2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l`Educació i Psicologia
A A 
català 
 
 
Formació de Professionals de la Formació (2007)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
115012104 ASSESSORAMENT I Únic anual
Obligatòria 6
115012102 AVALUACIÓ PER LA MILLORA DE LA FORMACIÓ Únic anual
Obligatòria 6
115012101 CONTEXTUALITZACIÓ I PROFESSIONALITZACIÓ I Únic anual
Obligatòria 6
115012103 GESTIÓ DE LA FORMACIÓ I Únic anual
Obligatòria 6
115012105 INNOVACIÓ I Únic anual
Obligatòria 6
115012106 INVESTIGACIÓ SOBRE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS DELS FORMADORS I Únic anual
Obligatòria 7
115012107 SEMINARI D´ORIENTACIÓ I D´INTEGRACIÓ Únic anual
Obligatòria 2
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
115012202 AVALUACIÓ PER LA MILLORA DE LA FORMACIÓ II Únic anual
Optativa 7
115012201 CONTEXTUALITZACIÓ I PROFESSIONALITZACIÓ II Únic anual
Optativa 7
115012203 GESTIÓ DE LA FORMACIÓ II Únic anual
Optativa 7