2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
 
 
Historia (2001)
 Subjects
  HISTÒRIA ANTIGA UNIVERSAL I
IDENTIFYING DATA 2008_09
Subject HISTÒRIA ANTIGA UNIVERSAL I Code 12081003
Study programme
Historia (2001)
Graduat Superior en Arqueologia (2001)
Cycle 1st & 2nd
Descriptors Credit. Theory credit Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Troncal First First
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Història i història d'art
Coordinator
DILOLI FONS, JORDI
HUNTINGFORD ANTIGAS, ELISABET
E-mail jordi.diloli@urv.cat
elisabet.huntingford@urv.cat
Lecturers
DILOLI FONS, JORDI
HUNTINGFORD ANTIGAS, ELISABET
Web http://moodle.urv.cat
General description Amb aquesta assignatura es pretén que l’alumne conegui els processos de formació de les primeres societats estatals, l’aparició de l’urbanisme, l’escriptura, les diferents formes d’organització social, política i econòmica en un espai geogràfic determinat: Egipte i el Proper Orient. La informació que proporciona aquesta assignatura als alumnes es completa amb la que obtenen a Història Antiga Universal II per tal d’oferir una panoràmica complerta sobre el desenvolupament de les societats històriques Mediterrànies i del Proper Orient, incidint en cada un dels blocs culturals de forma diacrònica però relacionant-los sincrònicament.