2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
 
english 
Història (2001)
 Subjects

First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
12081001 PREHISTÒRIA UNIVERSAL I First
Troncal 6
12081003 HISTÒRIA ANTIGA UNIVERSAL I First
Troncal 6
12081101 HISTÒRIA DE LES FORMACIONS SOCIALS I: DEL NEOLÍTIC AL FEUDALISME First
Obligatòria 6
12081108 GEOGRAFIA HUMANA I: POBLACIÓ First
Obligatòria 6
12081002 PREHISTÒRIA UNIVERSAL II Second
Troncal 6
12081004 HISTÒRIA ANTIGA UNIVERSAL II Second
Troncal 6
12081102 HISTÒRIA DE LES FORMACIONS SOCIALS II: DEL MERCANTILISME A LA GLOBALITZ. Second
Obligatòria 6
12081103 ART CLÀSSIC Second
Obligatòria 6
12081109 GEOGRAFIA HUMANA II: GEOGRAFIA ECONÒMICA Second
Obligatòria 6
Second Year
CodeNamePeriodTypeCredits
12081005 HISTÒRIA MEDIEVAL UNIVERSAL I First
Troncal 6
12081007 HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D`ARAGÓ First
Troncal 6
12081008 HISTÒRIA MODERNA UNIVERSAL I First
Troncal 6
12081104 ART MEDIEVAL I First
Obligatòria 6
12081110 GEOGRAFIA D`EUROPA I: EUROPA NÒRDICA. CENTRAL I ORIENTAL First
Obligatòria 6
12081006 HISTÒRIA MEDIEVAL UNIVERSAL II Second
Troncal 6
12081009 HISTÒRIA MODERNA UNIVERSAL II Second
Troncal 6
12081105 ART MEDIEVAL II Second
Obligatòria 6
12081111 GEOGRAFIA D`EUROPA II: PAÏSOS MEDITERRANIS Second
Obligatòria 6
Third Year
CodeNamePeriodTypeCredits
12081010 HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D`ARAGÓ First
Troncal 6
12081011 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA UNIVERSAL I First
Troncal 6
12081012 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA UNIVERSAL II Second
Troncal 6
12081013 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA Second
Troncal 6
Fourth Year
CodeNamePeriodTypeCredits
12082015 EL MÓN ACTUAL I First
Troncal 6
12082016 EL MÓN ACTUAL II Second
Troncal 6
12082114 ART DEL SEGLE XX Second
Obligatòria 6
12082014 ARQUEOLOGIA Annual
Troncal 9
12082017 MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ HISTÒRICA Annual
Troncal 9
Fifth Year
CodeNamePeriodTypeCredits
12082019 PALEOGRAFIA I DIPLOMÀTICA. EPIGRAFIA I NUMISMÀTICA First
Troncal 6
12082020 HISTÒRIA D`AMÈRICA I First
Troncal 6
12082022 TENDÈNCIES HISTORIOGRÀFIQUES ACTUALS I First
Troncal 6
12082021 HISTÒRIA D`AMÈRICA II Second
Troncal 6
12082023 TENDÈNCIES HISTORIOGRÀFIQUES ACTUALS II Second
Troncal 6
Optional
CodeNamePeriodTypeCredits
12082239 HISTÒRIA DE GRÈCIA First
Optativa 6
12082241 HISTÒRIA DE ROMA First
Optativa 6
12083202 COMPLEMENTS DE FORMACIÓ I: EN PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA First
Optativa 6
12083203 COMPLEMENTS DE FORMACIÓ II: EN HISTÒRIA ANTIGUA I MEDIEVAL First
Optativa 6
12083204 COMPLEMENTS DE FORMACIÓ III: EN HISTÒRIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA First
Optativa 6
12083207 HISTÒRIA MEDIEVAL D`ESPANYA I First
Optativa 6
12083212 HISTÒRIA MODERNA D`ESPANYA I First
Optativa 6
12083216 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D`ESPANYA I First
Optativa 6
12083225 INTRODUCCIÓ A LES NOVES TECNOLOGIES PER A CIÈNCIES HUMANES First
Optativa 6
12083279 ART DEL SEGLE XIX First
Optativa 6
12082243 RELIGIOSITAT MEDIEVAL First
Optativa 6
12083223 HISTÒRIA ECONÒMICA CONTEMPORÀNIA UNIVERSAL First
Optativa 6
12082250 LES DONES EN L`EDAT MITJA Second
Optativa 6
12082263 HISTÒRIA DEL FRANQUISME Second
Optativa 6
12082274 PRÀCTIQUES EXTERNES Second
Optativa 6
12083205 ORÍGENS I EXPANSIÓ DELS HUMANS ANATÒMICAMENT MODERNS Second
Optativa 6
12083206 HISTÒRIA ANTIGA D`ESPANYA Second
Optativa 6
12083208 HISTÒRIA MEDIEVAL D`ESPANYA II Second
Optativa 6
12083213 HISTÒRIA MODERNA D`ESPANYA II Second
Optativa 6
12083217 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D`ESPANYA II Second
Optativa 6
12083278 ART BARROC Second
Optativa 6
12083222 HISTÒRIA SOCIAL CONTEMPORÀNIA Second
Optativa 6
12083218 HISTÒRIA DEL PENSAMENT POLÍTIC I SOCIAL MODERN I CONTEMPORANI Second
Optativa 6
12082234 ARQUITECTURA GREGA I ROMANA Second
Optativa 6
12082240 PROTOHISTÒRIA DEL MEDITERRANI Second
Optativa 6