2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l`Educació i Psicologia
A A 
català 
 
 
Tecnologia Educativa: e-learning i Gestió del Coneixement (2006)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
115011104 COMUNICACIÓ, INTERACCIÓ I COL·LABORACIÓ Únic anual
Obligatòria 6
115011103 DISSENY DE MATERIALS MULTIMÈDIA PER A L`EDUCACIÓ Únic anual
Obligatòria 6
115011105 DISSENY I GESTIÓ D`ENTORNS VIRTUALS DE FORMACIÓ I Únic anual
Obligatòria 4
115011106 EINES TELEMÀTIQUES PER A LA DOCÈNCIA Únic anual
Obligatòria 6
115011102 FONAMENTS PER AL DISSENY DE MITJANS Únic anual
Obligatòria 4
115011107 PROJECTE I Únic anual
Obligatòria 9
115011101 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ EN LA FORMACIÓ Únic anual
Obligatòria 5
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
115011116 ÀMBITS DE RECERCA SOBRE L`AVALUACIÓ DE MITJANS I MATERIALS D`ENSENYAMENT Únic anual
Obligatòria 3
115011111 COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL A LA XARXA.SISTEMES DE VIDEOCONFERÈNCIA PER A LA FORMACIÓ Únic anual
Obligatòria 4
115011114 DETERMINACIÓ DE VARIABLES D`INVESTIGACIÓ I APLICACIÓ DE INSTRUMENTS Únic anual
Obligatòria 3
115011108 DISSENY I GESTIÓ D`ENTORNS VIRTUALS DE FORMACIÓ II Únic anual
Obligatòria 6
115011109 EINES PER A LA GESTIÓ DE LA FORMACIÓ EN XARXA Únic anual
Obligatòria 4
115011110 GESTIÓ DEL CONEIXEMENT I DE CONTINGUTS Únic anual
Obligatòria 4
115011112 INVESTIGACIÓ EN TECNOLOGIA EDUCATIVA Únic anual
Obligatòria 3
115011115 INVESTIGAR LA INSERCIÓ DE LES TIC A L`AULA:L`ESTUDI DE CAS COM A OPCIÓ METODOLÒGICA Únic anual
Obligatòria 3
115011113 METODOLOGIA EN LA INVESTIGACIÓ EN TECNOLOGIA EDUCATIVA Únic anual
Obligatòria 3
115011117 PROJECTE DE RECERCA Únic anual
Obligatòria 30
115011118 PROJECTE II Únic anual
Obligatòria 30
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
115011216 COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL A LA XARXA.SISTEMES DE VIDEOCONFERÈNCIA PER A LA FORMACIÓ Únic anual
Optativa 4
115011220 DEMOSTRACIONS/SEMINARI EMPRENEDURIA,AUTOCUPACIÓ.. Únic anual
Optativa 2
115011202 DESENVOLUPAMENT DE MATERIAL MULTIMÈDIA PER A LA FORMACIÓ I Únic anual
Optativa 5
115011217 DESENVOLUPAMENT DE MATERIAL MULTIMÈDIA PER A LA FORMACIÓ II Únic anual
Optativa 3
115011201 DISSENY DE PROJECTES CURRICULARS Únic anual
Optativa 5
115011207 DISSENY I GESTIÓ D`ENTORNS VIRTUALS DE FORMACIÓ II Únic anual
Optativa 6
115011206 DISSENY I VIABILITAT DE DE PROJECTES Únic anual
Optativa 4
115011208 EINES PER A LA GESTIÓ DE LA FORMACIÓ EN XARXA Únic anual
Optativa 4
115011215 ESPAIS DE TREBALL COL·LABORATIU Únic anual
Optativa 3
115011214 FORMACIÓ DELS PROFESSORS I TIC.EL NOU ROL DELS PROFESSORS.LA TUTORIA ELECTRÒNICA Únic anual
Optativa 3
115011209 GESTIÓ DEL CONEIXEMENT I DE CONTINGUTS Únic anual
Optativa 4
115011213 LA COMUNICACIÓ EDUCATIVA EN ELS NOUS ENTORNS DE FORMACIÓ.PERSPECTIVES I ÀMBITS D`INVESTIGACIÓ Únic anual
Optativa 3
115011210 LA FORMACIÓ FLEXIBLE ENTRE L`ENSENYAMENT PRESENCIAL I L`EDUCACIÓ A DISTÀNCIA:MODELS,EXPERIÈNCIES Únic anual
Optativa 3
115011211 LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT COM A CONTEXT DE REFLEXIÓ.VIRTUALITAT I ENSENYAMENT.TIC I GLOBALITZACIÓ Únic anual
Optativa 3
115011218 LA TECNOLOGIA DE REALITAT VIRTUAL Únic anual
Optativa 3
115011212 LES TIC A L`ÀMBIT NO FORMAL Únic anual
Optativa 3
115011205 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA PER A L`EDUCACIÓ Únic anual
Optativa 4
115011203 PRODUCCIÓ I INTEGRACIÓ D`IMATGE,ÀUDIO I VÍDEO DIGITAL Únic anual
Optativa 4
115011219 SOFTWARE PER ALS ENTORNS VIRTUALS DE FORMACIÓ Únic anual
Optativa 3
115011204 TECNOÈTICA Únic anual
Optativa 4