2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
 
 
Historia (2001)
 Subjects
  ARQUITECTURA GREGA I ROMANA
IDENTIFYING DATA 2008_09
Subject ARQUITECTURA GREGA I ROMANA Code 12082234
Study programme
Historia (2001)
Cycle 2nd
Descriptors Credit. Theory credit Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Optional Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Història i història d'art
Coordinator
SUBIAS PASCUAL, EVA
E-mail eva.subias@urv.cat
Lecturers
SUBIAS PASCUAL, EVA
Web
General description Estudiar la formació i evolució de l'arquitectura grega i romana des de l'època Arcaica fins el Baix Imperi romà