2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
 
 
Historia (2001)
 Subjects
  HISTÒRIA MEDIEVAL UNIVERSAL II
IDENTIFYING DATA 2008_09
Subject HISTÒRIA MEDIEVAL UNIVERSAL II Code 12081006
Study programme
Historia (2001)
Cycle 1st
Descriptors Credit. Theory credit Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Troncal Second Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Història i història d'art
Coordinator
BONET DONATO, MARIA
E-mail maria.bonet@urv.cat
Lecturers
BONET DONATO, MARIA
Web http://moodle.urv.cat
General description L’assignatura serveix per aportar a l’alumne el coneixement sobre els conceptes i processos fonamentals d’un ampli període de la història occidental, conegut com a edat mitjana i concretament a la plena i baixa edat mitjana, tot introduint-lo en la comprensió de les diferents versions dels corrents historiogràfics sobre l’esmentada època. Per facilitar això les diverses propostes bibliogràfiques per tema seran comentades, a fi i a efecte de guiar a l’estudiant cap a lectures de caire generalista per una major efectivitat, però sense renunciar a la diversitat inherent a les diverses contribucions historiogràfiques. En aquest sentit, també la bibliografia seleccionada s’ha confeccionat a partir de diversos criteris que la justifiquen: preferència per les obres en castellà o català, elecció de llibres de síntesi ben confeccionats o monografies importants o transcendents, i fins i tot articles per els casos en que no es troba una apropiada proposta en format de llibre. A més a més en la bibliografia s’indica amb un guionet entre parèntesis aquells títols que són més útils o importants a l’hora de preparar el tema en qüestió. Cal advertir que a pesar de la poca fortuna dels ja analitzats termes “edat mitjana” i “universal”, l’alumne descobrirà determinades constants o elements estructurats que permeten situar la matèria de l’assignatura en tres o quatre blocs temàtics dins del mateix marc contextual. Aquesta situació justifica i fa gairebé necessària la comprensió de la matèria de l’assignatura en un mateix curs acadèmic, però dividida en dos blocs relatius a la plena i baixa edat mitjana. Quant a l’abast geogràfic, l’explicació del desenvolupament dels processos i estructures esmentades se centrarà en Occident —Europa— amb una atenció mínima a la Península Ibèrica, i en determinats temes a Pròxim Orient. No s’estudiaran amb deteniment els temes específics relatius a Espanya perquè s’entén que els alumnes ja tenen una mínima formació en història medieval d’Espanya i que adquiriran l’oportú nivell universitari amb les assignatures d’història Medieval d’Espanya i d’història de la Corona d’Aragó, —optativa i obligatòria respectivament— de la llicenciatura d’Història, però en tot cas s’abordarà de forma general per a oferir les qüestions bàsiques per a tots els alumnes –tant d’història com d’història de l’art-.