2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
 
 
Historia (2001)
 Subjects
  MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ HISTÒRICA
IDENTIFYING DATA 2008_09
Subject MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ HISTÒRICA Code 12082017
Study programme
Historia (2001)
Cycle 2nd
Descriptors Credit. Theory credit Practical credits Type Year Period
9 6 3 Troncal Fourth Annual
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Història i història d'art
Coordinator
SANMARTÍ ROSET, MARIA MONTSERRAT
E-mail montserrat.sanmarti@urv.cat
Lecturers
SANMARTÍ ROSET, MARIA MONTSERRAT
Web
General description Aquesta assignatura es presenta dins dels estudis d’Història i Geografia com un element per a conèixer els diversos mètodes per a la recerca. També es presenta com a eina útil per a la realització de treballs d’investigació parant atenció a les tipologies documentals més generals, les seves possibilitats i la forma com poden ser treballades per tal de treure’n dades per a la recerca històrica. Els objectius de la matèria són, per tant, a nivell teòric i a nivell pràctic i es resumeixen en dos aspectes generals: les escoles historiogràfiques amb les seves característiques i l’aplicació d’aquestes diferents teories en els documents guardats en els nostres centres d’investigació.