2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
 
 
Historia (2001)
 Subjects
  GEOGRAFIA D'ESPANYA I
IDENTIFYING DATA 2008_09
Subject GEOGRAFIA D'ESPANYA I Code 12083280
Study programme
Historia (2001)
Cycle
Descriptors Credit. Theory credit Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Optional First
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Unitat Predepartamental de Geografia
Coordinator
SALADIE BORRAZ, ÒSCAR
E-mail oscar.saladie@urv.cat
Lecturers
SALADIE BORRAZ, ÒSCAR
Web http://http://www.sre.urv/web/geografia
General description Estudis generals dels elements i dels paisatges físics i territorials d'Espanya.