2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
 
 
Historia (2001)
 Subjects
  EL MÓN ACTUAL I
IDENTIFYING DATA 2008_09
Subject EL MÓN ACTUAL I Code 12082015
Study programme
Historia (2001)
Cycle 2nd
Descriptors Credit. Theory credit Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Troncal Fourth First
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Història i història d'art
Coordinator
SÁNCHEZ CERVELLÓ, JOSEP
E-mail josep.sanchez@urv.cat
Lecturers
SÁNCHEZ CERVELLÓ, JOSEP
Web
General description Exposició global i pormenoritzada dels processos politics, socials, ideologics i economics, des del final de la II guerra mondial fins l'octubre del 1973.