2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
 
 
Historia (2001)
 Subjects

First Year
CodeNamePeriodTypeCredit.
12081001 PREHISTÒRIA UNIVERSAL I First
Troncal 6
12081003 HISTÒRIA ANTIGA UNIVERSAL I First
Troncal 6
12081101 HISTÒRIA DE LES FORMACIONS SOCIALS I: DEL NEOLÍTIC AL FEUDALISME First
Compulsory 6
12081108 GEOGRAFIA HUMANA I: POBLACIÓ First
Compulsory 6
12081002 PREHISTÒRIA UNIVERSAL II Second
Troncal 6
12081004 HISTÒRIA ANTIGA UNIVERSAL II Second
Troncal 6
12081102 HISTÒRIA DE LES FORMACIONS SOCIALS II: DEL MERCANTILISME A LA GLOBALITZ. Second
Compulsory 6
12081103 ART CLÀSSIC Second
Compulsory 6
12081109 GEOGRAFIA HUMANA II: GEOGRAFIA ECONÒMICA Second
Compulsory 6
Second Year
CodeNamePeriodTypeCredit.
12081005 HISTÒRIA MEDIEVAL UNIVERSAL I First
Troncal 6
12081007 HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ First
Troncal 6
12081008 HISTÒRIA MODERNA UNIVERSAL I First
Troncal 6
12081104 ART MEDIEVAL I First
Compulsory 6
12081110 GEOGRAFIA D'EUROPA I: EUROPA NÒRDICA. CENTRAL I ORIENTAL First
Compulsory 6
12081006 HISTÒRIA MEDIEVAL UNIVERSAL II Second
Troncal 6
12081009 HISTÒRIA MODERNA UNIVERSAL II Second
Troncal 6
12081105 ART MEDIEVAL II Second
Compulsory 6
12081111 GEOGRAFIA D'EUROPA II: PAÏSOS MEDITERRANIS Second
Compulsory 6
Third Year
CodeNamePeriodTypeCredit.
12081010 HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ First
Troncal 6
12081011 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA UNIVERSAL I First
Troncal 6
12081012 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA UNIVERSAL II Second
Troncal 6
12081013 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA Second
Troncal 6
Fourth Year
CodeNamePeriodTypeCredit.
12082015 EL MÓN ACTUAL I First
Troncal 6
12082016 EL MÓN ACTUAL II Second
Troncal 6
12082114 ART DEL SEGLE XX Second
Compulsory 6
12082014 ARQUEOLOGIA Annual
Troncal 9
12082017 MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ HISTÒRICA Annual
Troncal 9
Fifth Year
CodeNamePeriodTypeCredit.
12082019 PALEOGRAFIA I DIPLOMÀTICA. EPIGRAFIA I NUMISMÀTICA First
Troncal 6
12082020 HISTÒRIA D'AMÈRICA I First
Troncal 6
12082022 TENDÈNCIES HISTORIOGRÀFIQUES ACTUALS I First
Troncal 6
12082021 HISTÒRIA D'AMÈRICA II Second
Troncal 6
12082023 TENDÈNCIES HISTORIOGRÀFIQUES ACTUALS II Second
Troncal 6
Optional
CodeNamePeriodTypeCredit.
12082238 PROTOHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA First
Optional 6
12082239 HISTÒRIA DE GRÈCIA First
Optional 6
12082241 HISTÒRIA DE ROMA First
Optional 6
12083202 COMPLEMENTS DE FORMACIÓ I: EN PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA First
Optional 6
12083207 HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA I First
Optional 6
12083212 HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA I First
Optional 6
12083216 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA I First
Optional 6
12083221 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DELS PAÏSOS MEDITERRANIS First
Optional 6
12083279 ART DEL SEGLE XIX First
Optional 6
12083280 GEOGRAFIA D'ESPANYA I First
Optional 6
12082243 RELIGIOSITAT MEDIEVAL First
Optional 6
12083223 HISTÒRIA ECONÒMICA CONTEMPORÀNIA UNIVERSAL First
Optional 6
12082270 EL CARIB HISPANOPARLANT EN ELS S. XIX I XX: DE L'ESFERA EUROPEA ALS EE UU First
Optional 6
12082232 ARQUEOLOGIA DE ROMA Second
Optional 6
12082250 LES DONES EN L'EDAT MITJA Second
Optional 6
12082263 HISTÒRIA DEL FRANQUISME Second
Optional 6
12083205 ORÍGENS I EXPANSIÓ DELS HUMANS ANATÒMICAMENT MODERNS Second
Optional 6
12083206 HISTÒRIA ANTIGA D'ESPANYA Second
Optional 6
12083208 HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA II Second
Optional 6
12083217 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA II Second
Optional 6
12083278 ART BARROC Second
Optional 6
12083281 GEOGRAFIA D'ESPANYA II Second
Optional 6
12083222 HISTÒRIA SOCIAL CONTEMPORÀNIA Second
Optional 6
12083218 HISTÒRIA DEL PENSAMENT POLÍTIC I SOCIAL MODERN I CONTEMPORANI Second
Optional 6
12082226 INTRODUCCIÓ A L'ARXIVÍSTICA Second
Optional 6
12082234 ARQUITECTURA GREGA I ROMANA Second
Optional 6
12082240 PROTOHISTÒRIA DEL MEDITERRANI Second
Optional 6