2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l`Educació i Psicologia
A A 
català 
 
 
Formació de Professionals de la Formació (2007)
 Perfil de formació de la titulació

El màster, anomenat Mundusfor (www.mundusfor.eu) facilita als estudiants els instruments, les competències i les habilitats necessàries per exercir funcions de formació en l’àmbit de l’educació i de l’empresa. En sortiran, d’una banda, formadors amb funcions específiques de formació —impartició de cursos— i, de l’altra, professionals de la formació que assumeixen responsabilitats de gestió i coordinació de programes i cursos de formació, assessorament, investigació i avaluació.

Aquestes competències es poden concretar en:

- Reflexionar, conceptualment i teòricament, sobre el paper de la formació de formadors en l’àmbit europeu i la societat en general, i sobre les problemàtiques contemporànies en particular, aportant nous referents teòrics del saber pedagògic al seu entorn. 

- Dissenyar i desenvolupar projectes d’investigació per a la millora sorgits dels diferents àmbits i dels seus problemes. 

- Dirigir i gestionar organitzacions educatives, serveis o equipaments, departaments especialitzats a partir de la coordinació dels integrants, el disseny de projectes, la programació d’activitats, l’execució, intervenció i supervisió d’equips de treball, i l’avaluació que se’n faci.

- Dissenyar, aplicar i avaluar estratègies d’intervenció formativa adequades a les realitats individuals, socials i territorials dels destinataris, a partir de l’anàlisi del context social, educatiu, polític i laboral de l’entorn. 

- Assessorar des de la perspectiva pedagògica en diferents àmbits: individual, grupal i institucional.