2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
 
Història de l´Art (2001)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12071109 ANÀLISI SIMBÒLIC Primer
Obligatòria 6
12071001 ART PREHISTÒRIC I DEL PRÒXIM ORIENT Primer
Troncal 6
12071101 HISTÒRIA ANTIGA UNIVERSAL I Primer
Obligatòria 6
12071108 MITOLOGIA CLÀSSICA Primer
Obligatòria 6
12071011 TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES Primer
Troncal 6
12071009 TEORIA DE L`ART I Primer
Troncal 6
12071002 ART CLÀSSIC Segon
Troncal 6
12071012 CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL Segon
Troncal 6
12071102 HISTÒRIA ANTIGA UNIVERSAL II Segon
Obligatòria 6
12071010 TEORIA DE L`ART II Segon
Troncal 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12071005 ART DEL RENAIXEMENT Primer
Troncal 6
12071003 ART MEDIEVAL I Primer
Troncal 6
12071103 HISTÒRIA MEDIEVAL UNIVERSAL I Primer
Obligatòria 6
12071105 HISTÒRIA MODERNA UNIVERSAL I Primer
Obligatòria 6
12071006 ART BARROC Segon
Troncal 6
12071004 ART MEDIEVAL II Segon
Troncal 6
12071104 HISTÒRIA MEDIEVAL UNIVERSAL II Segon
Obligatòria 6
12071106 HISTÒRIA MODERNA UNIVERSAL II Segon
Obligatòria 6
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12071111 ART CATALÀ I Primer
Obligatòria 6
12071007 ART DEL SEGLE XIX Primer
Troncal 6
12071107 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA UNIVERSAL I Primer
Obligatòria 6
12071110 MUSEOLOGIA I Primer
Obligatòria 6
12071112 ART CATALÀ II Segon
Obligatòria 6
12071008 ART DEL SEGLE XX Segon
Troncal 6
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12072115 CONSERVACIÓ I TEORIA DE LA RESTAURACIÓ Primer
Obligatòria 6
12072013 FONTS DE LA HISTÒRIA DE L`ART I Primer
Troncal 6
12072017 HISTÒRIA DE LA MÚSICA I Primer
Troncal 6
12072019 HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES I Primer
Troncal 6
12072114 MUSEOLOGIA II Primer
Obligatòria 6
12072014 FONTS DE LA HISTÒRIA DE L`ART II Segon
Troncal 6
12072018 HISTÒRIA DE LA MÚSICA II Segon
Troncal 6
12072020 HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES II Segon
Troncal 6
Cinquè Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12072015 HISTÒRIA DEL CINEMA I Primer
Troncal 6
12072113 PATRIMONI ETNOLÒGIC I NOVA MUSEOGRAFIA Primer
Obligatòria 6
12072117 ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES Primer
Obligatòria 6
12072016 HISTÒRIA DEL CINEMA II Segon
Troncal 6
12072116 RÈGIM JURÍDIC DEL PATRIMONI CULTURAL Segon
Obligatòria 6
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12073204 ART DEL RENAIXEMENT ESPANYOL Primer
Optativa 6
12073206 ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA Primer
Optativa 6
12073209 ICONOGRAFIA MEDIEVAL Primer
Optativa 6
12073218 INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC Primer
Optativa 6
12073215 INTRODUCCIÓ A LES NOVES TECNOLOGIES PER A CIÈNCIES HUMANES Primer
Optativa 6
12073205 ART BARROC ESPANYOL Segon
Optativa 6
12073230 ART I MESTISSATGE Segon
Optativa 6
12073221 ART I RELIGIÓ Segon
Optativa 6
12073202 ART MEDIEVAL D`ESPANYA I Segon
Optativa 6
12073216 CRÍTICA D`ART Segon
Optativa 6
12073225 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA UNIVERSAL II Segon
Optativa 6
12073210 HISTÒRIA DE LA FOTOGRAFIA Segon
Optativa 6