2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
 
 
Historia (2001)
 Subjects
  HISTÒRIA MODERNA UNIVERSAL I
IDENTIFYING DATA 2008_09
Subject HISTÒRIA MODERNA UNIVERSAL I Code 12081008
Study programme
Historia (2001)
Cycle 1st
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Troncal Second First
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Història i història d'art
Coordinator
ROVIRA GÓMEZ, SALVADOR JOAN
E-mail salvadorjoan.rovira@urv.cat
Lecturers
ROVIRA GÓMEZ, SALVADOR JOAN
Web http://moodle.urv.cat
General description L’assignatura serveix per aportar a l’alumne el coneixement sobre els conceptes i processos fonamentals del període de la història occidental, conegut com a edat moderna, tot introduint-lo en la comprensió de les diferents versions dels corrents historiogràfics sobre l’esmentada època. Quant a l’abast geogràfic, l’explicació del desenvolupament dels processos i estructures esmentades se centrarà en Occident —Europa— a excepció de determinats temes a Pròxim Orient. No s’estudiaran amb deteniment els temes específics relatius a Espanya perquè s’entén que els alumnes ja tenen una mínima formació en història moderna d’Espanya i que adquiriran l’oportú nivell universitari amb les assignatures d’història Moderna d’Espanya i d’història moderna de la Corona d’Aragó, —optativa i obligatòria respectivament— de la llicenciatura d’Història.