2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
 
 
Historia (2001)
 Subjects
  GEOGRAFIA D'EUROPA I: EUROPA NÒRDICA. CENTRAL I ORIENTAL
IDENTIFYING DATA 2008_09
Subject GEOGRAFIA D'EUROPA I: EUROPA NÒRDICA. CENTRAL I ORIENTAL Code 12081110
Study programme
Historia (2001)
Cycle 1st
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Compulsory Second First
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Unitat Predepartamental de Geografia
Coordinator
ALOGUIN PALLACH, MAGÍN NICOLAS
E-mail magi.aloguin@urv.cat
Lecturers
ALOGUIN PALLACH, MAGÍN NICOLAS
Web http://www.sre.urv/web/geografia
General description La matèria intenta explicar i fer comprendre la realitat geogràfica europea i ajudar a entendre les interaccions entre el medi natural i els grups socials que l'habiten i l'utilitzen com a recurs. Es posa de relleu el perquè de la població, la urbanització, les activitats i les comunicacions es localitzen en unes àrees seguint uns determinats principis i com s'originen desigualtats territorials i socials. E stracta d'aconseguir coneixements bàsics i fonts documentals sobre Europa.