2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
 
 
Historia (2001)
 Subjects
  HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
IDENTIFYING DATA 2008_09
Subject HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA Code 12081013
Study programme
Historia (2001)
Cycle 1st
Descriptors Credit. Theory credit Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Troncal Third Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Història i història d'art
Coordinator
ANGUERA NOLLA, PERE
E-mail pere.anguera@urv.cat
Lecturers
ANGUERA NOLLA, PERE
Web http://moodle.urv.cat
General description Coneixement des del punt de vista econòmic, social i polític dels segles XIX i XX català, per tal d'obtenir una millor comprensió de la societat catalana actual.