2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l`Educació i Psicologia
A A 
català 
 
 
Avaluació i Mesura de la Conducta (2007)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
115192106 AVALUACIÓ EN L`ÀMBIT DE LES ORGANITZACIONS Únic anual
Obligatòria 4
115192105 AVALUACIÓ PSICOLÒGICA EN ÀMBITS DEL DESENVOLUPAMENT HUMÀ Únic anual
Obligatòria 4
115192101 DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA I EXPERIMENTAL Únic anual
Obligatòria 4
115192102 ELABORACIÓ I ADAPTACIÓ DE TESTS EN PSICOLOGIA CLÍNICA I DE LA SALUT Únic anual
Obligatòria 4
115192103 MESURA DELS PROCESSOS PSICOLÒGICS I AVALUACIÓ NEUROPSICOLÒGICA Únic anual
Obligatòria 4
115192107 TREBALL DE RECERCA Únic anual
Obligatòria 30
115192104 VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS CENTRAL Únic anual
Obligatòria 4
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
115192211 AVENÇOS EN LA MESURA DEL COMPORTAMENT HUMÀ DINS DE L`ORGANITZACIÓ I DELS GRUPS Únic anual
Optativa 3
115192214 AVENÇOS EN L`AVALUACIÓ PSICOLÒGICA EN L`ÀMBIT DE LA SALUT Únic anual
Optativa 3
115192213 LES ENTREVISTES ESTRUCTURADES EN RECERCA CLÍNICA I EPIDEMIOLÒGICA Únic anual
Optativa 3
115192205 TÈCNIQUES ELECTROFISIOLÒGIQUES I DE NEUROIMATGE EN L`AVALUACIÓ I ESTUDI EXPERIMENTAL DELS PROCESSOS Únic anual
Optativa 3