tots els nivells d'edat.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Posseeix coneixements avançats en clínica, etiologia, epidemiologia i avaluació dels trastorns
emocionals més freqüents que afecten la població en tots els nivells d'edat.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA6 - Posseeix coneixements avançats en clínica, etiologia, epidemiologia i avaluació dels trastorns
emocionals més freqüents que afecten la població en tots els nivells d'edat.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA6 - Posseeix coneixements avançats en clínica, etiologia, epidemiologia i avaluació dels trastorns
emocionals més freqüents que afecten la població en tots els nivells d'edat.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA6 - Posseeix coneixements avançats en clínica, etiologia, epidemiologia i avaluació dels trastorns
emocionals més freqüents que afecten la població en tots els nivells d'edat.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA6 - Posseeix coneixements avançats en clínica, etiologia, epidemiologia i avaluació dels trastorns
emocionals més freqüents que afecten la població en tots els nivells d'edat.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA6 - Posseeix coneixements avançats en clínica, etiologia, epidemiologia i avaluació dels trastorns
emocionals més freqüents que afecten la població en tots els nivells d'edat.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA6 - Posseeix coneixements avançats en clínica, etiologia, epidemiologia i avaluació dels trastorns
emocionals més freqüents que afecten la població en tots els nivells d'edat.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA7Coneix els diferents tipus d'intervenció i adquirir estratègies més específiques en algun d'ells
    RA7 - Coneix els diferents tipus d'intervenció i adquirir estratègies més específiques en algun d'ells

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA7 - Coneix els diferents tipus d'intervenció i adquirir estratègies més específiques en algun d'ells

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA7 - Coneix els diferents tipus d'intervenció i adquirir estratègies més específiques en algun d'ells

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA7 - Coneix els diferents tipus d'intervenció i adquirir estratègies més específiques en algun d'ells

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA7 - Coneix els diferents tipus d'intervenció i adquirir estratègies més específiques en algun d'ells

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Coneix els diferents tipus d'intervenció i adquirir estratègies més específiques en algun d'ells

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Coneix els diferents tipus d'intervenció i adquirir estratègies més específiques en algun d'ells

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA7 - Coneix els diferents tipus d'intervenció i adquirir estratègies més específiques en algun d'ells

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA7 - Coneix els diferents tipus d'intervenció i adquirir estratègies més específiques en algun d'ells

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA7 - Coneix els diferents tipus d'intervenció i adquirir estratègies més específiques en algun d'ells

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA7 - Coneix els diferents tipus d'intervenció i adquirir estratègies més específiques en algun d'ells

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA7 - Coneix els diferents tipus d'intervenció i adquirir estratègies més específiques en algun d'ells

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Coneix els diferents tipus d'intervenció i adquirir estratègies més específiques en algun d'ells

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA7 - Coneix els diferents tipus d'intervenció i adquirir estratègies més específiques en algun d'ells

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA7 - Coneix els diferents tipus d'intervenció i adquirir estratègies més específiques en algun d'ells

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA7 - Coneix els diferents tipus d'intervenció i adquirir estratègies més específiques en algun d'ells

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA7 - Coneix els diferents tipus d'intervenció i adquirir estratègies més específiques en algun d'ells

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA7 - Coneix els diferents tipus d'intervenció i adquirir estratègies més específiques en algun d'ells

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA7 - Coneix els diferents tipus d'intervenció i adquirir estratègies més específiques en algun d'ells

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA8Coneix els supòsits i la metodologia de treball utilitzada en neuropsicologia cognitiva
    RA8 - Coneix els supòsits i la metodologia de treball utilitzada en neuropsicologia cognitiva

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA8 - Coneix els supòsits i la metodologia de treball utilitzada en neuropsicologia cognitiva

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA8 - Coneix els supòsits i la metodologia de treball utilitzada en neuropsicologia cognitiva

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA8 - Coneix els supòsits i la metodologia de treball utilitzada en neuropsicologia cognitiva

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA8 - Coneix els supòsits i la metodologia de treball utilitzada en neuropsicologia cognitiva

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Coneix els supòsits i la metodologia de treball utilitzada en neuropsicologia cognitiva

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA8 - Coneix els supòsits i la metodologia de treball utilitzada en neuropsicologia cognitiva

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA8 - Coneix els supòsits i la metodologia de treball utilitzada en neuropsicologia cognitiva

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA8 - Coneix els supòsits i la metodologia de treball utilitzada en neuropsicologia cognitiva

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA8 - Coneix els supòsits i la metodologia de treball utilitzada en neuropsicologia cognitiva

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA8 - Coneix els supòsits i la metodologia de treball utilitzada en neuropsicologia cognitiva

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA8 - Coneix els supòsits i la metodologia de treball utilitzada en neuropsicologia cognitiva

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Coneix els supòsits i la metodologia de treball utilitzada en neuropsicologia cognitiva

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA8 - Coneix els supòsits i la metodologia de treball utilitzada en neuropsicologia cognitiva

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA8 - Coneix els supòsits i la metodologia de treball utilitzada en neuropsicologia cognitiva

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA8 - Coneix els supòsits i la metodologia de treball utilitzada en neuropsicologia cognitiva

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA8 - Coneix els supòsits i la metodologia de treball utilitzada en neuropsicologia cognitiva

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA8 - Coneix els supòsits i la metodologia de treball utilitzada en neuropsicologia cognitiva

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA8 - Coneix els supòsits i la metodologia de treball utilitzada en neuropsicologia cognitiva

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA9Coneix i es familiaritza amb els principals mètodes i instruments dissenyats per a l'avaluació
cognitiva de les alteracions del llenguatge i la memòria.
    RA9 - Coneix i es familiaritza amb els principals mètodes i instruments dissenyats per a l'avaluació
cognitiva de les alteracions del llenguatge i la memòria.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA9 - Coneix i es familiaritza amb els principals mètodes i instruments dissenyats per a l'avaluació
cognitiva de les alteracions del llenguatge i la memòria.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA9 - Coneix i es familiaritza amb els principals mètodes i instruments dissenyats per a l'avaluació
cognitiva de les alteracions del llenguatge i la memòria.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA9 - Coneix i es familiaritza amb els principals mètodes i instruments dissenyats per a l'avaluació
cognitiva de les alteracions del llenguatge i la memòria.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA9 - Coneix i es familiaritza amb els principals mètodes i instruments dissenyats per a l'avaluació
cognitiva de les alteracions del llenguatge i la memòria.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Coneix i es familiaritza amb els principals mètodes i instruments dissenyats per a l'avaluació
cognitiva de les alteracions del llenguatge i la memòria.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA9 - Coneix i es familiaritza amb els principals mètodes i instruments dissenyats per a l'avaluació
cognitiva de les alteracions del llenguatge i la memòria.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA9 - Coneix i es familiaritza amb els principals mètodes i instruments dissenyats per a l'avaluació
cognitiva de les alteracions del llenguatge i la memòria.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA9 - Coneix i es familiaritza amb els principals mètodes i instruments dissenyats per a l'avaluació
cognitiva de les alteracions del llenguatge i la memòria.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA9 - Coneix i es familiaritza amb els principals mètodes i instruments dissenyats per a l'avaluació
cognitiva de les alteracions del llenguatge i la memòria.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA9 - Coneix i es familiaritza amb els principals mètodes i instruments dissenyats per a l'avaluació
cognitiva de les alteracions del llenguatge i la memòria.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA9 - Coneix i es familiaritza amb els principals mètodes i instruments dissenyats per a l'avaluació
cognitiva de les alteracions del llenguatge i la memòria.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Coneix i es familiaritza amb els principals mètodes i instruments dissenyats per a l'avaluació
cognitiva de les alteracions del llenguatge i la memòria.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA9 - Coneix i es familiaritza amb els principals mètodes i instruments dissenyats per a l'avaluació
cognitiva de les alteracions del llenguatge i la memòria.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA9 - Coneix i es familiaritza amb els principals mètodes i instruments dissenyats per a l'avaluació
cognitiva de les alteracions del llenguatge i la memòria.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA9 - Coneix i es familiaritza amb els principals mètodes i instruments dissenyats per a l'avaluació
cognitiva de les alteracions del llenguatge i la memòria.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA9 - Coneix i es familiaritza amb els principals mètodes i instruments dissenyats per a l'avaluació
cognitiva de les alteracions del llenguatge i la memòria.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA9 - Coneix i es familiaritza amb els principals mètodes i instruments dissenyats per a l'avaluació
cognitiva de les alteracions del llenguatge i la memòria.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA9 - Coneix i es familiaritza amb els principals mètodes i instruments dissenyats per a l'avaluació
cognitiva de les alteracions del llenguatge i la memòria.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA10És capaç de seleccionar les proves adequades per a la realització d'una avaluació cognitiva en
l'àmbit de les alteracions del llenguatge i la memòria.
    RA10 - És capaç de seleccionar les proves adequades per a la realització d'una avaluació cognitiva en
l'àmbit de les alteracions del llenguatge i la memòria.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA10 - És capaç de seleccionar les proves adequades per a la realització d'una avaluació cognitiva en
l'àmbit de les alteracions del llenguatge i la memòria.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA10 - És capaç de seleccionar les proves adequades per a la realització d'una avaluació cognitiva en
l'àmbit de les alteracions del llenguatge i la memòria.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA10 - És capaç de seleccionar les proves adequades per a la realització d'una avaluació cognitiva en
l'àmbit de les alteracions del llenguatge i la memòria.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA10 - És capaç de seleccionar les proves adequades per a la realització d'una avaluació cognitiva en
l'àmbit de les alteracions del llenguatge i la memòria.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA10 - És capaç de seleccionar les proves adequades per a la realització d'una avaluació cognitiva en
l'àmbit de les alteracions del llenguatge i la memòria.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA10 - És capaç de seleccionar les proves adequades per a la realització d'una avaluació cognitiva en
l'àmbit de les alteracions del llenguatge i la memòria.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA10 - És capaç de seleccionar les proves adequades per a la realització d'una avaluació cognitiva en
l'àmbit de les alteracions del llenguatge i la memòria.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA10 - És capaç de seleccionar les proves adequades per a la realització d'una avaluació cognitiva en
l'àmbit de les alteracions del llenguatge i la memòria.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA10 - És capaç de seleccionar les proves adequades per a la realització d'una avaluació cognitiva en
l'àmbit de les alteracions del llenguatge i la memòria.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA10 - És capaç de seleccionar les proves adequades per a la realització d'una avaluació cognitiva en
l'àmbit de les alteracions del llenguatge i la memòria.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA10 - És capaç de seleccionar les proves adequades per a la realització d'una avaluació cognitiva en
l'àmbit de les alteracions del llenguatge i la memòria.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - És capaç de seleccionar les proves adequades per a la realització d'una avaluació cognitiva en
l'àmbit de les alteracions del llenguatge i la memòria.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA10 - És capaç de seleccionar les proves adequades per a la realització d'una avaluació cognitiva en
l'àmbit de les alteracions del llenguatge i la memòria.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA10 - És capaç de seleccionar les proves adequades per a la realització d'una avaluació cognitiva en
l'àmbit de les alteracions del llenguatge i la memòria.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA10 - És capaç de seleccionar les proves adequades per a la realització d'una avaluació cognitiva en
l'àmbit de les alteracions del llenguatge i la memòria.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA10 - És capaç de seleccionar les proves adequades per a la realització d'una avaluació cognitiva en
l'àmbit de les alteracions del llenguatge i la memòria.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA10 - És capaç de seleccionar les proves adequades per a la realització d'una avaluació cognitiva en
l'àmbit de les alteracions del llenguatge i la memòria.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA10 - És capaç de seleccionar les proves adequades per a la realització d'una avaluació cognitiva en
l'àmbit de les alteracions del llenguatge i la memòria.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA11 Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.
    RA11 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA11 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA11 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA11 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA11 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA11 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA11 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA11 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA11 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA11 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA11 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA11 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA11 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA11 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA11 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA11 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA11 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA12Sap els diferents àmbits per a l'actuació del psicòleg en l'àrea de la salut i reconèixer les
alternatives d'intervenció.
    RA12 - Sap els diferents àmbits per a l'actuació del psicòleg en l'àrea de la salut i reconèixer les
alternatives d'intervenció.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA12 - Sap els diferents àmbits per a l'actuació del psicòleg en l'àrea de la salut i reconèixer les
alternatives d'intervenció.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA12 - Sap els diferents àmbits per a l'actuació del psicòleg en l'àrea de la salut i reconèixer les
alternatives d'intervenció.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA12 - Sap els diferents àmbits per a l'actuació del psicòleg en l'àrea de la salut i reconèixer les
alternatives d'intervenció.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA12 - Sap els diferents àmbits per a l'actuació del psicòleg en l'àrea de la salut i reconèixer les
alternatives d'intervenció.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Sap els diferents àmbits per a l'actuació del psicòleg en l'àrea de la salut i reconèixer les
alternatives d'intervenció.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA12 - Sap els diferents àmbits per a l'actuació del psicòleg en l'àrea de la salut i reconèixer les
alternatives d'intervenció.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA12 - Sap els diferents àmbits per a l'actuació del psicòleg en l'àrea de la salut i reconèixer les
alternatives d'intervenció.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA12 - Sap els diferents àmbits per a l'actuació del psicòleg en l'àrea de la salut i reconèixer les
alternatives d'intervenció.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA12 - Sap els diferents àmbits per a l'actuació del psicòleg en l'àrea de la salut i reconèixer les
alternatives d'intervenció.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA12 - Sap els diferents àmbits per a l'actuació del psicòleg en l'àrea de la salut i reconèixer les
alternatives d'intervenció.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA12 - Sap els diferents àmbits per a l'actuació del psicòleg en l'àrea de la salut i reconèixer les
alternatives d'intervenció.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Sap els diferents àmbits per a l'actuació del psicòleg en l'àrea de la salut i reconèixer les
alternatives d'intervenció.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA12 - Sap els diferents àmbits per a l'actuació del psicòleg en l'àrea de la salut i reconèixer les
alternatives d'intervenció.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA12 - Sap els diferents àmbits per a l'actuació del psicòleg en l'àrea de la salut i reconèixer les
alternatives d'intervenció.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA12 - Sap els diferents àmbits per a l'actuació del psicòleg en l'àrea de la salut i reconèixer les
alternatives d'intervenció.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA12 - Sap els diferents àmbits per a l'actuació del psicòleg en l'àrea de la salut i reconèixer les
alternatives d'intervenció.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA12 - Sap els diferents àmbits per a l'actuació del psicòleg en l'àrea de la salut i reconèixer les
alternatives d'intervenció.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA12 - Sap els diferents àmbits per a l'actuació del psicòleg en l'àrea de la salut i reconèixer les
alternatives d'intervenció.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA13Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.
    RA13 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA13 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA13 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA13 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA13 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA13 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA13 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA13 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA13 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA13 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA13 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA13 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA13 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA13 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA13 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA13 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA13 - Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb
malalties cròniques.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA14Sap descriure i mesurar variables relatives als processos cognitius, emocionals, psicobiològics i
conductuals avaluats
    RA14 - Sap descriure i mesurar variables relatives als processos cognitius, emocionals, psicobiològics i
conductuals avaluats

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA14 - Sap descriure i mesurar variables relatives als processos cognitius, emocionals, psicobiològics i
conductuals avaluats

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA14 - Sap descriure i mesurar variables relatives als processos cognitius, emocionals, psicobiològics i
conductuals avaluats

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA14 - Sap descriure i mesurar variables relatives als processos cognitius, emocionals, psicobiològics i
conductuals avaluats

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA14 - Sap descriure i mesurar variables relatives als processos cognitius, emocionals, psicobiològics i
conductuals avaluats

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Sap descriure i mesurar variables relatives als processos cognitius, emocionals, psicobiològics i
conductuals avaluats

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA14 - Sap descriure i mesurar variables relatives als processos cognitius, emocionals, psicobiològics i
conductuals avaluats

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA14 - Sap descriure i mesurar variables relatives als processos cognitius, emocionals, psicobiològics i
conductuals avaluats

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA14 - Sap descriure i mesurar variables relatives als processos cognitius, emocionals, psicobiològics i
conductuals avaluats

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA14 - Sap descriure i mesurar variables relatives als processos cognitius, emocionals, psicobiològics i
conductuals avaluats

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA14 - Sap descriure i mesurar variables relatives als processos cognitius, emocionals, psicobiològics i
conductuals avaluats

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA14 - Sap descriure i mesurar variables relatives als processos cognitius, emocionals, psicobiològics i
conductuals avaluats

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Sap descriure i mesurar variables relatives als processos cognitius, emocionals, psicobiològics i
conductuals avaluats

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA14 - Sap descriure i mesurar variables relatives als processos cognitius, emocionals, psicobiològics i
conductuals avaluats

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA14 - Sap descriure i mesurar variables relatives als processos cognitius, emocionals, psicobiològics i
conductuals avaluats

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA14 - Sap descriure i mesurar variables relatives als processos cognitius, emocionals, psicobiològics i
conductuals avaluats

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA14 - Sap descriure i mesurar variables relatives als processos cognitius, emocionals, psicobiològics i
conductuals avaluats

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA14 - Sap descriure i mesurar variables relatives als processos cognitius, emocionals, psicobiològics i
conductuals avaluats

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA14 - Sap descriure i mesurar variables relatives als processos cognitius, emocionals, psicobiològics i
conductuals avaluats

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA15Sap analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació
    RA15 - Sap analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA15 - Sap analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA15 - Sap analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA15 - Sap analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA15 - Sap analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Sap analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA15 - Sap analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA15 - Sap analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA15 - Sap analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA15 - Sap analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA15 - Sap analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA15 - Sap analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Sap analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA15 - Sap analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA15 - Sap analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA15 - Sap analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA15 - Sap analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA15 - Sap analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA15 - Sap analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA16Coneix i aplica correctament els criteris diagnòstics dels diferents trastorns psicològics i
neuropsicològics
    RA16 - Coneix i aplica correctament els criteris diagnòstics dels diferents trastorns psicològics i
neuropsicològics

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA16 - Coneix i aplica correctament els criteris diagnòstics dels diferents trastorns psicològics i
neuropsicològics

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA16 - Coneix i aplica correctament els criteris diagnòstics dels diferents trastorns psicològics i
neuropsicològics

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA16 - Coneix i aplica correctament els criteris diagnòstics dels diferents trastorns psicològics i
neuropsicològics

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA16 - Coneix i aplica correctament els criteris diagnòstics dels diferents trastorns psicològics i
neuropsicològics

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA16 - Coneix i aplica correctament els criteris diagnòstics dels diferents trastorns psicològics i
neuropsicològics

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA16 - Coneix i aplica correctament els criteris diagnòstics dels diferents trastorns psicològics i
neuropsicològics

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA16 - Coneix i aplica correctament els criteris diagnòstics dels diferents trastorns psicològics i
neuropsicològics

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA16 - Coneix i aplica correctament els criteris diagnòstics dels diferents trastorns psicològics i
neuropsicològics

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA16 - Coneix i aplica correctament els criteris diagnòstics dels diferents trastorns psicològics i
neuropsicològics

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA16 - Coneix i aplica correctament els criteris diagnòstics dels diferents trastorns psicològics i
neuropsicològics

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA16 - Coneix i aplica correctament els criteris diagnòstics dels diferents trastorns psicològics i
neuropsicològics

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA16 - Coneix i aplica correctament els criteris diagnòstics dels diferents trastorns psicològics i
neuropsicològics

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA16 - Coneix i aplica correctament els criteris diagnòstics dels diferents trastorns psicològics i
neuropsicològics

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA16 - Coneix i aplica correctament els criteris diagnòstics dels diferents trastorns psicològics i
neuropsicològics

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA16 - Coneix i aplica correctament els criteris diagnòstics dels diferents trastorns psicològics i
neuropsicològics

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA16 - Coneix i aplica correctament els criteris diagnòstics dels diferents trastorns psicològics i
neuropsicològics

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA16 - Coneix i aplica correctament els criteris diagnòstics dels diferents trastorns psicològics i
neuropsicològics

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA16 - Coneix i aplica correctament els criteris diagnòstics dels diferents trastorns psicològics i
neuropsicològics

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA17És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals
    RA17 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA17 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA17 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA17 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA17 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA17 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA17 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA17 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA17 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA17 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA17 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA17 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA17 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA17 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA17 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA17 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA17 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA17 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA17 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA18És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes de la conducta alimentaria
    RA18 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes de la conducta alimentaria

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA18 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes de la conducta alimentaria

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA18 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes de la conducta alimentaria

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA18 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes de la conducta alimentaria

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA18 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes de la conducta alimentaria

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA18 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes de la conducta alimentaria

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA18 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes de la conducta alimentaria

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA18 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes de la conducta alimentaria

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA18 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes de la conducta alimentaria

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA18 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes de la conducta alimentaria

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA18 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes de la conducta alimentaria

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA18 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes de la conducta alimentaria

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA18 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes de la conducta alimentaria

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA18 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes de la conducta alimentaria

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA18 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes de la conducta alimentaria

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA18 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes de la conducta alimentaria

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA18 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes de la conducta alimentaria

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA18 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes de la conducta alimentaria

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA18 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes de la conducta alimentaria

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
A14Planificar, realitzar i, en el seu cas, supervisar el procés d'avaluació psicològica del
comportament humà i dels factors psicològics associats amb problemes de salut per establir una
avaluació dels mateixos.
RA1Coneix com es veuen afectats diferents components dels potencials evocats cerebrals en diferents
alteracions cognitives i psiquiàtriques.
    RA1 - Coneix com es veuen afectats diferents components dels potencials evocats cerebrals en diferents
alteracions cognitives i psiquiàtriques.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Coneix com es veuen afectats diferents components dels potencials evocats cerebrals en diferents
alteracions cognitives i psiquiàtriques.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA1 - Coneix com es veuen afectats diferents components dels potencials evocats cerebrals en diferents
alteracions cognitives i psiquiàtriques.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Coneix com es veuen afectats diferents components dels potencials evocats cerebrals en diferents
alteracions cognitives i psiquiàtriques.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Coneix com es veuen afectats diferents components dels potencials evocats cerebrals en diferents
alteracions cognitives i psiquiàtriques.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix com es veuen afectats diferents components dels potencials evocats cerebrals en diferents
alteracions cognitives i psiquiàtriques.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Coneix com es veuen afectats diferents components dels potencials evocats cerebrals en diferents
alteracions cognitives i psiquiàtriques.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA1 - Coneix com es veuen afectats diferents components dels potencials evocats cerebrals en diferents
alteracions cognitives i psiquiàtriques.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA1 - Coneix com es veuen afectats diferents components dels potencials evocats cerebrals en diferents
alteracions cognitives i psiquiàtriques.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA1 - Coneix com es veuen afectats diferents components dels potencials evocats cerebrals en diferents
alteracions cognitives i psiquiàtriques.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA1 - Coneix com es veuen afectats diferents components dels potencials evocats cerebrals en diferents
alteracions cognitives i psiquiàtriques.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Coneix com es veuen afectats diferents components dels potencials evocats cerebrals en diferents
alteracions cognitives i psiquiàtriques.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix com es veuen afectats diferents components dels potencials evocats cerebrals en diferents
alteracions cognitives i psiquiàtriques.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Coneix com es veuen afectats diferents components dels potencials evocats cerebrals en diferents
alteracions cognitives i psiquiàtriques.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA1 - Coneix com es veuen afectats diferents components dels potencials evocats cerebrals en diferents
alteracions cognitives i psiquiàtriques.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA1 - Coneix com es veuen afectats diferents components dels potencials evocats cerebrals en diferents
alteracions cognitives i psiquiàtriques.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA1 - Coneix com es veuen afectats diferents components dels potencials evocats cerebrals en diferents
alteracions cognitives i psiquiàtriques.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA1 - Coneix com es veuen afectats diferents components dels potencials evocats cerebrals en diferents
alteracions cognitives i psiquiàtriques.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA1 - Coneix com es veuen afectats diferents components dels potencials evocats cerebrals en diferents
alteracions cognitives i psiquiàtriques.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA2 És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi
    RA2 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA2 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA2 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA2 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA2 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA2 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA2 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA2 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA2 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA2 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA2 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA2 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA2 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA3Selecciona informació rellevant
    RA3 - Selecciona informació rellevant

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Selecciona informació rellevant

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA3 - Selecciona informació rellevant

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Selecciona informació rellevant

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Selecciona informació rellevant

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Selecciona informació rellevant

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Selecciona informació rellevant

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA3 - Selecciona informació rellevant

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA3 - Selecciona informació rellevant

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA3 - Selecciona informació rellevant

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA3 - Selecciona informació rellevant

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Selecciona informació rellevant

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Selecciona informació rellevant

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA3 - Selecciona informació rellevant

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA3 - Selecciona informació rellevant

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA3 - Selecciona informació rellevant

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA3 - Selecciona informació rellevant

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA3 - Selecciona informació rellevant

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA3 - Selecciona informació rellevant

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA4 Desenvolupar adequadament un projecte clínic-assistencial en l'àmbit de la Psicologia sanitària
    RA4 - Desenvolupar adequadament un projecte clínic-assistencial en l'àmbit de la Psicologia sanitària

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Desenvolupar adequadament un projecte clínic-assistencial en l'àmbit de la Psicologia sanitària

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA4 - Desenvolupar adequadament un projecte clínic-assistencial en l'àmbit de la Psicologia sanitària

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Desenvolupar adequadament un projecte clínic-assistencial en l'àmbit de la Psicologia sanitària

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Desenvolupar adequadament un projecte clínic-assistencial en l'àmbit de la Psicologia sanitària

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Desenvolupar adequadament un projecte clínic-assistencial en l'àmbit de la Psicologia sanitària

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Desenvolupar adequadament un projecte clínic-assistencial en l'àmbit de la Psicologia sanitària

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA4 - Desenvolupar adequadament un projecte clínic-assistencial en l'àmbit de la Psicologia sanitària

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA4 - Desenvolupar adequadament un projecte clínic-assistencial en l'àmbit de la Psicologia sanitària

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA4 - Desenvolupar adequadament un projecte clínic-assistencial en l'àmbit de la Psicologia sanitària

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA4 - Desenvolupar adequadament un projecte clínic-assistencial en l'àmbit de la Psicologia sanitària

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Desenvolupar adequadament un projecte clínic-assistencial en l'àmbit de la Psicologia sanitària

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Desenvolupar adequadament un projecte clínic-assistencial en l'àmbit de la Psicologia sanitària

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA4 - Desenvolupar adequadament un projecte clínic-assistencial en l'àmbit de la Psicologia sanitària

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA4 - Desenvolupar adequadament un projecte clínic-assistencial en l'àmbit de la Psicologia sanitària

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA4 - Desenvolupar adequadament un projecte clínic-assistencial en l'àmbit de la Psicologia sanitària

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA4 - Desenvolupar adequadament un projecte clínic-assistencial en l'àmbit de la Psicologia sanitària

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA4 - Desenvolupar adequadament un projecte clínic-assistencial en l'àmbit de la Psicologia sanitària

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA4 - Desenvolupar adequadament un projecte clínic-assistencial en l'àmbit de la Psicologia sanitària

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA5Coneix les diferents alternatives per avaluar els pacients amb dolor crònic, i identificar la més
adequada per a cada cas i situació.
    RA5 - Coneix les diferents alternatives per avaluar els pacients amb dolor crònic, i identificar la més
adequada per a cada cas i situació.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA5 - Coneix les diferents alternatives per avaluar els pacients amb dolor crònic, i identificar la més
adequada per a cada cas i situació.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA5 - Coneix les diferents alternatives per avaluar els pacients amb dolor crònic, i identificar la més
adequada per a cada cas i situació.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA5 - Coneix les diferents alternatives per avaluar els pacients amb dolor crònic, i identificar la més
adequada per a cada cas i situació.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA5 - Coneix les diferents alternatives per avaluar els pacients amb dolor crònic, i identificar la més
adequada per a cada cas i situació.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Coneix les diferents alternatives per avaluar els pacients amb dolor crònic, i identificar la més
adequada per a cada cas i situació.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Coneix les diferents alternatives per avaluar els pacients amb dolor crònic, i identificar la més
adequada per a cada cas i situació.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA5 - Coneix les diferents alternatives per avaluar els pacients amb dolor crònic, i identificar la més
adequada per a cada cas i situació.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA5 - Coneix les diferents alternatives per avaluar els pacients amb dolor crònic, i identificar la més
adequada per a cada cas i situació.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA5 - Coneix les diferents alternatives per avaluar els pacients amb dolor crònic, i identificar la més
adequada per a cada cas i situació.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA5 - Coneix les diferents alternatives per avaluar els pacients amb dolor crònic, i identificar la més
adequada per a cada cas i situació.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Coneix les diferents alternatives per avaluar els pacients amb dolor crònic, i identificar la més
adequada per a cada cas i situació.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Coneix les diferents alternatives per avaluar els pacients amb dolor crònic, i identificar la més
adequada per a cada cas i situació.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA5 - Coneix les diferents alternatives per avaluar els pacients amb dolor crònic, i identificar la més
adequada per a cada cas i situació.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA5 - Coneix les diferents alternatives per avaluar els pacients amb dolor crònic, i identificar la més
adequada per a cada cas i situació.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA5 - Coneix les diferents alternatives per avaluar els pacients amb dolor crònic, i identificar la més
adequada per a cada cas i situació.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA5 - Coneix les diferents alternatives per avaluar els pacients amb dolor crònic, i identificar la més
adequada per a cada cas i situació.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA5 - Coneix les diferents alternatives per avaluar els pacients amb dolor crònic, i identificar la més
adequada per a cada cas i situació.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA5 - Coneix les diferents alternatives per avaluar els pacients amb dolor crònic, i identificar la més
adequada per a cada cas i situació.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA6Entén la intervenció psicològica des d'un model complex que contempla diferents nivells i unitats
d'actuació.
    RA6 - Entén la intervenció psicològica des d'un model complex que contempla diferents nivells i unitats
d'actuació.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA6 - Entén la intervenció psicològica des d'un model complex que contempla diferents nivells i unitats
d'actuació.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA6 - Entén la intervenció psicològica des d'un model complex que contempla diferents nivells i unitats
d'actuació.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA6 - Entén la intervenció psicològica des d'un model complex que contempla diferents nivells i unitats
d'actuació.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA6 - Entén la intervenció psicològica des d'un model complex que contempla diferents nivells i unitats
d'actuació.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Entén la intervenció psicològica des d'un model complex que contempla diferents nivells i unitats
d'actuació.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Entén la intervenció psicològica des d'un model complex que contempla diferents nivells i unitats
d'actuació.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA6 - Entén la intervenció psicològica des d'un model complex que contempla diferents nivells i unitats
d'actuació.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA6 - Entén la intervenció psicològica des d'un model complex que contempla diferents nivells i unitats
d'actuació.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA6 - Entén la intervenció psicològica des d'un model complex que contempla diferents nivells i unitats
d'actuació.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA6 - Entén la intervenció psicològica des d'un model complex que contempla diferents nivells i unitats
d'actuació.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - Entén la intervenció psicològica des d'un model complex que contempla diferents nivells i unitats
d'actuació.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Entén la intervenció psicològica des d'un model complex que contempla diferents nivells i unitats
d'actuació.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA6 - Entén la intervenció psicològica des d'un model complex que contempla diferents nivells i unitats
d'actuació.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA6 - Entén la intervenció psicològica des d'un model complex que contempla diferents nivells i unitats
d'actuació.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA6 - Entén la intervenció psicològica des d'un model complex que contempla diferents nivells i unitats
d'actuació.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA6 - Entén la intervenció psicològica des d'un model complex que contempla diferents nivells i unitats
d'actuació.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA6 - Entén la intervenció psicològica des d'un model complex que contempla diferents nivells i unitats
d'actuació.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA6 - Entén la intervenció psicològica des d'un model complex que contempla diferents nivells i unitats
d'actuació.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA7És capaç d'identificar, avaluar i tractar els factors psicosocials que intervenen en els diferents
problemes crònics de salut: dolor, càncer, diabetis, asma i epilepsia.
    RA7 - És capaç d'identificar, avaluar i tractar els factors psicosocials que intervenen en els diferents
problemes crònics de salut: dolor, càncer, diabetis, asma i epilepsia.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA7 - És capaç d'identificar, avaluar i tractar els factors psicosocials que intervenen en els diferents
problemes crònics de salut: dolor, càncer, diabetis, asma i epilepsia.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA7 - És capaç d'identificar, avaluar i tractar els factors psicosocials que intervenen en els diferents
problemes crònics de salut: dolor, càncer, diabetis, asma i epilepsia.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA7 - És capaç d'identificar, avaluar i tractar els factors psicosocials que intervenen en els diferents
problemes crònics de salut: dolor, càncer, diabetis, asma i epilepsia.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA7 - És capaç d'identificar, avaluar i tractar els factors psicosocials que intervenen en els diferents
problemes crònics de salut: dolor, càncer, diabetis, asma i epilepsia.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA7 - És capaç d'identificar, avaluar i tractar els factors psicosocials que intervenen en els diferents
problemes crònics de salut: dolor, càncer, diabetis, asma i epilepsia.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA7 - És capaç d'identificar, avaluar i tractar els factors psicosocials que intervenen en els diferents
problemes crònics de salut: dolor, càncer, diabetis, asma i epilepsia.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA7 - És capaç d'identificar, avaluar i tractar els factors psicosocials que intervenen en els diferents
problemes crònics de salut: dolor, càncer, diabetis, asma i epilepsia.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA7 - És capaç d'identificar, avaluar i tractar els factors psicosocials que intervenen en els diferents
problemes crònics de salut: dolor, càncer, diabetis, asma i epilepsia.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA7 - És capaç d'identificar, avaluar i tractar els factors psicosocials que intervenen en els diferents
problemes crònics de salut: dolor, càncer, diabetis, asma i epilepsia.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA7 - És capaç d'identificar, avaluar i tractar els factors psicosocials que intervenen en els diferents
problemes crònics de salut: dolor, càncer, diabetis, asma i epilepsia.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA7 - És capaç d'identificar, avaluar i tractar els factors psicosocials que intervenen en els diferents
problemes crònics de salut: dolor, càncer, diabetis, asma i epilepsia.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - És capaç d'identificar, avaluar i tractar els factors psicosocials que intervenen en els diferents
problemes crònics de salut: dolor, càncer, diabetis, asma i epilepsia.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA7 - És capaç d'identificar, avaluar i tractar els factors psicosocials que intervenen en els diferents
problemes crònics de salut: dolor, càncer, diabetis, asma i epilepsia.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA7 - És capaç d'identificar, avaluar i tractar els factors psicosocials que intervenen en els diferents
problemes crònics de salut: dolor, càncer, diabetis, asma i epilepsia.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA7 - És capaç d'identificar, avaluar i tractar els factors psicosocials que intervenen en els diferents
problemes crònics de salut: dolor, càncer, diabetis, asma i epilepsia.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA7 - És capaç d'identificar, avaluar i tractar els factors psicosocials que intervenen en els diferents
problemes crònics de salut: dolor, càncer, diabetis, asma i epilepsia.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA7 - És capaç d'identificar, avaluar i tractar els factors psicosocials que intervenen en els diferents
problemes crònics de salut: dolor, càncer, diabetis, asma i epilepsia.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA7 - És capaç d'identificar, avaluar i tractar els factors psicosocials que intervenen en els diferents
problemes crònics de salut: dolor, càncer, diabetis, asma i epilepsia.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA8Té els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per a dissenyar, implementar i avaluar
programes específics d'intervenció per a cada im dels problemes crònics de salut que inclou el
programa ( dolor, càncer, diabetis, asma i epilepsia)
    RA8 - Té els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per a dissenyar, implementar i avaluar
programes específics d'intervenció per a cada im dels problemes crònics de salut que inclou el
programa ( dolor, càncer, diabetis, asma i epilepsia)

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA8 - Té els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per a dissenyar, implementar i avaluar
programes específics d'intervenció per a cada im dels problemes crònics de salut que inclou el
programa ( dolor, càncer, diabetis, asma i epilepsia)

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA8 - Té els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per a dissenyar, implementar i avaluar
programes específics d'intervenció per a cada im dels problemes crònics de salut que inclou el
programa ( dolor, càncer, diabetis, asma i epilepsia)

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA8 - Té els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per a dissenyar, implementar i avaluar
programes específics d'intervenció per a cada im dels problemes crònics de salut que inclou el
programa ( dolor, càncer, diabetis, asma i epilepsia)

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA8 - Té els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per a dissenyar, implementar i avaluar
programes específics d'intervenció per a cada im dels problemes crònics de salut que inclou el
programa ( dolor, càncer, diabetis, asma i epilepsia)

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Té els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per a dissenyar, implementar i avaluar
programes específics d'intervenció per a cada im dels problemes crònics de salut que inclou el
programa ( dolor, càncer, diabetis, asma i epilepsia)

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA8 - Té els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per a dissenyar, implementar i avaluar
programes específics d'intervenció per a cada im dels problemes crònics de salut que inclou el
programa ( dolor, càncer, diabetis, asma i epilepsia)

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA8 - Té els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per a dissenyar, implementar i avaluar
programes específics d'intervenció per a cada im dels problemes crònics de salut que inclou el
programa ( dolor, càncer, diabetis, asma i epilepsia)

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA8 - Té els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per a dissenyar, implementar i avaluar
programes específics d'intervenció per a cada im dels problemes crònics de salut que inclou el
programa ( dolor, càncer, diabetis, asma i epilepsia)

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA8 - Té els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per a dissenyar, implementar i avaluar
programes específics d'intervenció per a cada im dels problemes crònics de salut que inclou el
programa ( dolor, càncer, diabetis, asma i epilepsia)

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA8 - Té els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per a dissenyar, implementar i avaluar
programes específics d'intervenció per a cada im dels problemes crònics de salut que inclou el
programa ( dolor, càncer, diabetis, asma i epilepsia)

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA8 - Té els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per a dissenyar, implementar i avaluar
programes específics d'intervenció per a cada im dels problemes crònics de salut que inclou el
programa ( dolor, càncer, diabetis, asma i epilepsia)

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Té els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per a dissenyar, implementar i avaluar
programes específics d'intervenció per a cada im dels problemes crònics de salut que inclou el
programa ( dolor, càncer, diabetis, asma i epilepsia)

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA8 - Té els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per a dissenyar, implementar i avaluar
programes específics d'intervenció per a cada im dels problemes crònics de salut que inclou el
programa ( dolor, càncer, diabetis, asma i epilepsia)

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA8 - Té els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per a dissenyar, implementar i avaluar
programes específics d'intervenció per a cada im dels problemes crònics de salut que inclou el
programa ( dolor, càncer, diabetis, asma i epilepsia)

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA8 - Té els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per a dissenyar, implementar i avaluar
programes específics d'intervenció per a cada im dels problemes crònics de salut que inclou el
programa ( dolor, càncer, diabetis, asma i epilepsia)

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA8 - Té els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per a dissenyar, implementar i avaluar
programes específics d'intervenció per a cada im dels problemes crònics de salut que inclou el
programa ( dolor, càncer, diabetis, asma i epilepsia)

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA8 - Té els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per a dissenyar, implementar i avaluar
programes específics d'intervenció per a cada im dels problemes crònics de salut que inclou el
programa ( dolor, càncer, diabetis, asma i epilepsia)

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA8 - Té els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per a dissenyar, implementar i avaluar
programes específics d'intervenció per a cada im dels problemes crònics de salut que inclou el
programa ( dolor, càncer, diabetis, asma i epilepsia)

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
A15Dissenyar, desenvolupar i, en el seu cas, avaluar plans i programes d'intervenció psicològica en
funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada
cas.
RA1 Analitza i interpreta les dades d'una investigació dins del marc del seu coneixement disciplinari,
extreu conclusions dels mateixos i els comunica a la comunitat professional i científica
    RA1 - Analitza i interpreta les dades d'una investigació dins del marc del seu coneixement disciplinari,
extreu conclusions dels mateixos i els comunica a la comunitat professional i científica

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Analitza i interpreta les dades d'una investigació dins del marc del seu coneixement disciplinari,
extreu conclusions dels mateixos i els comunica a la comunitat professional i científica

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA1 - Analitza i interpreta les dades d'una investigació dins del marc del seu coneixement disciplinari,
extreu conclusions dels mateixos i els comunica a la comunitat professional i científica

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Analitza i interpreta les dades d'una investigació dins del marc del seu coneixement disciplinari,
extreu conclusions dels mateixos i els comunica a la comunitat professional i científica

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Analitza i interpreta les dades d'una investigació dins del marc del seu coneixement disciplinari,
extreu conclusions dels mateixos i els comunica a la comunitat professional i científica

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Analitza i interpreta les dades d'una investigació dins del marc del seu coneixement disciplinari,
extreu conclusions dels mateixos i els comunica a la comunitat professional i científica

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Analitza i interpreta les dades d'una investigació dins del marc del seu coneixement disciplinari,
extreu conclusions dels mateixos i els comunica a la comunitat professional i científica

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA1 - Analitza i interpreta les dades d'una investigació dins del marc del seu coneixement disciplinari,
extreu conclusions dels mateixos i els comunica a la comunitat professional i científica

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA1 - Analitza i interpreta les dades d'una investigació dins del marc del seu coneixement disciplinari,
extreu conclusions dels mateixos i els comunica a la comunitat professional i científica

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA1 - Analitza i interpreta les dades d'una investigació dins del marc del seu coneixement disciplinari,
extreu conclusions dels mateixos i els comunica a la comunitat professional i científica

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA1 - Analitza i interpreta les dades d'una investigació dins del marc del seu coneixement disciplinari,
extreu conclusions dels mateixos i els comunica a la comunitat professional i científica

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Analitza i interpreta les dades d'una investigació dins del marc del seu coneixement disciplinari,
extreu conclusions dels mateixos i els comunica a la comunitat professional i científica

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Analitza i interpreta les dades d'una investigació dins del marc del seu coneixement disciplinari,
extreu conclusions dels mateixos i els comunica a la comunitat professional i científica

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Analitza i interpreta les dades d'una investigació dins del marc del seu coneixement disciplinari,
extreu conclusions dels mateixos i els comunica a la comunitat professional i científica

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA1 - Analitza i interpreta les dades d'una investigació dins del marc del seu coneixement disciplinari,
extreu conclusions dels mateixos i els comunica a la comunitat professional i científica

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA1 - Analitza i interpreta les dades d'una investigació dins del marc del seu coneixement disciplinari,
extreu conclusions dels mateixos i els comunica a la comunitat professional i científica

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA1 - Analitza i interpreta les dades d'una investigació dins del marc del seu coneixement disciplinari,
extreu conclusions dels mateixos i els comunica a la comunitat professional i científica

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA1 - Analitza i interpreta les dades d'una investigació dins del marc del seu coneixement disciplinari,
extreu conclusions dels mateixos i els comunica a la comunitat professional i científica

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA1 - Analitza i interpreta les dades d'una investigació dins del marc del seu coneixement disciplinari,
extreu conclusions dels mateixos i els comunica a la comunitat professional i científica

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA2 Desenvolupar adequadament un projecte clínic-assistencial en l'àmbit de la Psicologia sanitària
    RA2 - Desenvolupar adequadament un projecte clínic-assistencial en l'àmbit de la Psicologia sanitària

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Desenvolupar adequadament un projecte clínic-assistencial en l'àmbit de la Psicologia sanitària

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA2 - Desenvolupar adequadament un projecte clínic-assistencial en l'àmbit de la Psicologia sanitària

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Desenvolupar adequadament un projecte clínic-assistencial en l'àmbit de la Psicologia sanitària

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Desenvolupar adequadament un projecte clínic-assistencial en l'àmbit de la Psicologia sanitària

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Desenvolupar adequadament un projecte clínic-assistencial en l'àmbit de la Psicologia sanitària

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Desenvolupar adequadament un projecte clínic-assistencial en l'àmbit de la Psicologia sanitària

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA2 - Desenvolupar adequadament un projecte clínic-assistencial en l'àmbit de la Psicologia sanitària

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA2 - Desenvolupar adequadament un projecte clínic-assistencial en l'àmbit de la Psicologia sanitària

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA2 - Desenvolupar adequadament un projecte clínic-assistencial en l'àmbit de la Psicologia sanitària

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA2 - Desenvolupar adequadament un projecte clínic-assistencial en l'àmbit de la Psicologia sanitària

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Desenvolupar adequadament un projecte clínic-assistencial en l'àmbit de la Psicologia sanitària

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Desenvolupar adequadament un projecte clínic-assistencial en l'àmbit de la Psicologia sanitària

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Desenvolupar adequadament un projecte clínic-assistencial en l'àmbit de la Psicologia sanitària

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA2 - Desenvolupar adequadament un projecte clínic-assistencial en l'àmbit de la Psicologia sanitària

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA2 - Desenvolupar adequadament un projecte clínic-assistencial en l'àmbit de la Psicologia sanitària

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA2 - Desenvolupar adequadament un projecte clínic-assistencial en l'àmbit de la Psicologia sanitària

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA2 - Desenvolupar adequadament un projecte clínic-assistencial en l'àmbit de la Psicologia sanitària

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA2 - Desenvolupar adequadament un projecte clínic-assistencial en l'àmbit de la Psicologia sanitària

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA3Reconeix, analitza, i interpreta els factors que configuren l'experiència en cada cas.
    RA3 - Reconeix, analitza, i interpreta els factors que configuren l'experiència en cada cas.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Reconeix, analitza, i interpreta els factors que configuren l'experiència en cada cas.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA3 - Reconeix, analitza, i interpreta els factors que configuren l'experiència en cada cas.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Reconeix, analitza, i interpreta els factors que configuren l'experiència en cada cas.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Reconeix, analitza, i interpreta els factors que configuren l'experiència en cada cas.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Reconeix, analitza, i interpreta els factors que configuren l'experiència en cada cas.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Reconeix, analitza, i interpreta els factors que configuren l'experiència en cada cas.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA3 - Reconeix, analitza, i interpreta els factors que configuren l'experiència en cada cas.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA3 - Reconeix, analitza, i interpreta els factors que configuren l'experiència en cada cas.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA3 - Reconeix, analitza, i interpreta els factors que configuren l'experiència en cada cas.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA3 - Reconeix, analitza, i interpreta els factors que configuren l'experiència en cada cas.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Reconeix, analitza, i interpreta els factors que configuren l'experiència en cada cas.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Reconeix, analitza, i interpreta els factors que configuren l'experiència en cada cas.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA3 - Reconeix, analitza, i interpreta els factors que configuren l'experiència en cada cas.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA3 - Reconeix, analitza, i interpreta els factors que configuren l'experiència en cada cas.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA3 - Reconeix, analitza, i interpreta els factors que configuren l'experiència en cada cas.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA3 - Reconeix, analitza, i interpreta els factors que configuren l'experiència en cada cas.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA3 - Reconeix, analitza, i interpreta els factors que configuren l'experiència en cada cas.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA3 - Reconeix, analitza, i interpreta els factors que configuren l'experiència en cada cas.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA4Sap identificar, avaluar i tractar els factors psicosocials que mantenen i agreugen el problema.
    RA4 - Sap identificar, avaluar i tractar els factors psicosocials que mantenen i agreugen el problema.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Sap identificar, avaluar i tractar els factors psicosocials que mantenen i agreugen el problema.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA4 - Sap identificar, avaluar i tractar els factors psicosocials que mantenen i agreugen el problema.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Sap identificar, avaluar i tractar els factors psicosocials que mantenen i agreugen el problema.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Sap identificar, avaluar i tractar els factors psicosocials que mantenen i agreugen el problema.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Sap identificar, avaluar i tractar els factors psicosocials que mantenen i agreugen el problema.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Sap identificar, avaluar i tractar els factors psicosocials que mantenen i agreugen el problema.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA4 - Sap identificar, avaluar i tractar els factors psicosocials que mantenen i agreugen el problema.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA4 - Sap identificar, avaluar i tractar els factors psicosocials que mantenen i agreugen el problema.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA4 - Sap identificar, avaluar i tractar els factors psicosocials que mantenen i agreugen el problema.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA4 - Sap identificar, avaluar i tractar els factors psicosocials que mantenen i agreugen el problema.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Sap identificar, avaluar i tractar els factors psicosocials que mantenen i agreugen el problema.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Sap identificar, avaluar i tractar els factors psicosocials que mantenen i agreugen el problema.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA4 - Sap identificar, avaluar i tractar els factors psicosocials que mantenen i agreugen el problema.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA4 - Sap identificar, avaluar i tractar els factors psicosocials que mantenen i agreugen el problema.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA4 - Sap identificar, avaluar i tractar els factors psicosocials que mantenen i agreugen el problema.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA4 - Sap identificar, avaluar i tractar els factors psicosocials que mantenen i agreugen el problema.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA4 - Sap identificar, avaluar i tractar els factors psicosocials que mantenen i agreugen el problema.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA4 - Sap identificar, avaluar i tractar els factors psicosocials que mantenen i agreugen el problema.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA5 Adquireix els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per dissenyar, implementar i avaluar
programes específics d'intervenció, considerant tant les característiques del problema específic
com del pacient.
    RA5 - Adquireix els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per dissenyar, implementar i avaluar
programes específics d'intervenció, considerant tant les característiques del problema específic
com del pacient.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA5 - Adquireix els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per dissenyar, implementar i avaluar
programes específics d'intervenció, considerant tant les característiques del problema específic
com del pacient.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA5 - Adquireix els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per dissenyar, implementar i avaluar
programes específics d'intervenció, considerant tant les característiques del problema específic
com del pacient.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA5 - Adquireix els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per dissenyar, implementar i avaluar
programes específics d'intervenció, considerant tant les característiques del problema específic
com del pacient.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA5 - Adquireix els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per dissenyar, implementar i avaluar
programes específics d'intervenció, considerant tant les característiques del problema específic
com del pacient.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Adquireix els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per dissenyar, implementar i avaluar
programes específics d'intervenció, considerant tant les característiques del problema específic
com del pacient.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Adquireix els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per dissenyar, implementar i avaluar
programes específics d'intervenció, considerant tant les característiques del problema específic
com del pacient.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA5 - Adquireix els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per dissenyar, implementar i avaluar
programes específics d'intervenció, considerant tant les característiques del problema específic
com del pacient.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA5 - Adquireix els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per dissenyar, implementar i avaluar
programes específics d'intervenció, considerant tant les característiques del problema específic
com del pacient.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA5 - Adquireix els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per dissenyar, implementar i avaluar
programes específics d'intervenció, considerant tant les característiques del problema específic
com del pacient.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA5 - Adquireix els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per dissenyar, implementar i avaluar
programes específics d'intervenció, considerant tant les característiques del problema específic
com del pacient.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Adquireix els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per dissenyar, implementar i avaluar
programes específics d'intervenció, considerant tant les característiques del problema específic
com del pacient.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Adquireix els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per dissenyar, implementar i avaluar
programes específics d'intervenció, considerant tant les característiques del problema específic
com del pacient.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA5 - Adquireix els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per dissenyar, implementar i avaluar
programes específics d'intervenció, considerant tant les característiques del problema específic
com del pacient.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA5 - Adquireix els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per dissenyar, implementar i avaluar
programes específics d'intervenció, considerant tant les característiques del problema específic
com del pacient.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA5 - Adquireix els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per dissenyar, implementar i avaluar
programes específics d'intervenció, considerant tant les característiques del problema específic
com del pacient.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA5 - Adquireix els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per dissenyar, implementar i avaluar
programes específics d'intervenció, considerant tant les característiques del problema específic
com del pacient.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA5 - Adquireix els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per dissenyar, implementar i avaluar
programes específics d'intervenció, considerant tant les característiques del problema específic
com del pacient.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA5 - Adquireix els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per dissenyar, implementar i avaluar
programes específics d'intervenció, considerant tant les característiques del problema específic
com del pacient.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA6Coneix les característiques generals i específiques de la intervenció neuropsicològica
    RA6 - Coneix les característiques generals i específiques de la intervenció neuropsicològica

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA6 - Coneix les característiques generals i específiques de la intervenció neuropsicològica

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA6 - Coneix les característiques generals i específiques de la intervenció neuropsicològica

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA6 - Coneix les característiques generals i específiques de la intervenció neuropsicològica

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA6 - Coneix les característiques generals i específiques de la intervenció neuropsicològica

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Coneix les característiques generals i específiques de la intervenció neuropsicològica

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Coneix les característiques generals i específiques de la intervenció neuropsicològica

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA6 - Coneix les característiques generals i específiques de la intervenció neuropsicològica

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA6 - Coneix les característiques generals i específiques de la intervenció neuropsicològica

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA6 - Coneix les característiques generals i específiques de la intervenció neuropsicològica

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA6 - Coneix les característiques generals i específiques de la intervenció neuropsicològica

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - Coneix les característiques generals i específiques de la intervenció neuropsicològica

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Coneix les característiques generals i específiques de la intervenció neuropsicològica

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA6 - Coneix les característiques generals i específiques de la intervenció neuropsicològica

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA6 - Coneix les característiques generals i específiques de la intervenció neuropsicològica

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA6 - Coneix les característiques generals i específiques de la intervenció neuropsicològica

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA6 - Coneix les característiques generals i específiques de la intervenció neuropsicològica

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA6 - Coneix les característiques generals i específiques de la intervenció neuropsicològica

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA6 - Coneix les característiques generals i específiques de la intervenció neuropsicològica

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA7Sap planificar un intervenció neuropsicològica
    RA7 - Sap planificar un intervenció neuropsicològica

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA7 - Sap planificar un intervenció neuropsicològica

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA7 - Sap planificar un intervenció neuropsicològica

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA7 - Sap planificar un intervenció neuropsicològica

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA7 - Sap planificar un intervenció neuropsicològica

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Sap planificar un intervenció neuropsicològica

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Sap planificar un intervenció neuropsicològica

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA7 - Sap planificar un intervenció neuropsicològica

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA7 - Sap planificar un intervenció neuropsicològica

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA7 - Sap planificar un intervenció neuropsicològica

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA7 - Sap planificar un intervenció neuropsicològica

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA7 - Sap planificar un intervenció neuropsicològica

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Sap planificar un intervenció neuropsicològica

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA7 - Sap planificar un intervenció neuropsicològica

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA7 - Sap planificar un intervenció neuropsicològica

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA7 - Sap planificar un intervenció neuropsicològica

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA7 - Sap planificar un intervenció neuropsicològica

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA7 - Sap planificar un intervenció neuropsicològica

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA7 - Sap planificar un intervenció neuropsicològica

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA8Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.
    RA8 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA8 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA8 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA8 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA8 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA8 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA8 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA8 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA8 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA8 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA8 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA8 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA8 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA8 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA8 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA8 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA8 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA9Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.
    RA9 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA9 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA9 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA9 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA9 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA9 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA9 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA9 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA9 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA9 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA9 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA9 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA9 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA9 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA9 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA9 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA9 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA10És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.
    RA10 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA10 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA10 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA10 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA10 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA10 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA10 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA10 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA10 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA10 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA10 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA10 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA10 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA10 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA10 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA10 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA10 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA10 - És capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA11És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals
    RA11 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA11 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA11 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA11 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA11 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA11 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA11 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA11 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA11 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA11 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA11 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA11 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA11 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA11 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA11 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA11 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA11 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA11 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA12És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals
    RA12 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA12 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA12 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA12 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA12 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA12 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA12 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA12 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA12 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA12 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA12 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA12 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA12 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA12 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA12 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA12 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA12 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA12 - És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
A16Conèixer les activitats necessàries per a la constitució, posada en marxa i gestió d'un empresa,
les seves diferents formes jurídiques i les obligacions legals, comptables i fiscals associades.
RA1Identifica les motivacions relacionades amb l'exercici de la professió, la seva naturalesa
funcional o disfuncional.
    RA1 - Identifica les motivacions relacionades amb l'exercici de la professió, la seva naturalesa
funcional o disfuncional.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Identifica les motivacions relacionades amb l'exercici de la professió, la seva naturalesa
funcional o disfuncional.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA1 - Identifica les motivacions relacionades amb l'exercici de la professió, la seva naturalesa
funcional o disfuncional.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Identifica les motivacions relacionades amb l'exercici de la professió, la seva naturalesa
funcional o disfuncional.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Identifica les motivacions relacionades amb l'exercici de la professió, la seva naturalesa
funcional o disfuncional.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Identifica les motivacions relacionades amb l'exercici de la professió, la seva naturalesa
funcional o disfuncional.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Identifica les motivacions relacionades amb l'exercici de la professió, la seva naturalesa
funcional o disfuncional.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA1 - Identifica les motivacions relacionades amb l'exercici de la professió, la seva naturalesa
funcional o disfuncional.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA1 - Identifica les motivacions relacionades amb l'exercici de la professió, la seva naturalesa
funcional o disfuncional.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA1 - Identifica les motivacions relacionades amb l'exercici de la professió, la seva naturalesa
funcional o disfuncional.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA1 - Identifica les motivacions relacionades amb l'exercici de la professió, la seva naturalesa
funcional o disfuncional.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Identifica les motivacions relacionades amb l'exercici de la professió, la seva naturalesa
funcional o disfuncional.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Identifica les motivacions relacionades amb l'exercici de la professió, la seva naturalesa
funcional o disfuncional.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Identifica les motivacions relacionades amb l'exercici de la professió, la seva naturalesa
funcional o disfuncional.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA1 - Identifica les motivacions relacionades amb l'exercici de la professió, la seva naturalesa
funcional o disfuncional.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA1 - Identifica les motivacions relacionades amb l'exercici de la professió, la seva naturalesa
funcional o disfuncional.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA1 - Identifica les motivacions relacionades amb l'exercici de la professió, la seva naturalesa
funcional o disfuncional.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA1 - Identifica les motivacions relacionades amb l'exercici de la professió, la seva naturalesa
funcional o disfuncional.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA1 - Identifica les motivacions relacionades amb l'exercici de la professió, la seva naturalesa
funcional o disfuncional.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
A17Conèixer la normativa vigent en l'àmbit sanitari espanyol.
RA1Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.
    RA1 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA1 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA1 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA1 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA1 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA1 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA1 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA1 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA1 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA1 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA1 - Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA2Coneix el sistema nacional de salut com a context d'actuació professional de la psicologia en el
camp de la salut.
    RA2 - Coneix el sistema nacional de salut com a context d'actuació professional de la psicologia en el
camp de la salut.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Coneix el sistema nacional de salut com a context d'actuació professional de la psicologia en el
camp de la salut.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA2 - Coneix el sistema nacional de salut com a context d'actuació professional de la psicologia en el
camp de la salut.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Coneix el sistema nacional de salut com a context d'actuació professional de la psicologia en el
camp de la salut.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Coneix el sistema nacional de salut com a context d'actuació professional de la psicologia en el
camp de la salut.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Coneix el sistema nacional de salut com a context d'actuació professional de la psicologia en el
camp de la salut.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Coneix el sistema nacional de salut com a context d'actuació professional de la psicologia en el
camp de la salut.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA2 - Coneix el sistema nacional de salut com a context d'actuació professional de la psicologia en el
camp de la salut.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA2 - Coneix el sistema nacional de salut com a context d'actuació professional de la psicologia en el
camp de la salut.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA2 - Coneix el sistema nacional de salut com a context d'actuació professional de la psicologia en el
camp de la salut.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA2 - Coneix el sistema nacional de salut com a context d'actuació professional de la psicologia en el
camp de la salut.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Coneix el sistema nacional de salut com a context d'actuació professional de la psicologia en el
camp de la salut.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Coneix el sistema nacional de salut com a context d'actuació professional de la psicologia en el
camp de la salut.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Coneix el sistema nacional de salut com a context d'actuació professional de la psicologia en el
camp de la salut.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA2 - Coneix el sistema nacional de salut com a context d'actuació professional de la psicologia en el
camp de la salut.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA2 - Coneix el sistema nacional de salut com a context d'actuació professional de la psicologia en el
camp de la salut.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA2 - Coneix el sistema nacional de salut com a context d'actuació professional de la psicologia en el
camp de la salut.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA2 - Coneix el sistema nacional de salut com a context d'actuació professional de la psicologia en el
camp de la salut.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA2 - Coneix el sistema nacional de salut com a context d'actuació professional de la psicologia en el
camp de la salut.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
A18Realitzar activitats de promoció i d'educació per a la salut psicològica individual i
comunitària,
RA1Identifica les alternatives per promoure la prevenció (secundària) de dolor i la discapacitat
crònics.
    RA1 - Identifica les alternatives per promoure la prevenció (secundària) de dolor i la discapacitat
crònics.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Identifica les alternatives per promoure la prevenció (secundària) de dolor i la discapacitat
crònics.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA1 - Identifica les alternatives per promoure la prevenció (secundària) de dolor i la discapacitat
crònics.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Identifica les alternatives per promoure la prevenció (secundària) de dolor i la discapacitat
crònics.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Identifica les alternatives per promoure la prevenció (secundària) de dolor i la discapacitat
crònics.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Identifica les alternatives per promoure la prevenció (secundària) de dolor i la discapacitat
crònics.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Identifica les alternatives per promoure la prevenció (secundària) de dolor i la discapacitat
crònics.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA1 - Identifica les alternatives per promoure la prevenció (secundària) de dolor i la discapacitat
crònics.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA1 - Identifica les alternatives per promoure la prevenció (secundària) de dolor i la discapacitat
crònics.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA1 - Identifica les alternatives per promoure la prevenció (secundària) de dolor i la discapacitat
crònics.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA1 - Identifica les alternatives per promoure la prevenció (secundària) de dolor i la discapacitat
crònics.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Identifica les alternatives per promoure la prevenció (secundària) de dolor i la discapacitat
crònics.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Identifica les alternatives per promoure la prevenció (secundària) de dolor i la discapacitat
crònics.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Identifica les alternatives per promoure la prevenció (secundària) de dolor i la discapacitat
crònics.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA1 - Identifica les alternatives per promoure la prevenció (secundària) de dolor i la discapacitat
crònics.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA1 - Identifica les alternatives per promoure la prevenció (secundària) de dolor i la discapacitat
crònics.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA1 - Identifica les alternatives per promoure la prevenció (secundària) de dolor i la discapacitat
crònics.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA1 - Identifica les alternatives per promoure la prevenció (secundària) de dolor i la discapacitat
crònics.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA1 - Identifica les alternatives per promoure la prevenció (secundària) de dolor i la discapacitat
crònics.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA2Identifica les alternatives per promoure la prevenció (secundària) de dolor i la discapacitat
crònics.
    RA2 - Identifica les alternatives per promoure la prevenció (secundària) de dolor i la discapacitat
crònics.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Identifica les alternatives per promoure la prevenció (secundària) de dolor i la discapacitat
crònics.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA2 - Identifica les alternatives per promoure la prevenció (secundària) de dolor i la discapacitat
crònics.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Identifica les alternatives per promoure la prevenció (secundària) de dolor i la discapacitat
crònics.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Identifica les alternatives per promoure la prevenció (secundària) de dolor i la discapacitat
crònics.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Identifica les alternatives per promoure la prevenció (secundària) de dolor i la discapacitat
crònics.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Identifica les alternatives per promoure la prevenció (secundària) de dolor i la discapacitat
crònics.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA2 - Identifica les alternatives per promoure la prevenció (secundària) de dolor i la discapacitat
crònics.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA2 - Identifica les alternatives per promoure la prevenció (secundària) de dolor i la discapacitat
crònics.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA2 - Identifica les alternatives per promoure la prevenció (secundària) de dolor i la discapacitat
crònics.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA2 - Identifica les alternatives per promoure la prevenció (secundària) de dolor i la discapacitat
crònics.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Identifica les alternatives per promoure la prevenció (secundària) de dolor i la discapacitat
crònics.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Identifica les alternatives per promoure la prevenció (secundària) de dolor i la discapacitat
crònics.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Identifica les alternatives per promoure la prevenció (secundària) de dolor i la discapacitat
crònics.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA2 - Identifica les alternatives per promoure la prevenció (secundària) de dolor i la discapacitat
crònics.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA2 - Identifica les alternatives per promoure la prevenció (secundària) de dolor i la discapacitat
crònics.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA2 - Identifica les alternatives per promoure la prevenció (secundària) de dolor i la discapacitat
crònics.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA2 - Identifica les alternatives per promoure la prevenció (secundària) de dolor i la discapacitat
crònics.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA2 - Identifica les alternatives per promoure la prevenció (secundària) de dolor i la discapacitat
crònics.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA3Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.
    RA3 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA3 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA3 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA3 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA3 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA3 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA3 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA3 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA3 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA3 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA3 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA3 - Demostra els coneixement de les bases conceptuals de la matèria i és capaç d'aplicar
conseixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA4Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.
    RA4 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA4 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA4 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA4 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA4 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA4 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA4 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA4 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA4 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA4 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA4 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA4 - Demostra el coneixement de les diferents formes d'avaluació i intervenció en l'àmbit d'estudi,
així com l'aplicació de diversos instruments que s'utilitzen a la tercera edat.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
A19Utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació en l'exercici professional.
RA1Mostra capacitat per a la recerca, el desenvolupament i la innovació en l'àmbit de la Psicologia
sanitària
    RA1 - Mostra capacitat per a la recerca, el desenvolupament i la innovació en l'àmbit de la Psicologia
sanitària

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Mostra capacitat per a la recerca, el desenvolupament i la innovació en l'àmbit de la Psicologia
sanitària

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA1 - Mostra capacitat per a la recerca, el desenvolupament i la innovació en l'àmbit de la Psicologia
sanitària

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Mostra capacitat per a la recerca, el desenvolupament i la innovació en l'àmbit de la Psicologia
sanitària

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Mostra capacitat per a la recerca, el desenvolupament i la innovació en l'àmbit de la Psicologia
sanitària

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Mostra capacitat per a la recerca, el desenvolupament i la innovació en l'àmbit de la Psicologia
sanitària

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Mostra capacitat per a la recerca, el desenvolupament i la innovació en l'àmbit de la Psicologia
sanitària

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA1 - Mostra capacitat per a la recerca, el desenvolupament i la innovació en l'àmbit de la Psicologia
sanitària

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA1 - Mostra capacitat per a la recerca, el desenvolupament i la innovació en l'àmbit de la Psicologia
sanitària

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA1 - Mostra capacitat per a la recerca, el desenvolupament i la innovació en l'àmbit de la Psicologia
sanitària

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA1 - Mostra capacitat per a la recerca, el desenvolupament i la innovació en l'àmbit de la Psicologia
sanitària

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Mostra capacitat per a la recerca, el desenvolupament i la innovació en l'àmbit de la Psicologia
sanitària

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Mostra capacitat per a la recerca, el desenvolupament i la innovació en l'àmbit de la Psicologia
sanitària

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Mostra capacitat per a la recerca, el desenvolupament i la innovació en l'àmbit de la Psicologia
sanitària

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA1 - Mostra capacitat per a la recerca, el desenvolupament i la innovació en l'àmbit de la Psicologia
sanitària

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA1 - Mostra capacitat per a la recerca, el desenvolupament i la innovació en l'àmbit de la Psicologia
sanitària

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA1 - Mostra capacitat per a la recerca, el desenvolupament i la innovació en l'àmbit de la Psicologia
sanitària

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA1 - Mostra capacitat per a la recerca, el desenvolupament i la innovació en l'àmbit de la Psicologia
sanitària

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA1 - Mostra capacitat per a la recerca, el desenvolupament i la innovació en l'àmbit de la Psicologia
sanitària

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA2Adquireix els coneixements, habilitats i estratègies necessàries per utilitzar les noves
tecnologies per a l'estudi, diagnòstic i tractament de diferents problemes de salut.
    RA2 - Adquireix els coneixements, habilitats i estratègies necessàries per utilitzar les noves
tecnologies per a l'estudi, diagnòstic i tractament de diferents problemes de salut.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Adquireix els coneixements, habilitats i estratègies necessàries per utilitzar les noves
tecnologies per a l'estudi, diagnòstic i tractament de diferents problemes de salut.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA2 - Adquireix els coneixements, habilitats i estratègies necessàries per utilitzar les noves
tecnologies per a l'estudi, diagnòstic i tractament de diferents problemes de salut.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Adquireix els coneixements, habilitats i estratègies necessàries per utilitzar les noves
tecnologies per a l'estudi, diagnòstic i tractament de diferents problemes de salut.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Adquireix els coneixements, habilitats i estratègies necessàries per utilitzar les noves
tecnologies per a l'estudi, diagnòstic i tractament de diferents problemes de salut.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Adquireix els coneixements, habilitats i estratègies necessàries per utilitzar les noves
tecnologies per a l'estudi, diagnòstic i tractament de diferents problemes de salut.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Adquireix els coneixements, habilitats i estratègies necessàries per utilitzar les noves
tecnologies per a l'estudi, diagnòstic i tractament de diferents problemes de salut.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA2 - Adquireix els coneixements, habilitats i estratègies necessàries per utilitzar les noves
tecnologies per a l'estudi, diagnòstic i tractament de diferents problemes de salut.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA2 - Adquireix els coneixements, habilitats i estratègies necessàries per utilitzar les noves
tecnologies per a l'estudi, diagnòstic i tractament de diferents problemes de salut.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA2 - Adquireix els coneixements, habilitats i estratègies necessàries per utilitzar les noves
tecnologies per a l'estudi, diagnòstic i tractament de diferents problemes de salut.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA2 - Adquireix els coneixements, habilitats i estratègies necessàries per utilitzar les noves
tecnologies per a l'estudi, diagnòstic i tractament de diferents problemes de salut.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Adquireix els coneixements, habilitats i estratègies necessàries per utilitzar les noves
tecnologies per a l'estudi, diagnòstic i tractament de diferents problemes de salut.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Adquireix els coneixements, habilitats i estratègies necessàries per utilitzar les noves
tecnologies per a l'estudi, diagnòstic i tractament de diferents problemes de salut.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Adquireix els coneixements, habilitats i estratègies necessàries per utilitzar les noves
tecnologies per a l'estudi, diagnòstic i tractament de diferents problemes de salut.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA2 - Adquireix els coneixements, habilitats i estratègies necessàries per utilitzar les noves
tecnologies per a l'estudi, diagnòstic i tractament de diferents problemes de salut.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA2 - Adquireix els coneixements, habilitats i estratègies necessàries per utilitzar les noves
tecnologies per a l'estudi, diagnòstic i tractament de diferents problemes de salut.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA2 - Adquireix els coneixements, habilitats i estratègies necessàries per utilitzar les noves
tecnologies per a l'estudi, diagnòstic i tractament de diferents problemes de salut.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA2 - Adquireix els coneixements, habilitats i estratègies necessàries per utilitzar les noves
tecnologies per a l'estudi, diagnòstic i tractament de diferents problemes de salut.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA2 - Adquireix els coneixements, habilitats i estratègies necessàries per utilitzar les noves
tecnologies per a l'estudi, diagnòstic i tractament de diferents problemes de salut.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA3Identifica àrees de desenvolupament futur i potencialitats de les noves tecnologies en diferents
nivells i unitats d'actuació en Psicologia de General sanitària
    RA3 - Identifica àrees de desenvolupament futur i potencialitats de les noves tecnologies en diferents
nivells i unitats d'actuació en Psicologia de General sanitària

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Identifica àrees de desenvolupament futur i potencialitats de les noves tecnologies en diferents
nivells i unitats d'actuació en Psicologia de General sanitària

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA3 - Identifica àrees de desenvolupament futur i potencialitats de les noves tecnologies en diferents
nivells i unitats d'actuació en Psicologia de General sanitària

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Identifica àrees de desenvolupament futur i potencialitats de les noves tecnologies en diferents
nivells i unitats d'actuació en Psicologia de General sanitària

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Identifica àrees de desenvolupament futur i potencialitats de les noves tecnologies en diferents
nivells i unitats d'actuació en Psicologia de General sanitària

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Identifica àrees de desenvolupament futur i potencialitats de les noves tecnologies en diferents
nivells i unitats d'actuació en Psicologia de General sanitària

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Identifica àrees de desenvolupament futur i potencialitats de les noves tecnologies en diferents
nivells i unitats d'actuació en Psicologia de General sanitària

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA3 - Identifica àrees de desenvolupament futur i potencialitats de les noves tecnologies en diferents
nivells i unitats d'actuació en Psicologia de General sanitària

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA3 - Identifica àrees de desenvolupament futur i potencialitats de les noves tecnologies en diferents
nivells i unitats d'actuació en Psicologia de General sanitària

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA3 - Identifica àrees de desenvolupament futur i potencialitats de les noves tecnologies en diferents
nivells i unitats d'actuació en Psicologia de General sanitària

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA3 - Identifica àrees de desenvolupament futur i potencialitats de les noves tecnologies en diferents
nivells i unitats d'actuació en Psicologia de General sanitària

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Identifica àrees de desenvolupament futur i potencialitats de les noves tecnologies en diferents
nivells i unitats d'actuació en Psicologia de General sanitària

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Identifica àrees de desenvolupament futur i potencialitats de les noves tecnologies en diferents
nivells i unitats d'actuació en Psicologia de General sanitària

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA3 - Identifica àrees de desenvolupament futur i potencialitats de les noves tecnologies en diferents
nivells i unitats d'actuació en Psicologia de General sanitària

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA3 - Identifica àrees de desenvolupament futur i potencialitats de les noves tecnologies en diferents
nivells i unitats d'actuació en Psicologia de General sanitària

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA3 - Identifica àrees de desenvolupament futur i potencialitats de les noves tecnologies en diferents
nivells i unitats d'actuació en Psicologia de General sanitària

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA3 - Identifica àrees de desenvolupament futur i potencialitats de les noves tecnologies en diferents
nivells i unitats d'actuació en Psicologia de General sanitària

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA3 - Identifica àrees de desenvolupament futur i potencialitats de les noves tecnologies en diferents
nivells i unitats d'actuació en Psicologia de General sanitària

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA3 - Identifica àrees de desenvolupament futur i potencialitats de les noves tecnologies en diferents
nivells i unitats d'actuació en Psicologia de General sanitària

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA4Sap buscar i obtindre la informació actualitzada sobre aspectes relacionats amb la psicopatologia
durant la primera infantessa
    RA4 - Sap buscar i obtindre la informació actualitzada sobre aspectes relacionats amb la psicopatologia
durant la primera infantessa

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Sap buscar i obtindre la informació actualitzada sobre aspectes relacionats amb la psicopatologia
durant la primera infantessa

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA4 - Sap buscar i obtindre la informació actualitzada sobre aspectes relacionats amb la psicopatologia
durant la primera infantessa

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Sap buscar i obtindre la informació actualitzada sobre aspectes relacionats amb la psicopatologia
durant la primera infantessa

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Sap buscar i obtindre la informació actualitzada sobre aspectes relacionats amb la psicopatologia
durant la primera infantessa

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Sap buscar i obtindre la informació actualitzada sobre aspectes relacionats amb la psicopatologia
durant la primera infantessa

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Sap buscar i obtindre la informació actualitzada sobre aspectes relacionats amb la psicopatologia
durant la primera infantessa

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA4 - Sap buscar i obtindre la informació actualitzada sobre aspectes relacionats amb la psicopatologia
durant la primera infantessa

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA4 - Sap buscar i obtindre la informació actualitzada sobre aspectes relacionats amb la psicopatologia
durant la primera infantessa

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA4 - Sap buscar i obtindre la informació actualitzada sobre aspectes relacionats amb la psicopatologia
durant la primera infantessa

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA4 - Sap buscar i obtindre la informació actualitzada sobre aspectes relacionats amb la psicopatologia
durant la primera infantessa

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Sap buscar i obtindre la informació actualitzada sobre aspectes relacionats amb la psicopatologia
durant la primera infantessa

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Sap buscar i obtindre la informació actualitzada sobre aspectes relacionats amb la psicopatologia
durant la primera infantessa

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA4 - Sap buscar i obtindre la informació actualitzada sobre aspectes relacionats amb la psicopatologia
durant la primera infantessa

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA4 - Sap buscar i obtindre la informació actualitzada sobre aspectes relacionats amb la psicopatologia
durant la primera infantessa

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA4 - Sap buscar i obtindre la informació actualitzada sobre aspectes relacionats amb la psicopatologia
durant la primera infantessa

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA4 - Sap buscar i obtindre la informació actualitzada sobre aspectes relacionats amb la psicopatologia
durant la primera infantessa

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA4 - Sap buscar i obtindre la informació actualitzada sobre aspectes relacionats amb la psicopatologia
durant la primera infantessa

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA4 - Sap buscar i obtindre la informació actualitzada sobre aspectes relacionats amb la psicopatologia
durant la primera infantessa

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
B1Aprendre a aprendre.
RA1Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA2Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA3Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA4Comprèn els elements que composen una disciplina
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA5Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA6Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA7Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA8Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA9Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA10Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA11Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA12Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA13Fa aportacions significatives o certes innovacions
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA14Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA15Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
B2 Cercar, obtenir i processar informació de manera autònoma, amb capacitat per aplicar-la a
en situacions complexes o poc conegudes.
RA1Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA3Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA4Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA5Elabora una estratègia per a resoldre el problema
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA6Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA7Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA8Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA9Troba la solució adequada
    RA9 - Troba la solució adequada

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA9 - Troba la solució adequada

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA9 - Troba la solució adequada

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA9 - Troba la solució adequada

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA9 - Troba la solució adequada

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Troba la solució adequada

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA9 - Troba la solució adequada

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA9 - Troba la solució adequada

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA9 - Troba la solució adequada

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA9 - Troba la solució adequada

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA9 - Troba la solució adequada

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA9 - Troba la solució adequada

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Troba la solució adequada

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA9 - Troba la solució adequada

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA9 - Troba la solució adequada

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA9 - Troba la solució adequada

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA9 - Troba la solució adequada

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA9 - Troba la solució adequada

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA9 - Troba la solució adequada

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA10Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA11Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA12Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA13Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA14Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA15Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA16Selecciona informació rellevant
    RA16 - Selecciona informació rellevant

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA16 - Selecciona informació rellevant

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA16 - Selecciona informació rellevant

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA16 - Selecciona informació rellevant

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA16 - Selecciona informació rellevant

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA16 - Selecciona informació rellevant

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA16 - Selecciona informació rellevant

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA16 - Selecciona informació rellevant

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA16 - Selecciona informació rellevant

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA16 - Selecciona informació rellevant

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA16 - Selecciona informació rellevant

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA16 - Selecciona informació rellevant

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA16 - Selecciona informació rellevant

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA16 - Selecciona informació rellevant

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA16 - Selecciona informació rellevant

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA16 - Selecciona informació rellevant

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA16 - Selecciona informació rellevant

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA16 - Selecciona informació rellevant

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA16 - Selecciona informació rellevant

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
RA1Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA2Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA3Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA4Experimenta amb procediments nous
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA5Identifica els resultats de la innovació
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA6Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA7Té en compte a qui i com afecta la innovació
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA8Troba nous mètodes per fer les coses
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA9Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA10Analitza riscos i beneficis de la innovació
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA11Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA12Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA13Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA14Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA15Aplica tècniques innovadores i obté resultats
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
B4Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la
capacitat autocrítica necessària per a un exercici professional responsable.
RA1Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA2Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA3Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA4Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA5Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA6Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA7Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA8Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA9Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA10Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA11Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA12Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA13Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA14Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA15Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA16 Reconeix les limitacions i els punts febles en els processos i mètodes de treball.
    RA16 - Reconeix les limitacions i els punts febles en els processos i mètodes de treball.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA16 - Reconeix les limitacions i els punts febles en els processos i mètodes de treball.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA16 - Reconeix les limitacions i els punts febles en els processos i mètodes de treball.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA16 - Reconeix les limitacions i els punts febles en els processos i mètodes de treball.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA16 - Reconeix les limitacions i els punts febles en els processos i mètodes de treball.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA16 - Reconeix les limitacions i els punts febles en els processos i mètodes de treball.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA16 - Reconeix les limitacions i els punts febles en els processos i mètodes de treball.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA16 - Reconeix les limitacions i els punts febles en els processos i mètodes de treball.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA16 - Reconeix les limitacions i els punts febles en els processos i mètodes de treball.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA16 - Reconeix les limitacions i els punts febles en els processos i mètodes de treball.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA16 - Reconeix les limitacions i els punts febles en els processos i mètodes de treball.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA16 - Reconeix les limitacions i els punts febles en els processos i mètodes de treball.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA16 - Reconeix les limitacions i els punts febles en els processos i mètodes de treball.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA16 - Reconeix les limitacions i els punts febles en els processos i mètodes de treball.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA16 - Reconeix les limitacions i els punts febles en els processos i mètodes de treball.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA16 - Reconeix les limitacions i els punts febles en els processos i mètodes de treball.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA16 - Reconeix les limitacions i els punts febles en els processos i mètodes de treball.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA16 - Reconeix les limitacions i els punts febles en els processos i mètodes de treball.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA16 - Reconeix les limitacions i els punts febles en els processos i mètodes de treball.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA17Coneix, comprèn i assumeix, si escau, les limitacions personals.
    RA17 - Coneix, comprèn i assumeix, si escau, les limitacions personals.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA17 - Coneix, comprèn i assumeix, si escau, les limitacions personals.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA17 - Coneix, comprèn i assumeix, si escau, les limitacions personals.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA17 - Coneix, comprèn i assumeix, si escau, les limitacions personals.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA17 - Coneix, comprèn i assumeix, si escau, les limitacions personals.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA17 - Coneix, comprèn i assumeix, si escau, les limitacions personals.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA17 - Coneix, comprèn i assumeix, si escau, les limitacions personals.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA17 - Coneix, comprèn i assumeix, si escau, les limitacions personals.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA17 - Coneix, comprèn i assumeix, si escau, les limitacions personals.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA17 - Coneix, comprèn i assumeix, si escau, les limitacions personals.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA17 - Coneix, comprèn i assumeix, si escau, les limitacions personals.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA17 - Coneix, comprèn i assumeix, si escau, les limitacions personals.

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA17 - Coneix, comprèn i assumeix, si escau, les limitacions personals.

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA17 - Coneix, comprèn i assumeix, si escau, les limitacions personals.

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA17 - Coneix, comprèn i assumeix, si escau, les limitacions personals.

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA17 - Coneix, comprèn i assumeix, si escau, les limitacions personals.

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA17 - Coneix, comprèn i assumeix, si escau, les limitacions personals.

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA17 - Coneix, comprèn i assumeix, si escau, les limitacions personals.

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA17 - Coneix, comprèn i assumeix, si escau, les limitacions personals.

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
B5Sabre comunicar i comunicar-se amb altres professionals, i dominar les habilitats necessàries per
al treball en equip i en grups multidisciplinaris.
RA1Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA2Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA3Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

11685301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

11685402/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

11685201/PSICOLOGIA DEL DOLOR
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

11685202/PSICOPATOLOGIA DE LA PRIMERA INFÀNCIA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

11685203/TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

11685213/NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

11685214/TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

11685224/PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA
 RA4Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

11685101/FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

11685102/BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA PATOLÒGICA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

11685103/MÈTODES D'AVALUACIÓ EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

11685104/HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA SANITÀRIA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

11685105/TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

11685106/TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

11685107/AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

11685108/INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

11685109/INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

11685110/TRASTORNS DE L'AGRESSIVITAT I LA CONDUCTA VIOLENTA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

11685401/PRÀCTIQUES EXTERNES I