2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
 
 
Historia (2001)
 Subjects
  GEOGRAFIA D'EUROPA II: PAÏSOS MEDITERRANIS
IDENTIFYING DATA 2008_09
Subject GEOGRAFIA D'EUROPA II: PAÏSOS MEDITERRANIS Code 12081111
Study programme
Historia (2001)
Cycle 1st
Descriptors Credit. Theory credit Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Compulsory Second Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Unitat Predepartamental de Geografia
Coordinator
ALOGUIN PALLACH, MAGÍN NICOLAS
E-mail magi.aloguin@urv.cat
Lecturers
ALOGUIN PALLACH, MAGÍN NICOLAS
Web http://www.sre.urv/web/geografia
General description La Mediterrània és un dels nostres àmbits bàsics de relacions personals, socials i econòmiques. No obstant això, ens manca una visió analítica de conjunt que ens permeti comprendre millor els diferents territoris que conformen l’àmbit. L’objectiu primordial d’aquesta assignatura és conèixer, a partir de la geografia regional i l’anàlisi paisatgística, els trets bàsics dels territoris i les societats que envolten l’anomenat mare nostrum.