2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
 
 
Historia (2001)
 Subjects
  HISTÒRIA DE LES FORMACIONS SOCIALS I: DEL NEOLÍTIC AL FEUDALISME
IDENTIFYING DATA 2008_09
Subject HISTÒRIA DE LES FORMACIONS SOCIALS I: DEL NEOLÍTIC AL FEUDALISME Code 12081101
Study programme
Historia (2001)
Cycle 1st
Descriptors Credit. Theory credit Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Compulsory First First
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Història i història d'art
Coordinator
BONET DONATO, MARIA
E-mail maria.bonet@urv.cat
robert.sala@urv.cat
jordi.diloli@urv.cat
Lecturers
BONET DONATO, MARIA
SALA RAMOS, ROBERT
DILOLI FONS, JORDI
Web http://moodle.urv.cat
General description L’assignatura introdueix als alumnes en les principals formacions socioeconòmiques des del neolític fins al segle XV, per tal d’assolir una formació general orientada a contextualitzar el coneixement sobre les diverses etapes històriques, i poder comparar-les amb altres realitats històriques. Es tracta d’una introducció a la història que prepondera el coneixement de les estructures de llarga durada, però que ofereix aquest balanç des del context dels esdeveniments políticosocials. En definitiva, es tracta d’oferir una anàlisi dels grans processos socioeconòmics de manera molt panoràmica, més enllà de l’organització cronològica en què es vertebra la major part de l’itinerari de la llicenciatura o del grau d’història ja sigui per raons pedagògiques o fins i tot ideològiques, i per tant l’orientació d’aquesta matèria respon a la finalitat d’introduir als alumnes en la lògica i en la realitat de la història.