2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
 
 
Historia (2001)
 Subjects
  HISTÒRIA ANTIGA UNIVERSAL II
IDENTIFYING DATA 2008_09
Subject HISTÒRIA ANTIGA UNIVERSAL II Code 12081004
Study programme
Historia (2001)
Graduat Superior en Arqueologia (2001)
Cycle 1st & 2nd
Descriptors Credit. Theory credit Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Troncal First Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Història i història d'art
Coordinator
HUNTINGFORD ANTIGAS, ELISABET
DILOLI FONS, JORDI
E-mail jordi.diloli@urv.cat
elisabet.huntingford@urv.cat
Lecturers
DILOLI FONS, JORDI
HUNTINGFORD ANTIGAS, ELISABET
Web http://moodle.urv.cat
General description Amb aquesta assignatura es pretén que l’alumne conegui els processos de formació de les societats estatals mediterrànies i les diferents formes d’organització social, política i econòmica de les anomenades civilitzacions clàssiques: Grècia i Roma. Aquesta assignatura complementa la informació proporcionada a Història Antiga Universal I per tal d’oferir una panoràmica complerta sobre el desenvolupament de les societats històriques Mediterrànies i del Proper Orient, incidint en cada un dels blocs culturals de forma diacrònica però relacionant-los sincrònicament.