2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
 
 
Historia (2001)
 Subjects
  ARQUEOLOGIA DE ROMA
IDENTIFYING DATA 2008_09
Subject ARQUEOLOGIA DE ROMA Code 12082232
Study programme
Historia (2001)
Cycle 2nd
Descriptors Credit. Theory credit Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Optional Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Història i història d'art
Coordinator
FIZ FERNÁNDEZ, JOSÉ IGNACIO
E-mail joseignacio.fiz@urv.cat
Lecturers
FIZ FERNÁNDEZ, JOSÉ IGNACIO
Web http://moodle.urv.cat
General description Aquesta assignatura pretén aportar a l’alumnat una visió global dels diferents aspectes que abarca l’arqueologia clàssica en general i la romana en especial. Això implica una excepcional amplitud de matèria que difícilment pot abastar el temari d’una única assignatura anual.