2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
 
 
Historia (2001)
 Subjects
  HISTÒRIA D'AMÈRICA I
IDENTIFYING DATA 2008_09
Subject HISTÒRIA D'AMÈRICA I Code 12082020
Study programme
Historia (2001)
Cycle 2nd
Descriptors Credit. Theory credit Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Troncal Fifth First
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Història i història d'art
Coordinator
CASANOVAS CODINA, JOAN
E-mail joan.casanovas@urv.cat
Lecturers
CASANOVAS CODINA, JOAN
Web http://moodle.urv.cat
General description Les assignatures troncals Amèrica Llatina I i II, conjuntament, ofereixen una visió panoràmica de la història d'Amèrica Llatina i el Carib des de l'època precolombina fins la fi de la Guerra Freda. Amèrica Llatina I i II, prestaran especial atenció a la incidència en les formes de jerarquització social a Amèrica Llatina, i en l'aparició i transformació de l'Estat. En el quadrimestre de tardor, Amèrica Llatina I se centrarà el període pre-colombí i l'etapa de la Conquesta fins el darrer terç del segle XVI. En el segon quadrimestre, Amèrica Llatina II, l'assignatura se centrarà en la història colonial i contemporània d'Amèrica Llatina i el Carib. Amèrica Llatina I començarà tractant el desenvolupament del món indígena abans de Colom com a passa fonamental per entendre els complexos processos de destrucció i interacció entre el anomenats vell món i nou món a partir de l'inici de la Conquesta duta a terme pels Europeus. En una segona secció tractarem el procés d'exploració i conquesta de l'anomenat Nou Món. L'estudi de ruptura i a la vegada continuïtat entre l'etapa pre-colombina i la que s'inicià amb la Conquesta, és l'eix principal entorn al qual gira aquesta assignatura. OBJECTIUS: El curs té per objectiu que l'alumnat copsi els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició de l'etapa pre-colombina a la colonial, així com entendre els mecanismes de funcionament colonialisme a l'edat moderna. Per entendre aquesta gran ruptura, examinarem els trets principals que permeten entendre l'evolució històrica de cada una d'aquestes etapes, tenint en compte els factors socials, econòmics, polítics i fins i tot ecològics o naturals en general. És objectiu primordial que l'alumne desenvolupi la capacitat interpretativa analítica i crítica, més enllà de la simple acumulació de dades.