2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
 
 
Historia (2001)
 Subjects
  HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA I
IDENTIFYING DATA 2008_09
Subject HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA I Code 12083216
Study programme
Historia (2001)
Cycle
Descriptors Credit. Theory credit Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Optional First
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Història i història d'art
Coordinator
ANGUERA NOLLA, PERE
E-mail pere.anguera@urv.cat
Lecturers
ANGUERA NOLLA, PERE
Web
General description Anàlisi del procés històric espanyol al llarg del segle XIX, amb ènfasi especial en la trajectòria política (ideologies i sistemes de govern) i de la transformació de la societat en el trànsit de l’Antic Règim a la plena implantació del sistema democràtic representatiu.